Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 27023
Mărime: 359.04KB (arhivat)
Publicat de: Atanasio Timiș
Cost: 12 puncte
Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Ştiinţe Economice Secţia Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Cuprins

 1. INTRODUCERE – PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. 1
 2. CAPITOLUL 1– NOŢIUNI INTRODUCTIVE 6
 3. 1.1. PERFORMANŢA: DEFINIŢIE, CONŢINUT, INTERPRETARE 6
 4. 1.2. PROFITUL – EXPRESIA ABSOLUTĂ A EVOLUŢIEI REAL POZITIVE A FIRMEI 7
 5. 1.3. REZULTATUL EXERCIŢIULUI: DEFINIŢIE, CONŢINUT,
 6. INTERPRETARE 8
 7. 1.3.1. REZULTATUL DE EXPLOATARE 8
 8. 1.3.2. REZULTATUL FINANCIAR 8
 9. 1.3.3. REZULTATUL CURENT 9
 10. 1.3.4. REZULTATUL EXCEPŢIONAL 9
 11. 1.3.5. TREPTELE CREĂRII REZULTATULUI EXERCIŢIULUI – SOLDURILE INTERMEDIARE DE GESTIUNE 9
 12. CAPITOLUL 2 – SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 11
 13. 2.1. LITERA ŞI SPIRITUL NORMEI IAS 1 "PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE" 11
 14. 2.1.1. ELEMENTE INTRODUCTIVE 12
 15. 2.1.2. STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE 14
 16. CAPITOLUL 3 – CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCIŢIULUI 27
 17. 3.1. CADRUL LEGISLATIV CARE REGLEMENTEAZĂ REZULTATUL EXERCIŢIULUI 27
 18. 3.2. DETERMINAREA GLOBALĂ A REZULTATULUI EXERCIŢIULUI 27
 19. 3.3. DETERMINAREA ÎN CASCADĂ A REZUTATULUI 28
 20. 3.4. CONTABILITATEA REZULTATULUI EXPLOATĂRII 29
 21. 3.4.1. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 29
 22. 3.4.2. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 32
 23. 3.4.3. CONTABILITATEA REZULTATULUI EXPLOATĂRII 37
 24. 3.5. CONTABILITATEA REZULTATULUI FINANCIAR 40
 25. 3.5.1. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ 40
 26. 3.5.2. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ 41
 27. 3.5.3. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A DETERMINĂRII REZULTATULUI FINANCIAR 42
 28. 3.6. CONTABILITATEA REZULTATULUI EXCEPŢIONAL 42
 29. 3.6.1. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN OPERAŢIUNI EXCEPŢIONALE 42
 30. 3.6.2. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DIN OPERAŢIUNI EXCEPŢIONALE 43
 31. 3.6.3. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A DETERMINĂRII REZULTATULUI FINANCIAR 44
 32. 3.7. CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT 45
 33. 3.7.1. DEFINIŢIE, CONŢINUT, INTERPRETARE 45
 34. 3.7.2. NORME IAS 12 – „IMPOZITUL PE PROFIT” 47
 35. 3.7.3. CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT PE ANUL 2001 49
 36. 3.7.4. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A REPARTIZĂRII PROFITULUI 50
 37. CAPITOLUL 4 – UTILIZAREA INFORMAŢIEI CONTABILE ÎN APRECIEREA PERFORMANŢELOR FIRMEI 53
 38. 4.1. ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE 53
 39. 4.1.1 ANALIZA MARJEI COMERCIALE 53
 40. 4.1.2 ANALIZA CIFREI DE AFACERI 53
 41. 4.1.3 ANALIZA VALORII ADĂUGATE 54
 42. 4.1.4 ANALIZA EXCEDENTULUI BRUT DIN EXPLOATARE 54
 43. 4.1.5 ANALIZA REZULTATULUI BRUT AL EXPLOATĂRII 54
 44. 4.1.6 ANALIZA REZULTATULUI BRUT AL EXERCIŢIULUI 55
 45. 4.1.7 ANALIZA REZULTATULUI NET AL EXERCIŢIULUI 55
 46. 4.1.8 ANALIZA CAF ŞI AF, RATA DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR ANUALE 55
 47. 4.2 ANALIZA RATELOR GENERALE DE GESTIUNE 56
 48. 4.2.1 ANALIZA RATELOR GENERALE DE GESTIUNE ALE PASIVULUI 56
 49. 4.2.1.1 ANALIZA VITEZEI DE ROTAŢIE A CAPITALULUI PROPRIU 56
 50. 4.2.1.2 ANALIZA VITEZEI DE ROTAŢIE A DATORIILOR PE TERMEN SCURT 56
 51. 4.2.2 ANALIZA RATELOR GENERALE DE GESTIUNE ALE ACTIVULUI 57
 52. 4.2.2.1 ANALIZA VITEZEI DE ROTAŢIE A ACTIVULUI 57
 53. 4.2.2.2 ANALIZA VITEZEI DE ROTAŢIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE 57
 54. 4.2.2.3 ANALIZA VITEZEI DE ROTAŢIE A STOCURILOR 57
 55. 4.3 ANALIZA COMPARATĂ A GESTIUNII CREDITULUI CLIENT ŞI A CREDITULUI FURNIZOR 57
 56. 4.4 ANALIZA RANDAMENTULUI FINANCIAR 58
 57. 4.4.1 APRECIERE GLOBALĂ A RANDAMENTULUI FINANCIAR AL FIRMEI 58
 58. 4.4.2 ANALIZA RENTABILITĂTII CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR 58
 59. 4.4.3. ANALIZA RENTABILITĂŢII COMERCIALE, ECONOMICE, FINANCIARE 59
 60. 4.4.4 ANALIZA EFECTULUI DE LEVIER FINANCIAR 60
 61. 4.5 ANALIZA RISCURILOR FIRMEI 60
 62. 4.5.1 APRECIERE GLOBALĂ A RISCURILOR 60
 63. 4.5.2 ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT PRIN METODA SCORULUI 60
 64. 4.5.3 PRAGUL ÎNDATORĂRII 61
 65. 4.6 ANALIZA BONITĂŢII FINANCIARE 61
 66. 4.6.1 APRECIEREA GLOBALĂ A BONITĂŢII FINANCIARE 61
 67. 4.6.3 ANALIZA SOLVABILITĂTII 62
 68. 4.6.3 ANALIZA CAPACITĂŢII DE RAMBURSARE A DATORIILOR 62
 69. CAPITOLUL 5 – CONCLUZII ŞI PROPUNERI 63
 70. BIBLIOGRAFIE 65
 71. ANEXE 66

Extras din licență

INTRODUCERE

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A.

a) SCURT ISTORIC

Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al XIX-lea, devine după primul război mondial unul dintre cele mai puternice centre economice ale ţării cu o industrie în care erau prezentate toate ramurile, cu un comerţ dezvoltat, cu o activitate bancară în plin avânt.

Sub aspect tehnico – economic în dezvoltarea industrială a oraşului Timişoara un rol important l-a avut „Uzina electrică” construită în deceniul al nouălea al secolului trecut de societatea de electricitate Europa care furnizează energie electrică atât pentru iluminat cât şi pentru necesităţi de transport.

În aceste împrejurări, la Timişoara se înfiinţează şi firmele care au stat la originea Societăţii Comerciale „Elba” S.A., după cum urmează:

– „DURA” – întreprindere electrotehnică;

• data înfiinţării: 13 ianuarie 1921;

• capitalul investit: 500.000 lei;

• forţa de muncă: 30 muncitori;

• încetarea activităţii: 4 ianuarie 1930, când se unifică cu „LUMINA” şi formează „UZINELE DURA”;

– „KISSLING şi FIUL” – fabrica de candelabre şi articole de bronz;

• data înfiinţării: 1 ianuarie 1923;

• forţa de muncă: 40 lucrători;

• încetarea activităţii: 31 decembrie 1925, când se transformă în „LUMINA”;

– „LUMINA” – fabrica de candelabre şi articole metalice;

• capital: 10 milioane lei;

• forţa de muncă: 40 lucrători;

• încetarea activităţii: 7 februarie 1930;

– „UZINELE DURA” – societate anonimă;

• data înfiinţării: 7 februarie 1930;

• capital: 8 milioane lei;

• forţa de muncă: 70 lucrători;

• încetarea activităţii: 11 iunie 1948;

– „GALVANI” – fabrica de aparate şi elemente galvanice;

• data înfiinţării: 22 decembrie 1924;

• forţa de muncă: 20 muncitori;

• încetarea activităţii: 27 noiembrie 1949;

– „AGA LUX” – atelier de candelabre şi alte obiecte metalice, de galvanizare şi cromaj.

Întreprinderea „ELECTROBANAT” ia naştere la 11 iunie 1948 prin naţionalizarea „UZINELOR DURA”. Activitatea de producţie era organizată pe trei secţii şi două ateliere, astfel: secţia elemente galvanice, secţia candelabre şi accesorii metalice, secţia felinare, atelierul de galvanizare, atelierul de turnătorie. În aceste condiţii producţia se rezumă la următoarele sortimente: baterii normale, pile de telefon, lanterne, candelabre, pendule şi plafoniere, lămpi de masă şi de birou, armături şi aplice de perete.

În dezvoltarea ei, întreprinderea a parcurs trei etape distincte:

A. O primă etapă în care „Electrobanatul” comasează firme cu profil asemănător, ca:

– „GALVAI” – producătoarele de baterii şi plite electrice şi articole de bachelită;

– „AGA LUX” – atelier de candelabre şi articole metalice;

– „PANTAMENT” – producătoare de accesorii metalice şi candelabre;

– „NOVA – LUX”, „CZENK”, „CONTISZ EUGEN” şi „FRAMEX” toate din Timişoara; „ATLAS” din Galaţi, „ELECTROMAGNETICA” din Oradea, filiala „UZINELOR DURA” din Bucureşti.

B. A doua etapă constă în definirea „ELECTROBANATULUI” ca o întreprindere cu un profil industrial bine conturat.

În anul 1951 întreprinderii „ELECTROBANAT” ii este afiliată o parte din fabrica „ELECTROTEHNICA”.

Între anii 1952 – 1954 în procesul de fabricaţie intră şi corpurile de iluminat pentru autovehicule, ca urmare a înfiinţării şi dezvoltării industriei de tractoare, autocamioane şi autobuze, perioadă în care este demarată şi fabricarea produselor ce utilizează masele plastice.

În 1961 sunt asimilate în execuţie corpuri de iluminat fluorescent, lămpi pentru tractor, faruri pentru autovehicule, corpuri de iluminat pentru locomotive Diesel.

C. Celei de a treia etape îi corespunde intervalul 1965 – 1989, perioada în care au loc sistematizarea de ansamblu pe orizontală şi verticală, dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnice, a tehnologiilor de fabricaţie şi a procesului de producţie.

În luna decembrie 1990 întreprinderea „ELECTROBANAT” s-a desfiinţat juridic luând fiinţă:

– Societatea Comercială „ELBA”.SA cu sediul în str. Gării nr.1;

– Societatea „DURA”.SA cu sediul în str. Pestalozzi nr.22;

– Societatea Comercială „ACOTIM” SA cu sediul în str. Gării nr.1 având ca obiect de fabricaţie producerea şi comercializarea acumulatorilor Cd-Ni.

b) MODUL DE CONSTITUIRE

S.C. ELBA S.A. a luat fiinţă în baza Legii nr.15/07.08.1990, a Legii nr.31/1991, a Hotărârii Guvernului nr.1254/04.12.1990 şi este înregistrată în registrul Camerei de Comerţ şi Instruire Timiş sub nr.35/3 din 31.01.1991, vol. I.

Potrivit H.G. nr.248/07.06.1993 – s-a aprobat fuziunea S.C. ELBA S.A. cu S.C. ACOTIM S.A.. Urmare a fuziunii, S.C. ELBA S.A. a preluat pe bază de proces verbal activul şi pasivul S.C. ACOTIM S.A.

S.C. ELBA S.A. funcţionează în cadrul M.R.I. – Departamentul Ind. Electrotehnice, Electronice şi Mecanicii Fine.

Preview document

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 1
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 2
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 3
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 4
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 5
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 6
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 7
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 8
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 9
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 10
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 11
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 12
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 13
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 14
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 15
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 16
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 17
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 18
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 19
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 20
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 21
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 22
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 23
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 24
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 25
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 26
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 27
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 28
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 29
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 30
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 31
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 32
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 33
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 34
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 35
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 36
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 37
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 38
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 39
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 40
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 41
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 42
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 43
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 44
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 45
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 46
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 47
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 48
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 49
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 50
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 51
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 52
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 53
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 54
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 55
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 56
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 57
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 58
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 59
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 60
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 61
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 62
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 63
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 64
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 65
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 66
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 67
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 68
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Rezultatului Exercitiului.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Aspecte Teoretice Privind Contabilitatea și Fiscalitatea Rezultatului Exercițiului Financiar

INTRODUCERE Alegerea temei “Studiu privind contabilitatea şi fiscalitatea rezultatului exerciţiului la S.C.Relee S.A” constă pe de o parte în...

Elaborarea și analiza bilanțului contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor

CAPITOLUL 1: APROFUNDARI PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR CONFORM STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE 1.1 DEFINITII...

Bilanțul și poziția financiară a întreprinderii - abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanț

REZUMAT Lucrarea, „Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanţ”, este structurată pe...

Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie

Introducere Spre deosebire de multe alte profesii moderne, contabilitatea are o istorie care este, de obicei, discutată în termenii unui eveniment...

Proiectarea unui Flux Informațional privind Exercitarea Controlului Fiscal

CAPITOLUL I : STUDIU DE OPORTUNITATE AL FLUXULUI PROIECTAT 1.1 Rolul controlului fiscal în apărarea organizaţiilor statale Statul, indiferent de...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ A BĂNCII 1.1. ISTORIC ŞI INFORMAŢII GENERALE Banca Română pentru Dezvoltare (‘BRD”) şi-a început activitatea ca...

Contabilitatea rezultatului exercițiului și a repartizării acestuia la SC Euroconf SA

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII 1.1 SCURT ISTORIC Societatea comercială „Euroconf” S.A. Sibiu s-a constituit în anul 1991, prin preluarea...

Aspecte Teoretice Privind Contabilitatea și Fiscalitatea Rezultatului Exercițiului Financiar

INTRODUCERE Alegerea temei “Studiu privind contabilitatea şi fiscalitatea rezultatului exerciţiului la S.C.Relee S.A” constă pe de o parte în...

Contabilitatea rezultatului exercițiului și calculul impozitului pe profit - SC Vanuxa Impex SRL

Introducere Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fără ca ele să fie componente ale unui sistem contabil...

Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor și rezultatul exercițiului

SCOPUL ŞI OBIECTIVUL LUCRĂRII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiară operează cu conceptul dualist, adică cuprinde...

Contabilitate Financiară

Bibliografie: • Paliu-Popa, L. – Contabilitate financiară armonizată, vol.1, Editura Spirit Românesc, Craiova, 2002 (pag. 57-60; 61-63; 64-66;...

Ai nevoie de altceva?