Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 27023
Mărime: 359.04KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Ştiinţe Economice Secţia Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Cuprins

INTRODUCERE – PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. 1

CAPITOLUL 1– NOŢIUNI INTRODUCTIVE 6

1.1. PERFORMANŢA: DEFINIŢIE, CONŢINUT, INTERPRETARE 6

1.2. PROFITUL – EXPRESIA ABSOLUTĂ A EVOLUŢIEI REAL POZITIVE A FIRMEI 7

1.3. REZULTATUL EXERCIŢIULUI: DEFINIŢIE, CONŢINUT,

INTERPRETARE 8

1.3.1. REZULTATUL DE EXPLOATARE 8

1.3.2. REZULTATUL FINANCIAR 8

1.3.3. REZULTATUL CURENT 9

1.3.4. REZULTATUL EXCEPŢIONAL 9

1.3.5. TREPTELE CREĂRII REZULTATULUI EXERCIŢIULUI – SOLDURILE INTERMEDIARE DE GESTIUNE 9

CAPITOLUL 2 – SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE 11

2.1. LITERA ŞI SPIRITUL NORMEI IAS 1 "PREZENTAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE" 11

2.1.1. ELEMENTE INTRODUCTIVE 12

2.1.2. STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE 14

CAPITOLUL 3 – CONTABILITATEA REZULTATULUI EXERCIŢIULUI 27

3.1. CADRUL LEGISLATIV CARE REGLEMENTEAZĂ REZULTATUL EXERCIŢIULUI 27

3.2. DETERMINAREA GLOBALĂ A REZULTATULUI EXERCIŢIULUI 27

3.3. DETERMINAREA ÎN CASCADĂ A REZUTATULUI 28

3.4. CONTABILITATEA REZULTATULUI EXPLOATĂRII 29

3.4.1. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 29

3.4.2. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 32

3.4.3. CONTABILITATEA REZULTATULUI EXPLOATĂRII 37

3.5. CONTABILITATEA REZULTATULUI FINANCIAR 40

3.5.1. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ 40

3.5.2. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ 41

3.5.3. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A DETERMINĂRII REZULTATULUI FINANCIAR 42

3.6. CONTABILITATEA REZULTATULUI EXCEPŢIONAL 42

3.6.1. CONTABILITATEA VENITURILOR DIN OPERAŢIUNI EXCEPŢIONALE 42

3.6.2. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DIN OPERAŢIUNI EXCEPŢIONALE 43

3.6.3. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A DETERMINĂRII REZULTATULUI FINANCIAR 44

3.7. CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT 45

3.7.1. DEFINIŢIE, CONŢINUT, INTERPRETARE 45

3.7.2. NORME IAS 12 – „IMPOZITUL PE PROFIT” 47

3.7.3. CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT PE ANUL 2001 49

3.7.4. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A REPARTIZĂRII PROFITULUI 50

CAPITOLUL 4 – UTILIZAREA INFORMAŢIEI CONTABILE ÎN APRECIEREA PERFORMANŢELOR FIRMEI 53

4.1. ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE 53

4.1.1 ANALIZA MARJEI COMERCIALE 53

4.1.2 ANALIZA CIFREI DE AFACERI 53

4.1.3 ANALIZA VALORII ADĂUGATE 54

4.1.4 ANALIZA EXCEDENTULUI BRUT DIN EXPLOATARE 54

4.1.5 ANALIZA REZULTATULUI BRUT AL EXPLOATĂRII 54

4.1.6 ANALIZA REZULTATULUI BRUT AL EXERCIŢIULUI 55

4.1.7 ANALIZA REZULTATULUI NET AL EXERCIŢIULUI 55

4.1.8 ANALIZA CAF ŞI AF, RATA DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR ANUALE 55

4.2 ANALIZA RATELOR GENERALE DE GESTIUNE 56

4.2.1 ANALIZA RATELOR GENERALE DE GESTIUNE ALE PASIVULUI 56

4.2.1.1 ANALIZA VITEZEI DE ROTAŢIE A CAPITALULUI PROPRIU 56

4.2.1.2 ANALIZA VITEZEI DE ROTAŢIE A DATORIILOR PE TERMEN SCURT 56

4.2.2 ANALIZA RATELOR GENERALE DE GESTIUNE ALE ACTIVULUI 57

4.2.2.1 ANALIZA VITEZEI DE ROTAŢIE A ACTIVULUI 57

4.2.2.2 ANALIZA VITEZEI DE ROTAŢIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE 57

4.2.2.3 ANALIZA VITEZEI DE ROTAŢIE A STOCURILOR 57

4.3 ANALIZA COMPARATĂ A GESTIUNII CREDITULUI CLIENT ŞI A CREDITULUI FURNIZOR 57

4.4 ANALIZA RANDAMENTULUI FINANCIAR 58

4.4.1 APRECIERE GLOBALĂ A RANDAMENTULUI FINANCIAR AL FIRMEI 58

4.4.2 ANALIZA RENTABILITĂTII CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR 58

4.4.3. ANALIZA RENTABILITĂŢII COMERCIALE, ECONOMICE, FINANCIARE 59

4.4.4 ANALIZA EFECTULUI DE LEVIER FINANCIAR 60

4.5 ANALIZA RISCURILOR FIRMEI 60

4.5.1 APRECIERE GLOBALĂ A RISCURILOR 60

4.5.2 ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT PRIN METODA SCORULUI 60

4.5.3 PRAGUL ÎNDATORĂRII 61

4.6 ANALIZA BONITĂŢII FINANCIARE 61

4.6.1 APRECIEREA GLOBALĂ A BONITĂŢII FINANCIARE 61

4.6.3 ANALIZA SOLVABILITĂTII 62

4.6.3 ANALIZA CAPACITĂŢII DE RAMBURSARE A DATORIILOR 62

CAPITOLUL 5 – CONCLUZII ŞI PROPUNERI 63

BIBLIOGRAFIE 65

ANEXE 66

Extras din document

INTRODUCERE

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A.

a) SCURT ISTORIC

Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al XIX-lea, devine după primul război mondial unul dintre cele mai puternice centre economice ale ţării cu o industrie în care erau prezentate toate ramurile, cu un comerţ dezvoltat, cu o activitate bancară în plin avânt.

Sub aspect tehnico – economic în dezvoltarea industrială a oraşului Timişoara un rol important l-a avut „Uzina electrică” construită în deceniul al nouălea al secolului trecut de societatea de electricitate Europa care furnizează energie electrică atât pentru iluminat cât şi pentru necesităţi de transport.

În aceste împrejurări, la Timişoara se înfiinţează şi firmele care au stat la originea Societăţii Comerciale „Elba” S.A., după cum urmează:

– „DURA” – întreprindere electrotehnică;

• data înfiinţării: 13 ianuarie 1921;

• capitalul investit: 500.000 lei;

• forţa de muncă: 30 muncitori;

• încetarea activităţii: 4 ianuarie 1930, când se unifică cu „LUMINA” şi formează „UZINELE DURA”;

– „KISSLING şi FIUL” – fabrica de candelabre şi articole de bronz;

• data înfiinţării: 1 ianuarie 1923;

• forţa de muncă: 40 lucrători;

• încetarea activităţii: 31 decembrie 1925, când se transformă în „LUMINA”;

– „LUMINA” – fabrica de candelabre şi articole metalice;

• capital: 10 milioane lei;

• forţa de muncă: 40 lucrători;

• încetarea activităţii: 7 februarie 1930;

– „UZINELE DURA” – societate anonimă;

• data înfiinţării: 7 februarie 1930;

• capital: 8 milioane lei;

• forţa de muncă: 70 lucrători;

• încetarea activităţii: 11 iunie 1948;

– „GALVANI” – fabrica de aparate şi elemente galvanice;

• data înfiinţării: 22 decembrie 1924;

• forţa de muncă: 20 muncitori;

• încetarea activităţii: 27 noiembrie 1949;

– „AGA LUX” – atelier de candelabre şi alte obiecte metalice, de galvanizare şi cromaj.

Întreprinderea „ELECTROBANAT” ia naştere la 11 iunie 1948 prin naţionalizarea „UZINELOR DURA”. Activitatea de producţie era organizată pe trei secţii şi două ateliere, astfel: secţia elemente galvanice, secţia candelabre şi accesorii metalice, secţia felinare, atelierul de galvanizare, atelierul de turnătorie. În aceste condiţii producţia se rezumă la următoarele sortimente: baterii normale, pile de telefon, lanterne, candelabre, pendule şi plafoniere, lămpi de masă şi de birou, armături şi aplice de perete.

În dezvoltarea ei, întreprinderea a parcurs trei etape distincte:

A. O primă etapă în care „Electrobanatul” comasează firme cu profil asemănător, ca:

– „GALVAI” – producătoarele de baterii şi plite electrice şi articole de bachelită;

– „AGA LUX” – atelier de candelabre şi articole metalice;

– „PANTAMENT” – producătoare de accesorii metalice şi candelabre;

– „NOVA – LUX”, „CZENK”, „CONTISZ EUGEN” şi „FRAMEX” toate din Timişoara; „ATLAS” din Galaţi, „ELECTROMAGNETICA” din Oradea, filiala „UZINELOR DURA” din Bucureşti.

B. A doua etapă constă în definirea „ELECTROBANATULUI” ca o întreprindere cu un profil industrial bine conturat.

În anul 1951 întreprinderii „ELECTROBANAT” ii este afiliată o parte din fabrica „ELECTROTEHNICA”.

Între anii 1952 – 1954 în procesul de fabricaţie intră şi corpurile de iluminat pentru autovehicule, ca urmare a înfiinţării şi dezvoltării industriei de tractoare, autocamioane şi autobuze, perioadă în care este demarată şi fabricarea produselor ce utilizează masele plastice.

În 1961 sunt asimilate în execuţie corpuri de iluminat fluorescent, lămpi pentru tractor, faruri pentru autovehicule, corpuri de iluminat pentru locomotive Diesel.

C. Celei de a treia etape îi corespunde intervalul 1965 – 1989, perioada în care au loc sistematizarea de ansamblu pe orizontală şi verticală, dezvoltarea şi modernizarea bazei tehnice, a tehnologiilor de fabricaţie şi a procesului de producţie.

În luna decembrie 1990 întreprinderea „ELECTROBANAT” s-a desfiinţat juridic luând fiinţă:

– Societatea Comercială „ELBA”.SA cu sediul în str. Gării nr.1;

– Societatea „DURA”.SA cu sediul în str. Pestalozzi nr.22;

– Societatea Comercială „ACOTIM” SA cu sediul în str. Gării nr.1 având ca obiect de fabricaţie producerea şi comercializarea acumulatorilor Cd-Ni.

b) MODUL DE CONSTITUIRE

S.C. ELBA S.A. a luat fiinţă în baza Legii nr.15/07.08.1990, a Legii nr.31/1991, a Hotărârii Guvernului nr.1254/04.12.1990 şi este înregistrată în registrul Camerei de Comerţ şi Instruire Timiş sub nr.35/3 din 31.01.1991, vol. I.

Potrivit H.G. nr.248/07.06.1993 – s-a aprobat fuziunea S.C. ELBA S.A. cu S.C. ACOTIM S.A.. Urmare a fuziunii, S.C. ELBA S.A. a preluat pe bază de proces verbal activul şi pasivul S.C. ACOTIM S.A.

S.C. ELBA S.A. funcţionează în cadrul M.R.I. – Departamentul Ind. Electrotehnice, Electronice şi Mecanicii Fine.

Preview document

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 1
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 2
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 3
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 4
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 5
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 6
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 7
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 8
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 9
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 10
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 11
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 12
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 13
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 14
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 15
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 16
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 17
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 18
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 19
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 20
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 21
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 22
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 23
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 24
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 25
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 26
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 27
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 28
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 29
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 30
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 31
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 32
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 33
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 34
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 35
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 36
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 37
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 38
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 39
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 40
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 41
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 42
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 43
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 44
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 45
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 46
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 47
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 48
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 49
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 50
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 51
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 52
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 53
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 54
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 55
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 56
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 57
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 58
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 59
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 60
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 61
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 62
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 63
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 64
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 65
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 66
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 67
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 68
Contabilitatea Rezultatului Exercițiului - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Rezultatului Exercitiului.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES

1 SCOPUL SI OBIECTIVUL LUCRARII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde...

Organizarea contabilității cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor la societatea comercială Magnet SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATELE ÎNTREPRINDERII 1.1 Noţiuni despre cheltuieli şi venituri Orice activitate...

Aspecte Teoretice Privind Contabilitatea și Fiscalitatea Rezultatului Exercițiului Financiar

INTRODUCERE Alegerea temei “Studiu privind contabilitatea şi fiscalitatea rezultatului exerciţiului la S.C.Relee S.A” constă pe de o parte în...

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor

CAPITOLUL 1: APROFUNDARI PRIVIND CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR CONFORM STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE 1.1 DEFINITII...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA 1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A. S. C. NAPOMAR S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ A BĂNCII 1.1. ISTORIC ŞI INFORMAŢII GENERALE Banca Română pentru Dezvoltare (‘BRD”) şi-a început activitatea ca...

Contabilitatea rezultatului exercițiului și a repartizării acestuia la SC Euroconf SA

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII 1.1 SCURT ISTORIC Societatea comercială „Euroconf” S.A. Sibiu s-a constituit în anul 1991, prin preluarea...

Aspecte Teoretice Privind Contabilitatea și Fiscalitatea Rezultatului Exercițiului Financiar

INTRODUCERE Alegerea temei “Studiu privind contabilitatea şi fiscalitatea rezultatului exerciţiului la S.C.Relee S.A” constă pe de o parte în...

Contabilitatea Rezultatului Exercitiului si Calculul Impozitului pe Profit - SC Vanuxa Impex SRL

Introducere Din antichitate ne-au parvenit diferite liste de cheltuieli sau de provizii, fără ca ele să fie componente ale unui sistem contabil...

Contabilitatea Veniturilor, Cheltuielilor si Rezultatul Exercitiului

SCOPUL ŞI OBIECTIVUL LUCRĂRII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiară operează cu conceptul dualist, adică cuprinde...

Contabilitate Financiară

Bibliografie: • Paliu-Popa, L. – Contabilitate financiară armonizată, vol.1, Editura Spirit Românesc, Craiova, 2002 (pag. 57-60; 61-63; 64-66;...

Ai nevoie de altceva?