Contabilitatea Salariilor

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 34689
Mărime: 300.93KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
proiect de licenta prezentat la Univ Transilvania

Extras din document

CAP. 1. REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND SALARIILE ŞI ALTE DREPTURI DE PERSONAL

1.1. Veniturile din salarii

Potrivit art. 56 alinatul 1 din Legea nr. 571/2003 privind Cod Fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 927/23.12.2003 “sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură, obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.

Sunt asimilate salariilor în vederea impunerii, următoarele:

a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;

b) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop lucrativ;

c) drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii;

d) indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome;

e) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică;

f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie şi în comisia de cenzori;

g) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripărţite, potrivit legii;

h) indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale;

i) sumele acordate de persoanele juridice fără scop patrimonial şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşarii în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice;

j) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor.

Veniturile salariale sunt venituri din activităţi dependente, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:

- părţile care intră în relaţia de muncă, denumite angajator şi angajat, stabilesc de la început: felul activităţii, timpul de lucru şi locul desfăşurarii activităţii;

- partea care utilizează forţa de muncă pune la dispoziţia celeilalte părţi mijloace de muncă (spaţii cu înzestrarea corespunzatoare, îmbrăcăminte specială, unelte de muncă etc.);

- persoană care activează contribuie numai cu prestaţia ei fizică sau cu capacitatea ei înţelectuală, nu şi cu capitalul propriu;

- plătitorul de venituri de natură salarială suportă cheltuielile de deplasare în interesul serviciului ale angajatului (diurnă, alte cheltuieli de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate);

- plata indemnizaţiei de concediu de odihnă, precum şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă suportată de angajator potrivit legii;

- persoană care activează, lucrează sub autoritatea unei alte persoane şi este obligată să respecte condiţiile impuse de aceasta, conform legii;

Angajatorul este persoană juridică sau persoană fizică şi orice altă entitate, la care îşi desfăşoară activitatea una sau mai multe persoane fizice care prestează munca în schimbul unei plăţi.

Angajatul este persoană fizică care îşi desfăşoară activitatea la un angajator în baza unei relaţii contractuale de muncă (contract individual de muncă, contract de muncă cu timp parţial) sau în baza unor legi speciale, în schimbul unei plăţi.

Veniturile din salarii cuprind totalitatea sumelor încasate ca urmare a unei relaţii contractuale de muncă, precum şi orice sume de natură salarială primite în baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se referă şi care sunt realizate din:

- salariile de bază;

- sporurile şi adaosurile de orice fel;

- indemnizaţiile de orice fel;

- recompensele şi premiile de orice fel;

- sumele primite pentru concediul de odihnă, cu excepţia sumelor primite de salariat cu titlu de despăgubiri reprezentând contravaloarea cheltuielilor salariatului şi familiei sale necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă;

- sumele primite în caz de incapacitate temporară de muncă;

- orice alte câştiguri în bani şi natură, primite de la angajatori de către angajaţi, ca plată a muncii lor;

- sumele reprezentând premiul anual şi stimulentele acordate potrivit legii, personalului din instituţiile publice, cele reprezentând stimulente din fondul de participare la profit, acordate salariaţilor, agenţilor economici după aprobarea bilanţului contabil.

Preview document

Contabilitatea Salariilor - Pagina 1
Contabilitatea Salariilor - Pagina 2
Contabilitatea Salariilor - Pagina 3
Contabilitatea Salariilor - Pagina 4
Contabilitatea Salariilor - Pagina 5
Contabilitatea Salariilor - Pagina 6
Contabilitatea Salariilor - Pagina 7
Contabilitatea Salariilor - Pagina 8
Contabilitatea Salariilor - Pagina 9
Contabilitatea Salariilor - Pagina 10
Contabilitatea Salariilor - Pagina 11
Contabilitatea Salariilor - Pagina 12
Contabilitatea Salariilor - Pagina 13
Contabilitatea Salariilor - Pagina 14
Contabilitatea Salariilor - Pagina 15
Contabilitatea Salariilor - Pagina 16
Contabilitatea Salariilor - Pagina 17
Contabilitatea Salariilor - Pagina 18
Contabilitatea Salariilor - Pagina 19
Contabilitatea Salariilor - Pagina 20
Contabilitatea Salariilor - Pagina 21
Contabilitatea Salariilor - Pagina 22
Contabilitatea Salariilor - Pagina 23
Contabilitatea Salariilor - Pagina 24
Contabilitatea Salariilor - Pagina 25
Contabilitatea Salariilor - Pagina 26
Contabilitatea Salariilor - Pagina 27
Contabilitatea Salariilor - Pagina 28
Contabilitatea Salariilor - Pagina 29
Contabilitatea Salariilor - Pagina 30
Contabilitatea Salariilor - Pagina 31
Contabilitatea Salariilor - Pagina 32
Contabilitatea Salariilor - Pagina 33
Contabilitatea Salariilor - Pagina 34
Contabilitatea Salariilor - Pagina 35
Contabilitatea Salariilor - Pagina 36
Contabilitatea Salariilor - Pagina 37
Contabilitatea Salariilor - Pagina 38
Contabilitatea Salariilor - Pagina 39
Contabilitatea Salariilor - Pagina 40
Contabilitatea Salariilor - Pagina 41
Contabilitatea Salariilor - Pagina 42
Contabilitatea Salariilor - Pagina 43
Contabilitatea Salariilor - Pagina 44
Contabilitatea Salariilor - Pagina 45
Contabilitatea Salariilor - Pagina 46
Contabilitatea Salariilor - Pagina 47
Contabilitatea Salariilor - Pagina 48
Contabilitatea Salariilor - Pagina 49
Contabilitatea Salariilor - Pagina 50
Contabilitatea Salariilor - Pagina 51
Contabilitatea Salariilor - Pagina 52
Contabilitatea Salariilor - Pagina 53
Contabilitatea Salariilor - Pagina 54
Contabilitatea Salariilor - Pagina 55
Contabilitatea Salariilor - Pagina 56
Contabilitatea Salariilor - Pagina 57
Contabilitatea Salariilor - Pagina 58
Contabilitatea Salariilor - Pagina 59
Contabilitatea Salariilor - Pagina 60
Contabilitatea Salariilor - Pagina 61
Contabilitatea Salariilor - Pagina 62
Contabilitatea Salariilor - Pagina 63
Contabilitatea Salariilor - Pagina 64
Contabilitatea Salariilor - Pagina 65
Contabilitatea Salariilor - Pagina 66
Contabilitatea Salariilor - Pagina 67
Contabilitatea Salariilor - Pagina 68
Contabilitatea Salariilor - Pagina 69
Contabilitatea Salariilor - Pagina 70
Contabilitatea Salariilor - Pagina 71
Contabilitatea Salariilor - Pagina 72
Contabilitatea Salariilor - Pagina 73
Contabilitatea Salariilor - Pagina 74
Contabilitatea Salariilor - Pagina 75
Contabilitatea Salariilor - Pagina 76
Contabilitatea Salariilor - Pagina 77
Contabilitatea Salariilor - Pagina 78
Contabilitatea Salariilor - Pagina 79
Contabilitatea Salariilor - Pagina 80
Contabilitatea Salariilor - Pagina 81
Contabilitatea Salariilor - Pagina 82
Contabilitatea Salariilor - Pagina 83
Contabilitatea Salariilor - Pagina 84
Contabilitatea Salariilor - Pagina 85
Contabilitatea Salariilor - Pagina 86
Contabilitatea Salariilor - Pagina 87
Contabilitatea Salariilor - Pagina 88
Contabilitatea Salariilor - Pagina 89
Contabilitatea Salariilor - Pagina 90
Contabilitatea Salariilor - Pagina 91
Contabilitatea Salariilor - Pagina 92
Contabilitatea Salariilor - Pagina 93
Contabilitatea Salariilor - Pagina 94
Contabilitatea Salariilor - Pagina 95
Contabilitatea Salariilor - Pagina 96
Contabilitatea Salariilor - Pagina 97
Contabilitatea Salariilor - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Salariilor.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul, Contabilizarea si Controlul Drepturilor Banesti ale Salariatilor

În ultimii ani a fost promovată ideea ca un manager bun este acela care are un contabil bun. Iscusinţa contabilului este apreciată prin prisma...

Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari

PREZENTAREA GENERALA A “S.C. MINPREST SERV S.A.” ROVINARI 1.1. Structura organizatorică si obiectul de activitate al S.C. MINPREST SERV S.A....

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii” NICOLAE IORGA INTRODUCERE...

Contabilitatea Salariilor la SC Lukoil SA

CAPITOLUL I FORTA DE MUNCA- ASPECTE JURIDICE, CONTABILE SI FISCALE 1.1. Forta de munca- importanta, salariul nominal, salariul real. 1.2. Rolul...

Contabilitatea Salariilor

Introducere Contabilitatea este ca un sistem, ca un ansamblu de reguli şi principii privind înreigstrarea în partidă dublă a averii ce aparţine...

Contabilitarea Decontarilor cu Personalul, Asigurarile Sociale si Protectia Sociala pe Exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamt

INTRODUCERE Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările...

Contabilitatea Remunerarii Personalului si Analiza Utilizarii Fortei de Munca

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Contabilitatea Personalului

1. FORŢA DE MUNCĂ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1. Importanţa forţei de muncă Munca reprezintă o activitate conştientă, specifică...

Ai nevoie de altceva?