Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

Licență
9/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 6 fișiere: doc, pdf
Pagini : 127 în total
Cuvinte : 30880
Mărime: 378.38KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Baba Mirela
Proiect de licenta, a fost prezentat la UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV, Facultatea de Stiinte Economice, Specializarea: Contabilitate si informatica de gestiune in 2007. Are in arhiva si toate anexele la care fac referire capitolele practice (organigrama, cont de profit si pierdere, bilant, bibliografia). UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV Facultatea de Stiinte Economice Specializarea: Contabilitate si informatica de gestiune

Cuprins

CAPITOLUL I

CONTRACTE COMERCIALE 1

1.1. Notiuni generale 1

1.2. Contractul de vânzare-cumparare 2

1.2.1. Trasaturi caracteristice ale vânzarii-cumpararii comerciale 3

1.2.2. Conditiile de validitate ale contractului de vanzare-cumparare comerciala 3

1.2.3. Efectele contractului de vânzare-cumparare 4

1.3. Contractul de mandat comercial 6

1.3.1. Particularitati 6

1.3.2. Conditii de validitate 6

1.3.3. Obligatiile partilor 7

1.3.4. Încetarea contractului de mandat comercial 7

1.4. Contractul de comision 7

1.4.1. Definitie si particularitati 7

1.4.2. Efectele contractului de comision 8

1.4.3.Încetarea contractului de comision 8

1.5. Contractul de consignatie 8

1.5.1. Caracterele juridice ale contractului de consignatie 9

1.5.2. Efectele contractului de consignatie 9

1.5.3. Încetarea contractului de consignatie 9

1.6. Contractul de report 10

1.6.1. Efectele contractului de report 10

1.6.2. Încetarea contractului de report 10

1.7. Contractul de cont curent 11

1.7.1. Caracterele juridice ale contractului de cont curent 12

1.7.2. Efectele contractului de cont curent 12

1.7.3. Desfiintarea contului curent 12

1.8. Contractul de franciza 12

1.8.1. Definitie 12

1.8.2. Caracterele contractului de franciza 13

1.8.3. Efectele contractului de franciza 14

1.8.4. Avantajele contractului de franciza 15

1.9. Contractul de leasing 15

1.9.1. Operatiunile de leasing 15

1.9.2. Contractul de leasing 16

1.10 Contractul de transport fluvial 17

1.10.1. Notiuni generale 17

1.10.2. Obligatiile partilor 18

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CONTABILITATII DATORIILOR SI CREANTELOR COMERCIALE 22

2.1. Sistemul purtatorilor primari de informatii privind creantele si datoriile comerciale 22

2.2. Contabilitatea datoriilor si creantelor comerciale 31

2.2.1 Contabilitatea datoriilor comerciale 31

2.2.2 Contabilitatea creantelor comerciale 35

2.2.3. Contabilitatea avansurilor intersocietati 38

2.2.4 Contabilitatea reducerilor de pret efectuate în relatiile comerciale 39

2.2.5 Contabilitatea efectelor de comert 40

CAPITOLUL III

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE TRANS EUROPA S.A. 44

3.1. Scurt istoric 44

3.2. Capitalul social si structura actionarilor 45

3.3. Obiectul de activitate 46

3.4. Structura organizatorica 47

3.5 Structura de personal 55

3.6. Baza tehnico-materiala 56

CAPITOLUL IV

STUDIU DE CAZ – S.C. TRANS EUROPA S.A. GALATI 59

4.1. STUDIUL PIETELOR ÎNTREPRINDERII 59

4.1.1 PIATA DE APROVIZIONARE 60

4.1.2 PIATA DE DESFACERE 64

4.2. Monografia contabila privind principalele operatiuni cu creante si datorii la S.C. TRANS EUROPA S.A. Galati 71

4.2.1 Documente de evidenta a transporturilor fluviale 71

4.2.2. Monografie contabila privind principalele operatiuni cu creante si datorii la SC TRANSEUROPA SA 73

4.3. Inventarierea obligatiilor si creantelor comerciale 78

4.4. Analiza si controlul decontarilor cu furnizorii si clientii 83

4.4.1 Analiza creantelor si datoriilor comerciale 83

4.4.2. Analiza vitezei de rotatie a activelor circulante 87

4.4.3. Analiza principalilor indicatori: lichiditate si echilibru financiar 91

4.4.4. Analiza indicatorilor de echilibru financiar 92

4.5. Controlul decontarilor cu furnizorii si clientii 95

CAPITOLUL V

ANALIZA SI EVALUAREA SISTEMULUI INFORMATIONAL 99

CONCLUZII SI PROPUNERI 104

Extras din document

CAPITOLUL I

CONTRACTE COMERCIALE

1.1. Notiuni generale

Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna).

Juridic, contractul reprezinta, conform prevederilor articolului 942 Cod civil, acordul de vointa dintre doua sau mai multe persoane prin care se nasc, se modifica sau se sting drepturi si obligatii.

Prin încheierea contractului se întelege realizarea acordului de vointa a partilor contractante asupra clauzelor contractuale. Acest acord se realizeaza prin întâlnirea concordanta a ofertei de a contracta cu acceptarea acesteia. Oferta de a contracta si acceptarea acesteia reprezinta cele doua laturi ale vointei de a contracta, laturi care, prin întâlnirea lor, se reunesc în ceea ce se numeste vointa de a contracta, adica în contract. Pe de alta parte, operatiunea de încheiere a contractului nu poate fi despartita de acele aspecte care tin de validitatea contractului încheiat, deoarece orice contract trebuie sa se încheie în ideea validitatii sale, adica pentru a produce efecte juridice. Validitatea contractului presupune mai mult decât o simpla analiza a mecanismului de formare a acordului de vointe, ea presupune examinarea de-sine-statatoare a ceea ce art. 948 C.civ. numeste conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii, adica:

– capacitatea de a contracta;

– consimtamântul valabil al partii ce se obliga;

– un obiect determinat;

– o cauza licita.

Acordul de vointa al partilor asupra clauzelor contractuale se formeaza prin întâlnirea ofertei cu acceptarea ei, deci pe baza unei negocieri. Încheierea contractului începe cu propunerea de a contracta, numita oferta sau policitatiune.

Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca oferta:

- trebuie sa fie ferma: ofertantul nu are posibilitatea de a o modifica sau retracta;

- trebuie sa fie precisa si completa: sa cuprinda toate elementele necesare contractului;

- trebuie sa fie neechivoca: sa exprime intentia ofertantului de a contracta (de exemplu: o

marfa expusa în vitrina fara pret poate conduce la concluzia ca este un model, nu un

obiect de vânzare);

- trebuie sa fie o manifestare de vointa reala, serioasa, constienta si cu intentia de a

angaja din punct de vedere juridic.

Acceptarea ofertei este tot un act unilateral de vointa, la fel ca si oferta, care provine însa de la destinatarul ofertei.

Ca si oferta, acceptarea trebuie sa îndeplineasca anumite conditii:

- sa fie clara (sa exprime clar vointa de a încheia contractul), pura si simpla;

- sa fie libera (neviciata);

- sa fie expresa (scrisa sau verbala) sau tacita.

1.2. Contractul de vânzare-cumparare

Vânzarea comerciala, întocmai ca si cea civila, „este contractul prin care vânzatorul se obliga sa stramute proprietatea unui lucru si cumparatorul sa plateasca pretul” .

Contractul de vânzare-cumparare este întâlnit si în cadrul activitatilor comerciale care se realizeaza prin intermediere reprezentând actul juridic cel mai des utilizat în cadrul contractelor de mandat, de comision, de consignatie. Datorita acestei importante pentru activitatea comerciala, contractul de vânzare-cumparare comerciala face obiectul unei reglementari în detaliu. Cu toate acestea, reglementarea vânzarii-cumpararii comerciale este realizata doar in parte de Codul comercial, care, în Titlu VI, face vorbire ''Despre vânzare", statuând în art. 60-73 asupra unor aspecte specifice vânzarii-cumpararii comerciale: pretul vânzarii, transferul dreptului de proprietate si al riscurilor, consecintele nerespectarii obligatiilor. Regulile generale care guverneaza acest contract comercial sunt, însa, cele care se aplica vânzarii-cumpararii civile, fiind cuprinse în Codul civil, în art. 1294-1404 .

Preview document

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 1
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 2
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 3
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 4
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 5
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 6
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 7
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 8
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 9
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 10
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 11
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 12
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 13
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 14
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 15
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 16
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 17
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 18
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 19
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 20
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 21
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 22
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 23
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 24
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 25
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 26
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 27
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 28
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 29
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 30
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 31
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 32
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 33
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 34
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 35
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 36
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 37
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 38
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 39
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 40
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 41
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 42
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 43
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 44
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 45
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 46
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 47
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 48
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 49
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 50
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 51
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 52
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 53
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 54
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 55
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 56
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 57
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 58
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 59
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 60
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 61
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 62
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 63
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 64
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 65
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 66
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 67
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 68
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 69
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 70
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 71
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 72
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 73
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 74
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 75
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 76
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 77
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 78
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 79
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 80
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 81
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 82
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 83
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 84
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 85
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 86
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 87
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 88
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 89
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 90
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 91
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 92
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 93
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 94
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 95
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 96
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 97
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 98
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 99
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 100
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 101
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 102
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 103
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 104
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 105
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 106
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 107
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 108
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 109
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 110
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 111
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 112
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 113
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 114
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 115
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 116
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 117
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 118
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 119
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 120
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 121
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 122
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 123
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 124
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 125
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 126
Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati - Pagina 127

Conținut arhivă zip

  • ANEXE2-6.doc
  • bibliografie.doc
  • bilant ANEXA7.doc
  • lucrare completa.doc
  • organigramaanexa nr.1.pdf
  • prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Contabilitatea Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Pentru desfãşurarea operaţiilor specifice activitǎţii de exploatare este necesar ca întreprinderea sǎ intre în relaţii cu diverse...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Contabilitatea Ambalajelor

INTRODUCERE Indiferent de gradul de dezvoltare economica a unei tari, marfurile produse si comercializate sunt de neconceput fara ambalaj. In...

Contabilitatea Leasingului

1. LEASING 1.1. PREZENTAREA ŞI CARACTERISTICILE LEASINGULUI 1.1.1. SCURT ISTORIC Încă din antichitate s-a observat că beneficiile sunt obţinute...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Contabilitatea si Gestiunea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale

1. NOŢIUNI În procesul de aprovizionare, întreprinderea cumpără bunuri economice de diverse forme de la alte persoane juridice şi fizice, bunuri...

Ai nevoie de altceva?