Contabilitatea si Auditul Creantelor

Imagine preview
(3/10 din 5 voturi)

Aceasta licenta trateaza Contabilitatea si Auditul Creantelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 73 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVIND CLASIFICAREA, RECUNOAŞTEREA ŞI EVALUAREA CREANŢELOR 8
1.1. Caracteristica actelor normative privind contabilitatea creanţelor 8
1.2. Trecerea în revistă a surselor bibliografice aferete temei 9
1.3. Clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea creanţelor 12
CAPITOLUL II CONTABILITATEA CREANŢELOR PE TERMEN SCURT 24
2.1. Contabilitatea creanţelor comerciale. 24
2.2. Contabilitatea creanţelor privind decontările personalului înteprinderii. 37
2.3. Contablitatea creanţelor privind decontările cu bugetul. 46
2.4. Contabilitatea creanţelor privind veniturile calculate şi a altor creanţe pe termen scurt. 51
CAPITOLUL III AUDITUL CREANŢELOR ÎNTREPRINDERII SRL „CHIRIAC PRIM” 55
3.1. Planificarea auditului 55
3.2. Efectuarea procedurilor de audit al creanţelor 56
3.3. Finalizarea auditului şi emiterea raportului de audit 67
BIBLIOGRAFIE 71
ÎNCHEIERE 68

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică, conţinută în rapoartele financiare ale întreprinderilor, toate grupele de utilizatori, cum sînt proprietarii şi angajaţii întreprinderilor, investitorii şi creditorii, acţionarii, bursele de valori, serviciul fiscal şi alte organe de stat, structurile de pronosticare a dezvoltării economiei.

Este bine ştiut faptul că fără clienţi nu ar exista desfacere, nu ar exista motivul principal al executării de produse sau servicii şi nici o entitate comercială nu ar avea un scop pentru a se înfiinţa sau intra şi supravieţui pe piaţă.

Bineînţeles că tot ce ţine de o entitate comercială este important şi anume producţia, prezentarea, desfacerea, ofertele speciale şi tehnologia cât mai avansată, însă toate acestea au rost doar atunci când există un cumpărător sau consumator, un beneficiar, cu alte cuvinte – un client.

Pentru ca o entitate comercială să ajungă să aibă clienţi trebuie ca această să ştie cum să-i câştige şi să-i păstreze, ceea ce nu este deloc uşor şi presupune multă muncă din partea ofertantului de produse sau servicii.

Într-o economie de piaţă prosperă doar cei ce ştiu să atragă clienţi noi, să-i păstreze şi să-i faca să cumpere mai mult. Odată devenit client, persoana sau entitate comercială respectiva trebuie tratată cu grijă şi respect pentru a nu o pierde.

Pentru a-şi cunoaşte bine clienţii o entitate comercială trebuie să dispună de o bază de date cât mai amplă astfel încât gestionarea acestora să fie bine pusă la punct, iar datele importante să poată fi accesate la orice ora de utilizatorii autorizaţi.

Datorită globalizării şi creşterii continue a concurenţei, tot mai multe firme pun o valoare din ce în ce mai mare pe clienţi , nu pe produse sau productivitate.

Putem afirma că valoarea unei companii consistă în clienţii pe care ii gestionează.

Deşi modul de interacţiune cu clienţii diferă atât în funcţie de tipul de activitate cât şi de politica proprie a companiei, înţelegerea valorilor şi comportamentului unui client este un element esenţial pentru succesul oricărui tip de firmă.

Eficienta gestiune a clienţilor nu este importantă doar pentru firmă ci şi pentru clienţii sai.

Astfel, pentru a satisface cerinţele clienţilor compania trebuie să poată raspunde la întrebările acestora cu rapiditate şi exactitate.

Clienţii pot solicita informaţii în legatură cu disponibilitatea anumitor produse, sau situaţia comenzilor efectuate, termene de plata etc.

Reactivitatea la solicitările clienţilor depinde în mod esenţial de existenta unor informaţii-client complete şi exacte. Atunci când aceste informaţii-client sunt accesibile cu uşurinţă şi disponibile, reactivitatea creşte spectaculos.

O bună metoda de a oferi clienţilor acces la informaţii la orice oră este crearea unui site al firmei, unde fiecare client poate accesa pe baza de parola baza de date, unde sunt cuprinse comenzile, facturile, termene de plata etc. Acest site trebuie să ofere o securitate maximă a datelor atât a clienţilor cât şi a entităţi comerciale.

Scopul acestei lucrări de licenţă este să examinarea metodicii de contabilizare a creanţelor, conform prevederilor principale ale sistem contabil.

Pentru realizarea acestui scop au fost stabilite următoarele sarcini:

-analiza critică a actelor legislative şi normative privind contabilitatea decontărilor comerciale;

-identificarea problemelor legate de recunoaşterea, evaluarea şi clasificarea creanţelor;

-studierea aspectelor metodologice ale contabilităţii decontărilor comerciale;

-abordarea noilor modalităţi de decontare şi de aplicare a lor în întreprinderile din Republica Moldova;

Realizarea scopului şi sarcinilor expuse mai sus va permite obţinerea unor informaţii mai relevante şi credibile şi va amplifica rolul contabilităţii creanţelor în cadrul unui sistem complex al decontărilor comerciale.

Drept suport al investigaţiilor au servit lucrările savanţilor autohtoni şi străini, conceptele şi principiile fundamentale contabile, precum şi reglementările naţionale şi internaţionale aferente contabilităţii.

În baza scopului lucrării autorul a elaborat următoarea structură a tezei, care constă din: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie

Obiectul cercetării îl constituie fluxurile informaţionale aferente decontărilor comerciale ale întreprinderii SRL “Chiriac Prim”.

Societatea Comerciala "Chiriac Prim" Societatea cu Răspundere Limitată număr de înregistrare 1006600045534, cu sediul: Republica Moldova, mun. Chişinau, str. Socoleni, 10, ap. 166.

Societatea respectiva detine şi Autorizatie Sanitara de functionare pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ cu amănuntul în municipiul Chişinău pe str. Calea Basarabiei nr.2 în pavilionul nr. 36 pe teritoriul SRL „Autocar – Impex”, cu suprafaţa comercială de 24 m2.

Principalele genuri de activitate desfasurate de SC ,,Chiriac Prim" S.R.L. sunt (Anexa 2,3):

- Comerţul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi produselor de tutun;

- Comerţul cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vinzarea predominanta de produse alimentare;

- Comerţul cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, articolelor de toaletă;

- Comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice;

- Activitatea farmaceutică, desfăşurată de întreprinderile şi instituţiile farmaceutice, importul si (sau) producerea articolelor de parfumerie şi cosmetică;

- Importul alcoolului etilic; importul si (sau) comercializarea angro a băuturilor alcoolice şi a berii importate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea si Auditul Creantelor.doc

Alte informatii

Facultatea: „Contabilitate” Catedra: „Contabilitate şi audit