Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 18437
Mărime: 135.79KB (arhivat)
Publicat de: Flaviu Gal
Cost: 12 puncte
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ACADEMIA DE POLIŢIE “ALEXANDRU IOAN CUZA” FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. Active imobilizate – caracterizare generală
 3. 1.1 Probleme de bază privind organizarea sistemului contabil
 4. 1.2 Conţinutul activelor imobilizate. Definiţie
 5. 1.3 Structura imbilizărilor. Evaluare
 6. 1.4 Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
 7. CAPITOLUL II
 8. Contabilitatea imobilizărilor
 9. 2.1 Contabilitatea imobilizărilor necorporale
 10. 2.2 Contabilitatea imobilizărilor corporale
 11. 2.3 Contabilitatea imobilizărilor în curs
 12. 3.4 Contabilitatea imobilizărilor financiare
 13. CAPITOLUL III
 14. Controlul financiar-contabil al imobilizărilor
 15. 3.1 Contextul general al controlului în economia de piaţă
 16. 3.2 Sistemul de documente primare, evidenţa tehnic-operativă şi contabilă – obiect al controlului şi sursă de informare pentru control
 17. 3.3 Procedee de control financiar al imobilizărilor
 18. 3.4 Finalizarea acţiunilor de control. Răspunderea penală
 19. 3.5 Controlul financiar de stat exercitat de Ministerul Finanţelor Publice
 20. 3.6 Controlul imobilizărilor prin intermediul conturilor
 21. Anexa
 22. Planul de conturi general
 23. Bibliografie

Extras din licență

CAPITOLUL І

ACTIVE IMOBILIZATE – CARACTERIZARE GENERALĂ

1.1. PROBLEME DE BAZĂ PRIVIND ORGANIZAREA SISTEMULUI

CONTABILITĂŢII

Pe plan mondial, contabilitatea - ca ştiinţă şi practică - a evoluat continuu, perfecţionându-şi baza sa teoretică şi maniera de realizare practică a obiectului de studiu

În demersul de perfecţionare, caracterul evolutiv al contabilităţii se concretizează în conceptualizarea acesteia pe baza unui sistem coerent de norme şi principii fundamentale, care să asigure rezolvarea cât mai completă şi eficientă a problemelor de gestiune şi conducere a întreprinderilor.

Prima definiţie dată contabilităţii aparţine italianului Luca Paciolo şi este formulată în lucrarea sa “Summa de aritmetica, geometrica, proporţioni, et proporţionaliti “ apărută la Veneţia în 1494.În concepţia sa CONTABILITATEA reprezintă un ansamblu de principii şi reguli privind înregistrarea în partidă dublă a averii ce aparţine unui negustor, precum şi toate afacerile acestuia în ordinea în care au avut loc.

Partida dublă este definită prin prisma ecuaţiei de schimb dintre avere şi capital, ca un raport între primire şi dare, respectiv între debitor, cel care primeşte valoarea şi creditor, cel care o avansează Această judecată , după unii autori se ridică la rangul de teorie a contabilităţii ca disciplină ştiinţifică.

Cu privire la evoluţia contabilităţii de-a lungul timpului, s-au conturat mai multe concepţii, două fiind mai semnificative.

1. Prima, care tratează contabilitatea ca teorie ştiinţifică

2. A doua, ca tehnică de culegere, prelucrare, stocare, transmitere şi analiză a informaţiilor.

În acest sens, autorul francez Charles Penglaou, sublinia: „Dezbaterea celor două teze : contabilitatea este o ştiinţă, adică principii de explicaţie, sau contabilitatea este tehnică, adică ansamblul mijloacelor şi procedeelor aplicate în vederea unui scop, a umplut secolele ce ne separă de Luca Paciolo.”

Sunt şi autori care invită la o distincţie netă între principiile fundamentale şi principiile speciale. Cele fundamentale corespund regulilor generale, iar cele specifice sunt de detaliu şi se adresează metodelor urmărite şi aplicate.

Preocupări privind contabilitatea ca ştiinţă sau tehnică au avut şi specialiştii românii, ca de exemplu: Sp. Iacobescu, Al. Sorescu, C. G. Demetrescu, I. N. Evian, I. Voinea.

Astăzi autorii români arată faptul că Ştiinţa contabilităţii reprezintă un sistem coerent de obiective şi principii fundamentale, legate între ele, susceptibile să conducă la definirea de norme solide privind construirea şi comunicarea informaţiilor privitoare la situaţia netă şi financiară a patrimoniului, precum şi la rezultatele obţinute.

Sistemul de contabilitate actual este inspirat de Planul contabil general francez, se înscrie în DIRECTIVELE IV şi VII ale U.E. şi se articulează la standardele internaţionale în special la NORMELE CONTABILITĂŢII INTERNAŢIONALE. La aceasta se adaugă Sistemul contabil al întreprinderii propus pentru ţările EUROPEI DE EST.

Caracteristica informaţiilor furnizate de contabilitate în condiţiile economiei de piaţă o constituie gradul de transparenţă. Astfel, o parte a informaţiilor se referă la situaţia patrimoniului întreprinderii, la rezultatele obţinute şi la situaţia financiară, care sunt total transparente, în sensul că au un caracter normat, obţinându-se după reguli precise elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi sunt publicate în vederea informării corecte a tuturor persoanelor interesate. Aceste informaţii fac obiectul CONTABILITĂŢII FINANCIARE a întreprinderii.

O altă parte a informaţiilor sunt mai puţin transparente, ele ţin de strategie şi se referă la calculaţia costurilor, structura bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a rezultatelor execuţiei bugetelor, la cunoaşterea performanţelor lor interne, la nivelul sectoarelor de activitate. Aceste informaţii fac obiectul CONTABILITĂŢII INTERNE, de gestiune a întreprinderii.

Conform legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată contabilitatea financiară se organizează şi se conduce de unităţile patrimoniale identificate cu: regiile autonome, societăţile comerciale, alte persoane juridice menţionate la art. 1 din Regulamentul de aplicare a legii.

De asemenea, organizează şi conduc contabilitatea şi persoanele fizice cu activitate comercială care sunt înmatriculate la Oficiul Registrului Comerţului potrivit legii.

Preview document

Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 1
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 2
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 3
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 4
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 5
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 6
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 7
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 8
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 9
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 10
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 11
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 12
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 13
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 14
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 15
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 16
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 17
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 18
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 19
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 20
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 21
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 22
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 23
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 24
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 25
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 26
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 27
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 28
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 29
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 30
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 31
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 32
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 33
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 34
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 35
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 36
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 37
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 38
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 39
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 40
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 41
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 42
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 43
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 44
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 45
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 46
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 47
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 48
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 49
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 50
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 51
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 52
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 53
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 54
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 55
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 56
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 57
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 58
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 59
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 60
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 61
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 62
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 63
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 64
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 65
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 66
Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea si Controlul Imobilizarilor.docx

Alții au mai descărcat și

Conținutul Activelor Imobilizate

CAP. I. CONTINUTUL ACTIVELOR IMOBILIZATE Pe parcursul derularii activitatii specifice, agentii economici îsi procura capitalurile necesare...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și Analiza Activelor Imobilizate

Scopul lucrarii Lucrarea Contabilitatea si analiza activelor imobilizate a fost efectuata la S.C. GHEORGHIU COMPANY S.A. Se doreste a fi o...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale sunt active care: - sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. “CRONOS” S.A. Iaşi 1.1. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA S.C. “CRONOS” S.A. IAŞI Producţia de mătase...

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remar SA

INTRODUCERE Sistemul de informatii al unei organizatii ne permite sa ierarhizam sa un ansamblu de tehnici si metode care permit obtinerea si...

Contabilitatea imobilizărilor corporale - SC Alpha Gaz SRL

CAP. I PREZENTAREA SOCOETĂŢII COMERCIALE 1.1. Istoricul şi obiectul de activitate al S.C „ALPHA GAZ” S.R.L. LUGOJ Societatea comercială este o...

Caiet de practică la SC Rombiz Impex SRL - Craiova

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII SC ROMBIZ IMPEX SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata, inregistrata la Registrul Comertului sub...

Gestiunea salariaților

1. Scurtă prezentare a organizaţiei Societatea Comercială „Roedl & Partner Outsourcing ” S.RL Bucureşti are sediul în Str. Pictor Ion Neculici,...

Audit financiar contabil privind imobilizările corporale

1. Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Ai nevoie de altceva?