Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 22100
Mărime: 109.88KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mircea Muntean

Cuprins

Cap. I Necesitatea organizării fluxului informaţional la societatea S.C. ALIMENTA

S.A

1.1 Organizarea procesului tehnolgic şi implicaţiile acestuia asupra fluxului informaţional

1.2 Fluxul informaţional al societăţii S.C. ALIMENTA S.A.

1.3 Implicaţiile fluxului informaţional asupra organizării contabilităţii societăţii

Cap. II Organizarea contabilităţii creanţelor

2.1 Contabilitatea creanţelor privind livrările de produse finite

2.2 Contabilitatea creanţelor privind livrările de mărfuri, contabilitatea creanţelor din vânzări la export

2.3 Contabilitatea creanţelor imobilizate

Cap. III

3.1 Analiza economică-financiară privind creanţele

3.1.1 Analiza fondului de rulment, necesar de fond de rulment, trezoreria netă

3.2 Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante

3.3Analiza creditului clienţi

Extras din document

Argument

Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice şi fizice, trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiiloe cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, aât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditori financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.

Relaţiile unităţilor patrimoniale cu alte persoane juridice şi fizice, conduc la creanţe şi datorii. Cea mai mare parte a creanţelor agenţilor economici sunt legate direct de exploatare, adică din acel domeniu care face obiectul principal al funcţionării lor. Creanţele faţă de clienţi rezultă ca urmare a vânzării producţiei, respectiv realizării lucrărilor şi a serviciilor.

În procesul de aprovizionare întreprinderea cumpără bunuri economice de diverse forme de la persoane fizice sau juridice, bunuri pentu care îşi creează datorii; de asemenea vinde produsul activităţii sale în cadrul procesului de desfacere, proces în urma căruia rezultă creanţele.

Creanţele întreprinderii faţă de clienţii ei îşi au izvorul în schimbul de consimţământ concretizat dintr-o comandă fermă din partea clientului si acceptată de către producător sau având ca bază contractele încheiate.

Capitolul I. Necesitatea organizării fluxului informaţional la societatea S.C ALIMENTA. S.A

1.1 Organizarea procesului tehnologic si implicaţiile acestuia asupra fluxului informaţional

Societatea comercială „ALIMENTA” S.A. este o societate pe acţiuni, înfiinţată în anul 1994, ca urmare a dizolvării Holdingului „Agricola Internaţional” Bacău. Sediul societăţii este pe strada Calea Moldovei, numărul 103, localitatea Bacău, judeţul Bacău. S.C. „ALIMENTA” S.A. Bacău este înregistrată la Oficiul registrului comerţului cu numărul J04/2239/1994, are codul fiscal numărul R6673600 şi are deschise conturi la Banca Comercială Română, Sucursala Bacău şi la Banca Română de Dezvoltare, Sucursala Bacău.

S.C. „ALIMENTA” S.A. Bacău este o firmă mixtă înfiinţată prin participarea mai multor asociaţi din România, Franţa şi Italia. Societatea după ce s-a desprins din Holdingul „Agricola Internaţional” Bacău a păstrat doar o parte din reţetele produselor fabricate, restul rămânând la sursă. Iniţial cel care a vrut scindarea a fost fondatorul Holdingului, domnul Plăcintă, dar după ce acesta a devenit acţionar majoritar la S.C. „ALIMENTA” S.A. Bacău s-a hotărât în scurt timp să se retragă. La început firma şi-a reluat producţia, având un obiect redus de activitate după care Adunarea Generală a Asociaţilor a decis efectuarea unor noi investiţii, mai ales legate de imprimarea de membrane şi etichete, dar această activitate s-a dovedit mai puţin rentabilă şi s-a eliminat cu timpul din domeniul de activitate principal.

Capitalul social este în valoare de milioane 933 000 lei, împărţit în 9.333 de acţiuni, cu valoarea nominală de 10 mii lei/acţiune. Principalii acţionari sunt:

• S.C. „Transcomint" S.A. cu 35% din capitalul social;

• Carlo Villa cu 20% din capitalul social;

• Fabio Albisetti cu 20% din capitalul social;

• S.C. „Agricola Internaţional” S.A. cu 10% din capitalul social;

• Pachta Victor cu 5% din capitalul social;

• Dragomir Mihai cu 5% din capitalul social;

• Neagu Dumitru cu 5% din capitalul social.

Domeniul de activitate principal al acestei societăţi este producţia de preparate din carne de pasăre, porc şi curcan iar domeniul secundar de activitate este imprimarea de etichete şi membrane. Conform statutului societăţii, obiectul de activitate al societăţii este următorul:

- producţia de condimente, supe concentrate, maioneze;

- import-export materiale, materii prime şi ingrediente pentru producţie, mărfuri alimentare şi industriale;

- ambalare produse alimentare;

- prestări servicii privind mobilarea, porţionarea, tranşarea şi prelucrarea produselor alimentare;

- cumpărări şi vânzări de terenuri şi imobile de orice natură şi orice alte operaţiuni legate de activitatea imobiliară;

- promovarea imobiliară;

- închirierea de terenuri şi imobile;

- lucrări specifice pentru construcţii şi alte operaţiuni legate de activităţile imobiliare;

- comercializarea produselor alimentare şi industriale.

În urma aprobării în A.G.A. din aprilie 1995 a unui program de investiţii de circa 20 milioane USD, s-au început în paralel negocierile pentru contractarea obiectivelor de investiţii şi demersurile pentru găsirea surselor de finanţare. Acestea au provenit de la Bancorex S.A., din trezoreria proprie, cât şi din refinanţare externă.

Preview document

Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 1
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 2
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 3
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 4
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 5
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 6
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 7
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 8
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 9
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 10
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 11
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 12
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 13
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 14
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 15
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 16
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 17
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 18
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 19
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 20
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 21
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 22
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 23
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 24
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 25
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 26
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 27
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 28
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 29
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 30
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 31
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 32
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 33
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 34
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 35
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 36
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 37
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 38
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 39
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 40
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 41
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 42
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 43
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 44
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 45
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 46
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 47
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 48
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 49
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 50
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 51
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 52
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 53
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 54
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 55
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 56
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 57
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 58
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 59
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 60
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 61
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 62
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 63
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 64
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 65
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 66
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 67
Contabilitatea și Gestiunea Creanțelor - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea si Gestiunea Creantelor.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea si Contabilitatea Imobilizarilor Corporale si Necorporale

CAP.1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. INTRODUCERE Pe parcursul dezvoltării societăţii umane şi a mediului economic în ansamblul său şi pe măsura...

Contabilitatea Datoriilor Financiare și Analiza Lor

Introducere Făgăduiala e o datorie curată. D. Cantemir În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Gestiunea Financiară a Firmei

CAPITOLUL 1. GESTIUNEA CONTABILĂ ŞI FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1 Definiţia şi conţinutul gestiunii financiare...

Contabilitatea Clientilor

INTRODUCERE Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si a creantelor unitatii patrimoniale, in relatiile acesteia cu : furnizorii,...

Contabilitatea Financiara si de Gestiune cu Aplicatie in Restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor

Introducere Un instrument important al economiei de piaţă este contabilitatea, datele căreia servesc drept bază la luarea deciziilor economice. De...

Tratamente Contabile și Fiscale Asupra Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune, şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care asigură...

Ai nevoie de altceva?