Contabilitatea si Gestiunea Creantelor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Contabilitatea si Gestiunea Creantelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 68 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mircea Muntean

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Cap. I Necesitatea organizării fluxului informaţional la societatea S.C. ALIMENTA
S.A
1.1 Organizarea procesului tehnolgic şi implicaţiile acestuia asupra fluxului informaţional
1.2 Fluxul informaţional al societăţii S.C. ALIMENTA S.A.
1.3 Implicaţiile fluxului informaţional asupra organizării contabilităţii societăţii
Cap. II Organizarea contabilităţii creanţelor
2.1 Contabilitatea creanţelor privind livrările de produse finite
2.2 Contabilitatea creanţelor privind livrările de mărfuri, contabilitatea creanţelor din vânzări la export
2.3 Contabilitatea creanţelor imobilizate
Cap. III
3.1 Analiza economică-financiară privind creanţele
3.1.1 Analiza fondului de rulment, necesar de fond de rulment, trezoreria netă
3.2 Analiza vitezei de rotaţie a activelor circulante
3.3Analiza creditului clienţi

Extras din document

Argument

Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice şi fizice, trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiiloe cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, aât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditori financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.

Relaţiile unităţilor patrimoniale cu alte persoane juridice şi fizice, conduc la creanţe şi datorii. Cea mai mare parte a creanţelor agenţilor economici sunt legate direct de exploatare, adică din acel domeniu care face obiectul principal al funcţionării lor. Creanţele faţă de clienţi rezultă ca urmare a vânzării producţiei, respectiv realizării lucrărilor şi a serviciilor.

În procesul de aprovizionare întreprinderea cumpără bunuri economice de diverse forme de la persoane fizice sau juridice, bunuri pentu care îşi creează datorii; de asemenea vinde produsul activităţii sale în cadrul procesului de desfacere, proces în urma căruia rezultă creanţele.

Creanţele întreprinderii faţă de clienţii ei îşi au izvorul în schimbul de consimţământ concretizat dintr-o comandă fermă din partea clientului si acceptată de către producător sau având ca bază contractele încheiate.

Capitolul I. Necesitatea organizării fluxului informaţional la societatea S.C ALIMENTA. S.A

1.1 Organizarea procesului tehnologic si implicaţiile acestuia asupra fluxului informaţional

Societatea comercială „ALIMENTA” S.A. este o societate pe acţiuni, înfiinţată în anul 1994, ca urmare a dizolvării Holdingului „Agricola Internaţional” Bacău. Sediul societăţii este pe strada Calea Moldovei, numărul 103, localitatea Bacău, judeţul Bacău. S.C. „ALIMENTA” S.A. Bacău este înregistrată la Oficiul registrului comerţului cu numărul J04/2239/1994, are codul fiscal numărul R6673600 şi are deschise conturi la Banca Comercială Română, Sucursala Bacău şi la Banca Română de Dezvoltare, Sucursala Bacău.

S.C. „ALIMENTA” S.A. Bacău este o firmă mixtă înfiinţată prin participarea mai multor asociaţi din România, Franţa şi Italia. Societatea după ce s-a desprins din Holdingul „Agricola Internaţional” Bacău a păstrat doar o parte din reţetele produselor fabricate, restul rămânând la sursă. Iniţial cel care a vrut scindarea a fost fondatorul Holdingului, domnul Plăcintă, dar după ce acesta a devenit acţionar majoritar la S.C. „ALIMENTA” S.A. Bacău s-a hotărât în scurt timp să se retragă. La început firma şi-a reluat producţia, având un obiect redus de activitate după care Adunarea Generală a Asociaţilor a decis efectuarea unor noi investiţii, mai ales legate de imprimarea de membrane şi etichete, dar această activitate s-a dovedit mai puţin rentabilă şi s-a eliminat cu timpul din domeniul de activitate principal.

Capitalul social este în valoare de milioane 933 000 lei, împărţit în 9.333 de acţiuni, cu valoarea nominală de 10 mii lei/acţiune. Principalii acţionari sunt:

• S.C. „Transcomint" S.A. cu 35% din capitalul social;

• Carlo Villa cu 20% din capitalul social;

• Fabio Albisetti cu 20% din capitalul social;

• S.C. „Agricola Internaţional” S.A. cu 10% din capitalul social;

• Pachta Victor cu 5% din capitalul social;

• Dragomir Mihai cu 5% din capitalul social;

• Neagu Dumitru cu 5% din capitalul social.

Domeniul de activitate principal al acestei societăţi este producţia de preparate din carne de pasăre, porc şi curcan iar domeniul secundar de activitate este imprimarea de etichete şi membrane. Conform statutului societăţii, obiectul de activitate al societăţii este următorul:

- producţia de condimente, supe concentrate, maioneze;

- import-export materiale, materii prime şi ingrediente pentru producţie, mărfuri alimentare şi industriale;

- ambalare produse alimentare;

- prestări servicii privind mobilarea, porţionarea, tranşarea şi prelucrarea produselor alimentare;

- cumpărări şi vânzări de terenuri şi imobile de orice natură şi orice alte operaţiuni legate de activitatea imobiliară;

- promovarea imobiliară;

- închirierea de terenuri şi imobile;

- lucrări specifice pentru construcţii şi alte operaţiuni legate de activităţile imobiliare;

- comercializarea produselor alimentare şi industriale.

În urma aprobării în A.G.A. din aprilie 1995 a unui program de investiţii de circa 20 milioane USD, s-au început în paralel negocierile pentru contractarea obiectivelor de investiţii şi demersurile pentru găsirea surselor de finanţare. Acestea au provenit de la Bancorex S.A., din trezoreria proprie, cât şi din refinanţare externă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea si Gestiunea Creantelor.doc