Contabilitatea Stocurilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 11278
Mărime: 85.38KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
UNIVERSITATEA PETROL – GAZE din PLOIEȘTI FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE Specializarea: Contabilitate și informatică de gestiune

Cuprins

CAPITOLUL 1

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE

1.1. Prezentarea elementelor teoretice privind stocurile

1.1.1 Clasificarea stocurilor

1.1.2 Structuri contabile informationale

1.1.3 Elementele sistemului informational contabil

1.1.4 Prezentarea informatilor

1.2. Evaluarea stocurilor

1.2.1 Evaluarea stocurilor la intrarea in patrimoniu

1.2.2 Tehnici de masurare a costurilor

1.2.3 Evaluarea stocurilor cu ocazia inventarierii

1.2.4 Evaluarea stocurilor la iesirea din patrimoniu

1.2.5 Evaluarea stocurilor la intocmirea bilantului

1.2.6 Metode de organizare a contabilitatii stocurilor

1.2.6.1 Metoda inventarului permanent

1.2.6.2 Metoda inventarului intermitent

CAPITOLUL 2

STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA,GESTIUNEA SI ANALIZA STOCURILOR LA S.C. SUPERBO S.R.L.

2.1 Monografie contabila

2.2 Gestiunea stocurilor la S.C. SUPERBO S.R.L.

2.3 Analiza stocurilor la S.C. SUPERBO S.R.L.

BIBLOGRAFIE SELECTIVA

Extras din document

Lucrarea intitulată „Contabilitatea şi analiza stocurilor”, cu studiu de caz la S.C. SUPERBO S.R.L., este structurată pe doua capitole mari, împărţită la rândul lor în subcapitole, astfel să se asigure o tratare judicioasă a tuturor aspectelor legate de contabilitatea şi analiza stocurilor. Aceste capitole sunt:

CAP. I Prezentare elemente teoretice privind stocurile – face referire la structura stocurilor, metode de evaluarea a lor şi metodele de inventariere.

CAP. II Studiu de caz privind contabilitatea, gestiunea şi analiza stocurilor la S.C. SUPERBO S.R.L. – cuprinde operații contabile efectuate în cadrul societății, analiza stocurilor la această societate, precum şi calculul indicatorilor de analiză a stocurilor pe perioada 2007-2009.

CAPITOLUL I

DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE

1.1. PREZENTAREA ELEMENTELOR TEORETICE PRIVIND STOCURILE

“Stocurile sunt active circulante:

- deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;

- în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii;

- sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.”1

Stocurile, sub aspectul gestionării, se pot grupa în stocuri şi producţia în curs de execuţie, ambele fiind considerate active circulante materiale. Comisia Internaţională a Standardelor Contabile (I.A.S.C.), în norma de contabilitate IAS 2 “Stocuri” aplicată începând cu 1.01.1976 şi revizuită ulterior, defineşte stocurile ca fiind un element de activ, iar preţul de achiziţie al acestora cuprinde preţul de cumpărare, taxele vamale şi alte taxe nerecuperabile, cheltuieli de transport şi aprovizionare. Stocurile pot fi: bunuri achiziţionate în scopul revânzării sau orice altă achiziţie având acest scop; bunuri finite sau în curs de execuţie fabricate de întreprindere; materii prime, materiale, utilităţi ce urmează a fi folosite în procesul de producţie; costul serviciului pentru care întreprinderea nu a recunoscut încă venitul aferent, în cazul prestărilor de servicii.

1.1.1. CLASIFICAREA STOCURILOR

În contabilitatea financiară a întreprinderii stocurile sunt clasificate în funcţie de patru criterii: fizic, destinaţie, faza ciclului de exploatare şi locul de creare a gestiunilor. Conform acestor criterii stocurile cuprind:

- materii prime, care participă direct la procesul de fabricare a produselor şi se regăsesc în componenţa lor parţial sau integral, în stare iniţială sau transformată;

- materiale consumabile sau furniturile cuprind materialele auxiliare, combustibili, piesele de schimb, seminţele şi materialul de plantat, furajele şi alte materiale consumabile care participă indirect sau ajută în procesul de producţie fără a se regăsi, de regulă, în produsul rezultat;

- produsele sub forma semifabricatelor, produselor finite şi produselor reziduale;

- producţia în curs de fabricaţie reprezintă materii prime care nu au trecut prin toate fazele de producţie, produse nesupuse probelor şi recepţiei tehnice, precum şi lucrările şi serviciile în curs de execuţie sau neterminate;

- mărfuri, respectiv bunuri pe care întreprinderea le cumpără în vederea revânzării sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii;

S.C. SUPERBO S.R.L. înregistrează stocurile în contul 371- „Mărfuri” care este desfăşurat pe conturi analitice, astfel: 371.310 – Piese originale; 371.320- – Accesorii; 371.330 – Materiale pentru vopsitorie; 371.350 – Uleiuri; 371.360 – Anvelope; 371.370 – Piese alte mărci.

- ambalajele, cuprind bunuri necesare pentru protecţia mărfurilor pe timpul transporturii lor şi depozitării, sau pentru prezentarea lor comercială.

Categorii distincte în cadrul stocurilor constituie obiectele de inventar, baracamentele şi amenajările provizorii.

După locul de creare a gestiunilor, structurile de stocuri prezentate mai sus se grupează în: stocuri aflate în depozitele întreprinderii, stocuri în curs de aprovizionare, sau sosite şi nerecepţionate, stocuri sosite fără factură, stocuri livrate dar nefacturate, stocuri facturate dar nelivrate, stocuri aflate la terţi.

1.1.2. STRUCTURI CONTABILE INFORMAŢIONALE

Potrivit clasificării de mai sus, cunoaştem două structuri informaţionale de bază: structura financiară standardizată şi structura internă sau de gestiune.

Structura financiară standardizată este proprie gestiunii şi contabilităţii financiare a întreprinderii şi operează cu două criterii: destinaţia şi faza ciclului de exploatare. Interesul informaţional este cel al finanţării pe termen scurt, calculării şi analizei mecanismului fondului de rulment, bugetarea activităţii de exploatare şi gestionarea activităţii de trezorerie.

Din punct de vedere metodologic, o asemenea structură se realizează şi se identifică prin conturile grupă sau principale din Planul de conturi general simbolizate cu două cifre, sinteticele din grupa I sau divizionare, simbolizate cu trei cifre şi sinteticele de grupa II sau subdivizionare, simbolizate cu patru cifre.

Structura internă sau de gestiune este necesară, dar nestandardizată, este opozabilă contabilităţii interne de gestiune. Ea operează cu celelalte două criterii: fizic şi locul de creare a gestiunilor şi se delimitează prin conturi analitice de stocuri corespunzătoare sortimentelor şi gestiunilor (depozitelor create ca entităţi gestionare repartizate în răspunderea unor persoane fizice).

Preview document

Contabilitatea Stocurilor - Pagina 1
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 2
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 3
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 4
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 5
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 6
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 7
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 8
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 9
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 10
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 11
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 12
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 13
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 14
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 15
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 16
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 17
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 18
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 19
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 20
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 21
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 22
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 23
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 24
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 25
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 26
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 27
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 28
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 29
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 30
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 31
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 32
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 33
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 34
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 35
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 36
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 37
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 38
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 39
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 40
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 41
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 42
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 43
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 44
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 45
Contabilitatea Stocurilor - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Stocurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui sa o foloseasca...

Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL

În zilele noastre se înregistrează progrese fără precedent în domeniul informaţional. Acest progres are impact în toate domeniile de activitate....

Proiectare, Contabilitatea, Analiza, Raportarea și Decontarea TVA

Cuvant inainte Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la...

Evidenta Gestiunii Stocurilor la SC Cream Line SA

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE. 1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a stocurilor....

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - SC Sagem SRL

Introducere Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Cercetarea și aprofundarea privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale” și...

Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor

1. Stocurile – Concepte generale Dezvoltat iniţial ca o latură realmente practică, in cadrul activităţilor economice timpurii ale secolului XX,...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub...

Contabilitatea și Analiza Stocurilor la SC Decean SRL

CAPITOLUL I. REGLEMENTĂRI JURIDICE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR 1.1. DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE Regulamentul...

Circulatia Marfurilor in Alimentatia Publica

INTRODUCERE Principala politică de contabilitate reprezintă procedee privind opţiuni determinate de anumite interese, cu respectarea unor anumite...

Contabilitatea Stocurilor la Firma SC Grand Garage Auto SRL

Introducere Reglementările contabile care formează sistemul contabil al agenţilor economici sunt alcătuite din: a.Legea Contabilităţii nr.82/1991...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Contabilitatea si Analiza Stocurilor - Studiu de Caz la SC Carpatina SA

CAPITOLUL I INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ " CARPATINA " S.A. 1.1 Obiectul de activitate şi statutul juridic Societatea...

Contabilitatea Stocurilor

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. SCURT ISTORIC AL FIRMEI S.C. ONCOS IMPEX S.R.L. S.C. ONCOS IMPEX S.R.L este o societate cu...

Ai nevoie de altceva?