Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 16454
Mărime: 96.99KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. dr. Carmen – Mihaela Grădinariu

Cuprins

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL 1 NOTIUNI GENERALE PRIVIND STOCURILE 2

1.1 Delimitări conceptuale privind stocurile materiale 2

1.2 Organizarea contabilităţii stocurilor 4

1.2.1 Obiectivele organizării contabilităţii stocurilor de materii prime şi materiale consumabile 4

1.2.2 Reguli de evaluare a stocurilor materiale 6

1.2.3 Sistemul inventarului permanent şi sistemul inventarului intermitent 10

CAPITOLUL 2 ORGANIZAREA EVIDENTEI STOCURILOR DE MATERII PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE LA

S.C. ,, BRATEX SRL 12

2.1 Prezentarea generală a societăţii 12

2.1.1 Structura organizatorică şi funcţională 12

2.1.2 Caracterizarea economico – financiară 19

2.1.3 Organizarea sistemului contabil 22

2.2 Clasificarea şi codificarea stocurilor 25

2.3 Metode de evaluare a stocurilor la ieşirea din patrimoniu 26

2.4 Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale consumabile în sistemul inventarului intermitent. 31

CONCLUZII SI PROPUNERII 39

BIBLIOGRAFIE 41

Extras din document

INTRODUCERE

În vederea realizării activităţii economice, a obiectivelor propuse, entităţile economice din industrie, construcţii şi transporturi trebuie să-şi asigure, în fiecare perioadă de gestiune, baza materială şi de echipamente tehnice a cărei structură este, de regulă, extrem de extinsă. În acest sens, a crescut amploarea şi rolul funcţiei comerciale, care încorporează ansamblul proceselor de cunoaştere a cererii şi ofertei pieţei, de procurare nemijlocită a materiilor prime, materialelor, echipamentelor de producţie etc., necesare desfăşurării producţiei firmei şi de vânzare a produselor, semifabricatelor şi a serviciilor.

În cadrul funcţiei comerciale se distinge, prin importanţă, activitatea de aprovizionare. Aceasta reuneşte ansamblul atribuţiilor prin care se asigură procurarea materiilor prime, materialelor, combustibilului, echipamentelor de producţie şi a altor factori de producţie necesari realizării obiectivelor entității economice.

Desfăşurarea activităţii oricărei societăți presupune intervenţia unei mari diversităţi de active circulante materiale. Activele circulante materiale, concretizate în diverse stocuri de materii prime şi materiale, se află succesiv şi neîntrerupt în diferite faze ale procesului de producţie şi / sau de comercializare. Această caracteristică a lor, de a participa continuu la stadiile circuitului economic şi de a descrie, în cadrul exerciţiului, mai multe rotaţii, relevă aportul lor la realizarea cifrei de afaceri şi la valorificarea capitalului.

Deoarece activele circulante materiale intervin în activitatea economică prin crearea unor stocuri de valori materiale destinate a asigura, după caz, continuitatea proceselor economice, se mai numesc şi stocuri şi producţie în curs de execuţie.

În literatura de specialitate străină importanța stocurilor este privită astfel:

- în literatura franceză se consideră rolul stocurilor, în mod tradiţional, sub trei aspecte: comercial – reducerea în detaliu a livrărilor, amortizarea fluctuaţiilor cerute, ameliorarea funcţionării raportului între comercial şi producţie, reducerea diferenţelor; producţie şi aprovizionări – producerea şi cumpărarea economică (în serie, în lot, oferte de la furnizori); financiar – înregistrarea fiecărei variaţii de valoare a firmei în aşteptarea vânzărilor, eventual a specula.

În toate cazurile, stocurile constituie o investiţie care trebuie să servească producţiei şi vânzării şi care trebuie să se rotească cât mai repede posibil. Măsura rotaţiei se efectuează prin viteza de rotaţie.

- în literatura americană, se sugerează trei motive generale pentru ţinerea stocurilor: motivul (scopul) tranzacţiei: pentru a egala producţia cu cerinţele vânzării; motivul precauţiei - cu aplicare atunci când, în viitor, cererea este incertă; scopul speculativ - când se preconizează creşteri sau scăderi ale preţurilor viitoare.

Din punct de vedere financiar, stocurile reprezintă alocări de capital care se recuperează numai după parcurgerea întregului ciclu de exploatare, prin vânzarea şi utilizarea produselor realizate de întreprindere. Din punct de vedere economic şi financiar, ele se caracterizează prin aceea că se află într-o continuă fluenţă valorică, îşi schimbă forma naturală şi funcţională (marfă - ban - creanţe) în cadrul stadiilor circuitelor economice (aprovizionare - producţie - desfacere).

CAPITOLUL 1

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND STOCURILE

1.1 Delimitări conceptuale privind stocurile materiale

Potrivit IAS 2, stocurile sunt active:

- deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii;

- în curs de producţie;

- sub formă de materii prime, materiale consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.

În raport de forma fizică pe care o îmbracă bunurile materiale şi în funcţie de poziţia pe care o ocupă în cadrul ciclului de exploatare (aprovizionare – producţie – desfacere), se disting următoarele categorii de stocuri:

1. stocuri propriu-zise: materii prime; materiale consumabile; materiale de natura obiectelor de inventar; produse (semifabricate, produse finite, produse reziduale); animale şi păsări; mărfuri; ambalaje;

2. producţie (comenzi) în curs de execuţie.

Stocurile şi producţia în curs de execuţie se concretizează în ansamblul bunurilor şi serviciilor din cadrul entităţii economice, destinate:

- fie a fi vândute în aceeaşi stare sau după prelucrarea lor în procesul de producţie;

- fie a fi consumate la prima lor utilizare.

După sursa de provenienţă, stocurile pot fi:

- stocuri cumpărate, unele deţinute în scopul revânzării, aşa cum este cazul mărfurilor, altele fiind destinate folosirii în procesul de producţie;

- stocurile din producţia proprie, respectiv produse finite şi producţia în curs de execuţie;

Preview document

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 1
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 2
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 3
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 4
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 5
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 6
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 7
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 8
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 9
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 10
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 11
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 12
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 13
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 14
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 15
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 16
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 17
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 18
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 19
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 20
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 21
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 22
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 23
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 24
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 25
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 26
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 27
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 28
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 29
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 30
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 31
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 32
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 33
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 34
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 35
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 36
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 37
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 38
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 39
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 40
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 41
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 42
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 43
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 44
Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime si Materiale Consumabile in Sistemul Inventarului Intermitent
    • coperta.doc
    • lucrare.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL

În zilele noastre se înregistrează progrese fără precedent în domeniul informaţional. Acest progres are impact în toate domeniile de activitate....

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL

În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea ce după...

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă se înscrie noii comenzi sociale pentru contabilitate. Subordonată acestui deziderent la 1 ianuarie 1994...

Te-ar putea interesa și

Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Sistemul informațional contabil pentru evidența stocurilor la SC Medica SA Bacău

Introducere Tehnologia informaţiei a cunoscut în ultimii ani un avânt considerabil. Fără nici o îndoială, domeniile cu cele mai revoluţionare...

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Contabilitatea Stocurilor

1.Scurt istoric al firmei Întreprinderea "MECANICA FINA" este reprezentativa pentru sectorul de industrie pe care îl reprezinta. În 1923, prin...

Contabilitatea sintetică și analitică a stocurilor

Capitolul 2. Probleme generale privind sistemul contabil din Romania utilizat in organizarea contabilitătii stocurilor si operatiunilor cu...

Contabilitatea de gestiunea a societății Aerostar SA Bacău

CAPITOLUL I PARTICULARITATI PRIVIND ACTIVITATEA S.C. “AEROSTAR” S.A. BACAU 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. “AEROSTAR” S.A. Bacau a luat fiinta...

Ai nevoie de altceva?