Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 16835
Mărime: 234.05KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Merisescu Ionela
Lucrare de licenta, in cadrul facultatii de economie si administrare a afacerilor.

Cuprins

 1. CAPITOLUL l Prezentarea societăţii S.C. COONFIRM S.R.L.
 2. 1.1 . Scurt istoric 3
 3. 1.2 . Obiectul de activitate 4
 4. 1.3 . Structura organizatorică şi operaţională 5
 5. 1.4 . Mediul ambiant al societăţii 8
 6. 1.5 . Potenţialul comercial al societăţii 10
 7. 1.6 . Principalii indicatori economico-financiari la 31.12.2007 13
 8. CAPITOLUL II Delimitări privind stocurile
 9. 2. l Noţiunea de stocuri 14
 10. 2.2 Evaluarea stocurilor 17
 11. 2.3 Organizarea sistemului informaţional-contabil al stocurilor 23
 12. 2.4 Documente folosite pentru evidenţa stocurilor 24
 13. 2.5.Organizarea contabilităţii analitice a stocurilor 25
 14. 2.6.Organizarea contabilităţii sintetice a stocurilor 27
 15. CAPITOLUL III Contabilitatea stocurilor de natura materiilor prime şi materialelor
 16. 3. l. Conturi utilizate 29
 17. 3.2. Metode de contabilizare 41
 18. 3.3. Studiu de caz la S.C. COONFIRM S.R.L. 45
 19. CAPITOLUL IV Analiza activelor circulante
 20. 4. l. Analiza activelor circulante la S.C. COONFIRM S.R.L 50
 21. CAPITOLUL V Concluzii şi propuneri
 22. 5. l. Concluzii şi propuneri 56
 23. 5. 2. BIBLIOGRAFIE 58

Extras din licență

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. COONFIRM S.R.L.

1.1. SCURT ISTORIC

S.C. “COONFIRM” S.R.L. Timişoara este o persoană juridică română înfiinţată în februarie 2002, în conformitate şi în temeiul următoarelor prevederi:

- Legea nr. 69/1991;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 22/1997

- Legea nr. 207/1997;

- Direcţiei de Organizare nr. 269 din 20.05.1998.

Sediul societăţii se află pe strada Piaţa Petru Maior nr. 2, Timişoara , judeţul Timiş. Societatea este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului , sub numărul J 35/580/1994 ,din data de 14.02.2002, iar codul de înregistrare fiscală atribuit societăţii este RO 5341378.

Alte elemente de identificare:

Telefon: 0256 309197

Fax: 0256 309196

Durata de funcţionare: nelimitată.

Societatea şi-a început activitatea în februarie 2002.

Scurt interviu cu managerul general

În data de 23 octombrie 2002, firma “COONFIRM” a organizat în Timişoara un seminar tehnic cu titlul: “Soluţii moderne în tehnica tâmplăriei PVC”, în care au fost invitaţi cei mai importanţi arhitecţi şi proiectanţi din Timişoara şi Bucureşti, precum şi reprezentantul firmei VEKA din Germania (furnizor de profile din PVC) cu care această firmă a încheiat principalele contracte.

Într-un scurt dialog managerul general Kun-Nichita Mihaela a declarat:

- De ce un seminar despre tehnica tâmplăriei din PVC ?

Fiindcă este un domeniu relativ nou la noi în ţară şi considerăm că există o mare lacună în domeniul ferestrelor şi uşilor din profile PVC cu geam termoizolant în ceea ce priveşte informaţia de calitate şi schimbul de idei cu specialişti din domeniu.

- De ce tâmplăria PVC ?

Fiindcă dorim să oferim nu numai informaţie de calitate ci şi tâmplărie de calitate, lucru mai greu de găsit pe piaţă. Pentru aceasta ne-am ales partenerii care să ne susţină: un lider mondial în domeniul sistemelor de profile: VEKA, un furnizor de sisteme de feronerie de aceeaşi reputaţie: G-U şi nu în ultimul rând utilajele pentru prelucrare de calitate: URBAN.

- De ce COONFIRM ?

Pentru ca primele două întrebări să aibă răspunsuri concrete. COONFIRM s-a născut ca o completare a activităţii în domeniul construcţiilor civile şi industriale pe care o desfăşurăm deja.

1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

S.C. “COONFIRM” S.R.L. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române, contractul de societate şi cu statutul său, având ca principale obiecte de activitate, următoarele:

a) domeniul principal de activitate al firmei este de construcţii;

b) activitatea principală este de tâmplărie aluminiu din P.V.C. şi inclusiv lucrări de artă destinate persoanelor fizice şi juridice, întreţinerea şi repararea acestei categorii de construcţii Completarea obiectului de activitate al societăţii:

- 2523 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii * inclusiv ferestre şi uşi PVC;

- 4542 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie * inclusiv montarea ferestrelor şi uşilor din PVC, -

- 5153 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii * inclusiv ferestre şi uşi PVC;

- 5248 Comerţ cu amănuntul , în magazine specializate, al căror bunuri n.c.a. * inclusiv ferestre şi uşi PVC;

c) alte activităţi desfăşurate sunt împărţite pe următoarele mari categorii principale:

- transporturi;

- comerţ (intern) legat de construcţii şi transporturi.

În prezent S.C. COONFIRM S.R.L. produce şi comercializează următoarele game de produse:

- ferestre de tâmplărie PVC de profile VEKA – Germania în diverse dimensiuni şi forme solicitate de clienţi.

În viitorul apropiat societatea nu îşi propune să realizeze alte investiţii substanţiale, aceasta deoarece obiectivul principal va fi rambursarea creditului contractat cu ocazia recentelor investiţii realizate.

Ferestrele din PVC au devenit în câteva decenii lideri ai pieţei faţă de cunoscutele materiale de rame: lemn şi aluminiu cu un procent de 55% pe piaţa germană şi aproximativ 40% pe piaţa europeană (fig. 1.2, fig. 1.3). PVC este astăzi principala materie primă pentru ferestre, ce se produce şi prelucrează fără probleme iar după trecerea unei perioade lungi de folosire se poate recicla. Profilele de ferestre din PVC au viaţă lungă , factorii de mediu cum ar fi: ploaia, zăpada, soarele sau frigul neavând influenţe asupra durabilităţii.

Ferestrele din PVC sunt folosite predominant la renovări şi construcţia de locuinţe. Preţenţiile necesare unor ferestre, cum ar fi:

• Funcţionalitate înaltă

• Utilizare uşoară

• Izolare termică

• Protecţie la spargeri

• Etanseitatea rosturilor şi protecţie împotriva averselor ,

sunt în totalitate îndeplinite de acest profil.

1.3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI OPERAŢIONALĂ

Deoarece organizaţia este mică, axată pe o singură afacere (microîntreprindere) , în care managerul general este şi întreprinzător (patron) luând toate deciziile cu privire la probleme mai mari, strategice, structura organizatorică a firmei este: anteprenorială – ierarhică (fig. nr.1.1):

Figura nr. 1.1

Organigrama firmei

Manager General

(Kun – Nichita Mihaela)

Director tehnic Director producţie Departamentul fin.-

contabil

(Kun Adrian) (Guţu Ovidiu) (Mara Violeta)

Secretariat

Preview document

Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 1
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 2
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 3
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 4
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 5
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 6
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 7
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 8
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 9
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 10
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 11
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 12
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 13
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 14
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 15
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 16
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 17
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 18
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 19
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 20
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 21
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 22
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 23
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 24
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 25
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 26
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 27
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 28
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 29
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 30
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 31
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 32
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 33
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 34
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 35
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 36
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 37
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 38
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 39
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 40
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 41
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 42
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 43
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 44
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 45
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 46
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 47
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 48
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 49
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 50
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 51
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 52
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 53
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 54
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 55
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 56
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 57
Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime și Materialelor - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Stocurilor de Natura Materiilor Prime si Materialelor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea materiilor prime, materialelor consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

ARGUMENT În activitatea curentă a agenţilor economici apar probleme operative de producţie, de planificare sau proiectare, care se cer rezolvate...

Contabilitatea Valorilor de Trezorerie - SC Condor SRL

ARGUMENT In sfera activitatii de trezorerie a intreprinderii se cuprind toate operatiile de gestiune a investitiilor financiare pe termen scurt,...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale

ARGUMENT Lucrarea cu tema « Contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale »in cadrul S.C.VIOLETE S.A. se structureaza astfel: A. In...

Modelare contabilă privind veniturile și cheltuielile specifică activității de transport de mărfuri

Introducere Transporturile reprezintă un domeniu important al activității economico-sociale pentru că prin intermediul lor se efectuează...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitate de gestiune avansată

CONTABILITATE SI CONTROL DE GESTIUNE Cap.1. CONTABILITATE DE GESTIUNE SI POZITIONAREA STRATEGICA A ENTITATII 1.1.Abordari teoretice actuale...

Te-ar putea interesa și

Stocurile și Rolul Acestora în Activitatea Unităților de Producție

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creatii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui sa o foloseasca...

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Studiu de caz- SC Tricotaje Someșul SA

Prezentarea formei de inregistrare contabila inclusiv modul de organizare al acesteia la Tricotaje Somesul SA Organizarea contabilitatii este...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale consumabile și a materialelor de natura obiectelor de inventar

Introducere Trăim într-o lume cu resurse limitate, de aceea trebuie să gestionăm cât mai bine această situație. Noi, societatea mileniului trei,...

Tratamente Contabile Privind Stocurile de Materii Prime și Materiale la SC Fene Grup SA

Introducere Informaţia economică, în special informaţia contabilă, reprezintă în momentul de faţă factorul cheie în toate domeniile de activitate,...

Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție la SC Electroclem SRL

CAP.1 PREZENTAREA GENERALĂ A LUCRARII Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operațiilor și tranzacțiilor care afectează...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Contabilitatea sintetică și analitică a stocurilor

Capitolul 2. Probleme generale privind sistemul contabil din Romania utilizat in organizarea contabilitătii stocurilor si operatiunilor cu...

Ai nevoie de altceva?