Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 14346
Mărime: 231.42KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Facultatea de Management Turistic si Comercial
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

INTRODUCERE. CONTABILITATEA ÎN CONTEXTUL ACTUAL 4

CAP.I STRUCTURA ŞI EVALUAREA STOCURILOR. ELEMENTE TEORETICE 5

1.1.Clasificări şi definiţii 5

1.2. Operaţii cu stocuri în sistemul contabil actual 7

1.3. Evaluarea stocurilor.Costuri 9

1.3.1. Înregistrări contabile la intrarea stocurilor în patrimoniu 9

1.3.2. Tehnici de măsurare a costurilor 10

1.3.3. Inventarierea 11

1.3.4. Înregistrări contabile la ieşirea stocurilor din patrimoniu 12

1.3.5. Evaluarea stocurilor la bilanţul contabil 14

1.3.6. Contabilitatea stocurilor 14

CAP.II PREZENTAREA GENERALĂ A SC BOREAL PRODEXIM SRL 25

2.1.Istoric şi obiect de activitate 25

2.2.Structura organizatorică 31

2.3.Documente utilizate 33

CAP.III REFLECTAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR LA

SC BOREAL PRODEXIM SRL 35

3.1.Monografie contabilă 35

3.2.Analiza principalilor indicatori economico-financiari la

SC BOREAL PRODEXIM SRL 43

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 67

BIBLIOGRAFIE 68

Extras din document

În zilele noastre se înregistrează progrese fără precedent în domeniul informaţional. Acest progres are impact în toate domeniile de activitate. Relaţia dintre contabilitate şi informatică a fost una de influenţare într-un singur sens: informatica s-a adaptat la contabilitate. Procedurile contabile au fost informatizate fără a se produce modificarea lor. Avantajele au fost mari, a crescut viteza de prelucrare a datelor, corectitudinea prelucrărilor, iar costurile s-au diminuat.

Transformarea contabilităţii va fi totală datorită informaticii, pentru că nu va mai fi o funcţie autonomă a întreprinderii, iar procedura va fi modificată pentru integrarea într-un sistem general de prelucrare a informaţiilor.

Pentru a fi analizate direcţiile de dezvoltare a contabilităţii trebuie sa se înceapă studii de impact cu pornire de la obiectivele ei şi de la norme, metode şi procedee contabile. În legătură cu direcţiile de evoluţie, un prim aspect ar fi găsirea direcţiilor spre care tinde lumea afacerilor în societatea contemporană.

Un alt aspect inportant în contabilitatea de azi este acela că în ciclul de prelucrare a datelor financiar-contabile, majoritatea datelor culese din documentele primare cu ajutorul aplicaţiilor sunt supuse de mai multe ori aceluaiaşi proces în diferite alte compartimente.

O metodă sigură, rapidă şi ieftină de transmitere a datelor primare cum ar fi facturi, ordine de plată, note de transport şi alte documente, este schimbul electronic de date, aplicaţie ce permite un transfer al documentelor între mai multe calculatoare sau un schimb de informaţii între aplicaţiile unor societaţi diferite. În acest fel se economisesc bani şi timp şi se elimină erorile, se oferă posibilitatea de a se relua unele documente, se extinde gama de clienţi, se îmbunătăţeşte serviciul clientului printr-un transfer rapid, se exercită un control al plăţilor, stocurilor, comenzilor, etc.

În prezent a devenit necesară gestionarea electronică a documentelor, întocmirea şi listarea lor.

Cantitatea de documente primare este foarte mare şi singura soluţie pentru a avea controlul asupra acestora este să se apeleze la gestiunea electronică, care poate permite arhivarea unui volum mare de informaţii, stocarea lor, interogarea, extragerea lor, partajarea către diverşi utilizatori.

Inteligenţa artificială nu mai este o noutate, ea există în toate domeniile şi are diferite aplicaţii în gestiunea economico-financiară a întreprinderilor. De aceea se impun alte instrumente decât sistemele tradiţionale de prelucrare a datelor contabile, adică instrumente care să preia expertiza umană şi să interpreteze astfel încât să ajungă la rezultate similare cu gândirea umană, dar într-o perioadă de timp mult mai scurtă.

Sistemul contabil românesc trebuie să se armonizeze cu referinţele contabile europene şi internaţionale. O dată cu asimilarea directivelor şi normelor europene a apărut conceptul de raţionament profesional în sfera contabilităţii, adică un concept care implică ideea de subiectivism. O posibilă definiţie ar fi următoarea: raţionamentul profesional este conceptul care se regăseşte într-o măsură mai mare sau mai mică în aplicarea contabilităţii de angajamente şi în aprecierea continuităţii contabilităţii, astfel că în contextul actual, profesionistul contabil este cel de care depinde fundamental aplicarea corespunzătoare a reglementărilor contabile în scopul reprezentării exacte a realităţii economice.

Reglementarea contabilă folosită de unităţile economice din România este OMFP nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare. CAPITOLUL I STRUCTURA ŞI EVALUAREA STOCURILOR. ELEMENTE TEORETICE.

1.1.Clasificări şi definiţii

Stocurile sunt active circulante ale unei societăţi pe care aceasta le deţine pentru a fi vândute pe parcursul activităţii normale a societăţii. Mai pot fi active în curs de execuţie sau materii prime, materiale, consumabile, ce urmează să fie utilizate în procesul de producţie ori în activitatea de servicii.

În funcţie de gestionare, ele se grupează în stocuri şi producţie în curs de execuţie, acestea fiind active circulante materiale. Stocurile mai pot fi bunuri cumparate în scopul de a fi revândute, bunuri finite sau în curs de execuţie fabricate de companie, materii prime, materiale sau costul serviciului în cazul companiilor prestatoare de servicii.

Bibliografie

1. Ionaşcu, I., Ionaşcu V., Popescu M., Economia întreprinderii de turism şi comerţ, Editura Uranus, Bucureşti 2002

2. Ionaşcu, I., Popescu, M., Economia întreprinderii de turism şi comerţ. Studii de caz. Metodologie. Legislaţie., Editura Oscar Print, Bucureşti 2005

3. Jalbă, Luminiţa, Contabilitatea în comerţ-Caiet de aplicatii, Editura Universitară, Bucureşti 2011, pag.17;69;70

4. Jalbă, Luminiţa, Contabilitatea în comerţ şi turism, Editura Universitară, Bucureşti 2008

5. Năstase Gabriel, Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Universitară,Bucureşti 2010

6. Năstase G, Stoica C, Ghidul consultantului în afaceri, Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2010

7. Popescu M., Coconoiu, D., Economia şi gestiunea întreprinderii, Editura Pro Universitaria, Bucureşti 2008

8. Popescu M., Coconoiu, D, Economie comercială. Abordări teoretice şi practice, Editura Pro Universitaria, Bucureşti 2011

9. ***Legea nr.31/1990, republicată privind societăţile comerciale

10. ***Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările ulterioare.

11. ***Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 2861/2009.

12. ***Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii şi a Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 2861/2009. Aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimonului.

13. ***Standardul Internaţional de Contabilitate nr.2 (IAS 2) - Stocuri, Ghid practic, Editura Irecson, Bucureşti, 2007

14. www.bor-inox.ro

15. www.cecar.ro

16. www.codfiscal.net

17. www.conta.ro

18. www.fiscalitatea.ro

19. www.lege-online.ro

20. www.tribunaeconomică.ro

Preview document

Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 1
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 2
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 3
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 4
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 5
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 6
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 7
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 8
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 9
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 10
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 11
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 12
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 13
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 14
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 15
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 16
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 17
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 18
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 19
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 20
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 21
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 22
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 23
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 24
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 25
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 26
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 27
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 28
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 29
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 30
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 31
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 32
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 33
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 34
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 35
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 36
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 37
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 38
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 39
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 40
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 41
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 42
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 43
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 44
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 45
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 46
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 47
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 48
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 49
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 50
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 51
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 52
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 53
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 54
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 55
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 56
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 57
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 58
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 59
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 60
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 61
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 62
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 63
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 64
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 65
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 66
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 67
Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea stocurilor in cadrul SC Boreal Prodexim SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Stocurilor de Marfuri la o Entitate Economica

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Organizarea si Exercitarea Controlului Financiar Contabil privind Veniturile, Cheltuielile si Rezultatul, la o Societate Comerciala

INTRODUCERE Prin tema pe care am ales-o, „Organizarea şi exercitarea controlului financiar-contabil privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul...

Gestiunea și contabilitatea remunerării salariaților

1.1. PIAŢA MUNCII 1.1.1. MUNCA - FACTOR ACTIV ŞI DINAMIZATOR Funcţionarea oricărui sistem de producţie este de neconceput fără prezenţa şi...

Organizarea și conducerea contabilității cheltuielilor și veniturilor la SC Simultan SRL

Scopul oricărei investiţii, indiferent de natură, îl constituie profitul sub diferite forme. Prin combinarea factorilor de producţie într-un...

Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție la SC Electroclem SRL

CAP.1 PREZENTAREA GENERALĂ A LUCRARII Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operațiilor și tranzacțiilor care afectează...

Ias 2 - Stocuri

Standardul International de Contabilitate IAS2 1.1. Introducere Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial...

Contabilitatea Stocurilor de Produse Finite

Scurt istoric al contabilitatii “ Contabilitatea reprezinta un ansamblu de principii si reguli privind inregistrarea in partida dubla a averii ce...

Contabilitatea, Gestiunea și Inventarierea Stocurilor

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că o parte însemnată a informaţiilor vehiculate în mediul economic au la bază informaţia contabilă sau...

Ai nevoie de altceva?