Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL

Licență
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 24556
Mărime: 153.64KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Zuca Stefanut

Cuprins

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND STOCURILE

1.1.Definiţii şi concepte privind stocurile

1.2. Rolul şi importanţa stocurilor

1.3.Acte normative privind stocurile

1.4.Stocurile în abordarea IAS 2

1.5. Principiile şi regulile evaluării stocurilor

1.5.1.Evaluarea stocurilor la intrarea în patrimoniu

1.5.2.Evaluarea stocurilor la inventariere

1.5.3.Evaluarea stocurilor la închiderea exerciţiului

1.5.4.Evaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu

CAPITOLUL II PREZENTAREA FIRMEI S.C. GRAND GARAGE AUTO S.R.L.

2.1.Scurt istoric

2.1.1.Înfiinţarea societăţii

2.2. Structura tehnico – organizatorică

2.2.1.Obiectul de activitate

2.2.2.Structura organizatorică a unităţii patrimoniale şi organigrama acesteia

2.2.3.Tehnologiile principale de producţie

2.2.4.Caracterizarea economico-financiară a S.C. GRAND GARAGE AUTO S.R.L.

2.2.5.Cifra de afaceri

2.2.6. Echilibrul financiar al S.C. GRAND GARAGE AUTO S.R.L.

2.3. Prezentarea biroului financiar-contabil

2.4. Metode de organizare a contabilităţii stocurilor

2.4.1. Sistemul inventarului intermittent

2.4.2. Sistemul inventarului permanent

CAPITOLUL III CONTABILITATEA STOCURILOR LA S.C.GRAND GARAGE AUTO S.R.L.

3.1. Documente primare utilizate în contabilitatea stocurilor şi fluxul lor raţional

3.2.Contabilitatea stocurilor

3.3. Evaluarea stocurilor la darea în consum

CAPITOLUL IV ANALIZA ŞI CONTROLUL STOCURILOR

4.1. Analiza stocurilor

4.2. Organizarea controlului financiar contabil la agenţii economici

4.2.1. Organizarea controlului financiar preventiv

4.2.2. Tehnici sau modalităţi specifice de control documentar – contabil

4.2.3. Controlul faptic

4.2.4. Controlul total sau prin sondaj

Concluzii şi propuneri

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

Introducere

Reglementările contabile care formează sistemul contabil al agenţilor economici sunt alcătuite din:

a.Legea Contabilităţii nr.82/1991 completată şi modificată prin legea nr.420/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.70/2004;

b.Regulamentul de aplicare a Legii Contabilităţii nr.82/1991;

c. Normele metodologice şi precizările contabile cu caracter de reglementări privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniale, întocmirea şi utilizarea formularelor comune privind activitatea financiarǎ şi contabilǎ şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora ;

d.Precizările metodologice cu statut de ghiduri profesionale ;

e.Cadrul de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internaţionale( IASC );

f.Planul de Conturi General;

g.Recomandări,ghiduri practice şi legea auditului financiar;

Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaţionale de Contabilitate,având ca scop acela de a permite agenţilor economici sǎ utilizeze un sistem contabil şi de gestiune adoptat caracteristicilor economiei de piaţă.S-a vizat asimilarea Standardelor de Contabilitate Internaţionale,în mǎsura în care calculele sunt compatibile cu reglementǎrile europene.

Se are în vedere că la nivelul contabil financiar sunt prezentate 3 metode de evaluare a bunurilor la ieşirea din patrimoniu: metoda costului ponderat, metoda F.I.F.O., metoda L.I.F.O. şi că fiecare agent economic poate alege între aceste metode în funcţie de specificul bunurilor respective. De asemenea, noul sistem contabil permite întreprinderilor să aleagă între sistemul de înregistrare cunoscut sub numele de metoda inventarului permanent şi cel cunoscut sub numele de metoda inventarului intermitent.

Lucrarea de diplomă intitulată „ Contabilitatea stocurilor ” ţine seama în principal de reglementările din sistemul contabil fixat prin Legea Contabilităţii nr.82/1991 actualizatǎ în conformitate cu directivele europene şi regulamentului de aplicare a acestei legi.

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND STOCURILE

1.1.Definiţii şi concepte privind stocurile

Funcţionarea normală şi continuă a activităţii oricărui agent economic implică existenţa unei mari diversităţi de stocuri de mijloace circulante materiale în toate fazele activităţii economice desfăşurată de agentul respectiv. Conţinutul economic al mijloacelor circulante materiale diferă în funcţie de sursele şi căile de procurare, destinaţie, activităţi deservite, faza ciclului de exploatare etc.

Potrivit normei internaţionale IAS 2 „ stocurile sunt active:

(a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurǎrii normale a activităţii;

(b) în curs de producţie în vederea vânzǎrii în aceleaşi condiţii ca mai sus;sau

(c) sub formǎ de materii prime,materiale şi alte consumabile ce urmeazǎ a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii" .

Stocurile sunt : " ansamblul de mărfuri, materii prime sau materiale, furniturile, produse finite, semifabricate, produse sau servicii în curs de execuţie, ambalaje comerciale care se află în proprietatea întreprinderii."

În termeni economici şi financiari "Stocurile reprezintă totalitatea materialelor şi produselor finite folosite în activitatea întreprinderii şi depozitate de ea în aşteptarea utilizării sau vânzării lor" .

În abordarea europeanǎ şi internaţionalǎ stocurile şi producţia în curs de execuţie sunt "ansamblul bunurilor şi serviciilor din cadrul unităţii patrimoniale, destinate:

Preview document

Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 1
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 2
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 3
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 4
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 5
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 6
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 7
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 8
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 9
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 10
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 11
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 12
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 13
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 14
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 15
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 16
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 17
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 18
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 19
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 20
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 21
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 22
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 23
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 24
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 25
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 26
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 27
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 28
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 29
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 30
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 31
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 32
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 33
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 34
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 35
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 36
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 37
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 38
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 39
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 40
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 41
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 42
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 43
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 44
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 45
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 46
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 47
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 48
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 49
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 50
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 51
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 52
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 53
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 54
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 55
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 56
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 57
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 58
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 59
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 60
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 61
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 62
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 63
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 64
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 65
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 66
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 67
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 68
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 69
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 70
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 71
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 72
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 73
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 74
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 75
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 76
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 77
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 78
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 79
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 80
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 81
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 82
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 83
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 84
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 85
Contabilitatea stocurilor la firma SC Grand Garage Auto SRL - Pagina 86

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Stocurilor la Firma SC Grand Garage Auto SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Atestat Profesional - Faina ca Materia Prima

ARGUMENT Am ales ca tema de sustinere a acestei lucrari, materiile prime si anume faina de grâu pentru ca reprezinta alimentatia de baza a...

Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie

Introducere Dezvoltarea rapidă a societății contemporane și globalizarea impun, în epoca modernă, o mobilizare a tuturor resurselor disponibile...

Contabilitatea Materiilor Prime, Materialelor Consumabile si a Materialelor de Natura Obiectelor de Inventar

ARGUMENT În activitatea curentă a agenţilor economici apar probleme operative de producţie, de planificare sau proiectare, care se cer rezolvate...

Contabilitatea Operatiunilor de Import

Capitolul I: PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. BIOEEL S.R.L. TÂRGU-MUREŞ 1.1. Informaţii generale Denumirea firmei : S.CA. BIOEEL S.R.L Cod Unic de...

Standardele Internaționale de Contabilitate Privind Stocurile și Imobilizările

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE REFERITOARE LA STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE PRIVIND STOCURILE SI IMOBILIZARILE 1.1. Standardul...

Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor

1. Stocurile – Concepte generale Dezvoltat iniţial ca o latură realmente practică, in cadrul activităţilor economice timpurii ale secolului XX,...

Reflectarea in Contabilitatea Bancara

I.CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI Conceptul de încasări şi plăţi sintetizează operaţiunile de creştere şi de scădere a...

Aspecte Privind Contabilitatea Stocurilor

1.Obiective Obiectivele Standardului IAS 2 respectiv O.M.F.P.nr 3055/2009 este acela de a descrie tratamentul contabil privind stocurile. Acestea...

Ai nevoie de altceva?