Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 122 în total
Cuvinte : 22393
Mărime: 4.78MB (arhivat)
Publicat de: Antoniu Blaga
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Boni Straoanu

Cuprins

 1. Capitolul 1
 2. Probleme generale privind sistemul contabil din Romania utilizat în organizarea contabilității stocurilor
 3. 1.1 Organizarea evidenţei stocurilor 7
 4. 1.2. Principii de organizare şi conducere a contabilităţii generale 10
 5. 1.3. Noţiuni, delimitări şi structuri privind stocurile 13
 6. 1.3.1 - Definiţie, reglementări şi clasificare 13
 7. 1.3.2 - Structuri privind stocurile 16
 8. 1.4. Metode de evidenţă contabilă a existenţei stocurilor 17
 9. 1.4.1 - Metoda inventarului permanent 17
 10. 1.4.2.- Metoda inventarului intermitent 18
 11. 1.5 EVALUAREA STOCURILOR 19
 12. 1.5.1.- Formele evaluării 19
 13. 1.5.2.- Structuri de preţuri 35
 14. 1.6 Modele teoretice de gestiune a stocurilor 36
 15. 1.6.1 - Modelul Willson 37
 16. 1.6.2 - Modelul Willson cu ruptură de stoc 38
 17. 1.7 Modalităţi practice de aplicare a modelelor teoretice 41
 18. 1.7.1 - Metoda A.B.C 41
 19. 1.8 Analiza economică a stocurilor 44
 20. 1.8.1 - Analiza stocurilor finale 45
 21. 1.8.2 - Analiza stocurilor medii de mărfuri 46
 22. 1.8.3 - Analiza stocurilor de siguranţă 47
 23. 1.8.4 - Viteza de rotaţie a stocurilor 50
 24. 1.8.5 - Analiza utilizării resurselor materiale 52
 25. 1.9 Documente şi circuitul acestora 53
 26. 1.91. - Documente folosite pentru intrările în gestiune 53
 27. 1.9.2 - Documente folosite pentru ieşirile din gestiune 50
 28. Capitolul 2
 29. Studiu de caz privind activitatea si organizarea la S.C.DYMON S.R.L
 30. 2.1 Prezentarea societăţii 61
 31. 2.2. Domeniul si obiectul de activitate 62
 32. 2.2.1.- Domeniul principal 62
 33. 2.2.2.- Obiectul principal de activitate 62
 34. 2.3. Structura organizatorică 62
 35. 2.4 Prezentarea şi analiza datelor din situaţiile financiare anuale - bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere; indicatori de eficienţă 62
 36. Capitolul 3
 37. Organizarea contabilităţii stocurilor
 38. 3.1. Sistemul de conturi utilizat de contabilitatea stocurilor 74
 39. 3.1.1.- Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale 74
 40. 3.1.2.- Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar 83
 41. 3.1.3.- Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor 85
 42. 3.2. Operaţii privind regularizarea diferenţelor constatate la inventariere 87
 43. 3.2.1.- Plusurile la inventar 87
 44. 3.2.2. - Minusurile la inventar 89
 45. Capitolul 4. Concluzii 94
 46. Bibliografie 96

Extras din licență

Capitolul 1.

Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor

1.1 Organizarea evidenţei stocurilor

Conceptul de gestiune are semnificaţii teoretice şi implicaţii practice distincte în funcţie de contextul în care sunt folosite :

a) administrarea generală cu maximă eficienţă a patrimoniului sau a unor bunuri

aparţinând unei persoane fizice sau juridice de către reprezentantul acesteia ;

b) totalitatea bunurilor încredințate unei persoane, denumită gestionar, în

vederea păstrării şi vânzării lor ;

c) totalitatea operaţiilor de primire, păstrare şi eliberare a bunurilor sau valorilor

băneşti efectuate.

Ultimele 2 accepţiuni sunt avute în vedere de abordarea metodelor de evidenţă operativă şi analitică a stocurilor. Doctrina contabilă recomandă unele criterii orientative privind înființarea gestiunilor, cum ar fi :

1. Volumul operaţiilor de primire - predare dintr-o perioadă de timp dată. Este cel mai important criteriu de care se stabileşte numărul de opţiuni dintr-o unitate patrimonială. Astfel, într-o unitate patrimonială de dimensiuni reduse, poate fi înfiinţată o singură gestiune pentru toate stocurile pe care le deţine, în timp ce într-o unitate patrimonială de dimensiuni mari este necesară să se înfiinţeze gestiuni specializate pe principalele categorii de produse.

2. Volumul, suprafaţa şi amplasamentul depozitului care duc la înfiinţarea de gestiuni distincte. În raport cu acest criteriu se pot înfiinţa depozite centrale sau generale care deservesc întreaga unitate patrimonială sau depozite care deservesc, de regulă, unităţi operative proprii.

Indiferent de criteriile adoptate pentru înființarea gestiunilor de produse (mărfuri) acestea trebuie organizate astfel încât pentru fiecare categorie de stoc a cărui evidenţă contabilă se realizează cu ajutorul unui cont distinct, aceasta să poată fi identificată faptic şi spaţial.

Pentru facilitarea controlului gestionar al bunurilor, stocurilor, doctrina contabilă a elaborat mai multe metode de evidenţă operativă şi analitică a gestiunii de mărfuri, dintre care cele mai utilizate sunt :

1. Metoda cantitativ valorică

2. Metoda operativ contabilă sau pe solduri

3. Metoda global valorică

Metoda cantitativ valorică (pe fişe de conturi analitice)

În cazul utilizării acestei metode la locul de depozitare se ţine evidenţa cantitativă pe categorii de bunuri, iar în contabilitatea generală se ţine o evidenţă cantitativ valorică, care prezintă următoarele caracteristici:

• Documentele de intrare şi ieşire se înregistrează mai întâi cantitativ în fişele de magazie, care se ţin la locurile de depozitare;

• Aceleaşi documente, grupate pe operaţii de intrare şi ieşire, se îmborderează separat şi împreună cu acesta se predau la biroul contabilităţii stocurilor şi materialelor;

• La biroul contabilităţii materialelor aceste documente se prelucrează conform necesităţilor, sunt evaluate cantităţile la preţul de înregistrare şi se stabilesc conturile în care urmează să se înscrie operaţiile respective;

• După prelucrarea datelor din documente, materialele se înregistrează cantitativ şi valoric în fişele de conturi analitice, deschise pe feluri de materiale şi pe locuri de depozitare;

• O dată cu consemnarea în fişele contabile a intrărilor şi ieşirilor se obţine şi centralizatorul de materiale, zilnic pentru intrări şi lunar pentru ieşiri.

Verificarea concordanţei dintre datele înregistrate în conturile sintetice şi cele analitice de materii şi materiale se realizează la sfârşitul lunii prin compararea datelor înregistrate în fişele de magazie cu cele din fişele de cont analitic din contabilitate şi întocmirea balanţelor de verificare a conturilor analitice.

Metoda operativ-cantitativă (pe solduri)

În cazul utilizării acestei metode, la locul de depozitare se ţine evidenţa cantitativă a bunurilor materiale pe categorii, în contabilitatea generală se ţine evidenţa valorică pe gestiuni, iar în cadrul gestiunilor pe grupe şi subgrupe de bunuri. Verificarea exactităţii şi concordanţei înregistrărilor din evidenţa depozitelor cu cele din contabilitatea generală se face lunar prin evaluarea stocurilor cantitative transcrise din fişele de magazie în registrul stocurilor.

Preview document

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 1
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 2
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 3
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 4
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 5
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 6
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 7
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 8
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 9
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 10
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 11
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 12
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 13
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 14
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 15
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 16
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 17
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 18
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 19
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 20
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 21
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 22
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 23
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 24
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 25
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 26
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 27
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 28
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 29
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 30
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 31
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 32
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 33
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 34
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 35
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 36
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 37
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 38
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 39
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 40
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 41
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 42
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 43
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 44
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 45
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 46
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 47
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 48
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 49
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 50
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 51
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 52
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 53
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 54
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 55
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 56
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 57
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 58
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 59
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 60
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 61
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 62
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 63
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 64
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 65
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 66
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 67
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 68
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 69
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 70
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 71
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 72
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 73
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 74
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 75
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 76
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 77
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 78
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 79
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 80
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 81
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 82
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 83
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 84
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 85
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 86
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 87
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 88
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 89
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 90
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 91
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 92
Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție - Pagina 93

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie.doc
 • Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie.ppt

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Gestiunea Resurselor

CAP. 1 PREZENTAREA FIRMEI 1.1 DATE DE IDENTIFICARE Denumire unitate: SC REMRO DROBETA SRL Adresa: str. Calea Tîrgu Jiului, nr. Km5, localitatea...

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - SC Sagem SRL

Introducere Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent

INTRODUCERE În vederea realizării activităţii economice, a obiectivelor propuse, entităţile economice din industrie, construcţii şi transporturi...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Stocurile și Producția în Curs de Execuție

CAPITOLUL I: ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND STOCURILE ŞI PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE În acest capitol am definit noţiunile teoretice referitoare la...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității Stocurilor

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție

Introducere De la începuturile ei, contabilitatea a avut ca sarcini principale clasarea, ordonarea, evaluarea și înregistrarea în etalon valoric a...

Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție

Stocurile si productia in curs de executie reprezinta o componenta de baza a activelor circulante, constituind ansamblul bunurilor din cadrul...

Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție la SC Electroclem SRL

CAP.1 PREZENTAREA GENERALĂ A LUCRARII Contabilitatea financiară are ca obiect înregistrarea tuturor operațiilor și tranzacțiilor care afectează...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Contabilitatea stocurilor și producției în curs de execuție

1.1 STRUCTURA STOCURILOR Regulamentul privind aplicarea Legii contabilitatii defineste stocurile si productia in curs de executie ca fiind...

Contabilitatea stocurilor de produse și a producției în curs de execuție SC Artidor Impex SRL

Introducere Decizia este un act esenţial al vieţii noastre. În plan economic ea influenţează direct finalitatea şi eficienţa fiecărei acţiuni...

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție la SC Pan SA

1.1. Prezentarea generala a firmei S.C. Pan S.A. Baia Mare Istoricul firmei S.C. PAN S.A. Baia Mare Data înfiintarii S.C. PAN Baia Mare S.A. a...

Ai nevoie de altceva?