Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 122 în total
Cuvinte : 22393
Mărime: 4.78MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Boni Straoanu

Cuprins

Capitolul 1

Probleme generale privind sistemul contabil din Romania utilizat în organizarea contabilității stocurilor

1.1 Organizarea evidenţei stocurilor 7

1.2. Principii de organizare şi conducere a contabilităţii generale 10

1.3. Noţiuni, delimitări şi structuri privind stocurile 13

1.3.1 - Definiţie, reglementări şi clasificare 13

1.3.2 - Structuri privind stocurile 16

1.4. Metode de evidenţă contabilă a existenţei stocurilor 17

1.4.1 - Metoda inventarului permanent 17

1.4.2.- Metoda inventarului intermitent 18

1.5 EVALUAREA STOCURILOR 19

1.5.1.- Formele evaluării 19

1.5.2.- Structuri de preţuri 35

1.6 Modele teoretice de gestiune a stocurilor 36

1.6.1 - Modelul Willson 37

1.6.2 - Modelul Willson cu ruptură de stoc 38

1.7 Modalităţi practice de aplicare a modelelor teoretice 41

1.7.1 - Metoda A.B.C 41

1.8 Analiza economică a stocurilor 44

1.8.1 - Analiza stocurilor finale 45

1.8.2 - Analiza stocurilor medii de mărfuri 46

1.8.3 - Analiza stocurilor de siguranţă 47

1.8.4 - Viteza de rotaţie a stocurilor 50

1.8.5 - Analiza utilizării resurselor materiale 52

1.9 Documente şi circuitul acestora 53

1.91. - Documente folosite pentru intrările în gestiune 53

1.9.2 - Documente folosite pentru ieşirile din gestiune 50

Capitolul 2

Studiu de caz privind activitatea si organizarea la S.C.DYMON S.R.L

2.1 Prezentarea societăţii 61

2.2. Domeniul si obiectul de activitate 62

2.2.1.- Domeniul principal 62

2.2.2.- Obiectul principal de activitate 62

2.3. Structura organizatorică 62

2.4 Prezentarea şi analiza datelor din situaţiile financiare anuale - bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere; indicatori de eficienţă 62

Capitolul 3

Organizarea contabilităţii stocurilor

3.1. Sistemul de conturi utilizat de contabilitatea stocurilor 74

3.1.1.- Contabilitatea stocurilor de materii prime şi materiale 74

3.1.2.- Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar 83

3.1.3.- Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor 85

3.2. Operaţii privind regularizarea diferenţelor constatate la inventariere 87

3.2.1.- Plusurile la inventar 87

3.2.2. - Minusurile la inventar 89

Capitolul 4. Concluzii 94

Bibliografie 96

Extras din document

Capitolul 1.

Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor

1.1 Organizarea evidenţei stocurilor

Conceptul de gestiune are semnificaţii teoretice şi implicaţii practice distincte în funcţie de contextul în care sunt folosite :

a) administrarea generală cu maximă eficienţă a patrimoniului sau a unor bunuri

aparţinând unei persoane fizice sau juridice de către reprezentantul acesteia ;

b) totalitatea bunurilor încredințate unei persoane, denumită gestionar, în

vederea păstrării şi vânzării lor ;

c) totalitatea operaţiilor de primire, păstrare şi eliberare a bunurilor sau valorilor

băneşti efectuate.

Ultimele 2 accepţiuni sunt avute în vedere de abordarea metodelor de evidenţă operativă şi analitică a stocurilor. Doctrina contabilă recomandă unele criterii orientative privind înființarea gestiunilor, cum ar fi :

1. Volumul operaţiilor de primire - predare dintr-o perioadă de timp dată. Este cel mai important criteriu de care se stabileşte numărul de opţiuni dintr-o unitate patrimonială. Astfel, într-o unitate patrimonială de dimensiuni reduse, poate fi înfiinţată o singură gestiune pentru toate stocurile pe care le deţine, în timp ce într-o unitate patrimonială de dimensiuni mari este necesară să se înfiinţeze gestiuni specializate pe principalele categorii de produse.

2. Volumul, suprafaţa şi amplasamentul depozitului care duc la înfiinţarea de gestiuni distincte. În raport cu acest criteriu se pot înfiinţa depozite centrale sau generale care deservesc întreaga unitate patrimonială sau depozite care deservesc, de regulă, unităţi operative proprii.

Indiferent de criteriile adoptate pentru înființarea gestiunilor de produse (mărfuri) acestea trebuie organizate astfel încât pentru fiecare categorie de stoc a cărui evidenţă contabilă se realizează cu ajutorul unui cont distinct, aceasta să poată fi identificată faptic şi spaţial.

Pentru facilitarea controlului gestionar al bunurilor, stocurilor, doctrina contabilă a elaborat mai multe metode de evidenţă operativă şi analitică a gestiunii de mărfuri, dintre care cele mai utilizate sunt :

1. Metoda cantitativ valorică

2. Metoda operativ contabilă sau pe solduri

3. Metoda global valorică

Metoda cantitativ valorică (pe fişe de conturi analitice)

În cazul utilizării acestei metode la locul de depozitare se ţine evidenţa cantitativă pe categorii de bunuri, iar în contabilitatea generală se ţine o evidenţă cantitativ valorică, care prezintă următoarele caracteristici:

• Documentele de intrare şi ieşire se înregistrează mai întâi cantitativ în fişele de magazie, care se ţin la locurile de depozitare;

• Aceleaşi documente, grupate pe operaţii de intrare şi ieşire, se îmborderează separat şi împreună cu acesta se predau la biroul contabilităţii stocurilor şi materialelor;

• La biroul contabilităţii materialelor aceste documente se prelucrează conform necesităţilor, sunt evaluate cantităţile la preţul de înregistrare şi se stabilesc conturile în care urmează să se înscrie operaţiile respective;

• După prelucrarea datelor din documente, materialele se înregistrează cantitativ şi valoric în fişele de conturi analitice, deschise pe feluri de materiale şi pe locuri de depozitare;

• O dată cu consemnarea în fişele contabile a intrărilor şi ieşirilor se obţine şi centralizatorul de materiale, zilnic pentru intrări şi lunar pentru ieşiri.

Verificarea concordanţei dintre datele înregistrate în conturile sintetice şi cele analitice de materii şi materiale se realizează la sfârşitul lunii prin compararea datelor înregistrate în fişele de magazie cu cele din fişele de cont analitic din contabilitate şi întocmirea balanţelor de verificare a conturilor analitice.

Metoda operativ-cantitativă (pe solduri)

În cazul utilizării acestei metode, la locul de depozitare se ţine evidenţa cantitativă a bunurilor materiale pe categorii, în contabilitatea generală se ţine evidenţa valorică pe gestiuni, iar în cadrul gestiunilor pe grupe şi subgrupe de bunuri. Verificarea exactităţii şi concordanţei înregistrărilor din evidenţa depozitelor cu cele din contabilitatea generală se face lunar prin evaluarea stocurilor cantitative transcrise din fişele de magazie în registrul stocurilor.

Preview document

Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 1
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 2
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 3
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 4
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 5
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 6
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 7
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 8
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 9
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 10
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 11
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 12
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 13
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 14
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 15
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 16
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 17
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 18
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 19
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 20
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 21
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 22
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 23
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 24
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 25
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 26
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 27
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 28
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 29
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 30
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 31
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 32
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 33
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 34
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 35
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 36
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 37
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 38
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 39
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 40
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 41
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 42
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 43
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 44
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 45
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 46
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 47
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 48
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 49
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 50
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 51
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 52
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 53
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 54
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 55
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 56
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 57
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 58
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 59
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 60
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 61
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 62
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 63
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 64
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 65
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 66
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 67
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 68
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 69
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 70
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 71
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 72
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 73
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 74
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 75
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 76
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 77
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 78
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 79
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 80
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 81
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 82
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 83
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 84
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 85
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 86
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 87
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 88
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 89
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 90
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 91
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 92
Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie.doc
  • Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie.ppt

Alții au mai descărcat și

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Contabilitatea Stocurilor de Marfuri la o Entitate Economica

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL

În zilele noastre se înregistrează progrese fără precedent în domeniul informaţional. Acest progres are impact în toate domeniile de activitate....

Gestiunea Resurselor

CAP. 1 PREZENTAREA FIRMEI 1.1 DATE DE IDENTIFICARE Denumire unitate: SC REMRO DROBETA SRL Adresa: str. Calea Tîrgu Jiului, nr. Km5, localitatea...

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent

INTRODUCERE În vederea realizării activităţii economice, a obiectivelor propuse, entităţile economice din industrie, construcţii şi transporturi...

Contabilitatea și Gestiunea Stocurilor - SC Sagem SRL

Introducere Lucrarea de faţă este elaborată având la bază prevederile Legii Contabilităţii, a Regulamentului pentru aplicarea Legii...

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Introducere Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a...

Ai nevoie de altceva?