Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 16591
Mărime: 113.67KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: LECTOR UNIV. DR. STRĂOANU BONI MIHAELA
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI IMFORMATICĂ DE GESTIUNE

Extras din document

Cuvânt înainte

Denumirea de contabilitate îşi are originea în latinescul „computare” (a număra). În acest sens,economiştii francezi E. Léautey si Ad. Guilbault arată că în acest termen se află originea verbului :compter” care este radicalul cuvântului „comptable”, iar aceasta din urmă stă la baza celui de contabilitate¹.

În legătură cu folosirea contabilităţii ca activitate practică, există mărturii scrise cu o vechime de peste 5.000 de ani. Astfel, în Caldeea au fost descoperite peste 30.000 de tăbliţe de lut ars ce cuprindeau însemnări contabile.

În Egiptul Antic, contabilitatea era atât de însemnată încât se invăţa în toate şcolile. În acest sens, egiptologul Champolion arată că toţi funcţionarii statului făceau parte din corporaţia contabililor,iar contabili regali aveau în seama lor întreaga administraţie.

Aşa cum arată oratorul grec Eschine „un om poate primi coroana numai după ce a dat socoteală de adminitraţia încredinţată”.

Mărturii arheologice foarte îndepărtate ne arată că popoarele antice au folosit anumite tehnici contabile în vederea evidenţierii existenţei şi mişcării bunurilor în cadrul societăţii.

Astfel, studiind codul regelui caldeean Hammurabi (1792-1750 î.Chr.) se poate observa că asiro-caldeenii foloseau documente justificative, calculau dobânzi la banii daţi cu împrumut etc. Cercetările arheologice au descoperit, printre ruinele marilor temple orientale, însemnări contabile care foloseau scrierea cuneiformă pe tabliţe de lut ars.

Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,aceasta fiind chemată să reţină şi să ordoneze, după anumite criterii, datele şi informaţiile referitoare la gestiunea averii personale sau publice.

De la Începuturile sale şi până în Epoca Renaşterii, contabilitatea a folosit ca tehnică de lucru „contul” şi „partida simplă” în vederea evidenţierii existenţei şi mişcării bunurilor şi banilor. În aceste condiţii, contabilii contribuiau în mod semnificativ la consolidarea averii nobililor şi de aceea munca lor era considerată o îndeletnicire superioară. Importanţa deosebită a acestei meserii a impus înfiinţarea, în secolul al XVI-lea, la Veneţia a unui colegiu al contabililor.

Creşterea volumului activităţii economice şi financiare a impus apariţia,la sfârşitul secolului al XV –lea a contabilităţii în partidă dublă. Cercetăriile ne arată că Italia este patria contabilităţii în partidă dublă, iar Veneţia este leagănul acestui sistem.

Prima definiţie dată contabilităţii aparţine italianului Luca Paciolo, în lucrarea „Summa del Aritmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita” , Veneţia, 1494, ”ansamblul averii comerciantului şi a afacerilor mari şi mărunte în ordinea în care au avut loc”.

Această lucrare enciclopedică sintetizează cunoştinţe de aritmetică, algebră, geometrie, matematici comerciale şi financiare, contabilitate şi uzanţe comerciale, culese din regiuni şi ţări diferite.

În concepţia lui Paciolo, partida dublă este definită şi explicată prin prisma ecuaţiei de schimb dintre avere şi capital.

„Fiecare mişcare sau tranzacţie intervenită în masa averii şi, implicit, a capitalului este reprezentată ca un raport între primire şi dare, respectiv între debitor, cel care primeşte, şi creditor, cel care avansează”². Această judecată, care se ridică la rangul de principiu fundamental al contabilităţii, este valabilă şi astăzi, stând la baza contabilităţii ca teorie ştiinţifică.

În ţara noastră, prima lucrare de contabilitate a fost tipărită la Braşov în anul 1837, cu titlul „Pravila comercială”,fiind o traducere din limba germană aparţinând lui Emanoil Nichifor, iar în anul 1861, în timpul domniei lui Cuza, contabilitatea a fost introdusă prin lege. În anul 1913, s-au pus bazele învăţământului superior economic prin înfiinţarea la Bucureşti a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, iar în anul 1920 s-a înfiinţat o instituţie similară la Cluj.

Aprecieri elogioase cu privire la rolul deosebit de important al contabilităţii în viaţa economică a societăţii au făcut nu numai specialişti în acest domeniu, ci şi oameni de diferite preocupări care au reuşit s-o înţeleagă. Astfel, Sombart Weiner remarcă rolul deosebit al contabilităţii, întrucăt cu spijinul acesteia se desăvârşesc normele de conducere a unei întreprinderi deoarece „ordinea şi claritatea în afaceri măresc gustul de a economisi,de a câştiga. Ea (contabilitatea) s-a născut din aceeaşi gândire ca sistemele lui Galileu sau Newton, ca teoriile fizicii şi chimiei moderne prin ea sistemul economic capitalist şi-a putut realiza ideea de câştig şi de economicitate sau raţionalism economic”.

Preview document

Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 1
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 2
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 3
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 4
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 5
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 6
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 7
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 8
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 9
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 10
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 11
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 12
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 13
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 14
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 15
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 16
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 17
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 18
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 19
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 20
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 21
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 22
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 23
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 24
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 25
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 26
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 27
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 28
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 29
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 30
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 31
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 32
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 33
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 34
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 35
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 36
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 37
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 38
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 39
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 40
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 41
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 42
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 43
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 44
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 45
Contabilitatea taxei pe valoare adăugată la SC Arni Electric SRL - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Taxei pe Valoare Adaugata la SC Arni Electric SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind...

Aspecte generale privind taxa pe valoarea adăugată

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA I. 1. APARITIA SI EVOLUTIA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA Taxa pe valoarea adaugata...

Bilanțul și poziția financiară a întreprinderii - abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanț

REZUMAT Lucrarea, „Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanţ”, este structurată pe...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?