Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 12129
Mărime: 87.61KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Tudor

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I:Noţiuni generale privind veniturile,evaluarea şi constatarea acestora

1.1.Noţiunea de venituri,componenţa şi clasificarea acestora 10

1.2.Modul de evaluare şi constatare a veniturilor 13

Capitolul II:Contabilitatea veniturilor

2.1.Contabilitatea veniturilor din activitatea operaţională 21

2.2.Contabilitatea veniturilor din activitatea neoperaţională 28

2.3.Determinarea rezultatului financiar şi modul de reflectare a

veniturilor în raportul de profit şi pierderi 36

Capitolul III:Analiza veniturilor

3.1.Analiza structurală şi factorială a veniturilor din vînzări 42

3.2.Analiza veniturilor din vînzări în corelaţie cu capacitatea de

producţie 47

3.3.Analiza suficienţei veniturilor din vînzări pentru acoperirea

consumurilor şi cheltuielilor şi formarea profitului 52

Încheiere 55

Bibliografie 57

Extras din document

Annotation.

Dans l'économie de marché, la comptabilité est nécessaire pour s'assurer que l'information objective et véridique contenues dans les rapports financiers des entreprises, tous les groupes d'utilisateurs tels que les propriétaires d'entreprise et les employés, les investisseurs et les créanciers, les actionnaires, l'impôt de service et autres entités étatiques.

Une fois la transition vers l'économie de marché est particulièrement important problème de comptabilité d'entreprise chiffre d'affaires. Preuve de revenus est l'une des zones les plus difficiles de la comptabilité, dans le secteur formant l'indicateur de la comptabilité financière - résultat financier. Grâce à ses résultats financiers permettent économique des recettes et des dépenses unité d'analyse, ces résultats financiers est nécessaire pour l'évaluation de l'activité future passé, le présent et les prévisions de l'entité.

L'objectif est d'examiner comment l'analyse constatation, d'évaluation, la comptabilité et des revenus à l'entreprise SARL "PATPANEX".

Tâches pour la réalisation de la thèse de premier cycle sont les suivantes:

a) la structure et d'approfondir les connaissances théoriques liées au thème choisi;

b) d'examiner comment oraganizare et le maintien de comptable et financière et économique date de la société d'analyse;

Les objectifs de ce document est d'étudier les aspects suivants:

a) théoriques et pratiques de comptabilité pour les revenus;

b) la composition, la structure, la constatation et l'évaluation du revenu d'entreprise,

c) la façon de déterminer les résultats financiers et la façon dont la divulgation de rapports financiers des revenus records.

Introducere.

În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică, conţinută în rapoartele financiare ale întreprinderilor, toate grupele de utilizatori, cum sunt proprietarii şi angajaţii întreprinderilor, investitorii şi creditorii, acţionarii, serviciul fiscal şi alte organe de stat.

Odată cu trecerea la economia de piaţă o importanţă deosebită revine problemei contabilizării veniturilor întreprinderii. Evidenţa veniturilor constituie unul din cele mai dificile sectoare din contabilitate, în cadrul acestui sector formîndu-se indicatorul contabilităţii financiare - rezultatul financiar. Prin intermediul rezultatului financiar se permite analiza veniturilor şi cheltuielilor unităţii economice, astfel rezultatul financiar este necesar pentru evaluarea activităţii anterioare, prezente şi prognozarea activităţii viitoare a entităţii.

Relaţiile de schimb pe piaţa competitivă prin esenţa lor întotdeauna stipulează rezultatele calitative ale producătorului de produse Astfel,fiecare entitate ,ce activează în baza principiilor economiei de piaţă trebuie să aibă o imagine clară privitor la mecanismul formării şi repartizării cheltuielilor şi acoperirii acestora cu venituri obţinute.Pentru orice entitate o problemă mare constă în sporirea veniturilor şi reducerea cheltuielilor ,respectiv de majorare continuă a profitabilităţii întreprinderii.

Informaţia necesară privind, componenţa, modul de evaluare şi constatare, precum şi de contabilizare a veniturilor din activitatea operaţională şi neoperaţională este reglementat de prevederile Standardului Naţional de Contabilitate (SNC )18”Venitul”.

Preview document

Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 1
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 2
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 3
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 4
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 5
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 6
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 7
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 8
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 9
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 10
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 11
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 12
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 13
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 14
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 15
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 16
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 17
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 18
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 19
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 20
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 21
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 22
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 23
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 24
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 25
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 26
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 27
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 28
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 29
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 30
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 31
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 32
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 33
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 34
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 35
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 36
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 37
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 38
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 39
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 40
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 41
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 42
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 43
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 44
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 45
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 46
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 47
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 48
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 49
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 50
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 51
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 52
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 53
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 54
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 55
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 56
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 57
Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Veniturilor Entitatii Economice si Analiza Acestora.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

I N T R O D U C E R E Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o...

Contabilitatea Veniturilor

INTRODUCERE Viabilitatea întreprinderii în condiţiile concurenţiale de piaţă, rezultatele acesteia obţinute în procesul desfăşurării activităţii...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE „TOTAL ACTIV PRODCOM ” S.R.L. POŞTA-CÂLNĂU-BUZĂU 1.1...

Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei

CAPITOLUL I: ROLUL CAPACITĂŢII DE AUTOFINANŢARE ŞI A CASH-FLOW-LUI ÎN CARACTERIZAREA PERFORMANŢELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE FIRMEI 1.1. CONCEPTUL...

Considerații generale privind veniturile întreprinderii

Cap.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND VENITURILE ÎNTREPRINDERII 1.1.Definirea, înregistrarea şi recunoaşterea veniturilor întreprinderii...

Contabilitatea Veniturilor

INTRODUCERE Actualitatea temei „Contabilitatea şi analiza veniturilor şi reflectarea acestora în rezultatul activității entității " este dictată...

Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul, asigurările și protecția socială

Capitolul 1 FUNDAMENTE TEORETICE 1.1. Noţiune, rol şi funcţii Decontările cu personalul apar în cadrul raporturilor de muncă ale angajaţilor,...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind decontarea și înregistrarea în contabilitate a impozitelor directe la constructorul SCM Craiova

- Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%, cu excepţiile prevăzute de lege (respectiv, investitorii din...

Auditarea Situatilor Financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS, în România și Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

Principii Contabile Generale

Principiile contabile, parte esenţială a dispozitivului contabil Datorită faptului că este important ca toţi cei care ţin evidenţă contabilă...

Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor la SC Prime Telecom SRL

Introducere Apărută din nevoia gestionării patrimoniului, în scopul păstrării și dezvoltării acestuia, contabilitatea se structurează și se...

Contabilitate Managerială

CAP 1 Elemente teoretico-conceptuale Identitatea şi conceptul de contabilitate managerială Creşterea în complexitate a relaţiilor de afaceri în...

Decontarea impozitelor directe

1.1 Determinarea profitului impozabil şi a impozitului pe profit 1.1.1 Cotele de impozitare - Cota de impozit pe profit care se aplică asupra...

Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16)

INTRODUCERE Standardul Internațional de Contabilitate care face referire la problematica imobilizărilor corporale se intitulează IAS 16”...

Ai nevoie de altceva?