Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău

Licență
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 16844
Mărime: 387.37KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

Capitolul 1. Prezentarea generală a societăţii comerciale Service

Automobile Dacia S.A. Zalău 1

1.1. Date generale 1

1.2. Obiectul de activitate 3

1.3. Structura organizatorică 4

1.4. Evoluţia activităţii în ultimii patru ani 6

Capitolul 2. Contabilitatea cheltuielilor 11

2.1. Organizarea contabilităţii financiare a cheltuielilor 11

2.1.1. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare 12

2.1.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare 19

2.1.3. Contabilitatea cheltuielilor excepţionale 20

2.1.3.1. Contabilitatea cheltuielilor excepţionale privind

operaţiile de gestiune 20

2.1.3.2. Contabilitatea cheltuielilor excepţionale privind

operaţiile de capital 21

2.1.3.3. Contabilitatea cheltuielilor excepţionale privind

amortizările şi provizioanele 21

2.1.4. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitul pe profit 21

2.1.5. Interfaţa între contabilitatea cheltuielilor (financiară)

şi contabilitatea de gestiune 22

2.2. Organizarea contabilitaţii financiare a veniturilor 28

2.2.1. Contabilitatea veniturilor din exploatare 29

2.2.2. Contabilitatea veniturilor financiare 31

2.2.3. Contabilitatea veniturilor excepţionale 32

2.2.4. Standardul Internaţional de Contabilitate 18 33

Capitolul 3. Reflectarea în contabilitate a operaţiilor privind veniturile

şi cheltuielile 39

Capitolul 4. Concluzii şi propuneri 55

Bibliografie 57

Extras din document

CAPITOLUL 1.

PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE “SERVICE AUTOMOBILE DACIA” S.A. ZALĂU

1.1. DATE GENERALE

SC SERVICE AUTOMOBILE DACIA SA Zalău este o societate comercială pe acţiuni, care a luat fiinţă la data de 13 mai 1996, prin înregistrarea la Camera de Comerţ a judeţului Sălaj, sub numărul J 31/113/1996, în conformitate cu Legea 31/1991 “Legea Societăţilor Comerciale”.

Sediul societăţii este în localitatea Zalău, str.Corneliu Coposu, nr.79, judeţul Sălaj.

Dacă până în anul 1996 funcţiona ca o subunitate, fără personalitate juridică, începând cu data de 13 mai 1996, s-a transformat într-o societate cu capital mixt, de stat şi privat. Are un capital social majoritar privat, subscris şi vărsat.

A luat fiinţă prin asocierea următorilor acţionari, care au subscris la înfiinţare un capital social de 3.873.125.000 lei, împărţit în 154.925 acţiuni nominale, valoarea fiecărei acţiuni fiind de 25.000 lei, iar aportul acţionarilor este după cum urmează:

Tabel nr.1.1.

APORTUL ACŢIONARILOR

- mii lei -

Nr. Crt ACTIONAR TOTAL APORT LA CAPITAL ÎN

NATURA ÎN

NUMERAR COTA

%

1 SC I.A.T.S.A. SA

PITESTI 1877225 1877225 - 48,47

2 SC AUTOMOBILE DACIA SA COLIBASI 1742900 1161692 581200 45,00

3 SC C.N.C.D. SA PITESTI 232400 -- 232400 6,00

4 PERSOANE FIZICE SALARIATI 20600 -- 20600 0,53

5 TOTAL 3873125 3038917 834208 100,00

Aportul în natură al SC I.A.T.S.A. SA Pitesti la constituirea capitalului social, constă în bunurile existente la dotarea staţiei service, compusă din mijloace fixe şi teren, valoarea acestora fiind stabilită conform H.G. 500/1994.

Valoarea aportului în numerar al persoanelor fizice variază între 250000-300000 lei.

Aportul în natură al SC AUTOMOBILE DACIA SA Colibaşi constă în vagoane supraetajate tip LAEKKS, în număr de 30 bucăti, pentru transportul de autoturisme, a căror valoare a fost stabilită conform H.G. 500/1994.

Documentele care atestă modul de organizare şi funcţionare a societăţii este statutul. Acesta conţine informatţii privind forma juridică, obiectul de activitate, denumirea şi sediul societăţii, capitalul social subscris, structura societăţii, organele de conducere şi administrare.

Societatea Comercială SERVICE AUTOMOBILE DACIA SA Zalău, conform statutului poate înfiinţa filiale, sucursale, în ţară şi străinătate.

Societatea este persoana juridică română. Se constituie şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 “Legea societăţilor comerciale”.

Capitalul social de 3.873.125.000 lei este reprezentat prin 154935 acţiuni nominative, cu o valoare de 25000 lei.

Acţiunile au fost emise după înmatricularea societăţii.Ele au cuprinsul prevăzut de Art.62 din Legea 31/1990 şi sunt semnate de doi administratori. Transmiterea acţiunilor se poate face conform Art.64 din Legea 31/1990. Acţiunile depuse de administratori şi cenzori nu sunt transmisibile, pe toata durata mandatului acestora.

La emisiunile de acţiuni ulterior constituite societăţii, fiecare acţionar va avea dreptul să-şi rezerve subscrierea unui număr de acţiuni direct proporţional cu numărul acţiunilor pe care le poseda. Fiecare acţiune conferă dreptul la un vot în Adunarea Generală.

Adunările Generale Ordinare se desfaşoară la sediul societăţii sau la locul precizat în convocare. Convocarea este făcută de Consiliul de Administraţie, conform Art.77 din Legea 31/1990.

Dreptul la vot în Adunarea Generală se exercită conform prevederilor statutului şi nu poate fi cedat. Votul este deschis, cu excepţia adoptărilor hotărârilor privind alegerea Consiliului de Administraţie şi al cenzorilor.

Adunarea Generală Extraordinară se convoacă pentru adoptarea hotărârilor privind problemele menţionate la Art.75 din Legea 31/1990.

Administrarea societăţii este efectuată de un Consiliu de Administraţie, alcătuit din trei persoane, numite prin contractul de societate.

Garanţia unui administrator este de 10 acţiuni, fiind depusă înainte de intrarea în funcţiune a societăţii, conform Art.95 din Legea 31/1990.

Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte. Deciziile Consiliului de Administraţie se iau în prezenţa personală a cel puţin jumătate din numărul administratorilor.

Gestiunea societăţii este verificată de o comisie de cenzori formată din trei membrii. Drepturile şi obligaţiile cenzorilor sunt cele prevăzute de Art.114-117 din Legea 31/1990.

SC SERVIVE AUTOMOBILE DACIA SA Zalău, conduce evidenţa contabilă conform Legii Contabilităţii si Legea 31/1990.

Bilanţul şi contul de profit şi pierdere se întocmesc semestrial şi se depun la Direcţia Finanţelor Publice, la datele stabilite prin actele normative în vigoare.

Durata pentru care a luat fiinţă SC SERVICE AUTOMOBILE DACIA SA este nedeterminată. Dizolvarea şi lichidarea societăţii, conform statutului, se va putea produce în conformitate cu dispoziţiile Legii 31/1990.

Cheltuielile de constituire, conform deciziei Consiliului de Administraţie au fost recuperate în termen de un an de la înfiinţare.

1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

SC SERVICE AUTOMOBILE DACIA SA Zalău, conform contractului de societate, desfăşoară următoarele activităţi:

a) în domeniul serviciilor:

5020 – întreţinerea şi repararea autovehiculelor (fără reparaţii executate în întreprinderi

organizate de tip industrial);

6025 – Transporturi rutiere de mărfuri

6311 – Manipulări

6312 – Depozitări

7020 – Inchirierea bunurilor imobile

7440 – Publicitate

7450 – Selecţia şi plasarea forţei de muncă

9305 – Alte activităţi şi servici.

Preview document

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 1
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 2
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 3
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 4
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 5
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 6
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 7
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 8
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 9
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 10
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 11
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 12
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 13
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 14
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 15
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 16
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 17
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 18
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 19
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 20
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 21
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 22
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 23
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 24
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 25
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 26
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 27
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 28
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 29
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 30
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 31
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 32
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 33
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 34
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 35
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 36
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 37
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 38
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 39
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 40
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 41
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 42
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 43
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 44
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 45
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 46
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 47
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 48
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 49
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 50
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 51
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 52
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 53
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 54
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 55
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 56
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 57
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 58
Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalău - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Veniturilor si Cheltuielilor la SC Service Automobile Dacia SA Zalau.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Contabilitatea Veniturilor și a Cheltuielilor

INTRODUCERE 1. SCOPUL SI OBIECTIVELE LUCRARII Scopul lucrarii este de a oferi o prezentare detaliata a cheltuielilor, veniturilor precum si a...

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

INTRODUCERE PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. a) SCURT ISTORIC Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Practica Contabilitate Financiara

Societatea comerciala “ALFA” SA a fost infiintata prin Hotararea Guvernamentala nr.1224 din 1991. Sediul societatii este in In toate...

Studiu privind Contabilitatea și Gestiunea Surselor de Finanțare ale Întreprinderii

CAPITOLUL I MODALITĂŢI DE FINANŢARE A ENTITĂŢILOR ECONOMICE 1.1 Deciziile de finanţare şi importanţa lor strategică Aspectele finanţării...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?