Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 26650
Mărime: 105.69KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

Introducere pag.

I. Noţiuni generale privind Bilanţul Contabil 7

1.1 Rolul Bilanţului Contabil în economia de piaţă şi utilizatorii de informaţie 7

1.2 Definirea structura şi conţinutul Bilanţului Contabil 10

1.3 Principiile de întocmire şi caracteristicile caliutative ale Bilanţului Contabil 17

II. Conţinutul şi modul de întocmire a bilanţului contabil 24

2.1 Lucrarile prealabile pentru întocmirea bilanţului contabil 24

2.2 Modul de întocmire a bilanţului contabil 36

2.3 Modul de întocmire a anexei la bilanţul contabil 44

III. Analiza bilanţului contabil 78

3.1 Diagnosticul şi estimarea patrimoniului întreprinderii şi eficienţei utilizării activilor 78

3.2 Diagnosticul şi estimarea surselor de constituire a patrimoniului întreprinderii şi eficienţei utilizării pasivelor 87

3.3 Analiza capacităţii de plată solvabilităţii şi lichidării bilanţului contabil 94

Încheiere

Extras din document

Introducere

O dată cu trecerea RM la economia de piaţă a generat creşterea considerabilă a rolului informaţiei financiare. Aceasta se datorează extinderii cercului de utilizatori, care iau decizii de investiţii şi de altă natură.

Într-o lume fiscală de o amploare fără precedent, ştiinţa contabilităţii oferă soluţii pentru dezvoltarea şi reflectarea activităţii oricărui agent economic.

Nu contează structura capitalului, nu contează domeniul, nu contează ţara.

Contabilitatea este, într-un anume fel, o ştiinţă fără bariere, fără frontiere. Am spune că contabilitatea este la îndemâna "săracilor" şi "bogaţilor" în aceeaşi măsură. Fără contabilitate activitatea economică nu se poate concepe.

Esenţa sau sinteza ştiintei conatbilităţii este bilanţul contabil.

Prin conţinutul său, bilanţul oferă posibilitatea analizei comparative şi permite evidenţierea modificarilor survenite în structura mijloacelor economice şi a resurelor pe perioada raportată.

Bilanţul furnizează informaţii de reflectare şi control asupra relaţiilor cantitative de echilibru valoric, privind starea şi mişcarea patrimoniului.

Bilanţul ca sinteză a contabilităţii curente , oferă informaţii deosebit de importante necesare studierii şi analizei activităţii economice şi financiare a perioadei trecute, şi deschide, în acelaşi timp posibilitatea de fundamntare a deciziilor orientate spre atinferea obiectivelor programate. La anumite intervale de timp, şi în principal la sfârşitul perioadei de gestiune , contabilitatea realiziază gruparea şi sentizarea mijloacelor economice şi a surselor acestora, după anumite criterii folosind pentru aceasta bilanţul contabil.

În condiţiile noului mecanism economic financiar sporeşte considerabil rolul funcţiilor, bilanţului în realizarea obiectivelor autogestiunii economico-financiare, în urmarirea şi analiza executării bugetului de venituri şi cheltuieli. Importanţa bilanţului în realizarea autogestiunii economico-financiare determină în mod obiectiv necesitatea perfecţionării continuie a conţinutului, structurii şi metodologiei de întocmire şi analiză a sa.

Autorul pe parcursul lucrării în cauză va aborda tema dată în baza datelor de la Societatea pe Acţiuni "Zorile", prescurtat S.A. "Zorile". Societatea pe Acţiuni "Zorile" a fost înregistrată la 15.08.1995 de către Camera Înregistrării de Stat de pe lângă Ministerul Instituţiei al RM conform certificatului de înregistrare nr. 10504507. S.A. "Zorile", se înfiinţiază în legea Adunării Generale a Acţiunelor.

Ea este o societate de tip deschis care îşi desfăşoară activitatea în raza judetului Chişinău.

S.A. "Zorile" practică următoarele genuri de activitate:

- producerea marfurilor de consum popular, inclusiv incalţăminte şi articole din piele

- activitatea de proectare şi construire, de cercetări ştiinţifice, comerţ şi intermediară ;

- implantarea elaborărilor tehnico-ştiintifice în practica activitaţii economice

- prestarea serviciilor de certificare a produselor de marochinorie ;

- fabricarea materialelor de construcţie, lucrările de montare şi construcţie ;

- prestarea serviciilor sociale persoanelor fizice şi juridice, de transportare auto a încărcăturilor şi pasagerilor atît în Republica Moldova, cît şi peste hotare ;

- constituirea reţelei de comerţ propriu ;

- organizarea alimentaţiei publice ;

- vinzarea băuturilor alcoolice şi articolelor de tutungerie ;

- achiziţionarea, prelucrarea şi comercializarea produselor agricole ;

- activitatea de reclamă, informare, editorială ;

- efectuarea activităţii investiţionale şi comerciale şi economice externe ;

- activiţăţi referitoare la sănătatea umană ;

- alte genuri de activitate ce nu sunt interzise de legislaţia în vigoare

Politica de contabilitate se bazează pe:

-Legea Republicii Moldova nr. 426-13 din 04.04.95 "Cu privire la evidenţa contabilă";

Preview document

Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 1
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 2
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 3
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 4
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 5
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 6
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 7
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 8
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 9
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 10
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 11
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 12
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 13
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 14
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 15
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 16
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 17
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 18
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 19
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 20
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 21
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 22
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 23
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 24
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 25
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 26
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 27
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 28
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 29
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 30
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 31
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 32
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 33
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 34
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 35
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 36
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 37
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 38
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 39
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 40
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 41
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 42
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 43
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 44
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 45
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 46
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 47
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 48
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 49
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 50
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 51
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 52
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 53
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 54
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 55
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 56
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 57
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 58
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 59
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 60
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 61
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 62
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 63
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 64
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 65
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 66
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 67
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 68
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 69
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 70
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 71
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 72
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 73
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 74
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 75
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 76
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 77
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 78
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 79
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 80
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 81
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 82
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 83
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 84
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 85
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 86
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 87
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 88
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 89
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 90
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 91
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 92
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 93
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 94
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 95
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 96
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 97
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 98
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 99
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 100
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 101
Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Modul de Întocmire a Bilanțului Contabil

Creatie a contabilitatii în partida dubla, Bilantul contabil, de la a carui atestare în primul tratat de contabilitate tiparit în lume a trecut...

Practica BCR

Activitatea B.C.R. Grupul Banca Comerciala Romana SA (“Grupul”) este format din societatea mama, Banca Comerciala Romana SA (“Banca”) si filialele...

Studiul privind Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil - SC OtelInox SA Targoviste

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE "OTELINOX" S. A. 1.1. ISTORICUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL S.C. "OTELINOX" S.A....

Studiu Monografic -Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BCR

Grupul Banca Comercială Română SA este format din societatea mamă, Banca Comercială Româna (“Banca”) şi filialele acesteia: Anglo-Romanian Bank...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Banca Comercială Română

Capitolul 1 Structura organizatorică a B.C.R. PASCANI 1.1 Prezentarea centralei şi a retelei teritoriale a B.C.R. 1.1.1 Centrala B.C.R....

Modul de Intocmire si prezentare a Raportului privind Rezultatul Financiar

Introducere Rapoartеlе finanсiarе rеprеzintă un sistеm rеglеmеntat dе indiсatori finanсiari generalizatori сarе caracterizează situaţia...

Dare de Seamă Privind Practica de Producere la Contabilitate

Tema1.Caracteristica generală a activităţii economico-financiare a întreprinderii şi structura contabilităţii. Contabilitatea reprezintă un sistem...

Ai nevoie de altceva?