Controlul de gestiune

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 18993
Mărime: 253.41KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Extras din document

Introducere

Controlul de gestiune (controlling în limba engleză) a apărut încă de la începutul secolului trecut în câteva entități industriale americane și a cunoscut o dezvoltare sensibilă în cadrul entităților franceze la începutul anilor 1970.

Funcția și meseria de control de gestiune a evoluat considerabil în cursul ultimelor decenii: de la funcția tehnică tradițională concentrată pe instrumente cantitative și monetare, spre o funcție de comunicare, consultantă de gestiune și managerială. Controlul de gestiune se poate exercita la toate nivelurile organizatorice, este prezent peste tot unde se exercită o activitate. Așadar controlul de gestiune este pivotul procesului de control organizațional, își asumă rolul de aliat, asigurând luarea în considerare a factorilor cheie de succes.

Pentru realizarea obiectivelor sale, controlul de gestiune folosește un sistem de planificare pe termen scurt, un sistem informațional și o procedură de măsura a performanțelor. Privit ca sistem informațional, controlul de gestiune influențează atâta deciziile tactice cât și pe cele strategice ale entității.

În prezent, mediul economic necesită numeroase schimbări în modul de gestionare și structurare a activității entităților. Acest lucru se datorează faptului că organizațiile acționează într-un mediu instabil, caracterizat prin evoluții de timp și spațiu rapide, numeroase, dispersate, imprevizibile, care fac ca informația să fie incertă. Pentru managerii entităților este o provocare să identifice din numeroșii indicatori, pe cei mai importanți pentru a rămâne pe linia de plutire. Așadar, controlul de gestiune trebuie să intervină pentru a permite desfășurarea activității și luarea deciziilor astfel încât entitățile să-și atingă scopurile.

Analizând tocmai aceste aspecte, tema cercetată nu este doar de actualitate, dar este și relevantă, ridicând interesul atâta din partea teoreticienilor cât și din partea practicienilor.

„A conduce bine o firmă înseamnă a fi stăpân pe viitorul ei, iar a fi stăpân pe viitor înseamnă a ști să lucrezi cu informația”.

M.Jr. Harpe

CAPITOLUL I

BAZELE CONTROLLING-ULUI

Conducerea modernă a oricărei entitati presupune stabilirea unei strategii care să permită societății să obțină, pe termen lung maximizarea avantajelor în urma acțiunii ei într-un anumit mediu economico-social. Controllingul a fost creat în marile entitati pentru a verifica dacă acțiunile întreprinse pe termen scurt se înscriu în sensul orientărilor strategice. Astfel, controlul de gestiune este destinat facilitării pilotajului societății de către manageri în luarea deciziilor pe termen scurt, în vederea realizării obiectivelor strategice ale firmei.

1.1 Noțiunea de controlling

Controlling-ul este un sistem circular de reguli care ajută la atingerea obiectivelor entității, evitând surprizele și semnalizând la timp pericolele care necesită măsuri corective.

Analizând conceptul de control, constatăm că acesta este un atribut al managementului, o funcție a conducerii, un mijloc de cunoaștere a realității și de corectare a erorilor.

Sensul cel mai comun asociat controlului este acela de „verificare”, care frecvent se asociază cu activitatea de cunoaștere și permite managementului să coordoneze activitățile din cadrul organizației într-un mod cât mai economic și eficient.

Controlul intern este un atribut al conducerii de la toate nivelurile ierarhice. Toate persoanele care dețin funcții de conducere, indiferent de nivelul lor ierarhic sau de domeniul de activitate, trebuie să planifice, organizeze și coordoneze aplicarea măsurilor suficiente pentru a oferi o asigurare rezonabilă asupra faptului că scopurile și obiectivele vor fi îndeplinite.

Atributele (funcțiile) conducerii reprezintă un tot unitar, ele se condiționează reciproc. Ca urmare, conducerea nu poate fi privită ca o trecere succesivă de la o funcție la alta, urmând ca totul să se reia de la capăt. Controlul reprezintă atât funcția finalizatoare a procesului de conducere, cât și funcția care furnizează elementele necesare pentru realizarea în condiții corespunzătoare a celorlalte atribute ale conducerii:

Bibliografie

Antoni, M. Unternehmenskultur im Spannungsfeld von Geschichte und

Lebenszyklus der nternenhmung, in: CB, Freiburg, 3/1998

Antonoff, R. Corporate-Identity-Report 1986/87, Hrsg.: FAZ, Frankfurt 1986

Baumgartner, B. Die Controller-Konzeption, Bern/Stuttgard, 1980

Aghte, K. Der Controller in der Organisation amerikanischer Unternehmen

Bramsemann, R. Controlling 2, Aufl., Wiesbaden, 1980

Bramsemann, R. Handbuch Controlling, Mǖnchen, 1987

Căpușneanu, S. Contabilitatea de gestiune și calculația costurilor. Aplicații, ediția a - II-a, Ed. Economică, București 2003

Căpușneanu, S. Contabilitatea de gestiune. Studii aplicative și teste-grilă, Ed. Economică, București, 2006

Călin O. Contabilitate de gestiune, Tribuna Economică, București, 2002

Deyhe, A. Controller-Handbuch, band 1-8,3,Aufl. Gauting, 1990

Deyhe, A. Controlling & the Controller, Gauting, 1984

Dubrulle L. Contabilitate de gestiune, Ed. Economică, 1999

Ebert, G. Controlling 3, Aufl. Landsberg, 1992

Eschenbach, R. Österreichischer Controllertag, 1990, Wien, 1991

Epuran M., Babaita V.Contabilitate si control de gestiune , Ed. Economică, 1999

Gälweiler, A. Die Aufgaben des Controllers, in: Zeitschrift fűr Betriebswirtschaft, 27, Jg. 1957, S.61 f.

Gälweiler, A. Unternehmensplanung, Grundlagen und Praxis, Frankfurt / New York, 1974

Goetzeler, H. Bionik, Lernen von der Natur, Hrsg, Siemens AG Műnchen, 1985

Gomez/Gilbert H. Vernetztes Denken im Management, in: Die Orientierung nr.89, Bern, 1987

Hahn, D. Planungs und Kontrollrechunung (Puk), 3, Aufl. Wiesbaden, 1985

Hausschild, J. Finanzvorstand, Treassurer, Controller. Das Finanzmanagement in der Stellenbeschreibung, in: Zeitschrift fűr Organisation, 41, Jg.1972, S., 167-174

Horvath, P Controlling, 3, Aufl., Műnchen, 1990

Iacob C., Contabilitate de gestiune, Ed. Economică, 1999

Kőhler, R. Marketing-Controlling, in: DBW, 42. Jg 1982, S. 197-2153

Kraus, H Controller, Aufgaben und Anforderung in der Praxis, in: CB nr. 2/1998

Mann, R. Die Praxis des Controlling, Műnchen, 1973

Mann, R. Praxis strategisches Controlling, 5. Aufl., Landsberg, 1989

Mann, R. Mayer E Controlling. Conducerea profitabila a întreprinderii, Ed. All București, 1996

Robu V., Analiză economico-financiară, Ed. Economică, București, 2004

Stănescu C., Analiză economico-financiară cu aplicatii in societățile comerciale, industriale, de construcții și de transport, Ed.Economică, 1999.

Preview document

Controlul de gestiune - Pagina 1
Controlul de gestiune - Pagina 2
Controlul de gestiune - Pagina 3
Controlul de gestiune - Pagina 4
Controlul de gestiune - Pagina 5
Controlul de gestiune - Pagina 6
Controlul de gestiune - Pagina 7
Controlul de gestiune - Pagina 8
Controlul de gestiune - Pagina 9
Controlul de gestiune - Pagina 10
Controlul de gestiune - Pagina 11
Controlul de gestiune - Pagina 12
Controlul de gestiune - Pagina 13
Controlul de gestiune - Pagina 14
Controlul de gestiune - Pagina 15
Controlul de gestiune - Pagina 16
Controlul de gestiune - Pagina 17
Controlul de gestiune - Pagina 18
Controlul de gestiune - Pagina 19
Controlul de gestiune - Pagina 20
Controlul de gestiune - Pagina 21
Controlul de gestiune - Pagina 22
Controlul de gestiune - Pagina 23
Controlul de gestiune - Pagina 24
Controlul de gestiune - Pagina 25
Controlul de gestiune - Pagina 26
Controlul de gestiune - Pagina 27
Controlul de gestiune - Pagina 28
Controlul de gestiune - Pagina 29
Controlul de gestiune - Pagina 30
Controlul de gestiune - Pagina 31
Controlul de gestiune - Pagina 32
Controlul de gestiune - Pagina 33
Controlul de gestiune - Pagina 34
Controlul de gestiune - Pagina 35
Controlul de gestiune - Pagina 36
Controlul de gestiune - Pagina 37
Controlul de gestiune - Pagina 38
Controlul de gestiune - Pagina 39
Controlul de gestiune - Pagina 40
Controlul de gestiune - Pagina 41
Controlul de gestiune - Pagina 42
Controlul de gestiune - Pagina 43
Controlul de gestiune - Pagina 44
Controlul de gestiune - Pagina 45
Controlul de gestiune - Pagina 46
Controlul de gestiune - Pagina 47
Controlul de gestiune - Pagina 48
Controlul de gestiune - Pagina 49
Controlul de gestiune - Pagina 50
Controlul de gestiune - Pagina 51
Controlul de gestiune - Pagina 52
Controlul de gestiune - Pagina 53
Controlul de gestiune - Pagina 54
Controlul de gestiune - Pagina 55
Controlul de gestiune - Pagina 56
Controlul de gestiune - Pagina 57
Controlul de gestiune - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Controlul de gestiune.docx

Alții au mai descărcat și

Metoda ABC

1. Metode de calculaţie a costurilor complete Metodologia de calcul a costurilor complete este construită pe baza obiectelor de calculaţie şi este...

Impactul Metodei ABC în Practicarea Gestiunii Costurilor. Studiu Privind Aplicarea Metodei

I. Introducere Schimbarile survenite in mediul economic, modernizarea tehnologiei (automatizare si robotizare), nevoia de informatii pertinente in...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitate de Gestiune

Schimbarile survenite in mediul economic, modernizarea tehnologiei, nevoia de informatii pertinente in procesul decizional,atingerea obiectivelor...

Control de Gestiune

Fundamente privind controlul de gestiune Controlul de gestiune reprezinta principalul instrument prin care managementul conduce o organizatie in...

Control de Gestiune

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE ASUPRA CONTROLULUI DE GESTIUNE 1.1. Notiunea de control al unei organizatii Activitatile economice si sociale...

Te-ar putea interesa și

Controlul de Gestiune și Controlul Gestionar

INTRODUCERE Trǎim î ntr-o lume a resurselor limitate. În faţa unei asemenea situaţii, societatea mileniului trei nu are decât o singură soluţie:...

Controlul Financiar Intern de Gestiune

CAPITOLUL I 1.1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR În conformitate cu prevederile legale, controlul financiar se organizează prin...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Controlul propriu la agenții economici

Cap I. Influenţa specificului activităţii societăţii comerciale „CETATEA” S.A., Tg.Neamţ asupra organizării şi exercitării controlului finaciar...

Controlul Financiar de Gestiune la SC Sephora SA

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR DE GESTIUNE 1.1. Definitia controlului financiar de gestiune Controlul financiar de gestiune...

Controlul de gestiune abordare teoretică și practică - aplicație organizații non-profit

CAP.I.CONSIDERAŢII PRIVIND CONTROLUL DE GESTIUNE 1.1.FUNDAMENTARE TEORETICĂ Conducerea moderna a oricărei întreprinderi presupune stabilirea unei...

Controlul Financiar de Gestiune la RADET

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIIND CFG Definiţia controlului financiar de gestiune Este un control ulterior care urmăreşte respectarea...

Influența factorilor culturali asupra instrumentelor de control de gestiune

INTRODUCERE Problematica controlului de gestiune este una actuală. Controlul a fost si este prezent in toate laturile realităţii...

Ai nevoie de altceva?