Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

Licență
9/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 39271
Mărime: 204.97KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Sorin
Prezentata la facultatea Lucian Blaga, Sibiu, in 2005.

Cuprins

Introducere….4

Capitolul I. Conceptul de control si audit 6

1.1. Conceptul de control…….6

1.1.1. Definirea conceptului de control6

1.1.2. Controlul – functie eficienta a managementului…7

1.1.3. Rolul, obiectul si functiile controlului…….9

1.1.4. Formele controlului….……12

1.2. Conceptul de audit.21

1.2.1. Scurt istoric – evolutie……21

1.2.2. Auditul public intern.23

1.1.2.1. Obiectivele si sfera de activitate a auditului public intern….23

1.2.2.2. Organizarea si atributiile structurilor de audit intern.24

1.2.2.3. Tipuri de audit27

1.3. Particularitati privind organizarea si exercitarea controlului financiar la nivelul Ministerului Apararii Nationale……28

Capitolul II. Controlul financiar propriu în cadrul institutiilor publice….31

2.1. Control financiar preventiv propriu……31

2.1.1. Organizarea controlului financiar preventiv propriu.31

2.1.2. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu32

2.1.2.1.Viza de control financiar preventiv propriu…32

2.1.2.2. Procedura de control.33

2.1.2.3. Refuzul de viza…….34

2.1.3. Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu.….35

2.1.3.1. Conditiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc în activitatea de control financiar preventiv propriu si principiile care stau la baza exercitarii acestei activitati35

2.1.3.2. Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate sa exercite activitatea de control financiar preventiv37

2.1.3.3. Evaluarea activitatii persoanei care exercita control financiar preventiv propriu.39

2.1.4. Particularitati privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu în unitatile militare…39

2.2. Auditul financiar….41

2.2.1. Definire, obiective, rol, principii….41

2.2.2. Clasificarea auditului financiar…….43

2.2.3. Auditul financiar intern…….44

2.2.3.1. Organizarea si exercitarea activitatii de audit financiar intern44

2.2.3.2. Desfasurarea auditului intern45

2.2.3.3. Statutul, numirea, obligatiile si interdictiile auditorilor interni…….…47

2.3. Control intern versus audit intern.…48

Capitolul III. Metodologia de exercitarea a controlului financiar.50

3.1. Sistemul metodologic de exercitare a controlului financiar…….50

3.2. Delimitarea obiectivelor pe forme de control financiar….51

3.2.1. Stabilirea obiectivelor controlului si determinarea tematicii de control.….51

3.2.2. Delimitarea obiectivelor pe forme de control……52

3.2.3. Organele de control financiar competente sa efectueze controlul asupra obiectivelor stabilite….…54

3.3.Orientarea actiunilor de control spre obiectivele esentiale si prioritare…….….56

3.3.1. Planificarea actiunilor de control.….56

3.3.2. Organizarea si pregatirea actiunilor de control.……56

3.4. Stabilirea surselor de informare necesare efectuarii controlului57

3.5. Selectarea si aplicarea procedeelor si tehnicilor necesare realizarii controlului.….…59

3.5.1. Controlul documentar-contabil….….60

3.5.2. Controlul faptic….….63

3.6. Sintetizarea concluziilor controlului si caracterizarea activitatilor controlate…….…65

3.7. Valorificarea constatarilor si urmarirea realizarii masurilor stabilite….66

3.7.1. Etapele valorificarii concluziilor controlului66

3.7.2. Raspunderea materiala……67

3.7.2.1. Definirea, conditiile stabilirii si elementele raspunderii materiale67

3.7.2.2. Trasaturile raspunderii materiale….68

3.7.2.3. Formele raspunderii materiale…….69

3.7.2.4. Particularitatile privind raspunderea materiala a militarilor71

Capitolul IV. Studiu de caz privind derularea misiunii de audit public intern în cadrul unitatilor militare………73

Concluzii si propuneri98

Bibliografie…100

Anexe…103

Extras din document

INTRODUCERE

În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul scontat, dar acest deziderat depinde de inteligenta întreprinzatorului, de gradul dezvoltarii cercetarii în domeniile respective, de priceperea cu care este organizata si desfasurata activitatea economica propriu-zisa si alte elemente ale activitatii tehnice si tehnologice care sa permita, în jocul liberei concurente, realizarea profitului maxim.

Urmarind cu atentie evolutia relatiilor socio - umane, se poate observa cu usurinta pleiada încercarilor la care este supusa societatea umana în urma tuturor evenimentelor legate de existenta acesteia.

Asadar, în raza oricarui câmp de activitate umana a existat, ce-i drept la început sub forma autoritara, o anumita forma de control, devenita indispensabila în cadrul tuturor ramurilor dezvoltarii societatii.

Acest fenomen s-a datorat nevoii acute manifestata de catre societate prin reprezentantii sai, de a cunoaste în fiecare moment situatia în detaliu, a unei ramuri a existentei sociale, atât faptic cât si scriptic.

Latura economica a unei societati a reprezentat, de la bun început, criteriul stabilirii unei viabilitati solide a entitatii în cauza, manifestându-se astfel un vadit interes în aceasta directie. Astfel, controlul sub toate formele sale s-a dezvoltat extrem de mult si a luat amploare fenomenul de participare activa la restructurarea sistemului economic, din partea elementelor abilitate ce activeaza în subsistemele de control.

Periodicitatea efectuarii controlului, sub toate formele sale, fie intern sau extern, fie financiar sau fiscal, a determinat aparitia momentelor de stabilire a concluziilor necesare derularii activitatilor imediat urmatoare. De asemenea, tot controlul are menirea de a concretiza paleta de criterii luate în considerare la fundamentarea programelor si prognozelor.

În cadrul reformei institutionale, un element important îl constituie ameliorarea sistemului de control financiar public existent, în care sa prevaleze principiile recunoscute conform bunei practici europene în domeniul constituirii, gestionarii si utilizarii unei terminologii adecvate în consens cu definitiile si recomandarile formulate de catre institutiile europene care evalueaza sistemul de control financiar din România. Trebuie amintit si faptul ca o conditie prealabila functionarii unui sistem de control financiar adecvat o reprezinta existenta unui cadru juridic ( sistemul legislativ si reglementarile secundare) coerent si exhaustiv care sa defineasca principiile, structurile si functionarea sistemului de control.

Masurile ce trebuiesc luate în acest domeniu, vizeaza, în mod evident o mai buna functionare a sistemului, catre o finalitate de bun augur pentru o mai buna pastrare a patrimoniului entitatii nationale.

Lucrarea prezinta modalitatea teoretica de organizare si exercitare a controlului financiar propriu, în cadrul institutiilor publice, reglementata de prevederile legale în vigoare la aceasta data, precum si modalitatea de transpunere în practica a actelor normative pentru desfasurarea activitatilor specifice controlului financiar propriu.

Se trateaza problematica controlului si auditului intern într-o structura formata din patru capitole. Primele trei capitole ale lucrarii reprezinta abordarea teoretica a temei propuse, urmate si completate de studiul de caz realizat în ultimul capitol.

Se aduc clarificari pentru întelegerea mai buna, atât a conceptelor de control, audit, control financiar preventiv propriu si audit financiar intern, cât si a legaturilor dintre ele, iar în studiul de caz s-au pus în discutie câteva notiuni teoretice privind derularea misiunii de audit si aplicarea acestora în practica.

Lucrarea de licenta se finalizeaza prin prezentarea concluziilor referitoare la tema studiata, cât si a propunerilor care ar trebui respectate în vederea eficientizarii activitatilor de control si audit intern.

CAPITOLUL I

CONCEPTUL DE CONTROL SI AUDIT

1.1. Definirea conceptului de control

1.1.1. Definirea conceptului de control

Etimologia cuvântului control provine din expresia “contra rolus”, prin care se întelege “verificarea unui act dupa original” .

Controlul în acceptiunea lui semantica este o “analiza permanenta sau periodica a unei activitati, a unei situatii pentru a urmari mersul ei si pentru a lua masuri de îmbunatatire” . În acelasi timp el semnifica o supraveghere continua, morala si materiala, ca si stapânirea unei activitati, unei situatii.

Preview document

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 1
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 2
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 3
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 4
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 5
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 6
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 7
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 8
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 9
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 10
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 11
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 12
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 13
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 14
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 15
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 16
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 17
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 18
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 19
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 20
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 21
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 22
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 23
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 24
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 25
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 26
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 27
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 28
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 29
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 30
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 31
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 32
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 33
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 34
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 35
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 36
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 37
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 38
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 39
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 40
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 41
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 42
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 43
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 44
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 45
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 46
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 47
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 48
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 49
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 50
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 51
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 52
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 53
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 54
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 55
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 56
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 57
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 58
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 59
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 60
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 61
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 62
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 63
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 64
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 65
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 66
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 67
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 68
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 69
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 70
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 71
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 72
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 73
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 74
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 75
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 76
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 77
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 78
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 79
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 80
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 81
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 82
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 83
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 84
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 85
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 86
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 87
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 88
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 89
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 90
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 91
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 92
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 93
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 94
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 95
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 96
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 97
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 98
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 99
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 100
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 101
Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice - Pagina 102

Conținut arhivă zip

  • Controlul Financiar Propriu - Forma a Controlului Efectuat in Cadrul Institutiilor Publice
    • Coperta.doc
    • cuprins3.doc
    • toata lucrarea.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

CAP. 1 CONTEXTUL ORGANIZĂRII ŞI EXERCITĂRII AUDITULUI INTERN 1.1. DEFINIREA ŞI ARIA DE APLICABILITATE A AUDITULUI INTERN Abordarea problematicii...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Controlului Financiar Privind Cheltuielile si Veniturile unui Agent Economic – SNP Petrom Bucuresti, Sucursala Peco Braila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Analiza Economica pe Baza Bilantului - SC Confort SA Timisoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Audit Public Intern in Institutie Publica

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Ai nevoie de altceva?