Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 20736
Mărime: 260.64KB (arhivat)
Publicat de: Leopoldina Coman
Cost: 13 puncte

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul 1. Condiţii de realizare a lucrării de evaluare
 3. 1.1. Angajament şi certificare. Raport de evaluare- scopul, data şi întocmirea evaluării
 4. 1.1.1.Angajament şi certificare 4
 5. 1.1.2.Raport de evaluare scopul, data şi întocmirea evaluării 4
 6. 1.2. Baza de evaluare 4
 7. 1.3. Ipoteze şi condiţii limitative 5
 8. Capitolul 2. Concepte privind evaluarea întreprinderii
 9. 2.1. Valoarea şi teoria evaluării 7
 10. 2.1.1.Evoluţia teoriei evaluării întreprinderii 7
 11. 2.1.2.Diferenţieri dintre conceptele de valoare şi preţ 8
 12. 2.1.3.Clasificarea tipurilor de valori 10
 13. 2.2. Factori determinanţi ai valorii întreprinderii 12
 14. 2.2.1.Abordări a valorii întreprinderii 12
 15. 2.2.2.Factori interni 13
 16. 2.2.3.Factori externi.Metode de evaluare curente 14
 17. 2.3. Clasificarea evaluărilor contabile 15
 18. 2.3.1.Criteriile de clasificare ale evaluărilor contabile 15
 19. 2.3.2.Clasificarea evaluărilor economice 16
 20. 2.4. Principiile evaluării 17
 21. 2.4.1.Principiile evaluării în contabilitate 17
 22. 2.4.2.Principiile evaluării economice 20
 23. 2.5. Raportul de evaluare 22
 24. Capitolul 3. Diagnosticul întreprinderii
 25. 3.1. Diagnosticul juridic 25
 26. 3.1.1.Dreptul societăţii comerciale 25
 27. 3.2. Dreptul civil, comercial, fiscal, social 26
 28. 3.2.1.Dreptul de proprietate 26
 29. 3.3. Diagnosticul de resurse umane 28
 30. 3.3.1.Analiza dimensiunii şi structurii potenţialului uman 28
 31. 3.3.2.Analiza resurselor umane şi a managementului întreprinderii
 32. 3.4. Diagnosticul managementului şi structurii organizaţionale 35
 33. 3.5. Diagnosticul comercial 35
 34. 3.5.1.Diagnosticul comercial al firmei 35
 35. 3.5.2.Structura funcţională 36
 36. 3.5.3.Mediul concurenţial 37
 37. 3.5.4.Evaluarea şi selectarea furnizorilor 38
 38. 3.5.5.Organizarea contabilităţii la S.C. X S.R.L. 39
 39. 3.56.Structurarea cifrei de afaceri şi puterea de piaţă a întreprinderii
 40. 3.6. Diagnosticul operaţional 46
 41. 3.6.1.Diagnosticul activităţii operaţionale a societăţii 47
 42. Capitolul 4. Analiza principalilor indicatori tehnico-economici
 43. 4.1. Analiza structurală a cifrei de afaceri 49
 44. 4.2. Analiza rezultatelor financiare 50
 45. 4.3. Eficienţa în gestiune a decontărilor societăţii 52
 46. 4.4. Evoluţia rezultatului net 55
 47. 4.5. Analiza echilibrului financiar pe baza bilanţului contabil 57
 48. 4.6. Diagnosticul lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii 60
 49. 4.6.1. Diagnosticul financiar pe baza ratelor de gestiune 60
 50. 4.7. Analiza rentabilităţii 62
 51. Capitolul 5. Evaluarea întreprinderii S.C. X S.R.L. Oras Y
 52. 5.1. Evaluarea întreprinderii prin metoda activului net corectat 68
 53. 5.2. Valoarea actuală a activelor imobilizate şi determinarea corecţiilor
 54. 5.2.1.Imobilizările necorporale 69
 55. 5.2.2.Imobilzările corporale 70
 56. 5.3. Valoarea actuală a activelor circulante şi determinarea corecţiilor
 57. 5.4. Evaluarea S.C. X S.R.L. Păuneşti prin metoda Discounted Cash-Flow
 58. 5.4.1.Particularităţi ale metodei discounted cash-flow 75
 59. 5.4.2.Evoluţia cifrei de afaceri şi a costurilor aferente în perioada 2010- 2015
 60. Concluzii şi propuneri 80
 61. Bibliografie 81
 62. Anexe

Extras din licență

Introducere

Evaluarea întreprinderii este o activitate complexă de estimare a unui anumit tip de valoare a acesteia, în funcţie de scopul evaluării, respectiv de utilizarea raportului de evaluare pe care o solicita clientul.

Aceasta este necesară investitorilor (patroni, parteneri, asociaţi sau acţionari şi administratorilor) pentru a cunoaşte periodic, care este valoarea întreprinderii lor şi care este evoluţia acesteia. Pe această bază, investitorii şi administratorii pot elabora, adopta şi aplica strategii corespunzătoare de prevenire a scăderii valorii întreprinderii sau de acceptare a creşterii acesteia, potrivit cu misiunea întreprinderii, cu punctele tari şi slabe ale acesteia, şi ţinând cont de oportunităţile şi ameninţările pe care le dezvăluie mediul în care operează respectiv întreprinderea.

În procesul de evaluare întreprins şi al prezentului raport am urmărit determinarea valorii de piaţă a firmei S.C. X S.R.L. Oras Y, aşa cum este aceasta definită în concordanţă cu standardele I.V.S.C.

Structura lucrării urmăreşte să reamintească elementele de bază ale evaluării întreprinderii.

Primul capitol şi al doilea vizează prezentarea conceptelor privind evaluarea precum şi condiţiile în care s-a desfăşurat evaluarea. Capitolul al treilea prezintă diagnosticul S.C. X S.R.L. Y, cu o parte din componentele acestuia. Cel de-al patrulea capitol este consacrat prezentării analizei economico-financiare a principalilor indicatori tehnico-economici ai întreprinderii, iar în cel de-al cincilea capitol sunt abordate aspectele privind evaluarea S.C. X S.R.L., prin metoda activului net corectat şi Discounted Cash-Flow.

De asemenea, în această lucrare am prezentat câteva concluzii privind modul de desfăşurare a activităţii economico-financiare a întreprinderii în perioada luată spre analiză şi măsurile ce se impun pentru optimizarea activităţii acesteia.

Evaluarea întreprinderii S.C. X S.R.L. vizeză stabilirea valorii afacerii la un moment dat, măsurarea avuţiei reale, dar şi a potenţialului acestuia de a-şi spori bogăţia în perioada următoare. Altfel spus, se urmăreşte şi capacitatea întreprinderii de a produce profit, fluxuri de disponibilităţi la dispoziţia proprietarului.

CAPITOLUL 1

CONDIŢII DE REALIZARE A LUCRĂRII DE EVALUARE

1.1. Angajament şi certificare. Raport de evaluare- scopul, data şi întocmirea evaluării

1.1.1. Angajament şi certificare

Prin adresa nr. 121 din data de 01.01.2011, am fost solicitată de către conducerea S.C. X S.R.L. oras Y, Judeţul Z în vederea realizării unei lucrări de evaluare a întreprinderii. Clientul meu doreşte determinarea valorii proprietăţii, estimarea costurilor de producţie, analiza rezultatelor obţinute, prevederea cotei de piaţă a întreprinderii.

1.1.2. Raport de evaluare-scopul, data şi întocmirea evaluării

În procesul de evaluare întreprins şi al prezentului raport am urmărit determinarea valorii de piaţă a firmei S.C. X S.R.L. Y, aşa cum este aceasta definită în concordanţă cu standardele I.V.S.C.

Cercetările, calculele şi opiniile le-am efectuat şi formulat în perioada 01 ianuarie 2011 – 31 ianuarie 2011.

Prezentul raport a fost întocmit la data de 01 februarie 2011, concluziile formulate în cadrul acestuia fiind valabile la data de 01 februarie 2011.

1.2. Baza de evaluare

Procesul de evaluare a societăţii S.C. X S.R.L. Y s-a desfăşurat având în vedere ipoteza continuării viitoare a activităţii acesteia. Am utilizat, ca bază de evaluare, valoarea de piaţă a întreprinderii, conform definiţiei IVSC şi în concordanţă cu cea dată de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Evaluare a Activelor: ”valoarea de piaţă reprezintă suma estimată pentru care o proprietate ar fi schimbată la data evaluării, între un vânzător şi un cumpărător de puteri echilibrate, hotărâţi să încheie tranzacţia, după un marketing adecvat, în care fiecare parte a acţionat în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângeri”.

Preview document

Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 1
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 2
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 3
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 4
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 5
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 6
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 7
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 8
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 9
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 10
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 11
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 12
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 13
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 14
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 15
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 16
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 17
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 18
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 19
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 20
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 21
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 22
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 23
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 24
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 25
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 26
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 27
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 28
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 29
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 30
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 31
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 32
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 33
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 34
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 35
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 36
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 37
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 38
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 39
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 40
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 41
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 42
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 43
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 44
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 45
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 46
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 47
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 48
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 49
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 50
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 51
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 52
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 53
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 54
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 55
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 56
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 57
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 58
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 59
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 60
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 61
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 62
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 63
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 64
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 65
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 66
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 67
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 68
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 69
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 70
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 71
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 72
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 73
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 74
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 75
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 76
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 77
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 78
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 79
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 80
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 81
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 82
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 83
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 84
Diagnosticarea și evaluarea întreprinderii SC X SRL - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Diagnosticarea si Evaluarea Intreprinderii SC X SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Contabilitatea Fluxurilor de Trezorerie

INTRODUCERE Denumirea de trezorerie îşi are originea în limba latina unde “thesarus” se traduce prin “comoară” sau “depozit pentru obiecte de...

Evaluarea întreprinderii - SC Instal SA

1. Prezentarea societăţii SC INSTAL SA BUCURESTI Societatea comercială SC INSTAL SA BUCURESTI a fost înfiinţată în anul 1990, având ca principal...

Analiza și diagnosticul poziției financiare a SC Cobcefa SA pe baza bilanțului

CAPITOUL I - Introducere 1. Prezentare generală a societăţii S.C. CONCEFA S.A.: Pornind în 1937 de la un simplu şantier din Sibiu, având ca...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Evaluarea întreprinderii la SC DaimaraStyle COSRL

I. Descrierea societatii S.C. “DAIMARA STYLE CO “ S.R.L inregistrata la Registrul Comertului cu sediul social in Constanta strada Mugurului...

Metode de Evaluare a Întreprinderii

Cap. I. Cadrul general al activităţii de evaluare 1.1. Scurt istoric. Concepte de bază în evaluare Teoria evaluării a apărut la sfârşitul...

Analiză Financiară și Evaluarea Afacerii

ANALIZĂ FINANCIARA SI EVALUAREA AFACERII C1 Cap.I.Analiza structurii activelor firmei Structura activului bilanţier : - Active imobilizate,...

Te-ar putea interesa și

Analiza tehnico-economică a fabricării cilindrului hidraulic - studiu de caz la Societatea Hidraulica SRL

Introducere Lucrarea de faţă propune analiza produsului cilindru hidraulic deoarece este un produs care se comercializează individual şi se...

Evaluarea patrimoniului întreprinderii în Republica Moldova

INTRODUCERE Diverse bunuri se creează, se vînd şi se cumpără pentru satisfacerea anumitor necestăţi ale statului, persoanelor fizice şi juridice,...

Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii

CAPITOLUL I. SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII....

Eficiența folosirii patrimoniului întreprinderii

Introducere Analiza financiară ajută la identificarea activităţii nesatisfăcătoare a întreprinderii şi la stabilirea măsurilor care vor influenţa...

Analiza Diagnostic și Perspectivele de Dezvoltare la SC Lider CMC SRL Suceava

INTRODUCTION Diagnostic analysis is a broad investigation of the main economic, technical, sociological, legal and management aspects of a...

Creșterea valorii adăugate în baza perfecționării managementului operațional, în baza materialelor industriei de confecții din Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Industria de confecţii este una dintre ramurile importante ale economiei naţionale cu ponderea în PIB de 1%, în...

Taxa pe valoare adăugată - SC Engelmi SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A S.C. “ENGELMI” S.R.L. 1.1. ISTORICUL FIRMEI SC ENGELMI SRL Galati cu sediul in Galati , str Traian , nr. 97,...

Proiect - evaluarea întreprinderii la SC Easymatch SRL

Scopul procesului de evaluare este stabilirea valorii actuale – respectiv a rezultatelor financiare ale societăţii în vederea cunoaşterii situaţiei...

Ai nevoie de altceva?