Elaborarea și analiza bilanțului contabil

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 10722
Mărime: 148.20KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

INTRODUCERE

In contextual economico-social actual, intreprinderea are un rol determinant, in calitatea ei de furnizori de bunuri si servicii destinate satisfacerii nevoilor societatii.

Deoarece intre intreprinderi exista relatii de interdependenta, acestea trebuie sa puna la dispozitia partenerilor date despre rezultatele activitatii lor, iar acest lucru se re-alizeaza prin intermediul contabilitatii.

Contabilitatea este elementul esenţial de analiză și apreciere a situaţiei economi-ce, cea mai mare parte a deciziilor luate de către conducerea intreprinderii bazandu-se pe datele furnizate de aceasta.

La nivelul unei întreprinderi, contabilitatea ofera baza informationala ce per-mite partenerilor de afaceri sa aiba o imagine completa a rezultatelor activitatii sale.

Intr-o economie de piata moderna, este vitala o buna cunoastere a situatiei pa-trimoniale a unei intreprinderi pentru ca aceasta sa participe cu succes la viata economi-ca.

Aceasta lucrare isi propune sa evidentieze faptul ca elaborarea si analiza info-rmatiilor cuprinse in bilantul contabil sunt de o importanta majora, deoarece bilantul contabil reprezinta cel mai important si cel mai complex document al contabilitatii, mo-dalitatea perfecta prin care un agent economic poate estima obiectiv perfomanta obtinu-ta pe parcursul unui exercitiu financiar.

Obiectul acestei lucrari il reprezinta elaborarea si analiza bilantul contabil al societatii comerciale Unique S.R.L. Lucrarea isi propune sa prezinte etapele parcurse pentru intocmirea bilantului societatii mai sus mentionate, precum si analiza activitatii acesteia, pe baza rezultatelor reflectate in bilant, si este structurata in patru capitole, du-pa cum urmeaza :

a) Capitolul I – Bilantul contabil – Notiune, functii, structura, elaborare

b) Capitolul II – Elaborarea bilantului contabil al S.C. Unique S.R.L.

c) Capitolul III – Analiza economico-financiara a bilantului contabil al S.C. Unique S.R.L.

d) Capitolul IV – Concluzii si propuneri

Primul capitol cuprinde un scurt istoric al bilantului, acele notiuni teoretice ne-cesare intelegerii conceptului de bilant, informatii privind functiile si structura bilantului, regulile si modalitatile de intocmire, norme si legi care reglementeaza intocmirea bilantului contabil.

Capitolul doi contine o prezentare a societatii comerciale Unique S.R.L. ( o-biectul de activitate, structura de personal, piata careia i se adreseaza, etc.), precum si studiul de caz cuprinzand monografii contabile cu inregistrarile contabile care stau la baza intocmirii bilantului .

In capitolul trei este prezentata analiza economica financiara a societatii reali-zata pe marginea datelor cuprinse in bilantul contabil incheiat la finele a trei ani succe-sivi, indicatorii de perfomanta aferenti celor trei ani analizati si compararea acestora, prezentarea si interpretarea rezultatelor.

Capitolul patru incheie aceasta lucrare prin prezentarea catorva concluzii ce se deprind in urma analizei economico-financiare a activitatii societatii comerciale si propuneri pentru imbunatatirea performantelor acesteia.

CAPITOLUL I

BILANTUL CONTABIL NOTIUNE, FUNCTII, STRUCTURA, ELBORARE

1.1. Scurt istoric

Notiunea de bilant este foarte veche, originea ei se pierde undeva in antichita-te . Din punct de vedere etimologic, originea cuvantului este in limba latina,si este obti-nut prin alaturarea termenilor ,,bi” ( cu doua) si ,,lanx” ( talere), ceea ce sugereaza ima-ginea unei balante aflate in echilibru : intr-un taler apare valoarea averii (activul), iar in

celalat valoarea obligatiilor (pasivul).

Avand in vedere una din primele definitii ale bilantului, aceea de ,,cantar al averii in corelatie cu sursele sale de dobandire”, bilantul a facut obiectul unor preocu-pari si studii permanente. S-au acumulat de-a lungul timpului o multitudine de teorii si aspecte practice referitoare la modelul de bilant, modelarea bilantiera a patrimoniului si functiile bilantului.

Bilantul apare ca notiune in scrierile vechi. În Egipt, cercetările arheologice au scos la iveală numeroase documente ce se refereau la contabilitatea publică. In Gre-cia antica, este cunoscut faptul ca administrarea averii statului şi a templelor se făcea in baza unor reguli clare, in acest sens, grecii folosind mai multe registre si intocmind bi-lanturi ce erau aduse la cunostinta cetatenilor. Aristotel, în operele sale „Retorica” şi „Politica”, scrie despre aceste bilanturi, facand referire la bugetul de venituri si cheltu-ieli si la darea de seama privind modul de folosire al bugetului si regulile după care se întocmeau acestea.

Mai tarziu, in Italia secolului XV, apar pentru prima dată consemnari re-feritoare la bilanţ. Astfel, „în registrele din 1408 ale Băncii Sfântului Gheorghe din Ge-nova se regăseşte înregistrarea « Bilantium creditorium debet nobis in billantio debito-rium in CXIII », iar Desimoni precizează faptul că în Cartea Mare a comunei Genova, la 1340, se folosea denumirea de – billantium – pentru contul Bilanţ” ¹

¹ C.D.Demetrescu, Istoria contabilităţii, editura Stiinţifică, Bucurşti, 1972, p.56

Preview document

Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 1
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 2
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 3
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 4
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 5
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 6
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 7
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 8
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 9
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 10
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 11
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 12
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 13
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 14
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 15
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 16
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 17
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 18
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 19
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 20
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 21
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 22
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 23
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 24
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 25
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 26
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 27
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 28
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 29
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 30
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 31
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 32
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 33
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 34
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 35
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 36
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 37
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 38
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 39
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 40
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 41
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 42
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 43
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 44
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 45
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 46
Elaborarea și analiza bilanțului contabil - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza bilanțului în aprecierea poziției financiare a întreprinderii

INTRODUCERE Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind...

Studiu Comparativ Privind Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. Delimitări şi fundamentări...

Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Bilanțul Contabil și Evoluția Sa

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Analize pe baza de bilanțului în sistemul Românesc și Anglo - Saxon

Societatea comercială „TURIST” S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată, cu durată...

Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL

În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea ce după...

Conformitatea Sistemului Contabil Românesc cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformizare în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează şi materializează...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Te-ar putea interesa și

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

BILANTUL CONTABIL - DOCUMENT DE SINTEZA IN TEORIA SI PRACTICA INTERNATIONALA 1.1 Dimensiuni istorice privind bilantul contabil Desi...

Managementul Dezvoltarii Companiei Mondconf Srl

Este cert faptul ca în ultima perioada se remarca o evolutie din ce în ce mai accelerata a economiei în ansamblul ei, evolutie sustinuta de...

Studiu Comparativ Privind Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. Delimitări şi fundamentări...

Studiul privind Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil - SC OtelInox SA Targoviste

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE "OTELINOX" S. A. 1.1. ISTORICUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL S.C. "OTELINOX" S.A....

Calculatia si Cost Final

A planifica, a prevedea necesarul de finantare si sursele de capital posibile de mobilizat, este esential pentru piata unei întreprinderi....

Elaborarea si Analiza Bilantului Contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE INFORMARE A MANAGEMENTULUI 1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării...

Planul De Afaceri

1.Afacerea 1.1 Definirea afacerii Planul de afaceri întocmit serveste pentru estimarea posibilitatii de desfacere a unei afaceri pe suprafetele...

Ai nevoie de altceva?