Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 25571
Mărime: 362.88KB (arhivat)
Publicat de: Cornel Sandu Mușat
Cost: 15 puncte
SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. Introducere
 2. Cap. 1. Aspecte teoretice privind evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor
 3. 1.1. Evaluarea în contabilitate: concept, principii, baze de evaluare
 4. 1.1.1. Conceptul de evaluare
 5. 1.1.2. Principiile evaluării în contabilitate
 6. 1.1.3. Bazele de evaluare în contabilitate
 7. 1.2. Formele de evaluare în contabilitate
 8. 1.2.1. Evaluarea la intrare
 9. 1.2.2. Evaluarea la inventariere
 10. 1.2.3. Evaluarea la inchiderea exerciţiului
 11. 1.2.4. Evaluarea la ieşire
 12. 1.3. Particularităţi privind evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor
 13. 1.3.1. Evaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale
 14. 1.3.2. Evaluarea imobilizărilor financiare
 15. 1.3.3. Evaluarea stocurilor
 16. 1.3.4. Evaluarea creanţelor
 17. 1.3.5. Evaluarea elementelor de trezorerie
 18. Cap. 2. Prezentarea S.C. Eurolil S.R.L., Tîrgu Neamț
 19. 2.1. Scurt istoric, obiectul de activitate și activele societății
 20. 2.2. Structura organizatorică şi funcţională
 21. 2.3. Compartimentul financiar contabil în structura organizatorică a S.C. Eurolil S.R.L., Tîrgu Neamț
 22. Cap. 3. Studiu de caz privind evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor la S.C. Eurolil S.R.L., Tîrgu Neamț
 23. 3.1. Documente justificative privind activele
 24. 3.2. Evaluarea elementelor de natura activelor la S.C. Eurolil S.R.L.
 25. Cap. 4. Aplicație informatică privind evaluarea stocurilor la ieșirea din entitate
 26. Concluzii
 27. Bibliografie
 28. Anexe

Extras din licență

Introducere

Această lucrare reprezintă o modalitate de prezentare concretă a aspectelor teoretice și practice pe care le ridică evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor, în concordanță cu actualele reglementări contabile, atât românești cât și internaționale.

Primul capitol al acestei lucrări tratează aspectele teoretice privind evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor: concepte de evaluare, principii de evaluare, baze de evaluare, forme de evaluare, precum și particularități privind evaluarea diferitelor categorii ale activelor.

Cel de-al doilea capitol cuprinde descrierea S.C. Eurolil S.R.L. cu scurt istoric, obiect de activitate, activele societății, structura organizatorică și funcțională a societății și compartimentul financiar contabil al societății. Acest capitol reprezintă un precursor al studiului de caz efectuat la S.C. Eurolil S.R.L., Tîrgu Neamț în cel de-am treilea capitol. Studiul de caz cuprinde evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor: imobilizări corporale și necorporale, stocuri, creanțe , investiții financiare, în toate cele patru momente ale inventarierii: la intrarea în patrimoniu, la ieșirea din patrimoniu, la inventariere și la închiderea exercițiului financiar.

Capitolul al patrulea al prezentei lucrări este reprezentat de partea informatică, unde s-a realizat crearea unui program informatic realizat în Visual Basic, privind evaluarea la ieșirea din entitate a stocurilor, prin cele trei metode CMP, FIFO și LIFO.

Această lucrare de licență a fost elaborată în urma unui lung studiu bibliografic și se încheie cu concluziile pe care le-am tras în urma elaborării lucrării de licență, bibliografia utilizata pentru elaborarea lucrării și anexele ce vin să completeze lucrarea de licență elaborată.

Cap. 1. Aspecte teoretice privind evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor

1.1. Evaluarea în contabilitate: concept, principii, baze de evaluare

1.1.1. Conceptul de evaluare

Prin evaluarea, în sens general, se întelege cuantificarea şi exprimarea în unităţi monetare a mărimii elementelor patrimoniale (elementelor de natura activului şi elemente de natura pasivului) precum şi a operaţiilor economice şi financiare, cu modificările ce au intervenit în masa patrimoniului.

În contabilitate se măsoară şi înregistrază cu ajutorul unităţilor monetare elementele patrimoniale şi operaţiile ce modifică masa patrimoniului. Unitatea monetară se identifică cu banii având drept rol măsurarea valorii, ce conduce la omogenizarea masei patrimoniului, cerându-se posibilitatea centralizării şi sistematizării informaţiilor (datelor) contabile.

Măsurarea valorii cu ajutorul banilor se realizează prin semnul monetar propriu fiecărei ţări: - ca exemplu leul fiind semnul corespunzător României, sau a unui grup de ţări: - ca exemplu euro pentru Uniunea Europeană.

Valoarea determinată în bani a elementelor patrioniale, se calculează după relaţia:

Valoare exprimată în etalon monetar (unităţi monetare)

= Mărimea de evaluat exprimată în talon natural (unităţi fizice) sau în etalon muncă

x Preţ/cost/tarif unitar

Preţul/tariful reprezintă valoarea exprimată în unităţi monetare necesare pentru a vinde/achiziţiona o marfă sau un serviciu, la un moment dat, într-un anumit loc, luându-se în calcul şi calitatea prevăzută a celei/celui ce reprezintă obiectul transferului.

Preview document

Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 1
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 2
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 3
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 4
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 5
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 6
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 7
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 8
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 9
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 10
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 11
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 12
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 13
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 14
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 15
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 16
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 17
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 18
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 19
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 20
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 21
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 22
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 23
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 24
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 25
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 26
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 27
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 28
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 29
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 30
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 31
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 32
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 33
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 34
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 35
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 36
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 37
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 38
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 39
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 40
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 41
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 42
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 43
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 44
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 45
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 46
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 47
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 48
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 49
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 50
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 51
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 52
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 53
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 54
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 55
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 56
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 57
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 58
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 59
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 60
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 61
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 62
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 63
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 64
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 65
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 66
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 67
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 68
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 69
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 70
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 71
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 72
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 73
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 74
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 75
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 76
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 77
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 78
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 79
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 80
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 81
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 82
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 83
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 84
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 85
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 86
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 87
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 88
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 89
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 90
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 91
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 92
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 93
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 94
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 95
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 96
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 97
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 98
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 99
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 100
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 101
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 102
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 103
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 104
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 105
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 106
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 107
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 108
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 109
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 110
Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL - Pagina 111

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea in Contabilitate a Elementelor de Natura Activelor - Studiu de Caz la SC Eurolil SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Imobilizări Corporale

INTRODUCERE Această lucrare, „Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Lucrare practică la contabilitate

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor de panificatie....

Contabilitatea Stocurilor

Lucrarea intitulată „Contabilitatea şi analiza stocurilor”, cu studiu de caz la S.C. SUPERBO S.R.L., este structurată pe doua capitole mari,...

Studiu de caz privind amortizarea imobilizărilor corporale la S.C. Atu SRL

Am ales această temă pentru că este de actualitate în contextul economico-social actual, în care modificările legislative legate de societăţile...

Monografie contabilă de gestiune la o firmă - SC Textil SA

Capitolul 1. Prezentarea generală a societăţii SC “TEXTIL” SA este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni cu...

Evaluarea în Contabilitate

CAP. 1: NOŢIUNEA ŞI PRINCIPIILE EVALUĂRII ÎN CONTABILITATE Evaluarea este procedeul metodei contabilităţii care asigură exprimarea valorică a...

Ai nevoie de altceva?