Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 16131
Mărime: 88.52KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

PLANUL LUCRĂRII

INTRODUCERE

Capitolul 1 – NECESITATEA INSTITUŢIEI TREZORERIEI STATULUI ÎN ECONOMIA DE PIAŢǍ

1.1. Necesitatea înfiinţării Trezoreriei Statului în România

1.2. Premise ale înfiinţării Trezoreriei Statului în România

1.3. Reorganizarea unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

Capitolul 2 – FUNCŢIILE ŞI ROLUL TREZORERIEI STATULUI ÎN ROMÂNIA

2.1. Principii de bază privind funcţionarea Trezoreriei Statului

2.2. Funcţiile de bază ale Trezoreriei Statului

2.3. Rolul şi importanţa Trezoreriei Statului privind dinamizarea activităţii colectivităţilor administrativ teritoriale

Capitolul 3 – SISTEMUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A TREZORERIEI LOCALE

3.1. Subsistemul organizatoric

3.2. Subsistemul informaţional

Capitolul 4 – FLUXURILE FINANCIARE ALE TREZORERIEI LOCALE CU CELE ALE ALTOR TREZORERII ŞI CU SISTEMUL BANCAR

4.1. Fluxurile financiare ale operaţiunilor de plăţi dispuse de instituţiile publice

4.2. Fluxurile financiare ale operaţiunilor de încasare a veniturilor

Capitolul 5 – FLUXURILE FINANCIARE PRIVIND FINANŢAREA CHELTUIELILOR BUGETARE ŞI REFLECTAREA LOR ÎN CONTABILITATE

5.1. Sistemul de deschidere şi repartizare a creditelor din sistemul de bugete

5.2. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata creditelor bugetare prin

Trezoreria Statului

Capitolul 6 – STUDIU DE CAZ PRIVIND EXECUŢIA BUGETARǍ LA TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

CONCLUZII SI PROPUNERI

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Economia românească parcurge, începând cu anul 1990, o etapă de transformări profunde, atât la nivel structural cât şi la nivel conceptual impunându-se în acest context o conducere bazată pe procedee moderne, ştiinţifice, la nivel micro şi macroeconomic.

Finanţele Publice ale României reprezintă un sistem complex de relaţii economice prin intermediul cărora se asigură formarea şi repartizarea fondurilor publice de resurse financiare în scopul dezvoltării economico-sociale a ţării, precum şi satisfacerii tuturor nevoilor societăţii.

Intervenţia statului în economie, cu ajutorul finanţelor, îndeplineşte un rol activ ceea ce pune în evidenţă una din laturile importante care exprimă rolul finanţelor publice în economia de piaţă. Impactul finanţelor publice asupra economiei se manifestă pe de o parte sub forma utilităţilor puse la dispoziţia membrilor societăţii care influenţează mărimea şi structura acumulării de capital, a consumului total privat şi public, individual şi social, iar pe de altă parte se manifestă şi sub forma redistribuirii veniturilor şi averii în rândurile populaţiei şi a întreprinzătorilor, aceasta realizându-se cu ajutorul impozitelor şi taxelor.

Modificările importante intervenite după 1990 în rolul şi structura sistemului bancar, precum şi schimbările de concepţie privind administrarea şi utilizarea resurselor financiare în sectorul public, au condus la concluzia că realizarea atribuţiilor finanţelor publice în condiţiile economiei de piaţă se asigură numai dacă se dispune de sisteme proprii de organizare, care să permită intervenţia promptă în toate fazele de execuţie. Un astfel de sistem de organizare a urmăririi acţiunii finanţelor publice îl reprezintă „TREZORERIA STATULUI”, concepută într-un sistem unitar de organizare la nivel central şi teritorial. Derularea execuţiei financiare prin trezoreria statului asigură protejarea finanţelor publice de influenţele rezultate din inflaţie, trecerea la privatizare, evoluţia cursului valutar şi bancar, statul român putând mobiliza în condiţii de eficienţă sporită disponibilităţile de fonduri utilizate direct şi indirect.

Lucrarea de faţă prezintă noua instituţie –TREZORERIA STATULUI – arătând modul de organizare şi funcţionare, funcţiile şi principiile de bază, relaţiile cu instituţiile publice pe întreg parcursul anului, de la aprobarea bugetului până la închiderea exerciţiului financiar evidenţiind contribuţia acesteia la dinamizarea activităţii colectivităţilor administrativ teritoriale.

Capitolul 1

NECESITATEA INSTITUŢIEI TREZORERIEI STATULUI

ÎN ECONOMIA DE PIAŢǍ

2.1. Necesitatea înfiinţării Trezoreriei Statului în România

În ţara noastră, începând cu anul 1992, pe baza Hotărârii Guvernului nr.78 din 1992, şi a Legii contabilităţii nr.82 din 1991, a fost organizată execuţia operaţiunilor privind finanţele publice prin Trezoreria Statului. Aceasta a reprezentat una din coordonatele reformei sistemului financiar în România. Prin trezoreria proprie, statul îşi mobilizează în mod direct sau indirect disponibilităţile de fonduri, asigurându-se totodată exercitarea în bune condiţii a atribuţiilor Ministerului Finanţelor Publice şi unităţilor sale teritoriale.

Necesitatea înfiinţării Trezoreriei Statului este imperativ necesară în perioada de tranziţie, în primul rând pentru umplerea acelor goluri create de modificările survenite în organizarea şi conducerea sistemului bugetar începând cu anul 1990, în sensul că Banca Naţională a României a renunţat la execuţia bugetului, păstrând numai contul de trezorerie al statului orientându-şi activitatea cu prioritate spre soluţionarea problemelor privind circulaţia bancară şi emisiunea monetară.

În al doilea rând, diversificarea sistemului bancar a pus probleme asupra controlului execuţiei bugetului public naţional în sensul că asupra încasării veniturilor şi efectuării cheltuielilor bugetare, practic nu se mai exercită nici un control, băncile comerciale, unde finanţele îşi aveau conturile, nu mai aveau atribuţii în acest sens.

În al treilea rând, organizarea actuală a sistemului bancar prezintă un mare risc pentru sectorul public, cunoscând faptul că activitatea bancară este supusă regimului falimentului, caz în care ar fi implicate şi finanţele publice, cel puţin teoretic, dacă acestea s-ar afla în gestiunea unei bănci. Analizând astfel lucrurile s-a creat necesitatea stabilirii acelui sistem de organizare a execuţiei care să asigure protejarea finanţelor sectorului public de toate riscurile, inclusiv cel al costului ridicat al cheltuielilor legate de comisioanele bancare şi al costului dobânzilor aferente împrumuturilor ce s-ar lua pentru acoperirea deficitului bugetar.

Prin intermediul Trezoreriei Statului se asigură utilizarea eficientă a resurselor statului de către instituţiile publice aflate sub controlul permanent al organelor financiare, respectarea destinaţiilor fondurilor aprobate prin Legea bugetară, precum şi întărirea răspunderii ordonatorilor de credite în gestionarea banilor publici.

Trezoreria se prezintă ca o bancă a finanţelor publice. Mai mult, ea reprezintă un mecanism al Ministerului Finanţelor Publice prin care se efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi privind bugetul public cu toate componentele sistemului de bugete, astfel încât să se reflecte echilibrul financiar.

Importanţa organizării Trezoreriei Statului în România rezultă din următoarele:

- este considerat cel mai potrivit sistem de organizare a execuţiei finanţelor publice, protejându-le de toate riscurile;

- permite soluţionarea unor importante probleme financiare, prin mijlocirea operaţiilor specifice, şi anume:

 gestionarea creditelor externe primite de către Guvern pentru sprijinirea programelor de reformă;

 mobilizarea resurselor financiare din economie pentru acoperirea deficitului bugetar şi pentru plata dobânzilor la datoria publică;

 finanţarea obligaţiilor statului asumate prin acorduri guvernamentale cu decontarea în conturile de clearing, barter şi cooperare economică în vederea echilibrării importurilor cu exporturile pe relaţiile respective;

- permite cunoaşterea permanentă a resurselor publice şi previziunea nevoilor de împrumuturi pentru finanţarea deficitului bugetar.

Astfel, a devenit posibilă creşterea răspunderii utilizării banilor publici, cât şi asupra asigurării finanţării obiectivelor şi acţiunilor aprobate. Ca urmare, prin Trezorerie este posibilă cunoaşterea şi rezolvarea implicaţiilor specifice gestiunii financiare publice, facilitează folosirea de către Ministerul Finanţelor Publice, cu ocazia întocmirii, aprobării şi execuţiei bugetului public, a instrumentelor de analiză fundamentală şi de supraveghere a realizării echilibrului financiar, monetar, valutar şi a datoriei interne şi externe a statului

Preview document

Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 1
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 2
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 3
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 4
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 5
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 6
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 7
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 8
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 9
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 10
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 11
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 12
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 13
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 14
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 15
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 16
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 17
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 18
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 19
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 20
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 21
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 22
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 23
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 24
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 25
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 26
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 27
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 28
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 29
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 30
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 31
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 32
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 33
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 34
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 35
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 36
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 37
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 38
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 39
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 40
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 41
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 42
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 43
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 44
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 45
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 46
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 47
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 48
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 49
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 50
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 51
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 52
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 53
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 54
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 55
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 56
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 57
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 58
Execuția bugetară la Trezoreria Municipiului Suceava - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Executia Bugetara la Trezoreria Municipiului Suceava.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și funcțiile trezoreriei publice la nivel central și teritorial

CAPITOLUL 1. ORAGANIZAREA SI FUNCTIONAREA TREZORERIEI PUBLICE 1.1.Scurt istoric Trezoreria a existat în ţara noastră, înaintea celui de-al doilea...

Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL

1. Pregătirea misiunii de audit intern Pregătirea misiunii de audit public intern consta în: Întocmirea şi aprobarea ordinului de serviciu; -...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Misiune de audit intern la Comuna Pârteștii de Jos - Primărie

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Primaria Pirtestii de Jos este situata in comuna Pirtestii de Jos aflata in judetul Suceava. Primaria are in subordine...

Organizarea Gestiunii Financiare la Primăria Municipiului Suceava

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Suceava 1.1. Scurt istoric Suceava (denumiri istorice în germană Sotschen, în...

Monografie învățământ - Colegiul Național Fălticeni

CAP. 1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE 1.1. SCURT ISTORIC În condiţiile politice, economice şi sociale din România, după al doilea război mondial,...

Fundamentarea și finanțarea unei instituții publice

CAPITOLUL I ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA PRIMĂRIEI COMUNEI FRĂTĂUŢII-NOI 1.1. Scurt istoric Studiul monografic este realizat la Primăria comunei...

Organizarea și conducerea gestiunii financiare la Primăria Comunei Dârmănești

Comuna Darmanesti este situata in partea de est a judetului Suceava, la o departare de 15 km de municipiul Suceava, resedinta judetului cu acelasi...

Misiune de Audit Intern

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Eco-Şcoala „Petru Comărnescu” nr. 2 Gura Humorului este situată pe stada Bulevardul Bucovina nr.28 şi a fost infiinţată pe...

Organizarea și Conducerea Trezoreriei

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA BUGETARĂ ÎN ROMÂNIA I.1. Sistemul bugetar în România Prin dimensiune şi complexitate, economia publică nu-şi poate...

Cheltuielile și Veniturile Înregistrate la Bugetul de Stat

Capitolul I. Trezoreria Statului concept, evoluţie, funcţiile de bază şi principiile funcţionării 1.1. Concept şi evoluţie Conceptul de...

Ai nevoie de altceva?