Fondul de Rulment

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 23687
Mărime: 466.42KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Otto Nagy
UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIS ARAD FACULTATEA DE INGINERIE SPECIALIZAREA INGINERIE SI MANAGEMENT IN ALIMENTATIE PUBLICA SI AGROTURISM

Cuprins

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. “ZIMBRU”S.R.L. SATU MARE 5

1.1. Elemente de identificare 5

1.2. Scurt istoric 5

1.3. Politica de echilibru a fondului de rulment 7

1.3.1. Echilibrul financiar al întreprinderii 13

CAPITOLUL II

CONCEPTUL DE FOND DE RULMENT 18

2.1. Definirea noţiunii 18

2.2. Evaluarea nevoii de fond de rulment 21

2.3. Acoperirea cu resurse a nevoii de fond de rulment 29

2.3.1. Finanţarea pe baza fondului de rulment propriu 29

2.3.2. Finanţarea pe baza resurselor atrase 30

2.3.3. Creditarea activelor curente 32

2.4. Aprecierea eficienţei utilizării fondului de rulment 33

2.4.1. Indicatori de forma raportului 33

2.4.2. Indicatori de forma vitezei de rotaţie 34

2.5. Gestiunea trezoreriei şi efectele acesteia asupra gospodăririi fondului de rulment 35

2.5.1. Problematica trezoreriei firmei 35

2.5.2. Indicatorii echilibrului financiar reflectaţi de trezorerie 44

2.5.3. Analiza fluxurilor de trezorerie şi determinarea Cash-Flow-ului 46

CAPITOLUL III

STUDIU DE CAZ

FORMAREA ŞI UTILIZAREA FONDULUI DE RULMENT LA S.C. “ZIMBRU”S.R.L. SATU MARE

3.1. Fondul de rulment la S.C. “ZIMBRU”S.R.L SATU MARE 51

3.2. Nevoia de fond de rulment 52

3.3. Indicatori de urmărire ai utilizării fondului de rulment 53

3.4. Indicatori ai echilibrului financiar reflectaţi în trezorerie 54

3.5. Centralizare date 56

3.6. Concluzii şi propuneri 57

ANEXE 62

BIBLIOGRAFIE 65

Extras din document

CAPITOLUL I

PREZENTARE GENERALĂ A SC “ZIMBRU” SRL SATU MARE

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE

În vederea exemplificării practice a formării şi eficenţei utilizării fondului de rulment am ales cazul firmei SC ”ZIMBRU” SRL Satu Mare, care are ca elemente de identificare următoarele:

- Denumire SC “ZIMBRU” SRL

- Sediul comercial str. Fagului nr. 34

- Telefon 0261/740040

- Fax 0261/740041

- Nr. de inregistrare O.R.C. J32/1025/1998

- Cod fiscal R5998395

- Forma juridică societate cu raspundere limitată

- Durata de funcţionare nelimitată

1.2. SCURT ISTORIC

Societatea comercială ZIMBRU SRL, cu sediul in Satu Mare, a luat fiinţă in anul 1998 şi este o firmă cu capital social integral privat românesc.

Condusă cu pricepere şi curaj de o echipă managerială tânără, dar formată din profesionişti, a reuşit in scurt timp să se impună în peisajul economic sặtmặrean.

Având iniţial ca activitate de bază producerea de încălţăminte pentru export în special în Italia, firma s-a extins tot mai mult, reuşind să asimileze în fabricaţie şi să producă o gamă largă de articole de marochinărie de cea mai bună calitate, mult solicitate atât la intern cât şi la export. Pornind de la o singură bandă tehnologică şi un număr de 20 de angajaţi în 1998, societatea a ajuns în prezent la 500 angajaţi, 80% lucrând în secţia de încălţăminte pentru export. Având în vedere cerinţele de creştere a producţiei la export, societatea îşi propune amenajarea unor noi spaţii pentru liniile tehnologice noi de producţie pentru export. Începând cu anul 2002, răspunzând necesităţilor de adaptare la cerinţele economiei de piaţă, SC “ZIMBRU” SRL, şi-a extins aria de activitate prin achiziţionarea unei fabrici de utilaje şi piese de schimb pentru industria alimentară. O altă problematică abordată de firmă cu indrăzneală este cea a confecţiilor metalice şi decoraţiunilor interioare, domeniul în care s-a impus prin calitatea, utilitatea şi estetica deosebită a lucrărilor realizate la o serie de obiective de avangardă cum sunt sediile unor bănci (BCR, BRD, ABN-AMRO) , instituţii ale statului ( CEC, DMPS) , agenţi economici şi chiar persoane fizice.

Experienţa în acest domeniu se reflectă în dinamica modelelor create şi executate. Firma construieşte scări, balustrade, mâini curente drepte, curbe, spiralate, execută placări pentru stâlpi şi pereţi folosind materiale din import (Germania, Italia). Folosind tehnologii moderne de finisare şi suprafinisare firma poate imbrăca suprafeţele metalice în luciu oglindă - element de decor deosebit de elegant sau satinat, după preferinţele clienţilor.

În prezent prin puterea economică şi a numărului mare de angajaţi pe care le are, firma şi-a câştigat un binemeritat prestigiu în lumea afacerilor. Societatea şi-a început activitatea prin confecţionarea feţelor de încălţăminte tip sport, cu o singură bandă tehnologică la care lucrau, la înfiinţare, in 1998 un număr de 20 salariaţi. Italia este ţara pentru care se produce încălţămintea pentru export.

Firma PANTHER SRL CASALSERUGO ITALIA - principalul beneficiar al feţelor de încălţăminte, încredinţează firmei SC ZIMBRU SRL sarcina de a executa croirea şi/sau confecţionarea de feţe de încălţăminte după modele stabilite, conform specificaţiilor tehnice. Materialele, materiile prime de consum necesare confecţionării feţelor de încălţăminte inclusiv materialele de ambalaj, accesoriile, mărunţişurile şi piesele de schimb sunt livrate de partenerul extern, în export temporar cu factură proformă. Acesoriile, mărunţişurile şi piesele de schimb sunt vândute firmei ZIMBRU SRL predate cu factură definitivă ce se plăteşte regulat, la 10 zile de la data furnizării. Actul de livrare este însoţit de certificatu1 de calitate unde este specificat articol cu articol modul de îndeplinire a standardului de calitate. Partenerul extern poate oricând controla calitatea feţelor de încălţăminte în faza de injecţie. Dacă se constată mai mult de 2 % feţe de încălţăminte defectuoasă, se clasează întreg lotul şi se debitează firma ZIMBRU SRL. Numai în cazuri extreme, când există posibilitatea de reparaţii, se reexpediază marfa (pentru ca SC ZIMBRU SRL să o repare),fără nici o obligaţie de plată din partea firmei externe. Preţurile sunt stabilite articol cu articol în anexele la contract şi au la bază standardele costurilor stabilite în perioada precedentă de producţie, preţurile având o stabilitate de 12 luni. Prin contract sunt stabilite garanţiile reciproce. Maşinile şi utilajele sunt acordate firmei SC ZIMBRU SRL în contul chiriei gratuite, cu interdicţia de a le acorda terţilor, acestea utilizându-se în totalitate pentru producţia destinată partenerului extern.

După înfiinţarea secţiei de marochinărie SC ZIMBRU SRI a pătruns agresiv pe piaţă lansând noi modele destinate mai ales exportului. Se produc poşete, serviete şi diverse articole sportive din piele. Pentru aceasta sunt incheiate diverse contracte de colaborare prin care clientul furnizează desene, mostre şi modele de producţie împreună cu materialele necesare pentru producţie. Preţul este stabilit pentru fiecare model, SC ZIMBRU SRI executând numai pentru client modelele furnizate de acesta. Pentru articolele de marochinărie se utilizează sistemul LOHN, pe declaraţiile vamale de export existând specificaţia că SC ZIMBRU SRL este executantul produselor destinate exportului. Există şi contracte prin care exportul se realizează direct de către ZIMBRU SRI, producătorul obiectelor din piele conform cerinţelor partenerilor.

In anul 2002 firma SC ZIMBRU SRL preia secţia de confecţii metalice din inox. La acea dată, tehnologia era depăşită însă exista un potenţial uman bine pregătit. S-a trecut la retehnologizarea punctelor principale ale procesului tehnologic, pornind de la proiectarea pe calculator. Secţia era specializată pe unicate şi prototipuri aşa că a fost nevoie de o adaptare din mers conform noilor cerinţe. Se confectionează balustrade decorative pentru instituţii, sedii bancare, case particulare, firme (PETROM SATU MARE, BCR SATU MARE, BRD SATU MARE, CEC SATU MARE, OMNIASIG SATU MARE, CEC BAIA MARE, PETROM BAIA MARE, CFR SATU MARE,CFR BAIA MARE, DMSS SATU MARE, etc.).La nivelul de calitate şi preţ SC ZIMBRU SRL nu are concurenţa la confecţiile metalice din inox sau la confecţionarea feţelor de încălţăminte tip sport.

Bibliografie

Bătrâncea I., Gh. Stâneanu “Analiza fluxurilor de trezorerie” Ed.Dacia Cluj-Napoca 2005

Bistriceanu Gh. Finantele Agentilor Economici, Ed. Economica, Bucuresti, 2004

Bran P. “Finanţele întreprinderii” Ed. Economică 2004

Feleagă N., I. Ionaşcu “Tratat de contabilitate II” Ed. Economică Bucureşti 2001

Florea C.G. “Finanţele firmei-aplicaţii practice” Ed. Nevali Cluj-Napoca 2004

Giurgiu A.I. “Finanţele firmei” Ed. Presa Universitară Clujeană 2005

Nistor I. “Finanţele întreprinderii” Ed. Presa Universitară Clujeană 2003

*** Paşca N. “Situaţii financiare ale unităţilor economice din România” Ed. Presa Universitară Clujeană 2002

Stancu I. “Finanţe” Ed. Economică Bucureşti 2005

Stâneanu Gh., Avornicul C. “Fondul de rulment al firmei” Ed. Genesis Cluj-Napoca 2003

*** Toma M., F. Alexandru “Finanţe şi gestiunea financiară de întreprindere” Ed. Economică 2003

Revista Tribuna Economica- colectie

Revista Capital- colectie

Revista Saptamana Financiara- colectie

Preview document

Fondul de Rulment - Pagina 1
Fondul de Rulment - Pagina 2
Fondul de Rulment - Pagina 3
Fondul de Rulment - Pagina 4
Fondul de Rulment - Pagina 5
Fondul de Rulment - Pagina 6
Fondul de Rulment - Pagina 7
Fondul de Rulment - Pagina 8
Fondul de Rulment - Pagina 9
Fondul de Rulment - Pagina 10
Fondul de Rulment - Pagina 11
Fondul de Rulment - Pagina 12
Fondul de Rulment - Pagina 13
Fondul de Rulment - Pagina 14
Fondul de Rulment - Pagina 15
Fondul de Rulment - Pagina 16
Fondul de Rulment - Pagina 17
Fondul de Rulment - Pagina 18
Fondul de Rulment - Pagina 19
Fondul de Rulment - Pagina 20
Fondul de Rulment - Pagina 21
Fondul de Rulment - Pagina 22
Fondul de Rulment - Pagina 23
Fondul de Rulment - Pagina 24
Fondul de Rulment - Pagina 25
Fondul de Rulment - Pagina 26
Fondul de Rulment - Pagina 27
Fondul de Rulment - Pagina 28
Fondul de Rulment - Pagina 29
Fondul de Rulment - Pagina 30
Fondul de Rulment - Pagina 31
Fondul de Rulment - Pagina 32
Fondul de Rulment - Pagina 33
Fondul de Rulment - Pagina 34
Fondul de Rulment - Pagina 35
Fondul de Rulment - Pagina 36
Fondul de Rulment - Pagina 37
Fondul de Rulment - Pagina 38
Fondul de Rulment - Pagina 39
Fondul de Rulment - Pagina 40
Fondul de Rulment - Pagina 41
Fondul de Rulment - Pagina 42
Fondul de Rulment - Pagina 43
Fondul de Rulment - Pagina 44
Fondul de Rulment - Pagina 45
Fondul de Rulment - Pagina 46
Fondul de Rulment - Pagina 47
Fondul de Rulment - Pagina 48
Fondul de Rulment - Pagina 49
Fondul de Rulment - Pagina 50
Fondul de Rulment - Pagina 51
Fondul de Rulment - Pagina 52
Fondul de Rulment - Pagina 53
Fondul de Rulment - Pagina 54
Fondul de Rulment - Pagina 55
Fondul de Rulment - Pagina 56
Fondul de Rulment - Pagina 57
Fondul de Rulment - Pagina 58
Fondul de Rulment - Pagina 59
Fondul de Rulment - Pagina 60
Fondul de Rulment - Pagina 61
Fondul de Rulment - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Fondul de Rulment.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea Financiară a Firmei

CAPITOLUL 1. GESTIUNEA CONTABILĂ ŞI FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1 Definiţia şi conţinutul gestiunii financiare...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Echilibrul Financiar al Intreprinderii pe Exemplul SC Crimat SRL Botoșani

CAPITOLUL 1 APRECIEREA STĂRII DE ECHILIBRU ŞI DEZECHILIBRU FINANCIAR 1.1. APRECIEREA STĂRII DE ECHILIBRU FINANCIAR Într-o manierǎ generalǎ,...

Analiza pe baza ratelor economico-financiare de evaluare și diagnosticare a activității întreprinderii

CAPITOLUL I. SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII....

Analiza echilibrului financiar al firmei SC Încălțăminte Dorina SRL

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE 1. Denumire: SC “Încălţăminte Dorina” S.R.L, Beiuş 2. Sediu social: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 51 bis, jud. Bihor...

Diagnosticul S.C. Ikos-Conf S.A.

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. ”IKOS CONF” S.A. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumirea agentului economic:Societatea Comercială IKOS CONF S.A....

Analiza Echilibrului Financiar

CAPITOLUL I SURSE INFORMAŢIONALE UTILIZATE ÎN ANALIZA ECHILIBRULUI INANCIAR INTRODUCERE Cunoaşterea structurii patrimonial - financiare a firmei...

Analiza Echilibrului Financiar al SC Bruderkraft SA

Capitolul 1 PREZENTAREA S.C. BRUDERKRAFT COM S.R.L. 1.1 Elemente de identificare Denumirea: S.C. BRUDERKRAFT COM S.R.L. Sediul social: Piaţa...

Managementul echilibrului financiar la SC Star Velux SRL

INTRODUCERE Creşterea gradului de complexitate a activitãţii economice a întreprinderilor , în contextul mecanismelor pieţei,are implicaţii...

Analiza situației financiare la Mond Trans SRL

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SC MOND TRANS SRL 1.1 DATE GENERALE Istoricul societăţii Firma MOND TRANS S.R.L. a fost fondată de către MARCU...

Ai nevoie de altceva?