Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 17742
Mărime: 151.46KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. Plesea Doru

Cuprins

CAPITOLUL 1

Principiul continuităţii activităţii şi consecinţele

sale asupra evaluării patrimoniului

1.1 Importanţa continuităţii activitătii economice 3

1.2 Abandonul principiului continuităţii şi implicaţiile

sale în evaluarea patrimoniului 5

CAPITOLUL 2

Economia şi aspectele strategice ale fuziunii

2.1 Repere privind strategiile fuziunii 13

2.2 Tipologia operaţiilor de fuziune 14

2.3 Cadrul juridic al fuziunii 16

2.4 Etapele fuziunii 17

CAPITOLUL 3

Evaluarea societăţilor comerciale participante la fuziune

3.1 Etapele evaluării societăţiilor comerciale 21

3. 2 Aspecte particulare ale evaluării în contextul operaţiilor de fuziune 28

CAPITOLUL 4

Tipuri de fuziune

4.1 Fuziunea prin absorbţie 34

4.2 Fuziunea – reunire 66

CAPITOLUL 5

Lichidarea şi achiziţionarea societăţilor comerciale

5.1 Lichidarea societăţilor comerciale 76

5.2 Achiziţionarea societăţilor comerciale 96

Bibliografie 101

Extras din document

CAPITOLUL 1

PRINCIPIUL CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII

ŞI CONSECINŢELE SALE ASUPRA EVALUĂRII PATRIMONIULUI

1.1. Importanţa continuităţii activităţii economice (exploatării)

Contabilitatea generală nu înţisează societatea comercială în toată complexitatea sa ea nu furnizează decât imagini care se numesc bilanţ, cont de rezultat, tablou de finanţare.

Imaginile contabile se supun unor ipoteze, opţiuni şi convenţii de observare, de cuantificare şi sesizare a realului foarte specifice, care sunt desemnate generic sub conceptul de principii ale contabilităţii.

Astfel, în vederea unei reprezentări cat mai fidele a situaţiei financiare a unei întreprinderi precum şi a performanţelor şi a evoluţiei situaţiei financiare a acesteia prin documentele de sinteză, literatura de specialitate oferă informaţii financiare bazate pe importante elemente de sprijin cum sunt principiile contabile.

Pentru o mai corectă contabilizare a tranzacţiilor sau a unor evenimente s-a apelat la aceste principii contabile agreate de altfel şi de sistemele contabile reprezentative pe plan mondial.

Alegerea principiilor contabile ca singure criterii de formulare a judecăţilor şi soluţiilor contabile este una din principalele particularităţi ale practicilor contabile anglo-saxone. În ceea ce priveşte ţările Europei Continentale şi mai precis Franţa, aceasta din urmă practică un plan contabil, plan ce asimilează în mod explicit o serie de principii contabile.

Analizând unul din principiile contabile şi anume principiul continuităţii activităţii, vom putea afirma că, potrivit acestui principiu se presupune că unitatea patrimonială îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil fără a intra în stare de lichidare sau de reducere sensibilă a activităţii.

A priori acestui citat întâlnim definiţia data de IASC (Organismul Internaţional de Normalizare Contabilă), care prevede ca întreprinderea este considerata, în mod normal, ca fiind în activitate, ceea ce înseamnă că ea continuă să funcţioneze într-un viitor previzibil. Se admite că întreprinderea nu are nici intenţia, nici obligaţia să intre în stare de lichidare sau să reducă sensibil dimensiunea activităţilor sale.

Odată cu apariţia societăţilor comerciale, care presupun constituirea unui fond social a cărui exploatare, prin săvârşirea de acte şi/sau fapte de comerţ duc la realizarea unui profit, acest principiu a putut fi interpretat în sensul că întreprinderea nu are neapărat o viaţa nedefinită în timp sau permanentă.

Tot potrivit acestui postulat al continuităţii exploatării, se presupune că întreprinderea va continua să existe o perioadă suficient de lungă pentru ca planurile şi activităţile prevăzute să poată fi realizate şi că angajamentele şi contractele asumate să fie respectate.

Se pleacă de la ipoteza că perioada de existenţă a întreprinderii va fi mai lungă decat viaţa utică a activelor sale, iar în acest sens iată ce afirmă ICCA(Organismul Canadian de Normalizare) cea mai mare parte a situaţiilor financiare sunt întocmite plecând de la ipoteza conform căreia întreprinderea va continua activităţile sale într-un viitor previzibil şi că va fi în măsură să-şi realizeze activele şi să-şi achite datoriile în cursul normal al activităţii sale.

Continuitatea activităţii este o ipoteză care conduce la evaluarea bunurilor în funcţie de utilitatea lor, presupunând că dimensiunea activităţilor întreprinderii se va menţine fără o reducere sensibilă într-un viitor previzibil.

Pentru stabilirea continuităţii activităţii este necesară o analiză financiară potrivit căreia se poate, sau nu, confirma orizontul economic al întreprinderii, în care nu intervin insuficiente majore în activitate.

În cazul în care pe parcursul activităţii intervin insuficiente, se declară starea de non continuitate. O reducere sensibilă a activităţii, nu va permite o evaluare a bunurilor în funcţie de utilitatea lor. Astfel, în situaţia de necontinuitate nu se poate recupera în timp valoarea imobilizărilor corporale, nu se pot include în activ o serie de cheltuieli precum cheltuielile de constituire, de cercetare şi dezvoltare sau cele repartizabile asupra mai multor exerciţii.

Starea de continuitate sau de noncontinuitate este analizată şi declarată de către conducerea întreprinderii şi de organele de control ale activităţii acestuia, în urma închiderii exerciţiului financiar, cu ocazia inventarierii, şi, deci, înaintea întocmirii documentelor de sinteză contabilă.

Atunci când întreprinderea nu poate să continuie exploatarea fie prin intenţia sa, fie prin obligaţie, convenţia contabilă de continuitate trebuie sa fie abandonată: conturile anuale sunt prezentate în valori lichidative. O astfel de prezentare este rară deoarece trebuie să existe certitudinea încetării activităţii.

Starea de necontinuitate a exploatării, deci de lichidare certă, implică evaluarea în valori lichidative, chiar dacă sunt numai estimate sau aproximate, deoarece numai ele pot oferi o imagine fidelă asupra situaţiei financiare, patrimoniului şi rezultatul întreprinderii.

Într-un astfel de caz, activul bilanţului este evaluat în valori de realizare (lichidare), iar în pasiv se vor constata toate datoriile generate de încetarea activităţii.

Preview document

Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 1
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 2
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 3
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 4
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 5
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 6
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 7
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 8
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 9
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 10
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 11
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 12
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 13
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 14
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 15
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 16
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 17
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 18
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 19
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 20
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 21
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 22
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 23
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 24
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 25
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 26
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 27
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 28
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 29
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 30
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 31
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 32
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 33
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 34
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 35
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 36
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 37
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 38
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 39
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 40
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 41
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 42
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 43
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 44
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 45
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 46
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 47
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 48
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 49
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 50
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 51
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 52
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 53
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 54
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 55
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 56
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 57
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 58
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 59
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 60
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 61
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 62
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 63
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 64
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 65
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 66
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 67
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 68
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 69
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 70
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 71
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 72
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 73
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 74
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 75
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 76
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 77
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 78
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 79
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 80
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 81
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 82
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 83
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 84
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 85
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 86
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 87
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 88
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 89
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 90
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 91
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 92
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 93
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 94
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 95
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 96
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 97
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 98
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 99
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 100
Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA - Pagina 101

Conținut arhivă zip

 • Fuziunea Societatilor Comerciale cu Aplicatie Practica la SC Tego SA
  • Bibliografie.doc
  • capitolul 1.doc
  • capitolul 2.doc
  • capitolul 3.doc
  • capitolul 4.doc
  • capitolul 5.doc
  • Cuprins.doc
  • Titlu.doc

Alții au mai descărcat și

Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA

INTRODUCERE Fuziunea societăţilor comerciale reprezintă o necesitate în Uniunea Europeană. Pentru a face faţă concurenţei si mai ales pentru a nu...

Fuziunea Societaților Comerciale

INTRODUCERE Realităţile societăţii moderne demonstrează că afacerile întreprinzătorilor se desfăşoară într-un mediu economic şi concurenţial, care...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Fuziunea prin contopire

Conform Legi socităților comerciale nr.31/1990, fuziunea este definită ca dizolvarea mai multor societății comerciale fără ca acestea să intre în...

Conatbilitate Aprofundata - Fuziunea prin Contopire

Fuziunea prin contopire presupune ca doua sau mai multe societati care-si pierd personalitatea juridica prin dizolvare isi unesc elementele...

Ai nevoie de altceva?