Imobilizări Corporale

Licență
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 16365
Mărime: 132.69KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: trifan adrian, capota anisoara, lixandroiu dorin
licenta a fost prezentata in cadrul universitatii transilvania brasov, facultatea de stiinte economice.

Extras din document

INTRODUCERE

Această lucrare, „Politici şi tratamente contabile privind imobilizările corporale” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele româneşti de contabilitate: Legea Contabilităţii nr. 82/1991 - republicată la 18.06.2008 şi cu normele internaţionale de contabilitate: Standardul Internaţional de Contabilitate nr.16 privind imobilizările corporale.

Am ales tema imobilizărilor corporale pentru lucrarea de licenţă deoarece am considerat-o ca fiind de o deosebită importanţă. În elaborarea acestei lucrări am încercat să folosesc cat mai multe din cunoştinţele şi noţiunile asimilate în perioada celor 3 ani de facultate, dar şi cunoştinţele dobândite suplimentar prin munca individuală.

În primul capitol al acestei lucrări, am încercat să definesc şi să clasific imobilizările corporale, conform normelor contabile româneşti în vigoare, de asemenea am vorbit despre evaluarea şi amortizarea imobilizărilor corporale şi despre sistemul de conturi utilizat pentru recunoaşterea acestora.

În capitolul al doilea am făcut o prezentare generală a societăţii comerciale S.C. DANIBRUM COM S.R.L. unde am descris pe scurt cele mai importante caracteristici: denumirea, forma juridică, obiectul de activitate, structura organizatorică a societăţii, sistemul informatic utilizat şi am facut o scurtă analiză a poziţiei financiare şi a performanţelor societăţii.

În capitolul al treilea am realizat un studiu de caz privind contabilitatea imobilizărilor corporale la S.C. DANIBRUM COM S.R.L. Am vorbit despre documentele întocmite de S.C. DANIBRUM COM SRL. pentru evidenţa imobilizărilor corporale şi am descris, cu ajutorul articolelor contabile, principalele operaţiuni privind imobilizările corporale care au avut loc la societate în decursul anului 2008.

În capitolul al patrulea am prezentat propriile concluzii privind această lucrare şi unele propuneri.

Am ales S.C. DANIBRUM COM S.R.L. pentru studiu de caz deoarece mi-a fost destul de uşor să culeg date despre aceasta, fiind societatea unde am realizat perioada de practică în anul doi de facultate.

Finalizând această lucrare sper că am demonstrat nivelul de cunoştinţe şi abilităţi pe care le-am dobândit în anii de facultate şi că mă va ajuta în activităţile viitoare pe care le voi realiza în acest domeniu. Având în vedere că disciplina contabilitate este o disciplină care se adaptează permanent condiţiilor, studiul individual este obligatoriu pentru orice lucrător în domeniul financiar- contabil.

Cap. 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND EVALUAREA,

RECUNOAŞTEREA ŞI CONTABILIZAREA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

1.1. Noţiuni generale privind recunoaşterea imobilizărilor corporale

Existenţa, funcţionarea şi dezvoltarea unei întreprinderi presupun consumuri de mijloace băneşti concretizate în bunuri sau servicii achiziţionate. Beneficiile aşteptate de pe urma exploatării acestora se obţin fie în perioada curentă, fie în perioadele viitoare. Dacă beneficiile se obţin în perioada curentă, contravaloarea bunurilor şi serviciilor consumate devine cheltuială în aceeaşi perioadă. Dacă beneficiile se aşteaptă în perioade viitoare, atunci valorile bunurilor şi serviciilor vor fi considerate active imobilizate în perioada curentă iar plăţile efectuate pentru procurarea lor vor fi capitalizate (valorificate, fructificate în perioadele următoare).

Elementele componente ale patrimoniului, legate în mod direct, de evaluarea poziţiei financiare a întreprinderii sunt: activele, datoriile şi capitalul propriu.

În mod general, activele, ca structură contabilă bilanţieră, sunt definite, în „Cadrul general IASC de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare” (articolul 49) ca fiind ,,resurse controlate de întreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute şi de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru întreprindere”. Se reţin două condiţii esenţiale din definiţia activelor:

- controlul asupra resurselor întreprinderii;

- existenţa beneficiilor economice viitoare încorporate în active.

Activele patrimoniale, ca structuri informaţionale ale bilanţului, se grupează în:

• active imobilizate;

• active circulante.

Activele imobilizate reprezintă bunuri şi valori care se utilizează o perioadă

îndelungată în întreprindere şi care nu se consumă de la prima întrebuinţare. Ele

îşi transmit treptat valoarea asupra produselor la a căror obţinere participă.

Cu excepţia terenurilor, activele imobilizate au o existenţă limitată în timp şi se consumă în procesul obţinerii veniturilor întreprinderii.

Activele imobilizate, în raport de utilitatea şi forma concretă de prezentare, se delimitează în:

• imobilizări necorporale (denumite şi active intangibile sau nemateriale);

• imobilizări corporale (tangibile sau investiţii materiale);

• imobilizări financiare (investiţii financiare pe termen lung).

Preview document

Imobilizări Corporale - Pagina 1
Imobilizări Corporale - Pagina 2
Imobilizări Corporale - Pagina 3
Imobilizări Corporale - Pagina 4
Imobilizări Corporale - Pagina 5
Imobilizări Corporale - Pagina 6
Imobilizări Corporale - Pagina 7
Imobilizări Corporale - Pagina 8
Imobilizări Corporale - Pagina 9
Imobilizări Corporale - Pagina 10
Imobilizări Corporale - Pagina 11
Imobilizări Corporale - Pagina 12
Imobilizări Corporale - Pagina 13
Imobilizări Corporale - Pagina 14
Imobilizări Corporale - Pagina 15
Imobilizări Corporale - Pagina 16
Imobilizări Corporale - Pagina 17
Imobilizări Corporale - Pagina 18
Imobilizări Corporale - Pagina 19
Imobilizări Corporale - Pagina 20
Imobilizări Corporale - Pagina 21
Imobilizări Corporale - Pagina 22
Imobilizări Corporale - Pagina 23
Imobilizări Corporale - Pagina 24
Imobilizări Corporale - Pagina 25
Imobilizări Corporale - Pagina 26
Imobilizări Corporale - Pagina 27
Imobilizări Corporale - Pagina 28
Imobilizări Corporale - Pagina 29
Imobilizări Corporale - Pagina 30
Imobilizări Corporale - Pagina 31
Imobilizări Corporale - Pagina 32
Imobilizări Corporale - Pagina 33
Imobilizări Corporale - Pagina 34
Imobilizări Corporale - Pagina 35
Imobilizări Corporale - Pagina 36
Imobilizări Corporale - Pagina 37
Imobilizări Corporale - Pagina 38
Imobilizări Corporale - Pagina 39
Imobilizări Corporale - Pagina 40
Imobilizări Corporale - Pagina 41
Imobilizări Corporale - Pagina 42
Imobilizări Corporale - Pagina 43
Imobilizări Corporale - Pagina 44
Imobilizări Corporale - Pagina 45
Imobilizări Corporale - Pagina 46
Imobilizări Corporale - Pagina 47
Imobilizări Corporale - Pagina 48
Imobilizări Corporale - Pagina 49
Imobilizări Corporale - Pagina 50
Imobilizări Corporale - Pagina 51
Imobilizări Corporale - Pagina 52
Imobilizări Corporale - Pagina 53
Imobilizări Corporale - Pagina 54
Imobilizări Corporale - Pagina 55
Imobilizări Corporale - Pagina 56
Imobilizări Corporale - Pagina 57
Imobilizări Corporale - Pagina 58
Imobilizări Corporale - Pagina 59
Imobilizări Corporale - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Imobilizari Corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL

Introducere Această lucrare reprezintă o modalitate de prezentare concretă a aspectelor teoretice și practice pe care le ridică evaluarea în...

Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale

Introducere Conform normelor legale româneşti, în vigoare la momentul prezent, persoanele juridice din România (cu şi fără scop lucrativ), precum...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale

Introducere Această lucrare reprezintă un studiu comparativ realizat asupra Standardului Internaţional de Contabilitate IAS 16 „Imobilizări...

Contabilitatea Stocurilor

Lucrarea intitulată „Contabilitatea şi analiza stocurilor”, cu studiu de caz la S.C. SUPERBO S.R.L., este structurată pe doua capitole mari,...

Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16)

INTRODUCERE Standardul Internațional de Contabilitate care face referire la problematica imobilizărilor corporale se intitulează IAS 16”...

Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale, Conform IAS 16

Introducere IAS 16 “Contabilitatea imobilizărilor corporale” a fos publicat în martie 1982. A fost înlocuit de IAS 16 “ Imobilizări corporale” ,...

Te-ar putea interesa și

Organizarea si Conducerea Imobilizarilor Corporale - Calitatea si Structura Sortimentala la SC Rostramo SA

ARGUMENT S.C. ROSTRAMO S.A este o firma reprezentativa pentru judetul Gorj, in industria prelucrarii lemnului. Am ales tema intitulata “...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE Societatea care va fi prezentata în continuare se numeste S.C. AURORA S.A. din Brasov. 1.1....

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

INTRODUCERE 1. Evolutia si rolul contabilitatii ca instrument de gestiune Evoluţia contabilităţii este strâns legată de evoluţia economică,...

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale la SC Remar SA

INTRODUCERE Sistemul de informatii al unei organizatii ne permite sa ierarhizam sa un ansamblu de tehnici si metode care permit obtinerea si...

Proiectarea unui Flux Informational Privind Imobilizările Corporale

Cap.1 Studiu de oportunitate a fluxului proiectat 1.1 Rolul imobilizărilor corporale în realizarea obiectului de activitate al unităţii Baza...

Elemente de diagnostic global strategic al firmei de comerț SC Best Prod SRL

Capitolul I Obiectivele,metodele şi instrumentele diagnosticului economico-financiar al firmei 1.1 Semnificaţiile şi importanta diagnosticului...

Ai nevoie de altceva?