Imobilizarile necorporale la SC Uztel SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Imobilizarile necorporale la SC Uztel SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 44 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I - NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE .. 4
1.1.ACTIVELE IMOBILIZATE.DEFINIȚIE,CONCEPTE,TEORII .. 4
1.2 AMORTIZAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE .. 6
1.2.1 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE . 8
1.3 EVALUAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE NECORPORALE .. 10
1.3.1 RECUNOAȘTEREA ȘI EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE ... 10
1.3.2 EVALUAREA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE ... 11
1.4 DOCUMENTE CONTABILE UTILIZATE PENTRU INTRAREA ȘI IEȘIREA DIN GESTIUNE A IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE . 12
1.5 PREZENTAREA CONTURILOR UTILIZATE PENTRU EVIDENȚA CONTABILĂ . 13
CAPITOLUL II STUDIUL DE CAZ PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE LA S.C. “UZTEL” S.A . 20 2.1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE 20
2.2 AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR ÎN CADRUL SOCIETĂȚII .. 22
2.3 EVOLUȚIA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE ÎN CADRUL S.C. UZTEL S.A. 24
2.3.1 ÎNREGISTRĂRI CONTABILE ÎN CADRUL SOCIETĂȚII COMERCIALE .. 25
2.4 PREZENTAREA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI . 34
CONCLUZII . 41
2
BIBLIOGRAFIE ... 42
ANEXE .. 43

Extras din document

INTRODUCERE

Contabilitatea este un instrument de cunoaștere, gestiune și control al patrimoniului și al rezultatelor obținute care asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimoniului și al rezultatelor obținute, atât pentu necesitățile firmei , cât și în relațiile acesteia cu asociații, acționarii, clienții sau furnizorii.

Un activ necorporal este un activ ușor de recunoscut, nemonetar, fără suport material și deținut pentru aplicare în procesul de producție sau procurare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terților sau pentru scopuri administrative.

Tema aleasă pentru lucrare este „Contabilitatea și Gestiunea Imobilizărilor Necorporale la o Societate Comercială”. Studiul de caz l-am efectuat la S.C. UZTEL S.A.

Lucrarea este structurată în două capitole:

Capitolul I tratează partea teoretică privind definiții și clasificări contabile ale imobilizărilor necorporale. În acest capitol am prezentat noțiuni generale, amortizarea, evaluarea și recunoașterea imobilizărilor necorporale,documente de intrare și ieșire, precum și prezentarea conturilor din cadrul imobilizărilor necorporale.

Capitolul II tratează descrierea societății S.C. UZTEL S.A., obiectul de activitate, evoluția imobilizărilor necorporale în cadrul societății, monografia contabilă și prezentarea principalilor indicatori.

Reușita unei societăți în realizarea de beneficii viitoare, depinde de deciziile luate în prezent. Din punct de vedere contabil,o investiție bună constă în achiziția unui activ corporal, necorporal sau financiar.

CAPITOLUL I

NOȚIUNI GENERALE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt active producătoare de beneficii economice viitoare deținute durabil (pe o perioada >1 an ), care nu se consumă la prima utilizare , valoarea lor recuperându-se eșalonat prin includerea în cheltuielile mai multor perioade contabile în funcție de durata de viață utilă (durata de utilizare economică),fiind destinate utilizării pe o bază continuă în producția de bunuri , executarea de lucrări , prestarea de servicii ,pentru a fi închiriate terților sau pentru a fi folosite în scopuri administrative. (Mateș,Iosif,Dumitrescu, 2012, CONTABILITATE FINANCIARĂ. Concepte de bază.Tratamente specifice.Studii de caz ,Editura Mirton, Timișoara).

1.1.ACTIVELE IMOBILIZATE.DEFINIȚIE,CONCEPTE,TEORII

Un sistem contabil modern este bazat pe contabilitatea de angajamente; atunci când veniturile sunt câștigate întreprinderea le înregistrează , iar cheltuielile atunci când ele sunt angajate și nu în mod obligatoriu atunci când apare efectul monetar.

Începând cu 1 ianuarie 1994, societățile comerciale românești practică o contabilitate de angajamente.Expunerea situațiilor financiare definește activele imobilizate ca toate acele active care nu sunt clasificate ca active curente.( V.Bleotu, 2016, CONTABILITATE. Fundamente de bază., Editura PRO Universitaria, București)

Un activ este recunoscut în contabilitate și prezentat în bilanț atunci când este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor de către entitate și activul are un cost sau o valoare care poate fi evaluat(a) în mod credibil. (CECCAR 2015, Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,Editura CECCAR, București)

Imobilizările pot intra în entitate prin :

- achiziții de la terți

- producție proprie,

- aport în natură,

- donații,etc.

După natura economico-financiară imobilizările pot fi clasificate astfel:

a) Necorporale,

b) Corporale

c) Financiare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Imobilizarile necorporale la SC Uztel SA.pdf

Bibliografie

1. Mateș,Iosif,Dumitrescu, 2012, CONTABILITATE FINANCIARĂ. Concepte de bază.Tratamente specifice.Studii de caz ,Editura Mirton, Timișoara
1. CECCAR, 2015, Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,Editura CECCAR, București
2. A.G.ROMAN,(2014), Contabilitate.Teorii și studii de caz, Editura Economică, București
3. V.Bleotu,(2016), CONTABILITATE. Fundamente de bază., Editura PRO Universitaria, București
4. M.E.Glăvan, (2016), CONTABILITATE FINANCIARĂ noțiuni teoretice și aplicații,Editura ASE, București
5. L.Feleagă,N.Feleagă, L.M. Dumitrașcu,(2017), Contabilitate financiară conform IFRS, Editura ASE, București
6. IAS 38
7. OMFP1802/2014, disponibil on line la :
- https://www.portalcontabilitate.ro/dbimg/files/Ordin%201802.pdf