Impozit pe Profit

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 18649
Mărime: 81.90KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciocoiu Petrisor
Lucrare de licenta

Cuprins

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE

1.1 Introducere .

1.2 Politica Fiscală. Implicarea acesteia în îndeplinirea funcţiilor statului .

1.3 Evoluţia impozitelor în România .

1.4 Uniformizarea politicii fiscale. Armonizarea şi coordonarea impozitelor .

CAPITOLUL II STRUCTURA IMPOZITELOR ÎN CADRUL BUGETULUI DE STAT.

2.1 Impozite directe .

2.2 Impozite indirecte .

2.3 Presiunea fiscală si indicatorii acesteia .

2.4 Efectele fiscalităţii asupra agenţilor economici .

CAPITOLUL III METODE SI TEHNICI DE DETERMINARE ŞI ÎNREGISTRARE A IMPOZITULUI PE PROFIT IN ROMANIA .

3.1. Calculul rezultatului contabil lunar şi anual .

3.2 Calculul şi delimitarea rezultatului brut .

3.3. Impozitul pe profit, metode de calcul şi determinare .

CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ PRIVIND CALCULUL SI DETERMINAREA IMPOZITULUI PE PROFIT LA SC. ROMSEH TOOLS S.R.L.

4.1 Prezentarea activității societății comerciale SC. ROMSEH TOOLS S.R.L.

4.2 Activități generatoare de cheltuieli și înregistrarea lor în contabilitate .

4.3 Venituri realizate și înregistrarea în contabilitate .

4.4 Determinarea impozitului pe profit la 31 decembrie 2009 .

CONCLUZII ŞI PROPUNERI .

Bibliografie .

Extras din document

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE

1.1 Introducere

Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune realizarea unor venituri publice. În consecinta , statul procedeaza la repartitia sarcinilor publice între membrii societati, instrumentul financiar si juridic fiind obligatia fiscala sub forma taxelor si impozitelor. Notiunea care defineste cel mai bine aria de cuprindere a domeniului impozitelor si a taxelor este cea de sistem fiscal. Sistemul fiscal trebuie conceput si înteles ca un tot unitar care cuprinde trei elemente interdependente:

a) legislatia fiscala – care reglementeaza, instituie impozitele si taxele;

b) mecanismul fiscal – care constituie o suma de modele, procedee, tehnici prin care se realizeaza actiunea de urmarire si percepere. Din mecanismul fiscal fac parte si suporti informationali;

c) aparatul fiscal – care, bazându-se pe legislatia fiscala, pune în miscare sistemul fiscal in scopul realizarii obiectivului final: urmarirea si perceperea impozitelor si taxelor.

Impozitul reprezinta o contributie baneasca obligatorie si un titlu nerambursabil datorat conform legii, bugetului de stat de catre persoane fizice si juridice pentru veniturile pe care le obtin si bunurile pe care le poseda.

Analizând elementele definitiei impozitului putem constata urmatoarele:

2 a) impozitul este o contributie baneasca în sensul ca persoanele fizice sau juridice sunt datoare sa participe dupa anumite criterii la formarea fondurilor de dezvoltare ale societatii;

b) este o contributie obligatorie , toate persoanele fizice sau juridice care beneficiaza de venituri trebuie sa participe la formarea acestor fonduri;

c) impozitele sunt prelevari cu titlu nerambursabil;

d) impozitele sunt datorate conform dispozitiilor legale;

e) sunt datorate de catre persoane fizice si juridice;

f) impozitul se datoreaza pentru veniturile realizate si bunurile detinute.

Impozitele pot fi folosite pentru a încuraja sau descuraja o anumita activitate economica. Fara sa înceteze a fi un mijloc de acoperire a cheltuielilor publice, venitul fiscal a devenit un mijloc de interventie in domeniul economic si social.

Pe plan social, rolul impozitelor se concretizeaza prin faptul ca prin intermediul lor, statul procedeaza la redistribuirea unei parti importante din produsul intern brut între clase si paturi sociale, între persoane fizice si juridice.

Impozitele, taxele, contributiile, reprezinta fundamentul si motivatia pe care este construita fiscalitatea.

Sistemul fiscal reprezinta totalitatea impozitelor si taxelor realizate prin intermediul unui mecanism bazat pe tehnici, metode si instrumente specifice desfasurarii activitatii de urmarire si control cu ajutorul aparatului fiscal. Legea fundamentala a statului de drept consfinteste obligatia tuturor cetatenilor tarii de a contribui prin impozite si taxe la realizarea veniturilor publice.

Obligatia persoanelor fizice si juridice de a contribui sub forma de impozite si taxe la constituirea fondurilor bugetare da nastere la “Creanta fiscala” pentru buget si “Obligatie fiscala” pentru agentul economic.

Creanta fiscala reprezinta dreptul statului de a percepe prin organele fiscale impozite, taxe si alte venituri in contul bugetului.

Titlul de creanta fiscala este actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia fiscala a unei persoane fizice sau juridice. Intocmirea titlurilor de creanta fiscala este realizata fie de organele fiscale in cadrul dreptului de control privind organizarea si desfasurarea activitatilor economice producatoare de venituri impozabile, instantele de judecata, notariatele de stat, organele vamale, regiile autonome, societatile comerciale ale persoanelor juridice pentru impozitul pe profit taxa pe valoare adaugata, impozitul pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, impozite si taxe retinute de persoane carora le platesc venituri sau presteaza servicii.

Creanta fiscala inceteaza atunci cand obligatia fiscala a contribuabilului este achitata, compensata sau prescrisa. Obligatia fiscala de a vira impozite si taxe la bugetul public si la fondurile speciale extrabugetare revine persoanelor fizice si juridice, romane si straine, numite contribuabili.

Preview document

Impozit pe Profit - Pagina 1
Impozit pe Profit - Pagina 2
Impozit pe Profit - Pagina 3
Impozit pe Profit - Pagina 4
Impozit pe Profit - Pagina 5
Impozit pe Profit - Pagina 6
Impozit pe Profit - Pagina 7
Impozit pe Profit - Pagina 8
Impozit pe Profit - Pagina 9
Impozit pe Profit - Pagina 10
Impozit pe Profit - Pagina 11
Impozit pe Profit - Pagina 12
Impozit pe Profit - Pagina 13
Impozit pe Profit - Pagina 14
Impozit pe Profit - Pagina 15
Impozit pe Profit - Pagina 16
Impozit pe Profit - Pagina 17
Impozit pe Profit - Pagina 18
Impozit pe Profit - Pagina 19
Impozit pe Profit - Pagina 20
Impozit pe Profit - Pagina 21
Impozit pe Profit - Pagina 22
Impozit pe Profit - Pagina 23
Impozit pe Profit - Pagina 24
Impozit pe Profit - Pagina 25
Impozit pe Profit - Pagina 26
Impozit pe Profit - Pagina 27
Impozit pe Profit - Pagina 28
Impozit pe Profit - Pagina 29
Impozit pe Profit - Pagina 30
Impozit pe Profit - Pagina 31
Impozit pe Profit - Pagina 32
Impozit pe Profit - Pagina 33
Impozit pe Profit - Pagina 34
Impozit pe Profit - Pagina 35
Impozit pe Profit - Pagina 36
Impozit pe Profit - Pagina 37
Impozit pe Profit - Pagina 38
Impozit pe Profit - Pagina 39
Impozit pe Profit - Pagina 40
Impozit pe Profit - Pagina 41
Impozit pe Profit - Pagina 42
Impozit pe Profit - Pagina 43
Impozit pe Profit - Pagina 44
Impozit pe Profit - Pagina 45
Impozit pe Profit - Pagina 46
Impozit pe Profit - Pagina 47
Impozit pe Profit - Pagina 48
Impozit pe Profit - Pagina 49
Impozit pe Profit - Pagina 50
Impozit pe Profit - Pagina 51
Impozit pe Profit - Pagina 52
Impozit pe Profit - Pagina 53
Impozit pe Profit - Pagina 54
Impozit pe Profit - Pagina 55
Impozit pe Profit - Pagina 56
Impozit pe Profit - Pagina 57
Impozit pe Profit - Pagina 58
Impozit pe Profit - Pagina 59
Impozit pe Profit - Pagina 60
Impozit pe Profit - Pagina 61
Impozit pe Profit - Pagina 62
Impozit pe Profit - Pagina 63
Impozit pe Profit - Pagina 64
Impozit pe Profit - Pagina 65
Impozit pe Profit - Pagina 66
Impozit pe Profit - Pagina 67
Impozit pe Profit - Pagina 68
Impozit pe Profit - Pagina 69
Impozit pe Profit - Pagina 70
Impozit pe Profit - Pagina 71
Impozit pe Profit - Pagina 72
Impozit pe Profit - Pagina 73
Impozit pe Profit - Pagina 74
Impozit pe Profit - Pagina 75
Impozit pe Profit - Pagina 76
Impozit pe Profit - Pagina 77
Impozit pe Profit - Pagina 78
Impozit pe Profit - Pagina 79
Impozit pe Profit - Pagina 80
Impozit pe Profit - Pagina 81
Impozit pe Profit - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Impozit pe Profit.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE Reforma contabilă din ţara noastră a început odată cu adoptarea Legii Contabilităţii nr. 82 / 1991, ale cărei prevederi – privind...

Contabilitatea relațiilor cu bugetul statului la SC Severnav SA

CAPITOLUL I. CADRUL ORGANIZATORIC DE DESFĂSURARE A ACTIVITĂŢII LA S.C. SEVERNAV S.A. 1.1 Scurt istoric Societatea comercială SEVERNAV S.A. este...

Contabilitatea Datoriilor Fata de Bugetul Statului, Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat si alte Organisme Publice

Argument Lucrarea de faţă urmăreşte să surprindă principalele aspecte legate de fiscalitatea de la noi din ţară. Se pune un accent deosebit pe...

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor Directe la SC Con Invest SRL

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licență se intitulează Contabilitatea și fiscalitatea impozitelor directe și este structurată pe trei...

Contabilitatea și fiscalitatea decontărilor cu personalul

Introducere Tematica salarizării a fost, este și va ramâne un subiect des dezbătut, deoarece are o puternică influență în economie și fiecare...

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin...

Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL

Capitolul 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE NEW MODE S.R.L. Societatea comercială DC NEW MODE a fost înfiinţată în anul 1994, în baza Legii...

Impozitul pe Profit

CAPITOLUL I Aspecte fiscale privind impozitul pe profit 1.1 Conceptul, funcţiile, formele şi repartizarea profitului Termen de origine latină,...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității Agenților Economici privind Impozitul pe Profit

CAPITOLUL I CADRUL GENERAL ORGANIZATORIC LA REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BACĂU 1.1. PREZENTAREA REGIEI Regia Autonomă de Gospodărire...

Impozitul pe Profit

CAPITOLUL 1 1.1 NOŢIUNEA DE IMPOZIT 1.1.1 INSTITUŢIA IMPOZITULUI Pe parcursul evoluţiei societăţii, impozitele reflectau diversele dări plătite...

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin...

Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL

Capitolul 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE NEW MODE S.R.L. Societatea comercială DC NEW MODE a fost înfiinţată în anul 1994, în baza Legii...

Impozitul pe Profit

Impozitul pe profit este un impozit direct si real. Pentru a întelege mai bine aceasta afirmatie vom da câteva definitii. Impozitul este o forma...

Contabilitatea Decontarii cu Bugetul Statului

CAPITOLUL I Aspecte generale privind impozitele şi taxele mobilizate la bugetul de stat 1. Structurã şi caracteristici ale impozitelor şi taxelor...

Impozitul pe Profit

INTRODUCERE În ţările cu economie de piaţă, un rol deosebit de important şi cu implicaţii multiple, îl au problemele fiscale şi bugetare....

Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii

Capitolul I. Rolul şi locul impozitului pe profit în sistemul fiscal modern „În neocapitalismul modern, impozitul capătă o semnificaţie mai...

Ai nevoie de altceva?