Impozitarea Activitatilor Desfasurate de Persoane Fizice la Nivelul Municipiului Bacau

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Impozitarea Activitatilor Desfasurate de Persoane Fizice la Nivelul Municipiului Bacau.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 70 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere.pag.4
Evoluţia impozitului asupra activităţilor desfaşurate de persoane fizice din 1900 şi până astăzi.pag.7
1.1 Caracteristici generale
1.2Rolul impozitelor pe venit ca sursă a bugetului de stat.pag.13
1.2.1 Conţinutul şi rolul impozitelor
1.2.2 Elementele impozitului
1.3Evoluţia fiscalităţii în România în perioada post-decembristă.pag.16
1.3.1 Noul cod fiscal pentru 2008
1.3.2 Influenţa presiunii fiscal asupra încasării veniturilor fiscal.Curba Laffer pentru România
1.4 Instituţiile statului implicate în activitatea fiscală.pag.26
1.4.1 Prezentarea instituţiilor publice
CAPITOLUL 2
Formele de venit obţinute de persoane fizice şi impozitarea lor.pag.31
2.1 Dubla impunere juridică internaţională.pag 37
2.1.1 Metode pentru evitarea dublei impun
2.1.2 Cum se impun diferite categorii de venituri
2.1.3 Convenţii internaţionale pentru evitarea dublei impuneri încheiate între România şi alte state
2.2 Analiza formelor de venit.pag.47
CAPITOLUL 3
Studiu de caz pe exemplul notarului public.pag.56

Extras din document

Introducere

Persoanele fizice autorizate care desfaşoară activităţi independente trebuie sa depună la direcţiile teritoriale de finanţe o cerere prin care să opteze pentru unul dintre cele două sisteme de impozitare a venitului – în sistem real sau pe norme de venit. În categoria acestor persoane intră contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente cum ar fi din producerea şi comercializarea de încălţăminte, îmbrăcăminte, broderie, ceaprazarie, comerţ cu plante medicinale, comerţ cu produse agroalimentare, animale, peşti exotici, vulcanizare, reparaţii ţi întreţinere moto-velo, vopsitorie auto, precum şi din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor, zarzavaturilor în sere şi solarii, ciuperci, arbuşti şi plante decorative. "Cei care optează pentru impozitarea în sistem real trebuie să ţină evidenţa financiar-contabilă, iar impozitul se aplică pe venitul rezultat din această evidenţă. Persoanele fizice autorizate care optează pentru impozitarea pe norme de venit nu trebuie să ţină nici o evidenţa şi nici nu sunt verificate de către organele de specialitate. Normele de venit sunt stabilite de fiecare direcţie de finanţe judeteană.

O persoana fizică independentă care intenţionează să obţina venituri din prestarea de servicii trebuie să se autorizeze pentru a putea desfaşura activităţi economice. Autorizarea se poate face in toate domeniile, excepţie făcând meseriile sau domeniile reglementate prin legi speciale (medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect etc.).

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, precum şi asociaţiile familiale au calitatea de angajat propriu. Astfel, trebuie avut în vedere faptul că aceste persoane nu pot angaja alte persoane cu contract individual de muncă pentru desfaşurarea activităţilor autorizate. De asemenea, întrucât au calitatea de angajat propriu, acestea trebuie să se asigure în sistemul public de pensii, al asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj. Persoana fizică autorizată emite facturi şi/sau chitanţe către persoana juridică sau fizică cu care a incheiat contractul de servicii, pe baza căreia aceasta va fi platită.

Ministerul de Finanţe poate opta pentru impozitarea veniturilor obţinute din aceste activităţi în baza normelor de venit. Acestea nu trebuie să ţină nici un jurnal contabil, nefiind obligate să ţină contabilitatea în partida simplă. Norma de venit trebuie cuprinsă în declaraţia de venit anuală, fiind supusă impozitării împreuna cu alte tipuri de venit. Autorităţile locale ale fiecarei localităţi stabilesc anual nivelul normei de venit.

În afara impozitului pe venitul persoanelor fizice, conform Legii 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănatăţii, persoanele fizice autorizate trebuie să plătească o contribuţie la fondul asigurărilor sociale de sănătate, la nivelul de 6,5% din venitul impozabil, adică din norma de venit, respectiv din venitul real, în fuctie de sistemul de impozitare aplicabil. Ca şi în cazul impozitului pe venit, trebuie depusă o declaraţie privind plata contribuţiei la asigurările sociale de sănătate iar plata trebuie facută, de asemenea, în avans, trimestrial.

Art. 46. - (1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.

(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decat cele prevăzute la alin. (3), precum şi din practicarea unei meserii.

(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat,notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfaşurate în mod independent, în condiţiile legii.

(4) Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrica şi de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.

Venitul net din activităţi independente, realizat de persoanele fizice în cadrul unor asociaţii între persoane fizice şi persoane juridice, se calculează la nivelul asociaţiei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi îşi desfaşoară activitatea individual, venitul net se determină pe baza de norme de venit. Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin al Ministrului Finanţelor Publice stabileşte nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza de norme de venit.

Normele de venit şi coeficientii de corecţie ai acestora, stabiliţi în funcţie de condiţiile specifice de desfăşurare a activităţii, se aprobă de direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel tarziu în ultima zi a lunii decembrie a anului fiscal precedent celui pentru care sunt stabiliţi.

În cazul contribuabililor pentru care venitul se determină pe baza de norme de venit şi care îşi desfaşoară activitatea pe perioade mai mici de un an, normele de venit se reduc proporţional cu perioada nelucrată.

Pentru contribuabilii care desfăţoara mai multe activităţi la care impunerea se face pe baza de norme de venit, impunerea se stabileste în funcţie de norma de venit cea mai mare. Contribuabilii care desfaşoară atât activităţi impuse pe baza de norme de venit, cât şi activităţi care nu se regăsesc în nomenclatorul comunicat prin ordin al ministrului Finaneţelor

Regulile de mai înainte nu se aplică fondurilor de investiţie constituite ca asociaţii fără personalitate juridică.

În cazul asociaţiilor constituite între persoane fizice şi persoane juridice române, care nu dau naştere unei juridice, se aplică metodologia specifică impozitului pe profit, iar persoanele fizice asociate îşi declară venitul ca venit din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net.

Impozitul pe venit este un impozit direct care se stabileşte asupra veniturilor realizate de persoanele fizice.

Impozitul pe venit este o sursă a bugetului de stat, facând parte din categoria veniturilor curente fiscale.

CAPITOLUL 1

Evoluţia impozitului asupra activităţilor deşfaurate de persoane fizice din 1990 până astăzi

1.1 Caracteristici generale

La plata impozitului sunt supuse persoanele fizice care au domiciliul sau rezidenţa într-un anumit stat, precum şi cele nerezidente care realizează venituri din surse aflate pe teritoriul acestui stat, cu unele excepţii prevăzute de lege.

De la plata impozitului pe venit se acordă o serie de scutiri. Sunt exceptaţi de la plata impozitului pe venit:

- suveranii şi familiile regale;

-diplomaţi străini acreditaţi în ţara respectivă dar cu condiţia reciprocităţii;- uneori militarii;

- instituţiile publice şi persoanele fizice care realizau venituri sub minimul neimpozabil (venituri care nu depăşesc un anumit plafon).

Obiectul impozabil este format din veniturile obţinute din industrii, comerţ, agricultură, bănci, asigurări, profesii libere etc., de către agenţii economici proprietari, micii meşteşugari, muncitorii, funcţionarii, liber profesioniştii.

Venitul impozabil este cel care rămâne după ce din venitul brut se fac unele scăzăminte cum ar fi:

- cheltuieli de producţie;

- dobânzile plătite pentru creditele plătite;

- sumele prelevate la fondul de amortizare şi la fondul de rezervă;

- primele de asigurare plătite;

- cotizaţiile la asigurările de boală;

- pierderile din activitatea anilor precedenţi;

- pierderile provocate de calamităţile naturale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Impozitarea Activitatilor Desfasurate de Persoane Fizice la Nivelul Municipiului Bacau.doc