Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 37591
Mărime: 206.34KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
licenta 2007

Cuprins

Introducere 2

Capitolul 1 - EVOLUŢIA SISTEMELOR FISCALE, A NIVELULUI ŞI

STRUCTURII FISCALITĂŢII 5

1.1.Sistemele fiscale şi evoluţia fiscalităţii până la sfârşitul celui

de-al doilea război mondial 5

1.2.Perioada postbelică până la sfârşitul secolului XX 12

Capitolul 2 - POLITICA FISCALĂ ŞI SISTEMUL FISCAL DIN

ROMÂNIA 25

2.1. Politica fiscală şi reforma sistemului fiscal în România după

1989 până la aprobarea Codului fiscal 25

2.2.Principiile generale ale Codului Fiscal din România 47

2.3. Evoluţia şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetare în

România în perioada 2003-2006 54

Capitolul 3 - POLITICA FISCALĂ - INSTRUMENT DE REALIZARE

A ECHILIBRULUI ECONOMIC ŞI SOCIAL 59

3.1.Rolul politicii fiscale în îndeplinirea funcţiilor statului 59

3.2.Influenţa instituţiilor politice asupra structurii şi mărimii

cheltuielilor bugetare 74

3.3.Impactul politicii fiscale asupra creşterii economice 80

Concluzii 86

Bibliografie selectivă 9

Extras din document

INTRODUCERE

În orice orânduire socială, sistemul veniturilor publice (în speţă impozitele şi taxele) este determinat de formele de proprietate asupra mijloacelor de producţie şi de relaţiile marfă-bani, de atribuţiile şi funcţiile statului.

În Constituţia României, referitor la contribuţiile financiare, se arată că „cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi taxe, la cheltuielile publice”, că „sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale” şi că „orice alte prestaţii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situaţii excepţionale”

Politica fiscalã promovatã de autoritãţile guvernamentale ale oricãrui stat contemporan este orientatã, de regulã, spre atingerea unor obiective microeconomice şi macroeoconomice ce derivã din rolurile pe care statul trebuie să le îndeplineascã în economie:

_ un rol alocativ,

_ un rol distributiv;

_ un rol stabilizator.

În aceste condiţii, autoritãţile guvernamentale, prin producţia şi oferta de bunuri publice pe care le finanţeazã fie pe seama impozitelor sau taxelor, fie pe seama împrumuturilor publice, influenţeazã atât funcţiile de utilitate ale indivizilor, cât şi funcţiile de producţie ale agenţilor economici din sectorul privat. La nivel macroeconomic, deciziile de politicã fiscalã ale autoritãţilor guvernamentale legate fie de cheltuielile publice, fie de fiscalitate, pot fi orientate şi spre stimularea procesului de dezvoltare.

Veniturile publice includ resursele financiare ale administraţiei de

stat, ale asigurărilor sociale de stat şi ale instituţiilor publice cu caracter autonom. Dimensiunea şi structura lor depind de un complex de factori, în care se includ:

- factori economici, concretizaţi în produsul intern brut şi dinamica sa;

- factori monetari, de tipul masă monetară, credit, dobândă, concretizaţi în preţ şi evoluţia sa;

- factori sociali, respectiv educaţionali, culturali, de sănătate ş.a.;

- factori demografici, concretizaţi în numărul şi structura populaţiei care determină numărul contribuabilor;

- factori politici şi militari;

- factori financiari, care se concretizează în dimensiunea cheltuielilor

publice.

Impunerea fiscală este o formă de constituire a unei părţi din veniturile statului, caracterizată prin prelevarea conform legii a unei părţi din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice în vederea acoperirii cheltuielilor publice. Toţi cei de la care se percep impozite sunt numiţi generic contribuabili. Ca rezultat al impunerii fiscale se formează veniturile fiscale ale statului, în principal sub forma impozitelor şi taxelor.

Impunerea fiscală are următoarele caracteristici:

a) este obligatorie, în sensul că este efect al legii, lege care precizează la cine se referă, în legătură cu ce se stabileşte etc. Introducerea unei legi referitoare la impunere se poate face numai de organul legislativ naţional (parlamentul) sau de consiliile locale în limitele stabilite de parlament.

b) are titlu definitiv şi nerambursabil, ceea ce înseamnă că, dacă plata impozitului/taxei a fost făcută conform legii, contribuabilul nu o poate reclama sau redobândi în nici un fel.

c) este fără contraprestaţie, ceea ce înseamnă că în schimbul plăţii impozitului/taxei nu se poate pretinde un serviciu imediat, direct şi echivalent.

Veniturile fiscale, şi mai cu seamă impozitele, îndeplinesc în societate un rol complex, financiar, economic şi social.

Rolul financiar al impozitelor se exprimă în faptul că ele reprezintă principalul mijloc de formare a veniturilor statului, reprezentând în mod frecvent peste 90% din totalul acestora.

Rolul economic al impozitelor se concretizează în faptul că, prin tipologia şi dimensiunea lor, ca şi prin înlesnirile şi înăspririle fiscale, statul poate încuraja sau nu activitatea economică.

Rolul social al impozitelor se concretizează în posibilitatea, pe care o dobândeşte statul, de a redistribui produsul social

Impunerea fiscală este introdusă prin lege, care precizează pentru fiecare impozit în parte care sunt contribuabilii, materia impozabilă, mărimea relativă a impozitului, termenele de plată, sancţiunile referitoare la sustragere. Impunerea fiscală include o latură politică, prin care se stabileşte cine şi pentru ce plăteşte impozitul, şi o latură tehnică, adică metodele şi tehnicile prin care se măsoară obiectul impunerii şi se determină cuantumul impozitului.

Prin fiscalitate statul încearcă să realizeze un echilibru între eficienţă şi echitate. Pe de o parte, statul trebuie să asigure prin fiscalitate colectarea fondurilor pentru realizarea programelor sociale, economice, de colaborare internaţională ş.a. Pe de altă parte, fiscalitatea trebuie organizată astfel încât să nu apese pe cei defavorizaţi, ceea ce revine la realizarea unei redistribuiri a veniturilor.

Impozitele directe sunt o categorie de impozite clasificate după criteriul trăsăturilor de fond şi de formă. Ele prezintă o serie de avantaje rezultate din trăsături ce răspund cerinţelor multora din principiile impunerii: sunt nominative, sunt legate de puterea economică şi de situaţia personală a contribuabilului, sunt aduse la cunoştinţa plătitorului anticipat plăţii atât în ce priveşte suma de plată, cât şi termenele-scadenţă.

Impozitele indirecte sunt aşezate asupra vânzărilor de mărfuri şi prestărilor de servicii, ceea ce conferă acestora caracterul de impozit pe cheltuieli sau de impozit pe consum. Această ultimă formulare decurge din faptul că suportatorul impozitelor indirecte este consumatorul final. Toţi ceilalţi agenţi economici, inclusiv investitorii, care folosesc un bun sau serviciu includ cheltuielile de achiziţie a acestora în costul produsului/serviciului pe care ei îl fabrică şi îl oferă spre vânzare pe piaţă. Ei transferă impozitul indirect (inclus în preţul de achiziţie) asupra preţului de vânzare a propriului produs/serviciu, astfel încât nu mai suportă acest impozit.

Impozitele indirecte, fiind incluse în preţul de achiziţie a unui bun/serviciu, nu pot fi aşezate, în general, ţinând seama de situaţia personală a contribuabilului de facto, adică a cumpărătorului/consumatorului. Dacă raportăm acest lucru la veniturile consumatorilor, extrem de variate, rezultă că impozitele indirecte au caracter regresiv şi răspund în mică măsură cerinţelor principiilor de echitate fiscală.

Procesul de dezvoltare economicã poate fi influenţat prin intermediul mãsurilor de politicã fiscalã întreprinse de autoritãţile guvernamentale. Însã, efectele unor asemenea mãsuri sunt diverse şi diferã de la un caz particular la altul, ceea ce face sã nu existe o soluţie universal valabilã pentru autoritãţile guvernamentale ce doresc sã stimuleze dezvoltarea economicã.

Prin urmare, reuşita utilizãrii de cãtre autoritãţile guvernamentale a instrumentelor de politicã fiscalã pentru antrenarea şi amplificarea dezvoltãrii economice depinde decisiv de capacitatea acestora de a aprecia conjunctura economicã actualã, de a alege instrumentul potrivit de intervenţie şi de a anticipa corect efectele produse în economie de utilizarea acestuia.

Preview document

Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 1
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 2
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 3
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 4
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 5
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 6
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 7
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 8
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 9
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 10
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 11
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 12
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 13
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 14
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 15
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 16
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 17
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 18
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 19
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 20
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 21
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 22
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 23
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 24
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 25
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 26
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 27
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 28
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 29
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 30
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 31
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 32
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 33
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 34
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 35
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 36
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 37
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 38
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 39
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 40
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 41
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 42
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 43
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 44
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 45
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 46
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 47
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 48
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 49
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 50
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 51
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 52
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 53
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 54
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 55
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 56
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 57
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 58
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 59
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 60
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 61
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 62
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 63
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 64
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 65
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 66
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 67
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 68
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 69
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 70
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 71
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 72
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 73
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 74
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 75
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 76
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 77
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 78
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 79
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 80
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 81
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 82
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 83
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 84
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 85
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 86
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 87
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 88
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 89
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 90
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 91
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 92
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 93
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 94
Influența Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Influenta Politicii Fiscale asupra Echilibrului Economic.doc

Alții au mai descărcat și

Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă

Activitatea economică reprezintă un domeniu fundamental pentru existenţa societăţii omeneşti, pentru ameliorarea continuă a condiţiei umane. Omul...

Politica Fiscala Romania

INTRODUCERE ranziţia în economia de piaţă este un proces de durată, alcătuit dintr-o multitudine de sfere intercalate de activităţi economice....

Contabilitatea și Fiscalitatea Impozitelor Directe la SC Con Invest SRL

INTRODUCERE Tema lucrării mele de licență se intitulează Contabilitatea și fiscalitatea impozitelor directe și este structurată pe trei...

Sistemul Fiscal din România

Conceptul şi necesitatea fiscalităţii 1.1.Conceptul de fiscalitate Noţiunile privind «fiscalitatea», «sistemul fiscal» şi «fiscul» au apărut pe o...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Politica financiară a României

Capitolul 1. Politica financiară. Aspecte teoretice 1.1. Mecanismul financiar – componenta de bază a mecanismului de funcţionare a economiei...

Politicile Monetare și Fiscale și Impactul Lor asupra Echilibrului Balanței de Plăți

Capitolul 1 Balanţa de plăţi: concept, forme, structură Conceptul de balanţă a fost lansat iniţial de mercantilişti in secolul al XVII-lea şi...

Impozitul pe Venit

Introducere “Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact prin reglementările legale privind dreptul...

Politica Monetara si Instrumente de Politica Moneetara a BNR

Capitolul I. Teoriile monetare – fundament teoretic al politicilor monetare Considerată un ansamblu de abordări alternative, teoria monetară...

Criminalitatea economico-financiară

INTRODUCERE "Criminalitatea economico-financiară distorsionează mediul de afaceri prin atingerea gravă adusă concurenței loiale și este intim...

Ratele de Schimb si Economiile Deschise

alte tari. Schimbul liber de produse si servicii între tot mai multe tari constituie astazi un proces înscris ferm în tendinta de globalizare si...

Impozitul pe Venit

CAPITOLUL Ι LOCUL SI ROLUL IMPOZITULUI PE VENIT 1.1 IMPOZITELE.CONTINUT, ROL, PRINCIPII, ELEMENTE TEHNICE Impozitul este o categorie istorica...

Rolul Politicii Fiscale asupra Cresterii Economice

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Cresterea economica constituie o problema de maxima importanta pentru organele de guvernamant din...

Ai nevoie de altceva?