Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 18517
Mărime: 2.07MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Coordonator Prof Dr Univ. Preda Mircea,Man Mariana, Isac Claudia
LUCRAREA DORESTE O ANALIZA ASUPRA METODEI CONTABILE FOLOSITE IN CADRUL E.M. PETRILA,PRECUM SI MODUL IN CARE ACEASTA A FOST INFORMATIZATA PENTRU O MAI BUNA FOLOSIRE. LUCRAREA A FOST PREZENTATA IN CADRUL SESIUNII DE LICENTA LA UNIV.PETROSANI, FACULTATEA DE STIINTE

Cuprins

CAPITOLUL I 6

1 Prezentarea activităţii economice la Exploatarea Minieră Petrila 6

1.1 Obiectul de activitate 6

1.2 Structura organizatorică şi organizaţională 6

1.3 Organigrama minei E.M. Petrila 13

1.3.1 Clădirile din incinta E.M. Petrila 16

1.3.2 Funcţiile principale ale activităţii de producţie 17

1.3.3 Activitatea de gestiune 17

1.3.4 Activitatea de montaj, reparaţii şi întreţinere 18

1.3.5 Activitatea de transport 18

1.3.6 Dotarea informatică 18

CAPITOLUL II 19

2 Concepte generale de contabilitate şi calculaţie a costurilor şi metode 19

2.1 Managementul costurilor 19

2.2 Obiectivele managementului costurilor de proiect 19

2.2.1 Aspecte legate de controlul costurilor 20

2.2.2 Lista factorilor determinanţi pentru managementul costurilor 20

2.2.3 Abordarea costului total in managementul de proiect 21

2.2.4 Bugetele 22

2.2.5 Programarea în timp a bugetelor 22

2.2.6 Defalcarea bugetului 22

2.2.7 Schimbările de buget 22

2.2.8 Provizioanele de riscuri şi cheltuieli 23

2.3 Contabilitatea costurilor de producţie 23

2.3.1 Continutul si clasificarea costurilor 23

2.4 Clasificarea purtătorilor de costuri 27

2.5 Procedee de calculaţie a costurilor 28

2.6 Metode de calculaţie a costurilor 29

2.6.1 Metoda globală 29

2.6.2 Metoda pe faze 30

2.6.3 Metoda pe comenzi 30

2.6.4 Metoda costurilor variabile (direct-costing) 31

2.6.5 Metoda costurilor standard sau normate 32

2.6.6 Metoda coeficienţilor de echivalenţă 32

2.7 Sistemul de conturi utilizat de contabilitatea de gestiune 32

2.7.1 Contabilitatea decontărilor interne 33

2.7.2 Rolu şi funcţiile conturilor de calculaţie 35

2.7.3 Contabilitatea costului producţiei 37

2.22 Operaţii economice privind contabilitatea internă de producţie 38

2.8 Etapele privind calculaţia costurilor de producţie 41

CAPITOLUL III 46

3 Elemente şi noţiuni privind sistemele informatice 46

3.1 Sisteme informaţionale 46

3.2 Informaţia 47

Caracteristicile informaţiei 47

3.3 Clasificarea sistemelor informatice 48

3.4 Sisteme informatice de gestiune 49

3.4.1 Structura generală a unui sistem informatic de gestiune 50

3.4.2 Analiza sistemului (produsului) informatic 52

3.4.3 Proiectarea sistemului (produsului) informatic 52

3.4.4 Realizarea sistemului (produsului) informatic 52

CAPITOLUL IV 53

4 Utilizarea MS Excel în calculaţia şi contabilitatea costurilor la EM Petrila 53

4.1 Excel - prezentarea interfaţei 54

4.2 Bara de titlu 54

4.3 Bara de meniuri 55

4.4 Bara de instrumente 55

4.5 Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel 56

4.6 Bara de formatare 57

4.7 Barele de defilare 58

4.7.1 Deplasarea în cadrul documentului 58

4.8 Crearea primului document Excel 59

4.8.1 Introducerea datelor 62

4.8.2 Modificarea sau ştergerea unei înregistrări 63

4.9 Salvarea unui document 63

4.9.1 Salvarea automată 65

4.10 Deschiderea documentelor 66

4.11 Formatarea unui document Excel 67

4.11.1 Înserarea foilor de lucru 67

4.11.2 Mutarea / Copierea foilor de lucru 68

4.11.3 Ştergerea foilor de lucru 69

4.11.4 Denumirea / Redenumirea foilor de lucru 70

4.11.5 Înserarea coloanelor sau a rândurilor 71

4.11.6 Ştergerea coloanelor sau a rândurilor 72

4.11.7 Modificarea latimii coloanelor 72

4.11.8 Modificarea înălţimii rândurilor 72

4.12 Formatarea unui document Excel 73

4.12.1 Formatarea textului 73

4.12.2 Formatarea numerelor 75

4.12.3 Formatarea datelor 76

4.13 Îmbinarea celulelor 76

4.14 Borduri şi culori 77

4.15 Studiu de caz privind contabilitatea costurilor la EM Petrila 79

4.15.1 Reflectarea costurilor de producţie în contabilitatea de gestiune 79

4.15.2 Interdependenţa dintre contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune 84

4.16 Contabilitatea fluxului producţiei obţinute 91

CAPITOLUL V Concluzii şi propuneri 96

BIBLIOGRAFIE 97

Extras din document

CAPITOLUL I

1 Prezentarea activităţii economice la Exploatarea Minieră Petrila

1.1 Obiectul de activitate

Pe teritoriul oraşului Petrila, in cadrul economiei sale, işi desfăşoară activitatea Exploatarea Minieră Petrila, puternică şi importantă unitate carboniferă care se numără printre cele mai mari exploatări de profil din bazinul Văii Jiului, fiind in acelaşi timp una dintre marile producătoare de huilă din ţară. Totodată Mina Petrila, cu bogatele sale tradiţii în valorificarea principalei bogăţii, din subsolul acestor frumoase meleaguri, din perimetrul său au fost extrase, cu mai bine de 100 ani în urmă, primele tone de cărbune din Valea Jiului.

1.2 Structura organizatorică şi organizaţională

Prezentare generală a C.N.H. S.A. Petroşani:

Compania Naţională a Huilei S.A. Petroşani a fost înfiinţată prin Hotărârea de Guvern nr.806 /20.11.1998 ca Societate Comercială pe Acţiuni cu capital integral de Stat, cu sediul în municipiul Petroşani, str. Timişoara nr. 2, jud. Hunedoara, cod poştal 332015; cont bancar: 2511.1-2.1/ROL.

Exploatarea Minieră Petrila este sucursală a C.N.H. Petroşani, cu sediul social: Petrila, str. Minei, nr.2, activitatea principală: Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (pcs > 23865kj/kg).

Cod CAEN 1010, CUI: 16353378/22.04.2004, Nr. de ordine în registrul comerţului: J20/623/21.04.2004

Compania are ca obiect de activitate:

-explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea şi prelucrarea cărbunilor şi gazelor însoţitoare, slamului, în perimetrele în care s-a obţinut licenţa;

-efectuarea de acte de comerţ intern şi extern pentru activitatea proprie;

-activitate de proiectare, de construcţii-montaj, confecţionarea şi repararea pieselor de schimb, transport, informatică, protecţia mediului şi orice alte activităţi şi servicii necesare realizării obiectului său principal de activitate;

-asigurarea serviciilor de sănătate pentru salariaţii proprii, a refacerii capacităţii în caz de accident de muncă sau în legătură cu munca, boala profesionala sau în legătură cu profesia;

-executarea de lucrări şi servicii sau efectuarea de acte de comerţ, necesare îndeplinirii obligaţiilor faţă de salariaţii proprii prevăzute în legislaţia în vigoare sau în contractul colectiv de muncă.

Compania Naţională a Huilei S.A. este condusă de Adunarea Generală a Acţionarilor constituită din reprezentanţii statului şi de către un Consiliu de Administraţie.

Conducerea executivă a Companiei Naţionale a Huilei S.A. este asigurată de un director general, care este şi preşedintele Consiliului de Administraţie.

În relaţiile cu terţii, Compania este reprezentată de către directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administraţie, care semnează actele ce o angajează faţă de aceştia.

Compania Naţională a Huilei S.A are în componenţă:

- 10 exploatări miniere

- 1 exploatare de preparare a cărbunelui

- 1 staţie centrală de salvare minieră

Compania Naţională a Huilei S.A are în proces de închidere:

- 1 exploatare minieră

- 3 uzine de preparare a cărbunelui

Nivelul tehnologic actual:

- 3 abataje frontale complex mecanizate care asigură 13 % din producţie;

- 5 abataje frontale cu front lung, cu susţinere individuală, care asigură 6,5 % din producţie;

- 3 abataje frontale cu front scurt, cu susţinere individuală, care asigură 3,7 % din producţie;

- 24 abataje cu banc de cărbune subminat care au o pondere de 71 % din producţia extrasă;

- diferenţa de producţie este obţinută din lucrările de pregătiri miniere

Preview document

Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 1
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 2
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 3
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 4
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 5
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 6
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 7
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 8
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 9
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 10
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 11
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 12
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 13
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 14
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 15
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 16
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 17
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 18
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 19
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 20
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 21
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 22
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 23
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 24
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 25
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 26
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 27
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 28
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 29
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 30
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 31
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 32
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 33
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 34
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 35
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 36
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 37
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 38
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 39
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 40
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 41
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 42
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 43
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 44
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 45
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 46
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 47
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 48
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 49
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 50
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 51
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 52
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 53
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 54
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 55
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 56
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 57
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 58
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 59
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 60
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 61
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 62
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 63
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 64
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 65
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 66
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 67
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 68
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 69
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 70
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 71
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 72
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 73
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 74
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 75
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 76
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 77
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 78
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 79
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 80
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 81
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 82
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 83
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 84
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 85
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 86
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 87
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 88
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 89
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 90
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 91
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 92
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 93
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 94
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 95
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 96
Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Caz Privind Calcularea Costului de Productie la Confectia SCM Ploiesti dupa Metoda Standard-cost

CAPITOLUL 1 ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA DE GESTIUNE 1.1. OBIECTUL ŞI ROLUL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE ŞI CALCULAŢIEI COSTURILOR...

Politici și Tratamente Contabile Privind Impozitul pe Profit

INTRODUCERE Impozitul reprezintă cea mai veche şi cea mai importantă resursă financiară aflată la dispoziţia statului O zicală devenită obicei în...

Sistemul Informational Privind Contabilitatea si Gestiunea Stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Costurile și Calculația Lor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere „Calculul costurilor se sprijină pe strategia şi pe structura întreprinderii. Activităţile firmei există datorită strategiei, iar...

Incidența Metodelor de Evaluare Asupra Contabilității Firmei

Cap.I EVALUARE. NOŢIUNI GENERALE 1. DEFINIREA, COMPEXITATEA ŞI IMPORTANŢA EVALUARII Evaluarea, ca procedeu al metodei contabilităţii, reprezintă...

Contabilitatea Operațiilor privind Stocurile de Produse

ARGUMENT Rolul contabilitatii este acela de a conduce activitatea întreprinderii, de a o orienta spre o eficienţă cât mai mare, dar şi de a...

Calculatia Costurilor - SC Iasitex SA

1.1 Definerea calculatiei costurilor Necesitatea cunoasterii rezultatelor, nu numai la nivel global, ci pe fiecare activitatea consumatoare de...

Modelarea Deciziilor Contabile pe Baza Calculatiei Costurilor de Productie Studiu de Caz la SA Grasica Gradistea

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să analizeze atât determinarea costului de producţie al unei culturi cât şi modul de gândire managerială,...

Ai nevoie de altceva?