Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 97 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Coordonator Prof Dr Univ. Preda Mircea,Man Mariana, Isac Claudia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I 6
1 Prezentarea activităţii economice la Exploatarea Minieră Petrila 6
1.1 Obiectul de activitate 6
1.2 Structura organizatorică şi organizaţională 6
1.3 Organigrama minei E.M. Petrila 13
1.3.1 Clădirile din incinta E.M. Petrila 16
1.3.2 Funcţiile principale ale activităţii de producţie 17
1.3.3 Activitatea de gestiune 17
1.3.4 Activitatea de montaj, reparaţii şi întreţinere 18
1.3.5 Activitatea de transport 18
1.3.6 Dotarea informatică 18
CAPITOLUL II 19
2 Concepte generale de contabilitate şi calculaţie a costurilor şi metode 19
2.1 Managementul costurilor 19
2.2 Obiectivele managementului costurilor de proiect 19
2.2.1 Aspecte legate de controlul costurilor 20
2.2.2 Lista factorilor determinanţi pentru managementul costurilor 20
2.2.3 Abordarea costului total in managementul de proiect 21
2.2.4 Bugetele 22
2.2.5 Programarea în timp a bugetelor 22
2.2.6 Defalcarea bugetului 22
2.2.7 Schimbările de buget 22
2.2.8 Provizioanele de riscuri şi cheltuieli 23
2.3 Contabilitatea costurilor de producţie 23
2.3.1 Continutul si clasificarea costurilor 23
2.4 Clasificarea purtătorilor de costuri 27
2.5 Procedee de calculaţie a costurilor 28
2.6 Metode de calculaţie a costurilor 29
2.6.1 Metoda globală 29
2.6.2 Metoda pe faze 30
2.6.3 Metoda pe comenzi 30
2.6.4 Metoda costurilor variabile (direct-costing) 31
2.6.5 Metoda costurilor standard sau normate 32
2.6.6 Metoda coeficienţilor de echivalenţă 32
2.7 Sistemul de conturi utilizat de contabilitatea de gestiune 32
2.7.1 Contabilitatea decontărilor interne 33
2.7.2 Rolu şi funcţiile conturilor de calculaţie 35
2.7.3 Contabilitatea costului producţiei 37
2.22 Operaţii economice privind contabilitatea internă de producţie 38
2.8 Etapele privind calculaţia costurilor de producţie 41
CAPITOLUL III 46
3 Elemente şi noţiuni privind sistemele informatice 46
3.1 Sisteme informaţionale 46
3.2 Informaţia 47
Caracteristicile informaţiei 47
3.3 Clasificarea sistemelor informatice 48
3.4 Sisteme informatice de gestiune 49
3.4.1 Structura generală a unui sistem informatic de gestiune 50
3.4.2 Analiza sistemului (produsului) informatic 52
3.4.3 Proiectarea sistemului (produsului) informatic 52
3.4.4 Realizarea sistemului (produsului) informatic 52
CAPITOLUL IV 53
4 Utilizarea MS Excel în calculaţia şi contabilitatea costurilor la EM Petrila 53
4.1 Excel - prezentarea interfaţei 54
4.2 Bara de titlu 54
4.3 Bara de meniuri 55
4.4 Bara de instrumente 55
4.5 Prezentarea aplicaţiei Microsoft Excel 56
4.6 Bara de formatare 57
4.7 Barele de defilare 58
4.7.1 Deplasarea în cadrul documentului 58
4.8 Crearea primului document Excel 59
4.8.1 Introducerea datelor 62
4.8.2 Modificarea sau ştergerea unei înregistrări 63
4.9 Salvarea unui document 63
4.9.1 Salvarea automată 65
4.10 Deschiderea documentelor 66
4.11 Formatarea unui document Excel 67
4.11.1 Înserarea foilor de lucru 67
4.11.2 Mutarea / Copierea foilor de lucru 68
4.11.3 Ştergerea foilor de lucru 69
4.11.4 Denumirea / Redenumirea foilor de lucru 70
4.11.5 Înserarea coloanelor sau a rândurilor 71
4.11.6 Ştergerea coloanelor sau a rândurilor 72
4.11.7 Modificarea latimii coloanelor 72
4.11.8 Modificarea înălţimii rândurilor 72
4.12 Formatarea unui document Excel 73
4.12.1 Formatarea textului 73
4.12.2 Formatarea numerelor 75
4.12.3 Formatarea datelor 76
4.13 Îmbinarea celulelor 76
4.14 Borduri şi culori 77
4.15 Studiu de caz privind contabilitatea costurilor la EM Petrila 79
4.15.1 Reflectarea costurilor de producţie în contabilitatea de gestiune 79
4.15.2 Interdependenţa dintre contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune 84
4.16 Contabilitatea fluxului producţiei obţinute 91
CAPITOLUL V Concluzii şi propuneri 96
BIBLIOGRAFIE 97

Extras din document

CAPITOLUL I

1 Prezentarea activităţii economice la Exploatarea Minieră Petrila

1.1 Obiectul de activitate

Pe teritoriul oraşului Petrila, in cadrul economiei sale, işi desfăşoară activitatea Exploatarea Minieră Petrila, puternică şi importantă unitate carboniferă care se numără printre cele mai mari exploatări de profil din bazinul Văii Jiului, fiind in acelaşi timp una dintre marile producătoare de huilă din ţară. Totodată Mina Petrila, cu bogatele sale tradiţii în valorificarea principalei bogăţii, din subsolul acestor frumoase meleaguri, din perimetrul său au fost extrase, cu mai bine de 100 ani în urmă, primele tone de cărbune din Valea Jiului.

1.2 Structura organizatorică şi organizaţională

Prezentare generală a C.N.H. S.A. Petroşani:

Compania Naţională a Huilei S.A. Petroşani a fost înfiinţată prin Hotărârea de Guvern nr.806 /20.11.1998 ca Societate Comercială pe Acţiuni cu capital integral de Stat, cu sediul în municipiul Petroşani, str. Timişoara nr. 2, jud. Hunedoara, cod poştal 332015; cont bancar: 2511.1-2.1/ROL.

Exploatarea Minieră Petrila este sucursală a C.N.H. Petroşani, cu sediul social: Petrila, str. Minei, nr.2, activitatea principală: Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (pcs > 23865kj/kg).

Cod CAEN 1010, CUI: 16353378/22.04.2004, Nr. de ordine în registrul comerţului: J20/623/21.04.2004

Compania are ca obiect de activitate:

-explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea şi prelucrarea cărbunilor şi gazelor însoţitoare, slamului, în perimetrele în care s-a obţinut licenţa;

-efectuarea de acte de comerţ intern şi extern pentru activitatea proprie;

-activitate de proiectare, de construcţii-montaj, confecţionarea şi repararea pieselor de schimb, transport, informatică, protecţia mediului şi orice alte activităţi şi servicii necesare realizării obiectului său principal de activitate;

-asigurarea serviciilor de sănătate pentru salariaţii proprii, a refacerii capacităţii în caz de accident de muncă sau în legătură cu munca, boala profesionala sau în legătură cu profesia;

-executarea de lucrări şi servicii sau efectuarea de acte de comerţ, necesare îndeplinirii obligaţiilor faţă de salariaţii proprii prevăzute în legislaţia în vigoare sau în contractul colectiv de muncă.

Compania Naţională a Huilei S.A. este condusă de Adunarea Generală a Acţionarilor constituită din reprezentanţii statului şi de către un Consiliu de Administraţie.

Conducerea executivă a Companiei Naţionale a Huilei S.A. este asigurată de un director general, care este şi preşedintele Consiliului de Administraţie.

În relaţiile cu terţii, Compania este reprezentată de către directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de Consiliul de Administraţie, care semnează actele ce o angajează faţă de aceştia.

Compania Naţională a Huilei S.A are în componenţă:

- 10 exploatări miniere

- 1 exploatare de preparare a cărbunelui

- 1 staţie centrală de salvare minieră

Compania Naţională a Huilei S.A are în proces de închidere:

- 1 exploatare minieră

- 3 uzine de preparare a cărbunelui

Nivelul tehnologic actual:

- 3 abataje frontale complex mecanizate care asigură 13 % din producţie;

- 5 abataje frontale cu front lung, cu susţinere individuală, care asigură 6,5 % din producţie;

- 3 abataje frontale cu front scurt, cu susţinere individuală, care asigură 3,7 % din producţie;

- 24 abataje cu banc de cărbune subminat care au o pondere de 71 % din producţia extrasă;

- diferenţa de producţie este obţinută din lucrările de pregătiri miniere

Fisiere in arhiva (1):

  • Informatizarea Contabilitatii in Cadrul Exploatarii Miniere Petrila.doc

Alte informatii

LUCRAREA DORESTE O ANALIZA ASUPRA METODEI CONTABILE FOLOSITE IN CADRUL E.M. PETRILA,PRECUM SI MODUL IN CARE ACEASTA A FOST INFORMATIZATA PENTRU O MAI BUNA FOLOSIRE. LUCRAREA A FOST PREZENTATA IN CADRUL SESIUNII DE LICENTA LA UNIV.PETROSANI, FACULTATEA DE STIINTE