Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 13598
Mărime: 63.14KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA PETRE ANDREI din IASI FACULTATEA DE ECONOMIE SPECIALITATEA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Cuprins

CAPITOLUL 1.PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC

1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC. FLORISOL PRODUCT SRL

1.2.Structura organizatorica si functionala a SC.FLORISOL PRODUCT SRL

1.3.Organizarea activitatii financiar- contabile

1.4.Cadrul normativ in care isi desfasoara activitatea .Standarde internationale de contabilitate (IAS)

CAPITOLUL 2.INTOCMIREA SI PREZENTAREA SITUATIILOR

FINANCIARE.

BILANTUL CONTABIL

2.1.Continutul si structura situatiilor financiare anuale conform IFRS

2.2.Delimitari privind lucrarile de inchidere a exercitiului financiar

2.3.Bilantul –imaginea pozitiei financiare a intreprinderii

2.3.1.Dezvoltarea gandirii economice cu privire la bilantul contabil

2.3.2.Teorii cu privire la bilant

2.3.3.Rolul bilantului contabil in gestiunea patrimoniului

2.4.Contul de profit si pierdere – expresia performantelor intreprinderii

2.5.Situatia modificarii capitalului propriu

2.6.Situatia fluxurilor de trezorerie( numerar)

2.7.Notele explicative si politicile contabile

2.8.Aprobarea,semnarea,auditarea,depunerea si publicarea situatiilor financiare ale intreprinderii.

CAPITOLUL 3.ANALIZA FINANCIAR CONTABILA A SITUATIILOR FINANCIARE

3.1.Rolul analizei financiare

3.2.Analiza rezultatelor

3.3.Analiza echilibrelor financiare ale bilantului

3.4.Analiza rentabilitatii

3.5.Analiza riscurilor

Extras din document

C A P I T O L U L I

PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC

1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL.

Societatea comerciala FLORISOL PRODUCT SRL cu sediul social in str. Marasti nr 1,DOROHOI, JUDETUL BOTOSANI a fost infiintata in conformitate cu prevederile leg.31/1990 si inregistrata la Registrul Comertului J07/43/2005.

Societatea comerciala FLORISOL PRODUCT SRL este societate cu capital integral privat.Durata de activitate este nelimitata.

Reglementarile generale privind functionarea societatii sunt cuprinse in leg.31/1990,Codul fiscal,Codul de procedura fiscala,Codul muncii etc.

Capitalul social subscris si varsat este de 34.490 lei,divizat in 3449 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei,apartinand asociatului unic, structura actionariatului fiind urmatoarea;

Nr.

crt Nume actionar Numar parti sociale Valoare parti sociale Pondere %

1 FODOR MIHAI 3449 34.490 100

Societatea comerciala FLORISOL PRODUCT SRL desfasoara , activitate in domeniul extractiei turbei, cod CAEN 0892 ca activitate de baza.

1.2. Structura organizatorica si functionala a SC FLORISOL

PRODUCT SRL.

Organigrama SC FLORISOL PRODUCT SRL prin compartimentele si treptele ierarhice asigura realizarea obiectivelor societatii,in domeniile;productie,dezvoltare, comercializare, financiar – contabil,corelarea si urmarirea lor.

Structura organizatorica a unitatii este de tip ierarhic functional incluzand organele de conducere la nivel superior sub care sunt redate succesiv celelalte functii organizatorice conform dependentei ierarhice,asigurand unitatea decizionala de actiune.

Ca si activitati functionale in structura SC FLORISOL PRODUCT SRL enumeram;

-activitate de productie

-activitati comerciale privind prospectarea pietii interne

-activitati comerciale pentru desfacerea produselor

-activitati de aprovizionare cu materii prime,materiale,carburanti,piese de schimb etc

-activitati de intretinere, reparatii,modernizare a masinilor si instalatiilor

Intreaga activitate privind organizrea firmei este reflectata in urmatoarele documente;

1.Regulamentul de organizare si functionare este documentul prin care se detalieaza structura organizatorica ,descriind mecanismul de functionare a firmei prin;

- stabilirea atributiilor fiecarui departament

- precizarea sarcinilor,competentelor si responsabilitatilor tuturor functiilor existente in firma

Bibliografie

1. Directiva a IV a a Comunitatii Economice Europene 78/660/CEE din 25.07.1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societati comerciale, Publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 222/14.08/1978, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Directiva a VII a a Comunitatii Economice Europene.

3. Legea nr.31/1990, privind societatile comerciale .

4. Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata.

5. Ordinul ministrului finantelor publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

6. Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

7. Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare.

8. Ordinul ministrului finantelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

9. RISTEA MIHAI – Contabilitatea financiara – Editura Universitara Bucuresti 2004.

10. GHEORGHIU AL - Analiza economico-financiara la nivel microeconomic, Ed.Economica Bucuresti 2004 .

11. PETRIS R - Bazele contabilitatii, Ed. Gorun, Iasi 2002.

Preview document

Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 1
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 2
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 3
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 4
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 5
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 6
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 7
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 8
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 9
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 10
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 11
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 12
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 13
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 14
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 15
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 16
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 17
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 18
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 19
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 20
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 21
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 22
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 23
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 24
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 25
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 26
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 27
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 28
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 29
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 30
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 31
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 32
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 33
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 34
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 35
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 36
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 37
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 38
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 39
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 40
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 41
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 42
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 43
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 44
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 45
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 46
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 47
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 48
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 49
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 50
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 51
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 52
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 53
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 54
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 55
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 56
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 57
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 58
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 59
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 60
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 61
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 62
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 63
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 64
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 65
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 66
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 67
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 68
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 69
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 70
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 71
Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.doc

Alții au mai descărcat și

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Contabilitatea Societatilor Comerciale

Cap.I.Prezentarea entitatii I.1.Infiintare,denumire,capital Societatea BOARD SRL Piatra Neamt a luat fiinta in anul 2006, fiind inregistrata la...

Organizarea contabilității la Administrația Financiară Timișoara

Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică...

Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare

Dezvoltarea economico-socială este rezultatul a două mari tendinţe aflate într-un proces continuu de intercondiţionare: pe de o parte,...

Prezentarea și comunicarea informației prin situațiile financiare

CAPITOLUL I. ABORDĂRI ȘI POZIȚIONĂRI PRIVIND INFORMAREA PRIN SITUAȚIILE FINANCIARE 1.1 SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL CONTABILITĂȚII DE GESTIUNE La...

Bilantul si Pozitia Financiara a Intreprinderii - Abordarea Comparativa a Diferitelor Modele de Bilant

REZUMAT Lucrarea, „Bilanţul şi poziţia financiară a întreprinderii. Abordarea comparativă a diferitelor modele de bilanţ”, este structurată pe...

Situațiile financiare

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE SITUAȚIILORFINANCIARE ȘI ANALIZA SITUAȚIILOR FINANCIARE 1.1 Esența și funcțiile evidenței și...

Contabilitatea Taxei pe Valoare Adăugată

INTRODUCERE Funcţia financiar-contabilã a unei firme cuprinde ansamblu activitãţilor prin care se asigurã resursele financiare necesare atingerii...

Ai nevoie de altceva?