Lucrare diplomă mijloace fixe

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 124 în total
Cuvinte : 33297
Mărime: 402.86KB (arhivat)
Publicat de: David Noris Tănase
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Fatu Tudorel

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. CONSIDERATII PRIVIND INFORMATIZAREA SISTEMELOR ECONOMICE . 3
 2. 1.1 Abordarea sistemica a întreprinderii.3
 3. 1.2 Sistemul informational al întreprinderii.6
 4. 1.2.1 Concepte de baza utilizate în prelucrarea automata a datelor.7
 5. 1.3 Tendinte în evolutia sistemului informational .12
 6. 1.4 Impactul informatizarii asupra întreprinderii.13
 7. CAPITOLUL II. STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI CONTABIL SI FINANCIAR AL ÎNTEPRINDERII.15
 8. 2.1 Profilul si caracteristicile S.C. Vrantex S.A.15
 9. 2.1.1 Misiunea, obiectivele si strategia organizationala.15
 10. 2.1.2 Scurta descriere a organizarii societatii S.C. Vrantex S.A.17
 11. 2.1.2.1 Functiunile unitatii economice.17
 12. 2.1.2.2 Descrierea structurii organizatorice.18
 13. 2.2 Organizarea compartimentului financiar-contabil si relatiile cu celalalte compartimente.21
 14. 2.3 Tehnologiile de productie în cadrul societatii.25
 15. 2.4 S.C. Vrantex S.A. în conditiile de piata impuse de mecanismul concurentei.28
 16. CAPITOLUL III. CONTABILITATEA SINTETICA SI ANALITICA A MIJLOACELOR FIXE.31
 17. 3.1 Definirea cadrului conceptual si juridic.31
 18. 3.1.1 Cadrul juridic privind organizarea si conducerea contabilitatii.31
 19. 3.1.2 Legislatia actuala privind contabilitatea mijloacelor fixe.33
 20. 3.1.3 Definirea si clasificarea mijloacelor fixe.37
 21. 3.2 Rolul contabilitatii în cadrul sistemelor informatice economice.39
 22. 3.2.1 Regimul si circulatia documentelor în cadrul compartimentului financiar-contabil, ca principale surse de fluxuri informationale.40
 23. 3.3 Organizarea contabilitatii sintetice si analitice.51
 24. 3.3.1 Evaluarea mijloacelor fixe.53
 25. 3.3.2 Monografia contabila a operatiunilor patrimoniale privind gestiunea mijloacelor fixe.59
 26. 3.3.2.1 Contabilitatea operatiunilor privind intrarea mijloacelor fixe în patrimoniul firmei.59
 27. 3.3.2.2 Contabilitatea operatiunilor privind iesirea mijloacelor fixe în patrimoniul firmei.63
 28. 3.3.2.3 Contabilitatea altor operatiuni privind mijloacele fixe.66
 29. 3.3.3 Factori de influenta asupra structurii mijloacelor fixe.71
 30. 3.3.3.1 Uzura morala si uzura fizica reflectate în contabilitate prin amortizare.71
 31. 3.3.3.2 Caracteristicile regimului de amortizare si influenta cadrului legislativ.78
 32. 3.3.3.3 Reparatiile mijloacelor fixe si reflectarea lor în contabilitate.79
 33. 3.3.4 Valorificarea informatiilor furnizate de contabilitatea mijloacelor fixe.84
 34. CAPITOLUL IV. PROIECTAREA APLICATIEI MIFIX ÎN CONDITIILE UTILIZARII MICROCALCULATOARELOR.86
 35. 4.1 Privire critica asupra sistemului informotional existent.86
 36. 4.2 Generatii de limbaje de programare.87
 37. 4.3 Tendinte manifestate în prelucrarea automata a datelor.95
 38. 4.3.1 Comertul electronic si schimbul de date electronic.97
 39. 4.4 Prezentarea aplicatiei MIFIX.97
 40. 4.4.1 Proiectarea iesirilor.98
 41. 4.4.2 Prezentarea bazelor de date.103
 42. 4.4.3 Proiectarea intrarilor.110
 43. 4.5 Implementarea si testarea sistemului.114
 44. 4.6 Consideratii economice privind eficienta noului sistem informatic proiectat.116
 45. 4.6.1 Eficienta cantitativa.117
 46. 4.6.2 Eficienta calitativa.119
 47. CAPITOLUL V. CONCLUZII SI PROPUNERI.121
 48. BIBLIOGRAFIE.124

Extras din licență

1.1 Abordarea sistematica a întreprinderii

Notiunea de sistem are un caracter relativ, în sensul ca orice sistem poate fi descompus în subsisteme si, la rândul sau, poate fi privit ca un subsistem al unui sistem mai complex. Astfel inteleasa din perspectiva sistematica- atât ca o structura sociala cooncreta, cât si agent de productie, întreprinderea poate fi descompusa în subsisteme (sectii, ateliere, locuri de munca), dar în acelasi timp, poate fi privita si ca un subsistem al unei ramuri sau a economiei nationale.

Fiind unitate de baza a economiei nationale, întreprinderea trebuie sa desfasoare o asemenea activitate astfel încât sa raspunda adecvat la intrarile variate din mediul înconjurator. Acestea sunt dirijate de catre factori de decizie (conducerea întreprinderii), astfel încât activitatea desfasurata, respectiv procesele de transformare care au loc în cadrul întreprinderii, sa raspunda cerintelor conducerii acesteia. În urma acestor procese de transformare, se obtin iesirile care sunt produse destinate livrarii, în lucrari executate si servicii prestate, precum si în informatii.

În abordarea sistematica a întreprinderii se pune problema trecerii de la sistemul întreprindere la subsistemele din întreprindere, adica a tratarii sistemului global ca o agregare de subsisteme, a caror structuri si caracteristici prezinta trasaturi comune. Astfel, în conceperea sistemului întreprinderii, realizarea modelului global se face progresiv prin agregarea succesiva a subsistemelor componente, astfel încat sa acopere un câmp din ce în ce mai larg.

Gruparea activitatilor în subsisteme si ierarhizarea lor depind de complexitatea proceselor tehnico economice si de gradul de detaliere a analizei, de interconexiunea elementelor sale interne, care trebuie sa fie mult mai puternica decât legaturile sale cu exteriorul. O astfel de grupare a activelor în subsisteme ofera posibilitatea unei rationalizari a volumului de informatii a documentelor si circuitelor informationale, chiar daca la realizarea acestor activitati concura mai multe compartimente de munca. Totusi exista anumite descompuneri ale întreprinderii în subsisteme care sunt mai des întâlnite.

Având în vedere criteriul functional, se poate vorbi de: subsistemul comercial; subsistemul de productie; subsistemul financiar-contabil; subsistemul de personal; subsistemul cercetare dezvoltare.

Se considera ca fiind mai interesanta urmatoarea descompunere a întreprinderii în subsisteme, în cadrul careia se disting :

" Subsistemul de conducere (decizional);

" Subsitemul informational;

" Subsistemul condus (operational).

Subsistemul de conducere este format din ansamblul specialistilor, care, cu ajutorul unor metode specifice, controleaza, dirijeaza, si supravegheaza functionarea întregului sistem, în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.

Subsistemul informational cuprinde ansamblul informatiilor, fluxurilor, circuitelor informationale precum si totalitatea mijloacelor, metodelor si tehnicilor prin care se asigura prelucrarea informatiilor necesare sistemului de conducere.

Subsistemul condus cuprinde ansamblul de resurse umane, materiale si financiare, precum si întregul ansamblu organizatoric, tehnic si functional, care asigura realizarea efectiva a obiectivelor stabilite, prin deciziile stabilite de sistemul de conducere.

Legatura între sistemul de conducere si sistemul condus este asigurata în dublu sens de catre sistemul informational care:

" pe de o parte, preia si transmite deciziile de la sistemul de conducere catre sistemul condus;

" pe de alta parte, inregistreaza, prelucreaza si transmite sistemului de conducere informatii privind starea si dinamica sistemului condus.

Aceste legaturi sunt prezentate în figura nr. 1 din pagina urmatoare:

Informatii Decizii

Decizii Date

Fig.nr. 1 Interdependenta sistem de conducere-sistem informational-sistem condus

Analizând si interpretând întreprinderea prin prisma teoriei sistemelor, avem posibilitatea nu numai de a cunoaste mai bine partile ei componente si multitudinea corelatiilor dintre acestea, dar si de a surprinde si de a întelege mecanismul ei de functionare, precum si modalitatea ei de înregistrare în circuitul economiei nationale. Din aceasta perspectiva putem considera faptul ca întreprinderea întruneste mai multe dimensiuni sau trasaturi definitorii :

Preview document

Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 1
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 2
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 3
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 4
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 5
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 6
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 7
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 8
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 9
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 10
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 11
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 12
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 13
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 14
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 15
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 16
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 17
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 18
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 19
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 20
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 21
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 22
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 23
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 24
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 25
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 26
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 27
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 28
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 29
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 30
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 31
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 32
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 33
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 34
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 35
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 36
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 37
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 38
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 39
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 40
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 41
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 42
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 43
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 44
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 45
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 46
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 47
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 48
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 49
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 50
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 51
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 52
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 53
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 54
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 55
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 56
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 57
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 58
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 59
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 60
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 61
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 62
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 63
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 64
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 65
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 66
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 67
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 68
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 69
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 70
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 71
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 72
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 73
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 74
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 75
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 76
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 77
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 78
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 79
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 80
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 81
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 82
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 83
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 84
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 85
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 86
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 87
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 88
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 89
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 90
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 91
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 92
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 93
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 94
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 95
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 96
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 97
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 98
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 99
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 100
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 101
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 102
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 103
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 104
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 105
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 106
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 107
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 108
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 109
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 110
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 111
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 112
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 113
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 114
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 115
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 116
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 117
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 118
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 119
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 120
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 121
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 122
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 123
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 124
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 125
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 126
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 127
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 128
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 129
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 130
Lucrare diplomă mijloace fixe - Pagina 131

Conținut arhivă zip

 • BIBLIOGRAFIE.doc
 • CAP II GATA - gata.doc
 • cap.I.doc
 • capitolul III.doc
 • capitolul IV.doc
 • CAPITOLUL V.doc
 • COPERTA LUC.doc
 • CUPRINS.doc
 • organigrama pag14 cap II.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. I) Prezentarea generala a S.C. ICMRS S.A. Galati 1.1)Date de identificare Societatea comerciala ICMRS S.A. Galati este persoana juridica...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE MIJLOACELE FIXE I.1 DEFINIŢII, LEGISLAŢII În acest capitol s-a propus a se defini noţiunea de imobilizări...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile

I N T R O D U C E R E Motivaţia înfiinţării, organizării şi funcţionării unei întreprinderi este dată de cererea de produse şi servicii care se...

Contabilitatea mijloacelor fixe și analiza eficienței utilizării acestora

ÎNTRODUCERE Restructurarea dirijarii cu economia, trecerea la relatiile de piata, folosirea diferitor forme de proprietate nu pot avea loc fara...

Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale

CAP.1. ACTIVELE IMOBILIZATE-DEFINIRE ŞI STRUCTURĂ Capitalul agenţilor economici poate fi plasat în bunuri şi valori, adică bunuri care prin natura...

Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe

INTRODUCERE În majoritatea ţărilor Europei continentale acţiunea de organizare a contabilităţii, având la bază norme contabile armonizate, s-a...

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor de Produse Finite

INTRODUCERE Fenomenele complexe cu care ne confruntă viaţa, presupun cunoştinţe solide de matematică şi informatică, ce necesită o înţelegere...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea și gestiunea imobilizărilor corporale la SC Aurora SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE Societatea care va fi prezentata în continuare se numeste S.C. AURORA S.A. din Brasov. 1.1....

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale și a Amortizării

Capitolul I Introducere 1.1 Scurt istoric al telecomunicaţiilor pe plan mondial şi în România Revoluţia tehnico-ştiinţifică, trăsătură...

Managementul investițiilor

I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND CONCEPTUAL DE INVESTIȚIE 1.1. Conceptul de investiție Prin investiție, în sens larg, se înțelege orice plasament...

Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor și a rezultatelor financiare la SC Oțeluri pentru Scule SA

Intreprinderea era subordonata Centralei Industriale de Mecanica Fina si Masini Textile din cadrul Ministerului Industriei Electrotehnice, cu...

Ai nevoie de altceva?