Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 14981
Mărime: 325.41KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1. Noţiuni generale privind analiza diagnostic a rentabilitǎţii 7

1.1 Diagnosticul financiar – concept, obiective şi metode 7

1.2. Rentabilitatea - formǎ de exprimare a eficienţei economice 8

1.3. Sistemul indicatorilor de bazǎ ai rentabilitǎţii 9

1.3.1. Indicatori exprimaţi în mǎrimi absolute 10

1.3.2. Indicatori exprimaţi în mǎrimi relative 23

CAPITOLUL 2. Analiza diagnostic a profitului 35

2.1 Analiza rezultatului pe baza contului de profit şi pierdere 35

2.2.Analiza soldurilor intermediare de gestiune 36

2.3.Analiza factorialǎ a profiului 44

2.3.1.Analiza factorialǎ a rezultatului net al exerciţiului 44

2.3.2.Analiza factorialǎ a profitului din exploatare 46

2.3.3.Analiza factorialǎ a profitului aferent cifrei de afaceri 48

CAPITOLUL 3. Analiza diagnostic pe baza ratelor rentabilitǎţii 51

3.1. Analiza ratei profitului 51

3.2.Analiza ratei rentabilitǎţii comerciale (Rv) 57

3.3.Analiza ratei marjei brute de exploatare 59

3.4.Analiza ratei rentabilitǎţii economice 60

3.5.Analiza ratei rentabilitǎţii financiare 63

3.6.Analiza corelaţiei dintre rentabilitatea economicǎ şi rentabilitatea financiarǎ 65

CONCLUZII 69

BIBLIOGRAFIE 73

ANEXE 75

Extras din document

CAPITOLUL 1. Noţiuni generale privind analiza diagnostic a rentabilitǎţii

1.1 Diagnosticul financiar – concept, obiective şi metode

Realizarea de cǎtre întreprinderi a unor performanţe economice şi financiare ridicate şi a unei competitivitǎţi durabile, în condiţiile unei concurenţe tot mai puternice pe piaţǎ, impune un management eficient şi de calitate orientat sper obţinerea de rezultate maxime cu eforturi minime, al cǎrui instrument şi rezultat final îl reprezintǎ diagnosticul economico-financiar.

În practica curentǎ termenul de diagnostic este foarte des înlocuit cu cel de analizǎ sau de audit, însǎ diagnosticul nu poate fi confundat cu analiza chiar dacǎ demersul sǎu se bazeazǎ pe acesta. Dacǎ analiza este definitǎ ca “metodǎ de cercetare a realitǎţii ce presupune descompunerea unui întreg în elementele lui componente şi studierea în parte a fiecǎruia dintre acestea”, fiind o ştiinţǎ a interpretǎrii bazatǎ pe un sistem de date ce trebuie culese, tratate, prelucrate, diagnosticul presupune identificarea variabilelor de progres ale întreprinderii.

Diagnosticul, dupǎ cum subliniazǎ autorul lucrǎrii “Le diagnostic de l’entreprise” J.P. Thibault , reprezintǎ unitatea urmǎtoarelor etape:

- Identificarea dificultǎţilor şi oportunitǎţilor;

- Analiza situaţiilor de fapt, cǎutarea cauzelor interne şi externe şi stabilirea responsabilitǎţilor;

- Propunerea programelor de acţiune şi a mǎsurilor de redresare sau de ameliorare a rezultatelor;

- Aplicarea mǎsurilor propuse;

- Controlul realizǎrii obiectivelor de redresare şi ameliorare.

În cadrul diagnosticului economic-financiar un loc distinct îl deţine diagnosticul financiar, care

vizeazǎ cu precǎdere financiar contabilǎ a întreprinderii fiind orientat în special spre rentabilitate şi riscuri.

Obiectivele diagnosticului financiar sunt subordonate intereselor utilizatorilor şi pot fi sintetizate astfel:

- Sǎ ofere informaţii pentru aprecierea riscului de insolvabilitate a unui agent economic de cǎtre un partener extern;

- Sǎ aprecieze performanţele întreprinderii evidenţiind punctele forte şi punctele slabe ale gestiunii financiare prin care se pot aprecia riscurile trecute, prezente şi viitoare ce decurg din situaţia financiarǎ, urmǎrind soluţiile pentru diminuarea riscurilor şi îmbunǎtǎţirea rezultatelor;

- Sǎ aprecieze valoarea întreprinderii constituind un element important pentru orientarea opţiunilor de investire sau dezinvestire prin cumpǎrarea de titluri.

Realizarea obiectivelor diagnosticului financiar implicǎ folosirea unor metode şi

instrumente fie speciale, fie împrumutate din alte ştiinţe.

Finalitatea oricǎrui tip de activitate la nivelul tuturor agenţilor economici, se exprimǎ cu ajutorul indicatorilor economico-financiari, indicatori care reprezintǎ de fapt instrumentul operaţional de bazǎ al analizei.

Metodele şi instrumentele diagnosticului financiar având cea mai largǎ utilizare în acest domeniu pot fi prezentate astfel: indicii, mǎrimile relative de structurǎ, diviziunea şi descompunerea rezultatelor, comparaţia, gruparea, modelarea fenomenelor economice, cronogramele, metoda grilelor de evaluare, metoda ratelor, metoda scorurilor, metoda iterǎrii, metoda analizei regresionale, metoda calcului matricial, metoda fluxurilor.

Metodele şi instrumentele diagnosticului financiar permit o evidenţiere şi o analizǎ a trasformǎrilor înregistrate într-o perioadǎ de timp, o întelegere a dinamicii situaţiei financiare, o analizǎ pertinentǎ a lichiditǎţii, solvabilitǎţii etc. Având rolul de a duce la atingerea obiectivelor pe care şi le propune sǎ le atingǎ diagnosticul.

Preview document

Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 1
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 2
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 3
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 4
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 5
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 6
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 7
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 8
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 9
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 10
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 11
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 12
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 13
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 14
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 15
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 16
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 17
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 18
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 19
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 20
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 21
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 22
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 23
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 24
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 25
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 26
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 27
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 28
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 29
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 30
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 31
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 32
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 33
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 34
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 35
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 36
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 37
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 38
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 39
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 40
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 41
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 42
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 43
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 44
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 45
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 46
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 47
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 48
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 49
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 50
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 51
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 52
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 53
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 54
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 55
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 56
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 57
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 58
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 59
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 60
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 61
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 62
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 63
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 64
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 65
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 66
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 67
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 68
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 69
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 70
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 71
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 72
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 73
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 74
Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Notiuni Generale Privind Analiza Diagnostic a Rentabilitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza pe Baza Ratelor Economico-Financiare de Evaluare si Diagnosticare a Activitatii Intreprinderii

CAPITOLUL I. SEMNIFICATIA SI OBIECTIVELE DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR ÎN PRACTICA DE ANALIZA SI EVALUARE A ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII....

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Analiza Bilantului in Aprecierea Pozitiei Financiare a Intreprinderii

INTRODUCERE Economia reprezintă din punct de vedere al factorului managerial o continuă alergare dupa decizia optimă, factorul managerial fiind...

Diagnosticul Economico - Financiar pe Baza Datelor Prezentate in Bilant la SC Magic Myg SRL Bucuresti in Perioada 2000-2002

INTRODUCERE Investigarea realitatii economice necesita un demers specific care integreaza viziunea clasica bazata pe cunoasterea relatiilor de...

Studiul Riscului Financiar la Nivelul unei Societăți Comerciale

Introducere Funcţionarea întreprinderilor în condiţiile economiei de piaţă şi a unui mediu înconjurător în continuă schimbare, în perspectiva...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL

CAPITOLUL I DELIMITĂRI PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATELE ÎNTREPRINDERII 1.1 Noţiuni despre cheltuieli şi venituri Orice activitate...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului Financiar SRL Servicomas

Introducere ,,Mulţi oameni consideră profiturile ca reprezentând un surplus inutil şi nejustificat din punct de vedere economic, însuşit de...

Diagnosticarea si Evaluarea Intreprinderii SC X SRL

Introducere Evaluarea întreprinderii este o activitate complexă de estimare a unui anumit tip de valoare a acesteia, în funcţie de scopul...

Te-ar putea interesa și

Analiza Economico - Financiara la SC Conex Prahova

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALA 1.1. SCURT ISTORIC Înainte de 1952, în judetul Prahova a început sa se formeze o întreprindere pentru...

Analiza Financiar Aprofundata

Analiza financiara foloseste instrumente si mijloace specifice adaptate scopului urmarit si conduce la diagnosticul financiar; parte a...

Analiza rentabilității întreprinderii pe baza ratelor de rentabilitate la societatea comercială Sicomed S.A. București

I 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND RENTABILITATEA Rentabilitatea reprezinta caracteristica unei societati comerciale de a obtine un venit mai mare...

Rentabilitate - SC Leather Fashion

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII 1.1. OBIECTUL DE ACTIVITATE Activitatea de bază a societăţii S.C. LEATHER FASHION o constituie...

Managementul Resurselor Umane - Recrutarea si Selectia Resurselor Umane din Cadrul Brigazii Romane de Securitate SRL

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că puterea unei firme sau organizaţii depinde de valoarea oamenilor săi. Fiecare manager, într-un sistem...

Analiza Profitabilitatii si Rentabilitatii Firmei Coca Cola Timis

CAPITOLUL 1. REZULTATUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Definire şi delimitări ale noţiunii În literatura de specialitate profitul, în sens...

Metoda Ratelor Utilizată în Diagnosticarea Întreprinderii

CAP.1 DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII Întreprinderea este un...

Analiza Financiara a SC Scadt SA

Introducere Trăim într-o economie de piaţă în plină modificare şi, din nevoia de a stăpâni cât mai bine aceste fluctuaţii de piaţă, se impune ca...

Ai nevoie de altceva?