Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 21363
Mărime: 135.94KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Extras din document

CAP.1. ACTIVELE IMOBILIZATE-DEFINIRE ŞI STRUCTURĂ

Capitalul agenţilor economici poate fi plasat în bunuri şi valori, adică bunuri care prin natura şi modul în care îşi recuperează valoarea, presupun o imobilizare pe un timp mai îndelungat a resurselor, sau în stocuri de natura mijloacelor circulante (active mobilizate) a căror recuperare se realizează într-un termen mai scurt, iar o altă parte din capital ia forma mijloacelor băneşti sau a trezoreriei.

Pentru acele active care presupun imibilizări de capital, sau alte resurse financiare pe un timp mai îndelungat, contabilitatea trebie să le reflecte separat prin conturi care să delimiteze diferitele categorii de imobilizări şi să controleze modul de recuperare, de depreciere şi valorificarea a lor, în activitatea economică.

1.1. CARACTERIZAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Imobilizările reprezintă bunurile economice caracterizate prin aceea că au o durată de folosinţă mare în activitatea întreprinderii, participă la mai multe procese de exploatare şi îşi transmit treptat valoarea asupra produselor la a căror fabricaţie participă.

Atât în activul patrimonial cât şi în planul de conturi general, imobilizările sunt structurate în imobilizări necorporale, corporale, în curs şi financiare (figura 1.1).

Fig. 1.1

Structura activelor imobilizate

1.Cheltuieli de constituire sau extindere

2.Cheltuieli de cercetare-dezvoltare

Imobilizări necorporale 3.Concesiuni,brevete,licenţe

4.Fondul comercial

5.Alte imobilizări necorporale

Imobilizări corporale 1.Terenuri

Active 2.Mijloace fixe

Imobilizate

Imobilizări în curs 1.Imobilizări necorporale în curs

2.Imobilizări corporale în curs

1.Titluri de participare

2.Titluri imobilizate ale activităţii de

portofoliu

Imobilizări financiare 3.Alte titluri imobilizate

4.Creanţe imobilizate

-Creanţe legate de participanţi

-Împrumuturi acordate pe termen lung

-Alte creanţe imobilizate

Imobilizările necorporale sunt valori patrimoniale care nu se prezintă sub forma unor bunuri cu conţinut material, ci sub forma unor documente cu caracter economic sau juridic, care atestă drepturi ale proprietarilor asupra unor valori relativ mari, a căror recuperare valorică se face în mai mulţi ani.

În structura imobilizărilor necorporale se cuprind următoarele elemente: cheltuielile de constituire; cheltuielile de cercetare-dezvoltare; concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile şi alte valori asimilate; fondul comercial; programele informatice.

Cheltuielile de constituire - cuprind cheltuielile ocazionate de constituirea şi dezvoltarea întreprinderilor, care se ridică la valori considerabile şi care sunt înregistrate ca valori imobilizate. Dintre acestea, mai importante, sunt: cheltuielile cu redactarea şi legalizarea actelor de înfiinţare; onorarii plătite; taxe de publicitate; cheltuieli cu emisiunea de acţiuni; cheltuieli de reclamă.

Cheltuielile de cercetare-dezvoltare - cuprind cheltuielile concretizate în elaborarea sau cumpărarea de proiecte tehnico-economice, studii în scopul realizării unor obiective cum sunt: tehnologiile de fabricaţie, metode perfecţionate de lucru la anumite maşini.

Concesiunile, brevetele licenţele şi alte drepturi asimilate - corespund cheltuielilor efectuate pentru a obţine avantajul pe care îl deţine protecţia acordată în anumite condiţii inventatorului, autorului sau beneficiarului dreptului de exploatare a unui brevet, licenţe, mărci de fabrica sau titularului unei concesiuni.

Fondul comercial - este dreptul suplimentar cuvenit proprietarului care închiriază un local, un imobil în scopuri comerciale, datorită existenţei unor condiţii deosebite privind: poziţia, clientela, vadul comercial, sursele de aprovizionare.

Valoare fondului comercial se determină ca diferenţă între costul de achiziţie sau valoarea de aport şi valoarea netă contabilă a bunului respectiv. Amortizarea se face pe durata previzibilă în care bunul respectiv aduce valoare cumpărătorului.

Imobilizările corporale - cuprind acele bunuri economice cu conţinut material (corporal) existente în activul patrimonial al întreprinderii.

In structura imobilizărilor corporale se cuprind două categorii de bunuri: terenuri şi mijloace fixe.

Terenurile - sunt evidenţiate in contabilitate pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri. În contabilitatea analitică terenurile sunt evidenţiate prin următoarele categorii: terenuri agricole şi silvice, terenuri fără construcţii, terenuri fără zacăminte, terenuri cu construcţii, alte terenuri.

Mijloacele fixe - sunt acele mijloace de muncă considerate independente–obiect singular, sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: are o valoare de intrare mai mare decât valoarea stabilită de lege şi o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Preview document

Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 1
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 2
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 3
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 4
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 5
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 6
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 7
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 8
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 9
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 10
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 11
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 12
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 13
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 14
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 15
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 16
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 17
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 18
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 19
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 20
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 21
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 22
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 23
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 24
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 25
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 26
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 27
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 28
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 29
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 30
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 31
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 32
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 33
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 34
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 35
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 36
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 37
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 38
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 39
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 40
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 41
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 42
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 43
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 44
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 45
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 46
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 47
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 48
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 49
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 50
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 51
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 52
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 53
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 54
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 55
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 56
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 57
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 58
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 59
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 60
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 61
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 62
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 63
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 64
Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Organizarea Contabilitatii Activelor Imobilizate Corporale
  • 01Coperta.doc
  • 02prima pag.doc
  • 04anexa01(registru-jurnal).doc
  • 05anexa02(note contabile).doc
  • 06anexa03(balanta).doc
  • 07bibliografie.doc
  • Organizarea Contabilitatii Activelor Imobilizate Corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

Lista abrevierilor IAS –International Accounting Standards IFRS - International Financial Reporting Standards Pml - Plăţile minime de leasing...

Lucrare diplomă mijloace fixe

1.1 Abordarea sistematica a întreprinderii Notiunea de sistem are un caracter relativ, în sensul ca orice sistem poate fi descompus în subsisteme...

Recunoașterea și Derecunoașterea Imobilizărilor Corporale

Introducere Conform normelor legale româneşti, în vigoare la momentul prezent, persoanele juridice din România (cu şi fără scop lucrativ), precum...

Delimitări și Fundamentări Teoretice privind Imobilizările Corporale

1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem...

Contabilitatea Imobilizărilor

CAPITOLUL .I.PREZENTAREA GENERALA A S.C. MEVA S.A 1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C.MEVA S.A. este aşezată în lundul drumului european E 70, pe...

Lucrare practică la contabilitate

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor de panificatie....

Contabilitatea imobilizărilor corporale la SC Remat Cluj SA

Introducere Contabilitatea este un instrument de cunoaştere, gestiune şi control al patrimoniului şi al rezultatelor obţinute care acoperă...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE Dezvoltarea continuă a capacităţii de informare grevează întreaga evoluţie a societăţii omeneşti. În anii în care trăim, principala...

Contabilitatea și Controlul Imobilizărilor

CAPITOLUL І ACTIVE IMOBILIZATE – CARACTERIZARE GENERALĂ 1.1. PROBLEME DE BAZĂ PRIVIND ORGANIZAREA SISTEMULUI CONTABILITĂŢII Pe plan mondial,...

Contabilitatea imobilizărilor în condițiile aplicării Standardelor Internaționale de Contabilitate la Direcția de Radiocomunicații Timișoara

CAPITOLUL 1 Prezentarea Societăţii Naţionale Radiocomunicaţii SA - Direcţia Radiocomunicaţii Timişoara 1.1. Scurt istoric S.N. Radiocomunicaţii...

Contabilitatea imobilizărilor la SC Farmec SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ FARMEC” S.A. 1.1. Obiectul de activitate al societăţii S.C. „ FARMEC” S.A cu sediul în localitatea...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Proiect practică în contabilitate

CapI.Descrierea activitatii economico productive a S.C. PARTNER 2003 S.R.L. FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA) Art. 1. Forma...

Politici și Tratamente Contabile privind Evaluarea Inițială și Ulterioară a Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE In contextul actual al economiei de piata o unitate economica poate sa obtina rezultate deosebite in conditiile concurentei numai daca...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

PREZENTAREA FIRMEI SC AUDIT CONSULTING SRL SC AUDIT CONSULTING SRL, o societate comercială care funcţionează în conformitate cu legislaţia din...

Ai nevoie de altceva?