Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL

Licență
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 14359
Mărime: 145.87KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Ionascu Ion
Academia de Studii Economice, București Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

Cuprins

CAPITOLUL I

DELIMITĂRI PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATELE ÎNTREPRINDERII

1.1 Noţiuni despre cheltuieli şi venituri 3

1.2. Conţinutul şi structura cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor

1.2.1. Conţinutul şi structura cheltuielilor 5

1.2.2. Conţinutul şi structura veniturilor 6

1.2.3. Conţinutul contului de profit şi pierdere 8

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII CHELTUIELILOR, VENITURILOR ŞI REZULTATELOR

2.1. Sistemul de documente 11

2.2. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor 11

2.2.1. Contabilitatea cheltuielilor

2.2.1.1. Contabilitate cheltuielilor de exploatare 12

2.2.1.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare 16

2.2.2. Contabilitatea veniturilor 17

2.2.2.1. Contabilitatea veniturilor din exploatare 18

2.2.2.2. Contabilitatea veniturilor financiare 20

2.2.2.3. Contabilitatea veniturilor extraordinare 22

CAPITOLUL III

CONTUL DE REZULTATE

3.1. Definirea noţiunii de rezultat 23

3.2. Stabilirea bazei de calcul a impozitului pe profit 23

3.3. Modele de prezentare a contului de profit şi pierdere 33

CAPITOLUL IV

STUDIU DE CAZ

4.1. Prezentarea societăţii 39

4.2. Contabilizarea operaţiunilor de venituri şi cheltuieli 40

4.3. Închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri 43

4.4. Stabilirea rezultatului fiscal şi calculul impozitului pe profit 48

4.5. Contabilizarea şi plata impozitului pe profit. Repartizarea profitului 50

CAPITOLUL V

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 52

Anexe

Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL I

DELIMITĂRI PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATELE ÎNTREPRINDERII

1.1 Noţiuni despre cheltuieli şi venituri

Orice activitate desfăşurată de o entitate, ocazionează consumuri de natura cheltuielilor de exploatare, financiare şi extraordinare care se reflectă în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 6.

Cheltuielile reprezintă descreşteri de avantaje economice în cursul perioadei de gestiune, respectiv diminuări de active sau creşteri de datorii, care au ca rezultat diminuarea capitalurilor proprii sub alte forme decât retragerile/distribuirile de capital.

Definiţia cheltuielilor include pierderile, precum şi celelalte cheltuieli care apar în procesul desfăşurării activităţilor curente ale întreprinderi, include costul vânzărilor, salariile şi amortizarea. Ele se regăsesc, de obicei, sub forma ieşirilor sau scăderii valorii activelor, cum ar fi numerarul sau echivalentele de numerar, stocurile şi imobilizările corporale.

Pierderile reprezintă alte elemente care corespund definiţiei cheltuielilor şi care pot apărea sau nu pe parcursul desfăşurării activităţilor curente. Pierderile reprezintă diminuări ale beneficiilor economice şi din acest punct de vedere nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. Prin urmare, ele sunt considerate ca structură distinctă.

În categoria pierderilor sunt incluse, de exemplu, cele rezultate din dezastre, cum ar fi inundaţiile şi incendiile, precum şi cele rezultate din cedarea activelor imobilizate. De asemenea, definiţia cheltuielilor include în pierderile nerealizate, cum ar fi cele rezultate din creşterea cursului de schimb valutar în cazul unor împrumuturi pe care întreprinderea le-a contractat în valută. De obicei, în contul de profit şi pierdere, prezentarea pierderilor se efectuează distinct, datorită importanţei creşterii existenţei şi valorii acestora în procesul decizional. Pierderile sunt raportate, de regulă, la valoarea netă, exclusiv veniturile aferente.

Veniturile sunt creşteri de avantaje economice în cursul perioadei de gestiune, respectiv creşteri de active sau diminuări de datorii, care au ca rezultat creşterea capitalurilor proprii, sub alte forme decât aporturile de capital.

Veniturile includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse. Trebuie făcută, deci, distincţia dintre venituri şi câştiguri, deşi ambele se regăsesc în acelaşi segment al contului de profit şi pierdere. Astfel, ca urmare a compensării efectelor (sume de bani primite) cu eforturile corespunzătoare (costul bunului). De regulă, câştigurile sunt prezentate distinct în contul de profit şi pierdere.

Câştigurile reprezintă alte elemente care corespund definiţiei veniturilor şi pot apărea sau nu ca rezultat al activităţii curente a întreprinderii. Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice şi, din acest punct de vedere, nu diferă ca natură de veniturile din activitatea curentă. Prin urmare câştigurile nu sunt privite ca structuri separate.

Câştigurile includ, de exemplu, sumele rezultate în urma cedării activelor imobilizate. Definiţia veniturilor include, totodată, şi câştigurile nerealizate, de exemplu cele rezultate din evaluarea “altor titluri de plasament” reflectate în contul 5081, şi cele rezultate din creşterea valorii contabile a activelor imobilizate. Prezentarea câştigurilor în contul de profit şi pierdere se realizează, de obicei, distinct, deoarece cunoaşterea existenţei acestora este importantă pentru procesul decisional. Câştigurile sunt prezentate, de regulă, la valoarea netă, exclusiv cheltuielile aferente.

Veniturile pot fi utilizate pentru achiziţionarea de active sau pentru creşterea valorii deferitelor tipuri de active fie prin reparaţii capitale ale acestora, fie doar prin înlocuirea anumitor piese ce duc la creşterea parametrilor tehnici.

1.2. Conţinutul şi structura cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor

1.2.1Conţinutul şi structura cheltuielilor

Procesul de producţie şi desfacere a bunurilor materiale, de executare de lucrări şi prestări servicii necesită utilizarea factorilor de producţie (în general pământul, capitalul şi munca), respectiv consumarea acestora.

Consumul şi plăţile privind factorii de producţie, efectuate de o unitate poartă denumirea de cheltuieli.

Cheltuielile întreprinderii reprezintă sumele sau valorile plătite, sau de plătit pentru: consumurile de bunuri materiale, plata lucrărilor executate şi servicii prestate de terţi, cheltuielile cu personalul angajat, plata unor obligaţii legale sau contractuale şi alte cheltuieli sau plăţi efectuate. Pentru determinerea rezultatelor exerciţiului financiar, în cadrul cheltuielilor se mai cuprind: amortizările şi provizioanele constituite, precum şi valoarea contabilă a activelor cedate, distruse sau dispărute.

Preview document

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 1
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 2
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 3
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 4
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 5
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 6
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 7
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 8
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 9
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 10
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 11
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 12
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 13
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 14
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 15
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 16
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 17
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 18
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 19
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 20
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 21
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 22
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 23
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 24
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 25
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 26
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 27
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 28
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 29
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 30
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 31
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 32
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 33
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 34
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 35
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 36
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 37
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 38
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 39
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 40
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 41
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 42
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 43
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 44
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 45
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 46
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 47
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 48
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 49
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 50
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 51
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 52
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 53
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 54
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 55
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 56
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 57
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 58
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 59
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 60
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 61
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 62
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 63
Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL - Pagina 64

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la Societatea GES

1 SCOPUL SI OBIECTIVUL LUCRARII În noul sistem contabil din România contabilitatea financiara opereaza cu conceptul dualist , adica cuprinde...

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului Financiar SRL Servicomas

Introducere ,,Mulţi oameni consideră profiturile ca reprezentând un surplus inutil şi nejustificat din punct de vedere economic, însuşit de...

Contabilitatea Rezultatului Exercițiului

INTRODUCERE PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. „ELBA” S.A. a) SCURT ISTORIC Timişoara, considerat ca oraş modern încă de la începutul secolului al...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și Rezultatelor la SC Autotrans SA Adjud

INTRODUCERE ÎN LUMEA CONTABILITĂŢII În antichitate s-a folosit contabilitatea pentru a ţine evidenţa vânatului. La Muzeul de Antichităţi Naţionale...

Contabilitatea Financiara a Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor in SC Agricola International SA Bacau

INTRODUCERE Ştiinţă a ordinii şi controlului economic, născută din necesităţile vieţii practice, contabilitatea reprezintă un puternic mijloc de...

Ai nevoie de altceva?