Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 17 fișiere: doc, docx, pdf, jpg
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 19281
Mărime: 6.90MB (arhivat)
Publicat de: Corneliu Costache
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conferenţiar Dr. Iosif Anda
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAP 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. POLDO FOOD S.R.L. 7
 3. 1.1.SCURT ISTORIC 7
 4. 1.1.1 DATE DE IDENTIFICARE 7
 5. 1.1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE 7
 6. 1.1.3 CAPITALUL SOCIAL 7
 7. 1.1.4 ORGANIZARE 8
 8. 1.2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI OPERAŢIONALĂ 8
 9. 1.2.1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 8
 10. 1.2.2 STRUCTURA OPERAŢIONALĂ A FIRMEI 9
 11. 1.3. MEDIUL AMBIANT AL SOCIETĂŢII 10
 12. 1.4. POTENŢIALUL COMERCIAL AL SOCIETĂŢII 12
 13. 1.5. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 15
 14. CAP.2. DELIMITĂRI PRIVIND STOCURILE 17
 15. 2.1. DEFINIŢIA, CARACTERISTICILE ŞI PRINCIPALELE STRUCTURI ALE STOCURILOR 17
 16. 2.1.1 STRUCTURA STOCURILOR 17
 17. 2.1.2. OBIECTIVELE CONTABILITĂŢII STOCURILOR 18
 18. 2.2. ÎNREGISTRAREA, COSTUL ŞI EVALUAREA STOCURILOR ÎN CONTABILITATE 20
 19. 2.2.1.ÎNREGISTRAREA STOCURILOR 20
 20. 2.2.2.COSTUL STOCURILOR 20
 21. 2.2.3 EVALUAREA STOCURILOR 23
 22. 2.3. ORGANIZAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL CONTABIL AL STOCURILOR 25
 23. 2.4. DOCUMENTE FOLOSITE PENTRU EVIDENŢA STOCURILOR 26
 24. 2.5.ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ANALITICE A STOCURILOR 27
 25. 2.6.ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII SINTETICE A STOCURILOR 29
 26. 2.7. CONTABILITATEA MĂRFURILOR ŞI A DIFERENŢELOR DE PREŢ LA MĂRFURI: 31
 27. CAP.3. NOŢIUNI TEORETICE REFERITOARE LA CONTRACTUL DE COMODAT 37
 28. 3.1. CARACTERELE JURIDICE ALE COMODATULUI 37
 29. 3.2. CONDItIILE ESENtIALE CARE STAU LA BAZA UNUI CONTRACT DE COMODAT 38
 30. 3.2.1. OBIECTUL COMODATULUI 38
 31. 3.2.2. DREPTUL TRANSMIS 39
 32. 3.2.3. CAPACITATEA PĂRŢILOR 39
 33. 3.3. EFECTELE CONTRACTULUI DE COMODAT 39
 34. 3.3.1. OBLIGAŢIILE COMODATARULUI 39
 35. 3.3.2. OBLIGAŢIILE COMODANTULUI 40
 36. 3.3.3. EFECTELE COMODATULUI ASUPRA TERŢILOR 40
 37. 3.3.4. STINGEREA EFECTELOR COMODATULUI 41
 38. 3.4. TRATAMENTUL OBIECTELOR CONTRACTULUI DE COMODAT ÎN CONTABILITATE 42
 39. CAP.4. STUDIU DE CAZ LA S.C. POLDO FOOD S.R.L. 43
 40. 4.1. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MĂRFURI LA SOCIETATEA COMERCIALĂ S.C.POLDO FOOD S.R.L. 43
 41. 4.2. OPERAŢII CU STOCURI LA SOCIETATEA COMERCIALĂ S.C. POLDO FOOD S.R.L. 44
 42. 4.2.1. TIPOLOGIA OPERAŢIILOR PREZENTATE 44
 43. 4.2.2. PREZENTAREA OPERAŢIILOR LA UNITATATEA STUDIATĂ 44
 44. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 53
 45. BIBLIOGRAFIE 55
 46. ANEXE 57

Extras din licență

În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea ce după părerea negustorului îi aparţine pe lume, precum şi toate afacerile mari şi mărunte în ordinea în care au avut loc”.

Mai târziu, în 1921, I.Fr.Schär, în lucrarea „Buchhaltung und Bilanz”, definea contabilitatea ca fiind „judecătorul nepărtinitor al trecutului, ghidul necesar al prezentului şi consilierul indispensabil al viitorului în fiecare întreprindere”.

Evoluţia contabilităţii în timp a urmat o linie ascendentă, dar oscilatorie cu privire la caracterul sau natura sa, între mai multe concepte sau teorii: o simplă tehnică de înregistrare, o ştiinţă, o artă, un mecanism de funcţionare independent sau un auxiliar al altora, etc. Este semnificativ de remarcat faptul că toate lucrările de specialitate apărute în secolul XX consideră contabilitatea ca o ştiinţă exactă, sesizând existenţa şi particularităţile celor două laturi ale contabilităţii, insistând asupra necesităţii de a nu se confunda ştiinţa contabilităţii, care cuprinde principiile şi metodele de lucru ale acestei discipline, cu tehnica contabilă privitoare la modul de efectuare a înregistrărilor.

Mediul economic al României după 1990 era caracterizat de apariţia numeroaselor societăţi cu profil comercial al căror obiect de activitate era reprezentat în totalitate sau parţial de comercializarea mărfurilor. Societăţile cu profil comercial au rolul de intermediar între producători şi consumatori.

Circulaţia mărfurilor constă în trecerea bunurilor materiale de la unităţile producătoare la cele de comerţ şi de aici la consumatorii finali.

Actuala dezvoltare a economiei a impus intercalarea între consumatori şi producători, a unor agenţi economici, specializaţi, care formează reţeaua unităţilor comerciale cu ridicata şi cu amănuntul.

Circuitul bunurilor materiale parcurge următoarele etape: aprovizionarea, stocarea şi vânzarea.

Contabilitatea ca disciplină, alocă un capitol aparte aprovizionării, stocării, desfacerii de mărfuri, a modului cum aceste operaţii economice sunt reflectate în evidenţa contabilă.

Lucrarea de faţă „Organizarea contabilităţii în cadrul S.C. POLDO FOOD S.R.L.” este menită să realizeze o imagine de ansamblu a circulaţiei mărfurilor sub aspect teoretic şi sub aspect practic.

Consider contabilitatea stocurilor şi a ambalajelor ca fiind o activitate importantă în cadrul unei societăţi comerciale care activează în domeniu distribuţiei. Am ales să tratez această temă deoarece contabilitatea stocurilor de mărfuri şi ambalaje reprezintă o activitate importantă, ce trebuie realizată după anumite criterii de eficienţă şi eficacitate, aceste criterii fiind indispensabile unei bune organizări şi gestiuni a stocurilor şi ambalajelor în cadrul societăţii comerciale

Prezenta lucrare se doreşte a fi o imagine fidelă atât teoretică cât şi practică a contabilităţii stocurilor de mărfuri şi ambalaje în cadrul S.C. POLDO FOOD S.R.L.

CAP 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. POLDO FOOD S.R.L.

1.1.SCURT ISTORIC

În 26.03.2010 ia fiinţă S.C JESOL DOLCE RO S.R.L având un singur asociat în persoana doamnei Frunze Nadejda. S.C. JESOL DOLCE RO S.R.L. are ca principal obiect de activitate “comerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun”.

În data de 09.06.2010 SC GREEN BRAND SRL devine asociat cu drepturi egale în cadrul SC JESOL DOLCE RO SRL.

Ulterior, la data de 04 ianuarie 2011 societatea comercială Jesol Dolce îşi schimbă numele în SC POLDO FOOD SRL care are ca obiect de activitate următoarele domenii declarate: servicii, comerţ, import, export.

1.1.1 DATE DE IDENTIFICARE

SC POLDO FOOD SRL este persoană juridică, fiind organizată sub formă de societate comercială cu răspundere limitată având ca asociaţi persoana fizică Frunze Nadejda şi persoana juridică SC GREEN BRAND SRL.

- Adresa: Loc. Lugoj, Str. 13 Decembrie, nr.36, încăperea 5, jud. Timiş

- Telefon: 0040 256 332282

- Fax: 0040 256 332283

- Web: www.poldofood.com

- E-mail: office@poldofood.com

- Administrator: Frunze Nadejda

1.1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE

S.C. POLDO FOOD S.R.L. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române, contractul de societate şi cu statutul său, având ca principale obiecte de activitate, următoarele:

a) domeniile principale de activitate ale firmei sunt: servicii, comert, productie, import-export.

b) activitatea principală este clasificată de codul CAEN Rev.2. în grupa 463, clasa 4639- Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun

În prezent S.C. POLDO FOOD S.R.L. importă produse de patiserie congelate din Italia şi ulterior le comercializează pe piaţa din România.

Începand cu luna martie 2011 a realizat investiţii substanţiale în ceea ce privește tehnologia de productie, aceasta deoarece obiectivul principal al societătii este renuntarea totală la importurile din Italia și acoperirea tuturor comenzilor din productia proprie.

Preview document

Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 1
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 2
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 3
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 4
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 5
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 6
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 7
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 8
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 9
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 10
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 11
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 12
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 13
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 14
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 15
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 16
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 17
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 18
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 19
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 20
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 21
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 22
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 23
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 24
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 25
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 26
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 27
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 28
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 29
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 30
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 31
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 32
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 33
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 34
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 35
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 36
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 37
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 38
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 39
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 40
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 41
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 42
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 43
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 44
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 45
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 46
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 47
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 48
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 49
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 50
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 51
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 52
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 53
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 54
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 55
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 56
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 57
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 58
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 59
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 60
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 61
Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Organizarea Contabilitatii in Cadrul SC Poldo Food SRL
  • ANEXE
   • 4-27-2011 10;02;51 PM.JPG
   • 7-5-2011 7;11;14 PM.JPG
   • 7-5-2011 7;13;55 PM.JPG
   • 7-5-2011 7;14;00 PM.JPG
   • 7-6-2011 11;20;52 AM.JPG
   • BON CONSUM DEGUSTARE.pdf
   • comANDA MARFURI.pdf
   • FACTURA FISCALA JESOL.jpg
   • FACTURA IESIRE.pdf
   • FACTURA PROFORMA JESOL.jpg
   • nota de receptie.pdf
   • op.pdf
   • PROCES VB DARE IN FOLOSINTA.pdf
  • anexe.docx
  • cuprins.docx
  • lucrare licenta finala.doc
  • primele pag.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL

“Toată lumea socoteşte fie pentru a face la sfârşitul lunii bilanţul veniturilor şi cheltuielilor, fie pentru a stabili un buget de vacanţă...

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent

INTRODUCERE În vederea realizării activităţii economice, a obiectivelor propuse, entităţile economice din industrie, construcţii şi transporturi...

Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă se înscrie noii comenzi sociale pentru contabilitate. Subordonată acestui deziderent la 1 ianuarie 1994...

Analiza financiară a unei firme - SC Petrom SA

1. Prezentarea societăţii şi a mediului extern Societatea comercială Petrom SA este o societate cu capital de stat şi privat autohton şi străin cu...

Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Mediul economic, financiar, social şi natural în care activează entităţile economice, devine tot mai complex, incert şi generator de...

Organizarea contabilității manageriale

1.Obiectul contabilităţii de gestiune: Contabilitatea realizează reprezentarea internă şi externă a unei întreprinderi. Această reprezentare...

Ai nevoie de altceva?