Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 13401
Mărime: 167.81KB (arhivat)
Publicat de: Valentin Tănase
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. Capitolul 1: Prezentarea societăţii SC Vesthid Serv SRL Argeş 5
 3. 1.1. Scurt istoric SC Vesthid Serv SRL 5
 4. 1.2. Obiectivele principale de activitate 6
 5. 1.3. Servicii şi produse oferite 7
 6. Capitolul 2: Organizarea contabilităţii la SC Vesthid Serv SRL Argeş 10
 7. 2.1. Aspecte teoretice privind organizarea contabilităţii la SC Vesthid Serv SRL 10
 8. 2.2. Reflectarea în contabilitate a operaţiilor economice efectuate de SC Vesthid Serv SRL 20
 9. Capitolul 3: Analiza performantelor SC Vesthid Serv SRL Argeş 44
 10. 3.1. Analiza ratelor de rentabilitate 44
 11. 3.2. Analiza soldurilor intermediare de gestiune 48
 12. Concluzii 56
 13. Bibliografie 58
 14. Anexe 59

Extras din licență

“Toată lumea socoteşte fie pentru

a face la sfârşitul lunii bilanţul veniturilor şi

cheltuielilor, fie pentru a stabili un buget de

vacanţă sau pentru a prevede finanţarea

cumpărării unei maşini sau a unei locuinţe”

Michel Carpon

INTRODUCERE

Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi rezultatele producţiei şi schimbului. Ea a izvorât din cerinţele activitaăţii practice şi s-a perfecţionat continuu ca o consecinţă firească a dezvoltării relaţiilor economice de producţie şi de schimb

Prima definiţţie a contabilităţii aparţine italianului Luca Paciolo, fiind formulată în lucrarea sa “ Summa de Arittmetica, Geometria, Propotioni et Proporcionalita, care a apărut în anul 1494. El analizează contabilitatea ca un ansamblu de principii şi reguli privind înregistrarea în partidă dublă a averii ce aparţine unui negustor, precum şi la toate ce aparţin acestuia, în ordinea în care au loc. În conceptia sa, partida dublă este definită prin prisma ecuaţiei de schimb dintre avere şi capital. Fiecare mişcare sau tranzacţie intervenită în masa averii implicit a capitalului este reprezentată ca un raport dintre primire şi dare , respectiv între debitor , cel care primeşte valoarea şi creditor , cel care o avansează

Contabilitatea este astăzi o ştiintţă economică specializată în gestiunea valorilor separate patrimonial inclusă în familia ştiinţelor sociale. De aceea, împreuna cu alte ştiinţe de aceeaşi vocaţie, sunt tratate ca o grupă distinctă de ştiinţele economice generale.

Obiectul contabilităţii constă în evidenţa , calculul ; analiza şi controlul raporturilor de schimb dintre alocarea şi finanţarea , destinaţia şi provenienţa , utilizarea şi reproducţia valorilor economice separate patrimonial, cu dezvăluirea situaţiei nete şi finanţarea patrimoniului , precum şi a rezultatelor obţinute.

În prezent actul normativ de bază care reglementează modul de organizare şi de conducere a evidenţei contabile este Legea Contabilităţii nr.82/1991. Acest act normativ contine reglementări unitare cu privire la organizarea sistemului contabil din România atât pentrun agenţii economici cât şi pentru celelalte entitîţi, inclusive pentru instituţiile publice.

Pentru agenţii economici evoluţia sistemului contabil a cunoscut schimbări structurale importante marcate prin:

• H.G. nr.3055/2009 – odată cu aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii Contabilităţii a apărut şi planuri de conturi aplicabil tuturor agenţilor;

• O.M.F.P.nr.766/2009 – aprobă Reglementările contabile cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile unităţilor economice care îndeplinesc criterii de mărime menţionate în actul normativ;

• O.M.F.P.nr.3055/2009 – aprobă Reglementările contabile simplificate, armonizate cu Directivele Europene aplicabile unităşilor economice care se situează sub limita stabilită, considerate că fac parte din întreprinderile mici şi mijlocii.

Se poate afirma că o dată cu aplicarea utlimelor două acte normative, sistemul contabil românesc al agenţilor economici a fost reformat răspunzând atât necesităţilor de informare a utilizatorilor cât şi cerinţele de armonizare cu Directivele Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.

CAPITOLUL 1

Prezentarea S.C. VESTHID SERV SRL Argeş

1.1.Scurt istoric SC Vesthid Serv SRL

S.C. VESTHID SERV SRL este filiala C.S. ROMVEST S.A. şi a fost constituită în baza H.G. nr.979/2004, modificată şi completată cu nr. 952/2005.

A fost înregistrată din data de 10.09.2005 la Camera de Comerţ Argeş, conform Certificatului de înregistrare seria A 208283/29.05.2002, cu codul unic de înregistrare 25141789 şi numărul de registru J29/162/2005, cu sediul în Piteşti, strada Plutelor nr.8, judeţul Argeş

Conducerea societăţii este asigurată de către reprezentantul unic al intereselor statului în Adunarea

Generală a Acţionarilor, numit în baza unui mandat special emis de către Ministerul Economiei şi

Comerţului şi care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii economice.

Societatea este administrată de către Consiliul de Administraţie, iar atribuţiile acestuia sunt stabilite în statut şi îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament de organizare şi funcţionare propriu.

Conducerea executivă a societăţii este asigurată de către Comitetul de Direcţie şi este compus din director general – preşedinte şi directorii executivi ai societăţii. Comitetul de Direcţie îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament de organizare şi funcţionare propriu.

La nivelul societăţii mai sunt constituite Comisia de restructurare, Comisia pentru probleme de apărare, Consiliul Tehnico-Economic, Comisia tehnică P.S.I., Comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi Comisia de protecţie civilă.

Actuala structură organizatorică a fost aprobată în şedinţa C.A. al C.S. ROMVEST S.A. în data de 31.07.2006 şi are 6 niveluri ierarhice.

Principalele domenii de activitate sunt organizate pe patru direcţii, având în subordine servicii tehnico-economice şi administrative-funcţionale, secţii de producţie. Fiecare secţie dispune de o grupă tehnică, coordonator activitate contabilă, coordonată de directorul economic, grupă de planificare şi grupă C.T.C. care desfăşoară o activitate unitară la nivelul fiecărei secţii. În structura organizatorică a sectorului pirotehnic a fost inclus şi compartimentul constructor şef, iar activitatea P.S.I. a fost preluată de Direcţia de Producţie.

Preview document

Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 1
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 2
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 3
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 4
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 5
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 6
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 7
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 8
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 9
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 10
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 11
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 12
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 13
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 14
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 15
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 16
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 17
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 18
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 19
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 20
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 21
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 22
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 23
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 24
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 25
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 26
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 27
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 28
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 29
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 30
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 31
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 32
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 33
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 34
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 35
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 36
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 37
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 38
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 39
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 40
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 41
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 42
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 43
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 44
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 45
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 46
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 47
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 48
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 49
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 50
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 51
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 52
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 53
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 54
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 55
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 56
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 57
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 58
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 59
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 60
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 61
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 62
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 63
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 64
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 65
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 66
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 67
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 68
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 69
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 70
Organizarea Contabilității la SC Vesthid Serv SRL - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Organizarea Contabilitatii la SC Vesthid Serv SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului

Introducere Unul dintre obiectivele unei companii, probabil cel mai important, este obţinerea de profit. Formula obţinerii profitului brut este...

Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare

Dezvoltarea economico-socială este rezultatul a două mari tendinţe aflate într-un proces continuu de intercondiţionare: pe de o parte,...

Documentele de sinteză - Obiectiv fundamental al contabilității financiare

1.1.1.Scurt istoric SC “REVA” SA Simeria este cea mai veche întreprindere de profil nu doar din Transilvania, ci şi din ţară În a doua jumătate...

Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL

În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea ce după...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Contabilitatea financiară și de gestiune cu aplicație în restaurante

INTRODUCERE Contabilitatea este un sistem de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiei diferitilor utilizatori de informaţii. Informaţia...

Contabilitatea și gestiunea imobilizărilor și a stocurilor. evaluare, recunoaștere și tratamente contabile

PARTEA I - Cadrul conceptual legislativ de raportare finaciara asociat stocurilor Cap I - - Istoric privind evolutia raportarii stocurilor...

Ai nevoie de altceva?