Organizarea Contabilitatii Stocurilor

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Aceasta licenta trateaza Organizarea Contabilitatii Stocurilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 106 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAP. I PREZENTAREA SOCIETATII SOLIV SRL

1.1 Obiectul si structura SC SOLIV SRL 1
1.2 Conducerea si controlul societatii 2
1.3 Analiza productiei obtinute 5
1.4 Analiza cheltuielilor si veniturilor 7
1.5 Principalii indicatori economico – financiari 15

CAP. II PRINCIPII, METODE, FORME DE ORGANIZARE A STOCURILOR

2.1 Continutul si structura stocurilor si a productiei în curs 19
2.2 Obiectivele si factorii organizarii contabilitatii stocurilor si productiei în curs 25
2.3. Evaluarea stocurilor si a productiei în curs 27
2.3.1. Reguli de evaluare a stocurilor 32
2.3.2 Evaluarea în contabilitate a stocurilor la iesirea din patrimoniu – metode de evaluare 38
2.4. Organizarea sistemului informational – contabil al stocurilor si productiei în curs de executie 44
2.5. Organizarea contabilitatii analitice a stocurilor 47
2.6. Organizarea contabilitatii sintetice a stocurilor si productiei în curs de executie 5

CAP. III ORGANIZAREA CONTABILITATII STOCURILOR PE EXEMPLUL SC „SOLIV” SRL

3.1 Contabilitatea materiilor prime si materialelor consumabile Continutul si functia conturilor 55
3.1.1 Operatii contabile în cazul aplicarii metodei inventarului permanent 56
3.1.2 Contabilitatea materialelor respinse la receptie 58
3.1.3 Contabilitatea materialelor aflate la terti 59
3.1.4 Contabilitatea materialelor vândute 61
3.2 Contabilitatea obiectelor de inventar 61
3.2.1 Exemple privind contabilizarea operatiilor cu materiale de natura obiectelor de inventar 63
3.3 Contabilitatea productiei în curs de executie 64
3.4 Contabilitatea produselor 67
3.5 Contabilitatea marfurilor 72
CAP. IV CONTABILITATEA DE GESTIUNE
4.1 Delimitari si structuri privind contabilitatea de gestiune 92
4.2 Structuri privind costurile 94
4.3 Modalitatea de stabilire a costurilor directe de productie, indirecte si auxiliare la SC SOLIV SRL 95

Extras din document

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi începe activitatea societatea comerciala "SOLIV"SRL.

Este o societate comerciala cu raspundere limitata, cu sediul in România, fiind persoana juridica romana.

Aceasta îsi are sediul social în localitatea Giurgiu, Str. Tineretului, bl.T5, ap.31, având dreptul sa-si înfiinteze filiale, sucursale, puncte comerciale sau de lucru, reprezentate în tara si strainatate; are o durata de functionare nelimitata.

Societatea SOLIV SRL are ca domeniu principal de activitate – productia altor tipuri de mobilier, iar printre activitatile secundare ale societatii se numara : productia de scaune, productia mobilierului pentru birou si magazine.

Capitalul social al societatii SOLIV SRL este in suma de 128.000.000 lei si se divide în 4800 parti sociale, egale si indivizibile, cu o valoare de 100.000 lei fiecare; aportul social al partilor fiind în numerar si este subscris de unicul asociat.

De la înfiintare respectiv 10 noiembrie 1991, societatea SOLIV SRL si-a desfasurat activitatea în conditii optime reusind sa-si dezvolte activitatea prin activitati de investitii printre care cele mai semnificative ar fi:

- achizitionarea unui apartament situat in sos Bucuresti, bl 1A/613, ap.25, et.6

- achizitionarea unei garsoniere – sediul societatii situat în strada Tineretului, bl. T5, sc. C, ap. 31

- deschiderea unui magazin în strada Nicolae Balcescu, numar 40, având ca obiect comertul cu amanuntul a produselor proprii dar si a altor tipuri de mobilier;

- achizitia unor utilaje pentru atelierul de mobila ;

- achizitionarea unui bloc de locuinte, situat în strada Constantin Brâncoveanu, nr. 3

- teren în suprafata de 4608.5 mp pe sos. Giurgiu – Bucuresti, KM 5, în vederea construirii unei hale industriale si unui magazin de prezentare.

1.2 Conducerea si controlul societatii

SOLIV SRL este administrata de un asociat unic care are urmatoarele atributii:

- aproba bilantul si stabileste repartizarea beneficiului net;

- aproba programele de activitate, strategiile si bugetul societatii pentru perioada urmatoare;

- numeste membrii Consiliului de administratie si cenzorii, le stabileste competentele, drepturile si obligatiile ce ii revin;

- ratifica hotarârile Consiliului de administratie prevazute ca atare in contract si in statut;

- ratifica Comitetul de directie, atributiile, competentele si drepturile directorilor;

- decide asupra urmaririi administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnând si persoana însarcinata sa o exercite;

- hotaraste asupra modificarii sediului si înfiintarii de sucursale si filiale;

Fisiere in arhiva (2):

  • bibliografie licenta.doc
  • LICENTA STOCURI.doc