Organizarea Contabilității Stocurilor

Licență
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 21483
Mărime: 155.11KB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Cuprins

CAP. I PREZENTAREA SOCIETATII SOLIV SRL

1.1 Obiectul si structura SC SOLIV SRL 1

1.2 Conducerea si controlul societatii 2

1.3 Analiza productiei obtinute 5

1.4 Analiza cheltuielilor si veniturilor 7

1.5 Principalii indicatori economico – financiari 15

CAP. II PRINCIPII, METODE, FORME DE ORGANIZARE A STOCURILOR

2.1 Continutul si structura stocurilor si a productiei în curs 19

2.2 Obiectivele si factorii organizarii contabilitatii stocurilor si productiei în curs 25

2.3. Evaluarea stocurilor si a productiei în curs 27

2.3.1. Reguli de evaluare a stocurilor 32

2.3.2 Evaluarea în contabilitate a stocurilor la iesirea din patrimoniu – metode de evaluare 38

2.4. Organizarea sistemului informational – contabil al stocurilor si productiei în curs de executie 44

2.5. Organizarea contabilitatii analitice a stocurilor 47

2.6. Organizarea contabilitatii sintetice a stocurilor si productiei în curs de executie 5

CAP. III ORGANIZAREA CONTABILITATII STOCURILOR PE EXEMPLUL SC „SOLIV” SRL

3.1 Contabilitatea materiilor prime si materialelor consumabile Continutul si functia conturilor 55

3.1.1 Operatii contabile în cazul aplicarii metodei inventarului permanent 56

3.1.2 Contabilitatea materialelor respinse la receptie 58

3.1.3 Contabilitatea materialelor aflate la terti 59

3.1.4 Contabilitatea materialelor vândute 61

3.2 Contabilitatea obiectelor de inventar 61

3.2.1 Exemple privind contabilizarea operatiilor cu materiale de natura obiectelor de inventar 63

3.3 Contabilitatea productiei în curs de executie 64

3.4 Contabilitatea produselor 67

3.5 Contabilitatea marfurilor 72

CAP. IV CONTABILITATEA DE GESTIUNE

4.1 Delimitari si structuri privind contabilitatea de gestiune 92

4.2 Structuri privind costurile 94

4.3 Modalitatea de stabilire a costurilor directe de productie, indirecte si auxiliare la SC SOLIV SRL 95

Extras din document

La 10 octombrie 1991 dupa parcurgerea etapelor si obtinerea tuturor documentelor necesare privind societatile comerciale, s-a organizat si îsi începe activitatea societatea comerciala "SOLIV"SRL.

Este o societate comerciala cu raspundere limitata, cu sediul in România, fiind persoana juridica romana.

Aceasta îsi are sediul social în localitatea Giurgiu, Str. Tineretului, bl.T5, ap.31, având dreptul sa-si înfiinteze filiale, sucursale, puncte comerciale sau de lucru, reprezentate în tara si strainatate; are o durata de functionare nelimitata.

Societatea SOLIV SRL are ca domeniu principal de activitate – productia altor tipuri de mobilier, iar printre activitatile secundare ale societatii se numara : productia de scaune, productia mobilierului pentru birou si magazine.

Capitalul social al societatii SOLIV SRL este in suma de 128.000.000 lei si se divide în 4800 parti sociale, egale si indivizibile, cu o valoare de 100.000 lei fiecare; aportul social al partilor fiind în numerar si este subscris de unicul asociat.

De la înfiintare respectiv 10 noiembrie 1991, societatea SOLIV SRL si-a desfasurat activitatea în conditii optime reusind sa-si dezvolte activitatea prin activitati de investitii printre care cele mai semnificative ar fi:

- achizitionarea unui apartament situat in sos Bucuresti, bl 1A/613, ap.25, et.6

- achizitionarea unei garsoniere – sediul societatii situat în strada Tineretului, bl. T5, sc. C, ap. 31

- deschiderea unui magazin în strada Nicolae Balcescu, numar 40, având ca obiect comertul cu amanuntul a produselor proprii dar si a altor tipuri de mobilier;

- achizitia unor utilaje pentru atelierul de mobila ;

- achizitionarea unui bloc de locuinte, situat în strada Constantin Brâncoveanu, nr. 3

- teren în suprafata de 4608.5 mp pe sos. Giurgiu – Bucuresti, KM 5, în vederea construirii unei hale industriale si unui magazin de prezentare.

1.2 Conducerea si controlul societatii

SOLIV SRL este administrata de un asociat unic care are urmatoarele atributii:

- aproba bilantul si stabileste repartizarea beneficiului net;

- aproba programele de activitate, strategiile si bugetul societatii pentru perioada urmatoare;

- numeste membrii Consiliului de administratie si cenzorii, le stabileste competentele, drepturile si obligatiile ce ii revin;

- ratifica hotarârile Consiliului de administratie prevazute ca atare in contract si in statut;

- ratifica Comitetul de directie, atributiile, competentele si drepturile directorilor;

- decide asupra urmaririi administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnând si persoana însarcinata sa o exercite;

- hotaraste asupra modificarii sediului si înfiintarii de sucursale si filiale;

Preview document

Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 1
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 2
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 3
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 4
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 5
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 6
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 7
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 8
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 9
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 10
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 11
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 12
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 13
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 14
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 15
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 16
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 17
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 18
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 19
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 20
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 21
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 22
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 23
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 24
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 25
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 26
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 27
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 28
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 29
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 30
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 31
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 32
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 33
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 34
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 35
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 36
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 37
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 38
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 39
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 40
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 41
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 42
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 43
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 44
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 45
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 46
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 47
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 48
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 49
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 50
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 51
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 52
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 53
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 54
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 55
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 56
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 57
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 58
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 59
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 60
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 61
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 62
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 63
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 64
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 65
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 66
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 67
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 68
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 69
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 70
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 71
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 72
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 73
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 74
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 75
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 76
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 77
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 78
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 79
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 80
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 81
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 82
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 83
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 84
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 85
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 86
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 87
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 88
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 89
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 90
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 91
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 92
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 93
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 94
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 95
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 96
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 97
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 98
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 99
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 100
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 101
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 102
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 103
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 104
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 105
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 106
Organizarea Contabilității Stocurilor - Pagina 107

Conținut arhivă zip

  • bibliografie licenta.doc
  • LICENTA STOCURI.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Informational Contabil pentru Evidenta Stocurilor la SC Medica SA Bacau

Introducere Tehnologia informaţiei a cunoscut în ultimii ani un avânt considerabil. Fără nici o îndoială, domeniile cu cele mai revoluţionare...

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Organizarea și conducerea contabilității stocurilor de materii prime materiale și mărfuri - SC Conex SA

INTRODUCERE : Stocurile reprezintă cantităţile fizice de materiale de produse sau de mărfuri necesare fiecărei faze a ciclului de exploatare...

Atestat Profesional - Faina ca Materia Prima

ARGUMENT Am ales ca tema de sustinere a acestei lucrari, materiile prime si anume faina de grâu pentru ca reprezinta alimentatia de baza a...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Contabilitatea și analiza stocurilor - studiu de caz la SC Carpatina SA

CAPITOLUL I INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ " CARPATINA " S.A. 1.1 Obiectul de activitate şi statutul juridic Societatea...

Contabilitatea Operatiunilor de Import

Capitolul I: PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. BIOEEL S.R.L. TÂRGU-MUREŞ 1.1. Informaţii generale Denumirea firmei : S.CA. BIOEEL S.R.L Cod Unic de...

Ias 2 - Stocuri

Standardul International de Contabilitate IAS2 1.1. Introducere Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial...

Te-ar putea interesa și

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Organizarea contabilității stocurilor la SC Vel Pitar SA

CAPITOLUL I INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA ANALIZATĂ S.C. VEL PITAR S.A. 1.1. Prezentarea generală a societăţii analizată „Cine este...

Studiu privind modul de organizare a contabilității stocurilor de mărfuri la SC Peco SA Argeș

I.BAZELE SISTEMULUI INFORMAŢIONAL CONTABIL LA S.C. PECO S.A. ARGEŞ. 1.Coordonatele noului sistem contabil adaptat la condiţiile economiei de...

Contabilitatea Stocurilor

Argument Cum in economia de piata guverneaza profitul, atunci este clar ca si aici se urmareste un profit, unul concret si suficient de mare care...

Organizarea și conducerea contabilității stocurilor de materii prime materiale și mărfuri - SC Conex SA

INTRODUCERE : Stocurile reprezintă cantităţile fizice de materiale de produse sau de mărfuri necesare fiecărei faze a ciclului de exploatare...

Contabilitatea primară a stocurilor

I.Cadrul conceptual legislative de raportare financiara asociat stocurilor I.1 Rolul contabilitatii in cadrul intreprinderii Contabilitatea este...

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Ai nevoie de altceva?