Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 117 în total
Cuvinte : 28431
Mărime: 511.15KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I

Mărfuri şi ambalaje – componente ale activelor circulante.4

1.1 Noţiunea de active circulante.4

1.1.1 Active circulante sub formă de stocuri şi produse în curs de execuţie.4

1.1.2 Active circulante de trezorerie.6

1.1.3 Active circulante în decontare.9

1.2 Obiectivele contabilităţii mărfurilor şi ambalajelor.10

1.2.1 Noţiunea de stocuri.10

1.2.2 Contabilitatea stocurilor de mărfuri.12

1.2.3 Contabilitatea stocurilor de ambalaje.14

1.3 Obiectul de activitate şi organizarea SC „COM – PUF ” SRL.16

1.4 Analiza cifrei de afaceri la SC „COM – PUF ” SRL.18

CAPITOLUL II

Evaluarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de stocuri din

patrimoniu.20

2.1 Momente când se evaluează stocurile .20

2.2 Evaluarea stocurilor la intrare în patrimoniu.20

2.3 Evaluarea stocurilor la inventariere .22

2.4 Evaluarea stocurilor la încheierea exerciţiului financiar . .22

2.5 Evaluarea stocurilor la ieşire din patrimoniu.23

2.5.1 Metoda costului mediu ponderat.23

2.5.2 Metoda prima intrare-prima ieşire (FIFO).24

2.5.3 Metoda ultima intrare-prima ieşire (LIFO).25

2.5.4 Metoda costului standard.25

2.5.5 Metoda preţului de vânzare sau metoda preţului cu amănuntul.27

2.6 Exemple privind evaluare stocurilor la ieşire din patrimoniu.27

CAPITOLUL III

Evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de mărfuri şi ambalaje .32

3.1 Documente specifice.32

3.2 Metode de organizare a contabilităţii analitice a stocurilor.37

3.2.1 Metoda operativ-contabilă.37

3.2.2 Metoda cantitativ-valorică.38

3.2.3 Metoda global-valorică.41

3.3. Reflectarea în contabilitate a stocurilor de mărfuri .42

3.3.1 Folosirea inventarului permanent.45

3.3.2 Folosirea inventarului intermitent.48

3.4. Reflectarea în contabilitate a stocurilor de ambalaje .49

3.4.1 Folosirea inventarului permanent.51

3.4.2 Folosirea inventarului intermitent.58

CAPITOLUL IV

Controlul gestionar al stocurilor de mărfuri şi ambalaje.61

4.1 Controlul faptic al stocurilor de mărfuri şi ambalaje.61

4.2 Controlul modului de asigurare a condiţiilor de depozitare şi conservare al stocurilor

de mărfuri şi ambalaje.64

4.3 Controlul efectiv al stocurilor de mărfuri şi ambalaje, inventarirea.67

4.4 Stabilirea rezultatelor inventarierii şi regularizarea diferenţelor constatate.75

CAPITOLUL V

Prototip de sistem expert pentru alegerea unui furnizor.80

CONCLUZII ŞI PROPUNERI.108

ANEXE.112

BIBLIOGRAFIE.115

Extras din document

INTRODUCERE

Trecerea la economia de piaţă se înscrie noii comenzi sociale pentru contabilitate. Subordonată acestui deziderent la 1 ianuarie 1994 a intrat în vigoare noul sistem de contabilitate, gândit ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge.

Pentru documentarea temeinică, specialiştii români au conceput un sistem contabil racordat la exigenţele economiei de piaţă care a fost generalizat şi aplicat în anul 1994. El se bazează pe cerinţele actuale ale internaţionalizării şi armonizării contabilităţii.

Deci metodele adoptate corespunzător cerinţelor unei contabilităti moderne ce este susceptibilă de perfectă, indeosebi în privinţa unei concordanţe cât mai deplină cu conţinutul Standardelor Internaţionale şi a adoptării la noile reglementări cu caracter economico-financiar. Se poate aprecia că reglementările şi metodologia care formează noul sistem contabil reprezintă cel mai important pas facut de România pentru integrarea europeană şi pentru realizarea unei veritabile economii de piaţă.

În comparaţie cu vechiul sistem contabil modificările determinate de noul sistem sunt foarte importante, ele vizează reguli de terminologie, de evaluare, de prezentare a rezultatelor şi de utilizare a sistemelor financiare.

Lucrarea de diplomă prezentă a fost elaborată luând în considerare experienţa concretă, cu greutăţile inerente de procurare a datelor de la S.C. COM-PUF S.R.L. Botoşani, ţinând seama de elementele de noutate intervenite în gestiunea şi contabilitatea stocurilor de mărfuri şi ambalaje din această societate. De asemenea s-a avut în vedere, că sistemul actual de contabilitate permite introducerea metodelor de evaluare a elementelor patrimoniale recunoscute pe plan mondial şi anume – CMP, FIFO, LIFO – şi crearea posibilităţii fiecărui agent economic să opteze pentru acea metodă care răspunde cel mai bine intereselor proprii.

CAPITOLUL 1

MĂRFURI ŞI AMBALAJE – COMPONENTE ALE ACTIVELOR CIRCULANTE

1.1. Noţiunea de active circulante

Contabilitatea reprezintă ansamblul coerent al operatiilor de consemnare, cuantificare, prelucrare şi comunicare a informaţiilor contabil-financiare, referitoare la o valoare economică determinată, inclusiv modificările acesteia în cadrul unei perioade de referinţă .

Orice agent economic dispune, în patrimoniul său, pe lângă active imobilizate şi de active circulante. Spre deosebire de activele imobilizate, cele circulante au o mişcare mai rapidă, în cele mai multe cazuri participă la un singur ciclu de producţie şi îşi transmit valoarea dintr-o dată, asupra producţiei obţinute. Unităţile patrimoniale dispun de trei categorii importante de active circulante astfel:

• stocuri şi produse în curs de execuţie;

• active de trezorerie (băneşti);

• active în decontare (creanţe).

1.1.1. Active circulante sub formă de stocuri şi produse în curs de execuţie

Reprezintă denumirea unei categorii de active circulante care există în economia tuturor agenţilor economici şi care cuprinde o sumă de elemente cu denumiri şi conţinut bine stabilit astfel:

• Materii prime, constituie de fapt substanţa producţiei ce se realizează şi deţine un rol hotărâtor în obţinerea sa. Orice unitate patrimonială specializată în producţie foloseşte materia primă pentru a produce. De exemplu, minereul de fier în industria siderurgică, lemnul în industria mobiRON, stofa în industria confecţiilor etc.

• Materiale consumabile sunt şi ele o prezenţă frecventă în economia agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sfera producţiei, categorie în care se includ: materialele auxiliare, combustibilul, piesele de schimb, materialele de ambalat, prefabricatele, seminţe, medicamente, substanţe chimice .

• Obiectele de inventar sunt prezentate în economia mai tuturor agenţilor economici fiind necesare desfăşurării activităţii lor. Ele de regulă nu întrunesc cumulativ cele două condiţii pentru a fi mijloace fixe, respectiv, fie că au valoarea contabilă mai mare decât limita prevăzută de lege, dar nu au durată de funcţionare mai mare de un an, fie că îndeplinesc condiţia de durată, dar nu întrunesc condiţia de valoare. În mod concret, în această categorie se includ: S.D.V.-urile (scule, dispozitive şi verificatoare), echipamentul de protecţie, echipamentul de lucru, alte obiecte de inventar.

Preview document

Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 1
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 2
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 3
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 4
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 5
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 6
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 7
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 8
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 9
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 10
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 11
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 12
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 13
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 14
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 15
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 16
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 17
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 18
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 19
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 20
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 21
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 22
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 23
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 24
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 25
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 26
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 27
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 28
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 29
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 30
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 31
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 32
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 33
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 34
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 35
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 36
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 37
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 38
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 39
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 40
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 41
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 42
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 43
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 44
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 45
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 46
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 47
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 48
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 49
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 50
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 51
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 52
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 53
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 54
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 55
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 56
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 57
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 58
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 59
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 60
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 61
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 62
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 63
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 64
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 65
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 66
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 67
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 68
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 69
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 70
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 71
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 72
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 73
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 74
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 75
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 76
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 77
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 78
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 79
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 80
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 81
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 82
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 83
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 84
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 85
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 86
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 87
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 88
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 89
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 90
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 91
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 92
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 93
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 94
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 95
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 96
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 97
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 98
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 99
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 100
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 101
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 102
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 103
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 104
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 105
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 106
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 107
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 108
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 109
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 110
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 111
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 112
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 113
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 114
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 115
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 116
Organizarea și Conducerea Contabilitătii Mărfurilor și Ambalajelor - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • Organizarea si Conducerea Contabilitatii Marfurilor si Ambalajelor.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul informațional privind contabilitatea și gestiunea stocurilor la SC Telco Import-Export SRL

I. Reglementări privind contabilitatea şi situaţiile financiare ale întreprinderii armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Gestiunea și contabilitatea imobilizărilor corporale și necorporale

CAP.1. NOŢIUNI GENERALE 1.1. INTRODUCERE Pe parcursul dezvoltării societăţii umane şi a mediului economic în ansamblul său şi pe măsura...

Politici și tratamente contabile privind metodele de gestionare a stocurilor de mărfuri

INTRODUCERE Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează...

Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL

În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea ce după...

Organizarea evidenței operative și contabilitatea mărfurilor în comerțul en-gros

1. COMERŢUL ACTIVITATE DE BAZĂ A ECONOMIEI 1.1.CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA ACTIVITAŢII DE COMERŢ Noţiunea de comerţ determină o funcţie economică ce...

Organizarea contabilității și analiza stocurilor la o entitate de comerț exterior

INTRODUCERE Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaționale de Contabilitate, având ca scop acela de a permite...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Materiale Consumabile în Sistemul Inventarului Intermitent

INTRODUCERE În vederea realizării activităţii economice, a obiectivelor propuse, entităţile economice din industrie, construcţii şi transporturi...

Evaluarea și gestiunea stocurilor de marfă la SC Suma Sport SRL

Prezentul proiect urmăreşte analiza contabilă a stocurilor în cadrul unei societăţi comerciale din România. Am ales să tratez această temă...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri și Ambalaje Într-o Societate Comercială

Cunoaşterea reprezintă expresia vocaţiei spre progres a fiinţei umane. Civilizaţia acestui sfârşit de secol şi mileniu evoluează esenţialmente sub...

Metode și Tehnici de Inventariere și Evaluare a Stocurilor

1.1. Contabilitatea stocurilor în România In majoritatea întreprinderilor, contabilitatea nu înregistreaza zilnic miscarile stocurilor....

Organizarea contabilității în cadrul SC Poldo Food SRL

În lucrarea „Tratat de contabilitate în partidă dublă” Luca Paciolo definea în 1497 pentru prima dată contabilitatea, ca fiind „tot ceea ce după...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Evidența și comercializarea mărfurilor

INTRODUCERE Actuala dezvoltare a economiei a impus intercalarea între consumatori si producatori, a unor agenti economici, specializati, care...

Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe

INTRODUCERE În majoritatea ţărilor Europei continentale acţiunea de organizare a contabilităţii, având la bază norme contabile armonizate, s-a...

Contabilitatea Mărfurilor și Ambalajelor

INTRODUCERE Mediul economic, financiar, social şi natural în care activează entităţile economice, devine tot mai complex, incert şi generator de...

Diagnosticul poziției financiare la SC Dedeman SRL

Cap 1. Prezentarea agentului economic Obiectul principal de activitate al SC DEDEMAN SRL BACĂU constă în practicarea comerţului en-gros şi...

Ai nevoie de altceva?