Organizarea si Conducerea Contabilitatii Marfurilor si Ambalajelor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Organizarea si Conducerea Contabilitatii Marfurilor si Ambalajelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 117 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

CAPITOLUL I
Mărfuri şi ambalaje – componente ale activelor circulante.4
1.1 Noţiunea de active circulante.4
1.1.1 Active circulante sub formă de stocuri şi produse în curs de execuţie.4
1.1.2 Active circulante de trezorerie.6
1.1.3 Active circulante în decontare.9
1.2 Obiectivele contabilităţii mărfurilor şi ambalajelor.10
1.2.1 Noţiunea de stocuri.10
1.2.2 Contabilitatea stocurilor de mărfuri.12
1.2.3 Contabilitatea stocurilor de ambalaje.14
1.3 Obiectul de activitate şi organizarea SC „COM – PUF ” SRL.16
1.4 Analiza cifrei de afaceri la SC „COM – PUF ” SRL.18
CAPITOLUL II
Evaluarea în contabilitate a intrărilor şi ieşirilor de stocuri din
patrimoniu.20
2.1 Momente când se evaluează stocurile .20
2.2 Evaluarea stocurilor la intrare în patrimoniu.20
2.3 Evaluarea stocurilor la inventariere .22
2.4 Evaluarea stocurilor la încheierea exerciţiului financiar . .22
2.5 Evaluarea stocurilor la ieşire din patrimoniu.23
2.5.1 Metoda costului mediu ponderat.23
2.5.2 Metoda prima intrare-prima ieşire (FIFO).24
2.5.3 Metoda ultima intrare-prima ieşire (LIFO).25
2.5.4 Metoda costului standard.25
2.5.5 Metoda preţului de vânzare sau metoda preţului cu amănuntul.27
2.6 Exemple privind evaluare stocurilor la ieşire din patrimoniu.27
CAPITOLUL III
Evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de mărfuri şi ambalaje .32
3.1 Documente specifice.32
3.2 Metode de organizare a contabilităţii analitice a stocurilor.37
3.2.1 Metoda operativ-contabilă.37
3.2.2 Metoda cantitativ-valorică.38
3.2.3 Metoda global-valorică.41
3.3. Reflectarea în contabilitate a stocurilor de mărfuri .42
3.3.1 Folosirea inventarului permanent.45
3.3.2 Folosirea inventarului intermitent.48
3.4. Reflectarea în contabilitate a stocurilor de ambalaje .49
3.4.1 Folosirea inventarului permanent.51
3.4.2 Folosirea inventarului intermitent.58
CAPITOLUL IV
Controlul gestionar al stocurilor de mărfuri şi ambalaje.61
4.1 Controlul faptic al stocurilor de mărfuri şi ambalaje.61
4.2 Controlul modului de asigurare a condiţiilor de depozitare şi conservare al stocurilor
de mărfuri şi ambalaje.64
4.3 Controlul efectiv al stocurilor de mărfuri şi ambalaje, inventarirea.67
4.4 Stabilirea rezultatelor inventarierii şi regularizarea diferenţelor constatate.75
CAPITOLUL V
Prototip de sistem expert pentru alegerea unui furnizor.80
CONCLUZII ŞI PROPUNERI.108
ANEXE.112
BIBLIOGRAFIE.115

Extras din document

INTRODUCERE

Trecerea la economia de piaţă se înscrie noii comenzi sociale pentru contabilitate. Subordonată acestui deziderent la 1 ianuarie 1994 a intrat în vigoare noul sistem de contabilitate, gândit ca o componentă de bază a reformei de ansamblu pe care o parcurge.

Pentru documentarea temeinică, specialiştii români au conceput un sistem contabil racordat la exigenţele economiei de piaţă care a fost generalizat şi aplicat în anul 1994. El se bazează pe cerinţele actuale ale internaţionalizării şi armonizării contabilităţii.

Deci metodele adoptate corespunzător cerinţelor unei contabilităti moderne ce este susceptibilă de perfectă, indeosebi în privinţa unei concordanţe cât mai deplină cu conţinutul Standardelor Internaţionale şi a adoptării la noile reglementări cu caracter economico-financiar. Se poate aprecia că reglementările şi metodologia care formează noul sistem contabil reprezintă cel mai important pas facut de România pentru integrarea europeană şi pentru realizarea unei veritabile economii de piaţă.

În comparaţie cu vechiul sistem contabil modificările determinate de noul sistem sunt foarte importante, ele vizează reguli de terminologie, de evaluare, de prezentare a rezultatelor şi de utilizare a sistemelor financiare.

Lucrarea de diplomă prezentă a fost elaborată luând în considerare experienţa concretă, cu greutăţile inerente de procurare a datelor de la S.C. COM-PUF S.R.L. Botoşani, ţinând seama de elementele de noutate intervenite în gestiunea şi contabilitatea stocurilor de mărfuri şi ambalaje din această societate. De asemenea s-a avut în vedere, că sistemul actual de contabilitate permite introducerea metodelor de evaluare a elementelor patrimoniale recunoscute pe plan mondial şi anume – CMP, FIFO, LIFO – şi crearea posibilităţii fiecărui agent economic să opteze pentru acea metodă care răspunde cel mai bine intereselor proprii.

CAPITOLUL 1

MĂRFURI ŞI AMBALAJE – COMPONENTE ALE ACTIVELOR CIRCULANTE

1.1. Noţiunea de active circulante

Contabilitatea reprezintă ansamblul coerent al operatiilor de consemnare, cuantificare, prelucrare şi comunicare a informaţiilor contabil-financiare, referitoare la o valoare economică determinată, inclusiv modificările acesteia în cadrul unei perioade de referinţă .

Orice agent economic dispune, în patrimoniul său, pe lângă active imobilizate şi de active circulante. Spre deosebire de activele imobilizate, cele circulante au o mişcare mai rapidă, în cele mai multe cazuri participă la un singur ciclu de producţie şi îşi transmit valoarea dintr-o dată, asupra producţiei obţinute. Unităţile patrimoniale dispun de trei categorii importante de active circulante astfel:

• stocuri şi produse în curs de execuţie;

• active de trezorerie (băneşti);

• active în decontare (creanţe).

1.1.1. Active circulante sub formă de stocuri şi produse în curs de execuţie

Reprezintă denumirea unei categorii de active circulante care există în economia tuturor agenţilor economici şi care cuprinde o sumă de elemente cu denumiri şi conţinut bine stabilit astfel:

• Materii prime, constituie de fapt substanţa producţiei ce se realizează şi deţine un rol hotărâtor în obţinerea sa. Orice unitate patrimonială specializată în producţie foloseşte materia primă pentru a produce. De exemplu, minereul de fier în industria siderurgică, lemnul în industria mobiRON, stofa în industria confecţiilor etc.

• Materiale consumabile sunt şi ele o prezenţă frecventă în economia agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sfera producţiei, categorie în care se includ: materialele auxiliare, combustibilul, piesele de schimb, materialele de ambalat, prefabricatele, seminţe, medicamente, substanţe chimice .

• Obiectele de inventar sunt prezentate în economia mai tuturor agenţilor economici fiind necesare desfăşurării activităţii lor. Ele de regulă nu întrunesc cumulativ cele două condiţii pentru a fi mijloace fixe, respectiv, fie că au valoarea contabilă mai mare decât limita prevăzută de lege, dar nu au durată de funcţionare mai mare de un an, fie că îndeplinesc condiţia de durată, dar nu întrunesc condiţia de valoare. În mod concret, în această categorie se includ: S.D.V.-urile (scule, dispozitive şi verificatoare), echipamentul de protecţie, echipamentul de lucru, alte obiecte de inventar.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea si Conducerea Contabilitatii Marfurilor si Ambalajelor.doc