Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 11798
Mărime: 149.96KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.dr. GHEORGHE DUMITRU
UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONSTANTA

Cuprins

INTRODUCERE 04

CAPITOLUL I

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA ANALIZATĂ

1.1 ISTORIC 05

1.2 ÒRGANIZAREA ACTIVITATII UNITATII 08

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR

2.1. SISTEMUL DE DOCUMENTE PRIVIND CIRCULAŢIA STOCURILOR 10

2.2. ORGANIZAREA CONTABILTĂŢII SINTETICE ŞI ANALITICE 14

CAPITOLUL III

STUDIU DE CAZ-ANALIZA STOCURILOR IN CADRUL FIRMEI 22

CAPITOLUL IV.

ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL A GESTIUNII STOCURILOR

4.1 SISTEMUL DE PRELUCRARE AUTOMATÃ A DATELOR,CALE PRINCIPALÃ DE ASIGURARE A GESTIUNII STOCURILOR 35

4.2. POSIBILITĂŢI DE PERFECŢIONARE A EVIDENŢEI STOCURILOR CU AJUTORUL MIJLOACELOR AUTOMATE DE PRELUCRARE A DATELOR 37

CONCLUZII SI PROPUNERI 41

BIBLIOGRAFIE 46

Extras din document

INTRODUCERE :

Stocurile reprezintă cantităţile fizice de materiale de produse sau de mărfuri necesare fiecărei faze a ciclului de exploatare (aprovizionare, producţie, desfacere), pentru a asigura desfăşurarea continuă şi ritmică a activelor de exploatare.

Caracterului continuu al producţiei (sau al desfacerilor), i se opune, din motive economice, caracterul discontinuu al aprovizionărilor.

Din punct de vedere financiar, stocurile reprezintă alocare de capital ce nu poate fi recuperat până când aceste stocuri nu parcurg întregul ciclu de exploatare şi sunt valorificate prin vânzarea şi încasarea produselor, lucrărilor sau serviciilor realizate de întreprindere.

Lucrarea intitulată Metode si tehnici de evaluare si contabilizare a stocurilor in cadrul firmei este structurată pe trei capitole mari, împărţite la rândul lor în subcapitole, astfel încât să se asigure o tratare judicioasă a tuturor aspectelor legate de contabilitatea stocurilor. Aceste capitole sunt:

Cap.I – Prezentarea firmei ce tratează subiecte ca: istoricul firmei, obiectul de activitate, capitalul social şi acţiunile, conducerea şi gestiunea societăţii, structura forţei de muncă;in care urmeaza a se efectua studiul de caz privind contabilitatea si analiza stocurilor.

Cap.II– Contabilitatea si analiza stocurilor cu referire la clasificarea şi structura stocurilor, evaluarea stocurilor, contabilitatea stocurilor de natura materiilor prime, materialelor, produselor, mărfurilor şi a altor materiale consumabile;

Cap. III. Studiul de caz privind stocurile la firma, capitol care cuprinde analiza stocurilor si o

aplicaţie în programul informatic folosit de această societate.

Lucrarea se incheie cu -Concluzii şi propuneri asupra temei alese.

CAPITOLUL I

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA ANALIZATĂ

1.1.ISTORIC

Denumirea societăţii comerciale analizate este S.C. “CONEX PRAHOVA” S.A. Aceasta este o persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acţiuni şi desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei comerciale şi ale statutului său.

Sediul societăţii este în România, localitatea Ploieşti, strada Ştefan cel Mare, nr. 12. Societatea poate avea reprezentanţe, agenţii, birouri, sucursale, filiale, şantiere (loturi), situate şi în alte localităţi din ţară şi străinătate, în spaţii închiriate sau spaţiile proprii : spaţiu str. Ştefan cel Mare nr. 12, Ploieşti; spaţiu str. Cuptoarelor, Ploieşti; spaţiu str. Poligonului nr.1, Ploieşti; spaţiu str. Frăţiei nr. 1, Ploieşti; spaţiu str. Avram Iancu nr.12, Sinaia; spaţiu Şoseaua Sinaia-Buşteni (km. 126,8); spaţiu comuna Podenii Noi, sat Valea Dulce, judeţ Prahova ş.a.

Conform statutului său, scopul societăţii comerciale “CONEX PRAHOVA” S.A. este contractarea, execuţia şi comercializarea construcţiilor civile industriale, agricole şi conexele acestora, precum şi obţinerea profitului.

Obiectul de activitate al societăţii se concretizează în :

Proiectarea, contractarea şi execuţia construcţiilor şi conexelor acestora în ţară şi străinătate şi comercializarea acestora în lei şi valută;

Prestări şi întreţineri în construcţii, precum şi prestări cu utilaje şi mijloace de transport auto din dotare pentru persoane fizice şi juridice;

Aprovizionarea, depozitarea şi comercializarea materialelor de construcţii;

Proiectarea, execuţia şi comercializarea prefabricatelor, a construcţiilor metalice şi din lemn, pentru construcţii şi diverse;

Gospodărirea şi cazarea în imobilele proprietate a societăţii pentru personalul propriu şi pentru terţi;

Gospodărire, cazare, turism, activităţi hoteliere şi activităţi social-cultural-artistice în căminul nr. 2, str. Bobâlna Ploieşti, căminul din str. Avram Iancu nr. 12 Sinaia, în spaţiile organizare de şantier Piatra Arsă, pentru personalul propriu şi pentru terţi;

Alimentaţia prin cantina-bufet şi organizarea de festivităţi, inclusiv gospodărie anexă în căminele proprietate a societăţii, în spaţiile organizare de şantier şi în depozit;

Preview document

Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 1
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 2
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 3
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 4
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 5
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 6
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 7
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 8
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 9
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 10
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 11
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 12
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 13
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 14
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 15
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 16
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 17
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 18
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 19
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 20
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 21
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 22
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 23
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 24
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 25
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 26
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 27
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 28
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 29
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 30
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 31
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 32
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 33
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 34
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 35
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 36
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 37
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 38
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 39
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 40
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 41
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 42
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 43
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 44
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 45
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 46
Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Organizarea si Conducerea Contabilitatii Stocurilor de Materii Prime Materiale si Marfuri - SC Conex SA.doc

Alții au mai descărcat și

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Proiectarea unui Flux Informational privind Contabilitatea Stocurilor de Produse si Marfuri - Aurora SA

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Prezentarea generală a unităţii „ Drumul spre succes este...

Politici și Tratamente Contabile privind Stocurile

Introducere Prin prezenta lucrare îmi propun să analizez politicile şi tratamentele contabile privind elementele de natura stocurilor aşa cum sunt...

Contabilitatea Stocurilor la S.C. Succes România S.R.L.

ARGUMENT Tema proiectului aleasa de mine este “Contabilitatea stocurilor si productiei in curs de executie”.Aceasta pentru mine reprezinta o tema...

Contabilitatea Constructiilor

INTRODUCERE Problemele cronice din domeniul construcţiilor, cum ar fi: productivitatea scăzută, condiţiile grele de muncă, siguranţa redusă a...

Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor. Evaluare, Recunoastere si Tratamente Contabile

PARTEA I - Cadrul conceptual legislativ de raportare finaciara asociat stocurilor Cap I - - Istoric privind evolutia raportarii stocurilor...

Controlul și Gestiunea Stocurilor în Activitatea de Comerț

CAPITOLUL 1 CONTROLUL ŞI GESTIUNEA STOCURILOR ÎN CADRUL S.C PETROM S.A. 1.1 ISTORICUL ŞI ACTIVITATEA S.C. PETROM S.A - Denumirea societăţii:...

Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor economico - financiare

CAPITOLUL I PREZENTAREA S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA 1.1. ISTORICUL S.C. NAPOMAR S.A. S. C. NAPOMAR S.A. este o societate pe acţiuni înfiinţată...

Ai nevoie de altceva?