Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 21268
Mărime: 346.98KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

Introducere 4

Motivaţia, importanţa şi metodologia cercetării 4

Capitolul I Aspecte teoretico-metodologice privind controlul financiar-contabil 5 1.1.Conceptul de control financiar 5 1.2.Tipologia controlului financiar 6 1.3.Procedee şi tehnici ale controlului financiar 10 1.4.Etapele efectuării controlului financiar-contabil 12 1.5.Organizarea şi exercitarea controlului financiar-contabil 14 1.5.1.Organizarea controlului financiar-contabil al statului 14 1.5.2.Organizarea controlului financiar-contabil la agenţii economici 16

Capitolul II Prezentarea societăţii S.C. ALPHA S.R.L.- baza studiului de caz 17

2.1.Descrierea generală a societăţii 17

2.2.Date de identificare fiscală 18

2.3.Relaţiile cu partenerii de afaceri 18

2.4.Organigrama societăţii 19

2.5.Evoluţia principalilor indicatori economici şi financiari din ultimii trei ani 20

2.5.1.Elementele de bilanţ 20

2.5.2.Contul de profit şi pierdere 21

Capitolul III Studiu de caz 22

3.1.Programarea activităţii de control financiar-contabil 22

3.1.1.Elaborarea procesului de control de către ANAF 22

3.1.2.Transmiterea procesului de control unităţii vizate 24

3.2.Etapa pregătirii activităţii de control 26 3.2.1.Stabilirea de către ANAF a temelor controlului 26 3.2.2.Analiza generală a temelor controlului 27 3.2.3.Stabilirea obiectivelor ce urmează a fi controlate 27

3.3.Etapa efectuării controlului 28

3.3.1.Stabilirea surselor necesare efectuării controlului 28

3.3.2.Selectarea şi aplicarea tehnicilor necesare pentru realizarea controlului 37

3.3.3.Determinarea abaterilor şi a deficienţelor 38

3.4.Etapa întocmirii actelor de control 42

3.5.Etapa valorificării constatărilor efectuate de către ANAF 43

Capitolul IV Concluzii şi propuneri 46

Bibliografie 48

ANEXA 1 – Aviz de Inspecţie Fiscală

ANEXA 2 – Decizie privind nemodificarea bazei de impunere

ANEXA 3 – Decizie de impunere

ANEXA 4 – Decizie de instituire a măsurilor asiguratorii

ANEXA 5 – Proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

ANEXA 6 – Raport de inspecţie fiscală

Extras din document

INTRODUCERE

Prin tema pe care am ales-o, „Organizarea şi exercitarea controlului financiar-contabil privind veniturile, cheltuielile şi rezultatul la o societate comercială”, am încercat să scot în evidenţă situaţia financiară a unei societăţi comerciale constatată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, ce erori se pot întâlni la o societate şi care dintre acestea au fost verificate în amănunt de organele de control ale ANAF.

Lucrarea de faţă cuprinde patru capitole, primul de teorie privind controlul financiar-contabil cu funcţiile şi rolul acestuia, în al doilea este prezentată structura societăţii comerciale controlată de inspectorii fiscali din partea ANAF, capitolul trei cuprinde studiul de caz, în care organele numite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală controlează impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată şe impozitul pe venit de natura salariilor, iar în final concluziile şi propunerile constatate de ANAF, dar şi punctul meu de vedere privind aceasta analiza.

MOTIVAŢIA, IMPORTANŢA ŞI METODOLOGIA

CERCETĂRII

Am ales această temă pentru că materia, în sine, mi se pare foarte interesantă şi am vrut să descopăr cât mai multe lucruri în domeniu, iar singura soluţie este documentarea. Dacă tot am vrut să aprofundez, m-am gândit să folosesc cunoştinţele acumulate şi pentru lucrarea de licenţă.

Am ales o societate comercială deoarece, la acestea, se găsesc, de regulă, cele mai mult nereguli, mai ales la cele mici, dar şi la microîntreprinderi, pentru că mulţi încearcă să păcălească statul, evitând plata anumitor taxe şi impozite, sau le calculeză o valoare mai mică.

De curând, citeam un articol pe un site în care organele de inspecţie fiscală ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, au controlat, în luna martie în jur de 2.700 de persoane fizice şi în jur de 8.200 de perosane juridice. În urma acestui control efectuat de ANAF, s-au stabilit sume suplimentare la bugetul general consolidat în valoare de 661,2 milioane lei şi s-a diminuat pierderea fiscală cu suma de 102,88 milioane lei. Totodată, pentru deficienţele constatate au fost aplicate şi amenzi contravenţionale în sumă totală de 7,66 milioane lei.1

Principalele deficienţe constatate, care au condus la calcularea de obligaţii fiscale suplimentare şi respectiv, aplicarea de amenzi contravenţionale şi întocmirea de sesizări penale, au fost: sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor, întocmirea incompletă şi necorespunzătoare a actelor şi documentelor contabile.

Consider această meserie, de inspector fiscal, una cu multe responsabilităţi şi foarte utilă statului.

1 www.dailybusiness.ro

CAPITOLUL I

ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE

PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR-CONTABIL

1.1 CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR-CONTABIL

Controlul este o analiză permanentă sau periodică a unei activităţi, a unei situaţii pentru a urmării mersul şi pentru a lua măsuri de îmbunătăţire. În acelaşi timp, el semnifică şi o supraveghere continuă, morală sau materială, ca şi stăpânirea unei activităţii, a unei situaţii(2).

Controlul este o verificare, o inspecţie atentă a corectitudinii unui act sau o acţiune de supraveghere a cuiva, a ceva, o examinare minuţioasă sau putere de a conduce, ca un instrument de reglementare a unui mecanism, a unui proces(2).

Controlul este o componentă a managementului, iar din punct de vedere al exercitării sale este o activitate umană, autonomă şi specifică, care serveşte atât conducerii firmei, societăţilor şi partenerilor săi, cât şi autorităţilor publice sau chiar populaţiei(2).

Prin control financiar, înţeleg mijlocul de prevenire al faptelor ilegale, de identificare a deficienţelor şi de stabilire a măsurilor necesare pentru restabilirea legalităţii.

Pe baza celor de mai sus, dovedim că acesta este un atribut al conducerii firmei şi este o activitate independentă. În această calitate, controlul presupune maximizarea parametrilor ce se referă la rezultatele obţinute şi la creşterea vitezei de realizare a lor.

Controlul face parte din desfăşurarea fiecărei funcţii a întreprinderii (tehnică, comercială, financiară, administrativă, de personal). Sistemul de control financiar este un instrument indispensabil managementului pentru supravegherea regulată a activităţii firmei, cu scopul de a lua la timp deciziile ce se impun, privind fiecare funcţie în parte dar şi ansamblul firmei.

Indiferent pentru cine sau pentru ce scop s-ar efectua controlul, el este în acelaşi timp un proces de cunoaştere a trecutului, de apreciere a prezentului şi de descifrare a viitorului, în legătură cu activitatea firmei şi cu performanţele ei economico-financiare. Totodată, controlul financiar este un proces de cunoaştere, o practică ce incită la studiu, acţiune şi reflecţie. Controlul financiar constituie un factor de securitate şi autonomie pentru societate, apare ca un instrument de reglare a activităţii agenţilor economici, precum şi un ghid pentru cei ce iau hotărâri la orice nivel, ajută la sancţionarea agenţilor economici ineficienţi şi incompetenţi, ca şi la recompensarea celor competitivi.

2Victor Munteanu, Marilena Zuca, Ştefan Zuca – Control şi Audit Financiar-Contabil, Editura ProUniversitaria Bucureşti, 2006

Controlul financiar este un mijloc de perfecţionare a activităţii firmei, căci acesta nu se rezumă numai la constatări, ci este bazat pe prevederea apariţiei unei deficienţe indiferent de obiectul de activitate, de mărimea întreprinderii, şi trebuie să existe un control sistematic a activităţii acesteia care să conducă la cele mai bune rezultate.

Controlul financiar reprezintă un mijloc de prevenire a faptelor ilegale de identificare a deficienţelor şi de stabilire a măsurilor necesare pentru restabilirea legalităţii.

Cea mai importantă manifestare a controlului se regăseşte sub forma controlului exercitat de organele de stat. În legea Finanţelor Publice este prevăzut controlul resurselor financiare ale statului precum şi controlul Curţii de Conturi, a Gărzii Financiare şi ANAF (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală). Obiectul controlului financiar este acela de a rezolva abateriile, lipsurile, deficienţele în vederea remedierilor şi evitării acestora în viitor.

Preview document

Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 1
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 2
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 3
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 4
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 5
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 6
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 7
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 8
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 9
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 10
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 11
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 12
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 13
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 14
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 15
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 16
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 17
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 18
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 19
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 20
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 21
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 22
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 23
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 24
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 25
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 26
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 27
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 28
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 29
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 30
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 31
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 32
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 33
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 34
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 35
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 36
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 37
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 38
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 39
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 40
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 41
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 42
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 43
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 44
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 45
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 46
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 47
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 48
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 49
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 50
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 51
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 52
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 53
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 54
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 55
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 56
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 57
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 58
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 59
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 60
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 61
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 62
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 63
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 64
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 65
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 66
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 67
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 68
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 69
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 70
Organizarea și exercitarea controlului financiar contabil privind veniturile, cheltuielile și rezultatul, la o societate comercială - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • anexa1.1_Legitimatii.doc
 • anexa1.2_Letimatie.doc
 • anexa1_Aviz_de_inspectie_fiscala.doc
 • anexa2_Decizie_privind_nemodificarea_bazei_de_impunere.doc
 • anexa2_Ordinul_de_sv.doc
 • anexa3_Decizie_de_impunere.doc
 • anexa4_Decizie_de_instituire_a_masurilo_asiguratorii.doc
 • anexa5_Pv_constatare_sanctionare.doc
 • anexa6_Raport_de_inspectie_fiscala.doc
 • anexa7_proces_verbal.doc
 • Organizarea si Exercitarea Controlului Financiar Contabil privind Veniturile, Cheltuielile si Rezultatul, la o Societate Comerciala.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Situatiei Financiar-Patrimoniala a SC Nufarul SA

Capitolul .I Introducere 1.1. Prezentare generală la S.C Nufărul S.A. 1.2. Scurt istoric privind înfiinţarea şi principalele etape de...

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Contabilitatea Cheltuielilor, Veniturilor și a Rezultatului Financiar SRL Servicomas

Introducere ,,Mulţi oameni consideră profiturile ca reprezentând un surplus inutil şi nejustificat din punct de vedere economic, însuşit de...

Contabilitarea decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială pe exemplul SC Sfera Srv SRL Piatra Neamț

INTRODUCERE Economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu salariaţii, asigurările...

Contabilitatea si Gestiunea Rezultatului Intreprinderii - Recunoasterea Veniturilr si a Cheltuielilor

Integrarea României în spaţiul economic european condiţionează necesitatea armonizării contabilităţii cu Directivele Europene şi Standardele...

Contabilitatea stocurilor în cadrul SC Boreal Prodexim SRL

În zilele noastre se înregistrează progrese fără precedent în domeniul informaţional. Acest progres are impact în toate domeniile de activitate....

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Te-ar putea interesa și

Managementul Sistemului de Administrare a Contravențiilor

CAPITOLUL I CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI 1.1. Definirea şi importanţa controlului Controlul poate fi definit ca procesul de...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA

1.Organizarea si funcţionarea agentului economic S.C. IAŞITEX S.A. 1.1.Scurt istoric S .C. IAŞITEX S.A. are o istorie în domeniu de 96 de ani(în...

Cadrul Teoretic și Conceptual al Auditului Financiar

Cap. I Auditul – definire, rol si obiective 1.1 Elemente de referinta privind evolutia istorica a auditului Notiunea de audit provine din...

Analiza Diagnostic a Societatii NUF NUF SRL

I . DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei Societatea comerciala NUF-NUF SRL este o...

Auditul Public Intern - Concept, Obiective si Procedura de Efectuare

În România, introducerea auditului intern este de data relativ recenta si se încadreaza în efortul general de modernizare a managementului...

Controlul financiar de stat

Capitolul 1 - Controlul financiar de stat 1.1 Definirea controlului financiar al statului Controlul financiar este definit ca o componentă a...

Controlul Propriu al Activitatilor Patrimoniale

CAPITOLUL 1. Controlul economico – financiar, parte integrantă a sistemului general de control din românia 1.1. Baza legală de desfăşurare a...

Bilanț

DELIMITARI CONCEPTUALE PRIVIND AUDITUL CONTABIL FINANCIAR Normalizarea în domeniul auditului contabil-financiar - Norma si normalizare...

Ai nevoie de altceva?