Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 12037
Mărime: 237.29KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Bleotu Vasile
Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

Introducere 2

Capitolul 1 - Impozitul pe profit - definire şi concept

1.1 Relaţia dintre contabilitate şi fiscalitate 5

1.2 Principii contabile şi reguli fiscale 9

1.3 Aspecte fiscale privind impozitul pe profit în România 15

1.3.1.Contribuabili

1.3.2. Sfera de cuprindere a impozitului pe profit

1.3.3. Scutiri de la plata impozitului pe profit

1.3.4. Anul fiscal

1.3.5. Cotele de impozitare

Capitolul II - Determinarea, calculul şi metodele de contabilizare a impozitului pe profit

2.1 Metodologia de calcul a impozitului pe profit 19

2.2 Metode de contabilizare a impozitului pe profit- prezentare generală 23

2.3 Contabilizarea impozitului pe profit conform referinţelor internaţionale (IAS 12) 24

Capitolul III - Studiu de caz - SC UDREANU SRL

3.1. Evolutia veniturilor si cheltuielilor 33

3.2. Modalitatea de calcul şi înregistrare în contabilitate a impozitului pe profit 35

Concluzii si propuneri 42

Bibliografie 45

Extras din document

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin determinarea si calcularea acestuia pe baza legislatiei in vigoare din Romania şi avand la dispozitie situatiile financiar-contabile ale societatii in cadrul careia am realizat studiul de caz.

Am ales aceasta tema deoarece consider ca are o deosebita importanta atat pentru agentii economici care au ca scop principal obtinerea profitului, cat şi pentru stat, in ceea ce priveste contributia impozitului la formarea veniturilor bugetare.

Am structurat prezenta lucrare pe trei capitole principale.

Astfel, primul capitol vizeaza aspectele teoretice ale impozitului pe profit,cat si aria de aplicabilitate, precum si o abordare comparativa in ceea ce priveste legatura dintre fiscalitate si contabilitate, facand referire directa la modelul continental si cel anglo-saxon.

De asemenea,am facut referire la principiile contabile si regulile fiscale aplicabile societatilor comerciale, cat si principiile impunerii reglementate de Codul Fiscal.

Am prezentat sfera de cuprindere a impozitului pe profit cat si scutirile de la plata acestuia in Romania.

In cel de-al II-lea capitol, am prezentat principiile contabile si norma contabila IAS 12, analizand si imaginea fidela a pozitiei financiare a entitatii prin prisma Directivei a IV-a elaborata si aprobata de organismele internationale de contabilitate.

Tot in capitolul II am prezentat metodologia de calcul a impozitului pe profit, cheltuielile deductibile integral prevazute de Codul Fiscal, cat si metodele de contabilizare a impozitului pe profit conform referintelor internationale

Cel de-al III-lea capitol contine studiul de caz privind o societatea comerciala ce isi desfasoara activitatea conform OMFP nr.3055/2009.

Tot in acest capitol am evidentiat nivelul veniturilor si cheltuielilor in anul 2013, la SC Udeanu SRL si concomitent modalitatea de calcul si inregistrare in contabilitate a impozitului pe profit.

Am identificat cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal si am determinat impozitul pe profit datorat de societate.

Impozitul reprezinta o contributie baneasca obligatorie si nerambursabila catre bugetul de stat, datorata atat de persoanele fizice cat si de cele juridice pentru veniturile obtinute si bunurile posedate.

Profitul este rezultatul obtinut ca urmare a investirii unui capital, determinat ca diferenta intre veniturile totale incasate din activitatea de baza desfasuratata de o entitate, precum si din alte activitati si cheltuielile totale corespunzatoare activitatii desfasurate.

Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea procentului legal (in prezent 16%) asupra profitului impozabil. In cadrul lucrarii voi prezenta calculul efectiv al profitului impozabil conform metodologiei in vigoare.

Capitolul I

Impozitul pe profit - definire si concept

1.1Relatia dintre contabilitate si fiscalitate

Contabilitatea reprezinta principala sursa de informatii pentru organele fiscale, majoritatea obligatiilor fiscale provenind pe baza datelor din contabilitate.

Între fiscalitate şi contabilitate se încearcă stabilirea unei influenţe uneia asupra celeilalte. Fiind un subiect controversat, am desprins 3 posibilitati conform studiilor urrent ra in literature de specialitate si lucrarile unor autori :

- contabilitatea este influenţată de fiscalitate;

- contabilitatea este dependentă de fiscalitate;

- contabilitatea influenţează fiscalitatea.

În toate cazurile există o părere unanim acceptată, aceasta fiind existenţa unei interdependenţe între fiscalitate şi contabilitate.

Principala problema existent intre relatia dintre contabilitate şi fiscalitate constă în faptul că principiile, regulile, normele şi reglementările proprii celor două component, nu sunt asemănătoare în toate cazurile. Informaţia contabilă este constituită pe baza principiilor, regulilor şi normelor proprii, in timp ce informaţia fiscală serveşte ca bază de impozitare şi taxare, conform principiilor, regulilor şi normelor definite de codul fiscal.

Contabilitatea, in plan informaţional, reprezintă gestionarea valorilor economice separate patrimonial. Entităţile patrimoniale au constituit spaţiul de reprezentare si acţiune al contabilităţii. Unul din interesele informaţionale onorate de contabilitate, considerat de unii autori principal, este cel fiscal. Mereu a existat problema concilierii sale cu fiscalitatea. Cauza perpetua a unei asemenea situaţii a fost generata de faptul ca nu in toate cazurile principiile contabile privind evaluarea si calculul economic sunt convergente cu cele fiscale, care nu se subordonează prezentării unei imagini fidele a operaţiilor ce au loc in întreprindere.

Principiile fiscale urmăresc fie stimularea, fie inhibarea unor activităţi. Totuşi s-a încercat sa se creeze o apropiere între gestiunea întreprinderii si fiscalitate. Imaginea tradiţional a a fiscalităţii ca instrument de constrângere sau de percepere a impozitelor a fost înlocuita cu cea de gestiune fiscala a întreprinderii. Gestiunea fiscala a întreprinderii are rolul de a analiza distorsiunile sau abaterile ce apar datorita incompatibilităţii între regula fiscal a si contabila, convergentele dintre ele, precum si stabilirea, pe baza analizei lor, a strategiei, a riscului fiscal si eficientei fiscale a întreprinderii. A gestiona eficient resursele economice si financiare ale întreprinderii înseamnă a lua in calcul si dimensiunea fiscala a afacerilor. Pe baza analizei financiare, din documentele de sinteza, se pot stabili performantele trecute si estimarea viitorului probabil, riscului si eficacităţii fiscale.

Bibliografie

1.C. Istrate - Fiscalitate şi contabilitate în cadrul firmei, Ed. Polirom, Bucuresti 2000, pag. 23, 29, 37

2.C.N. Albu, N. Albu, L. Feleaga - Contabilitate control si guvernanta, Editura Economica, Bucuresti 2012

3.Dr. G. Petre, Dr. A. Lazar, Dr. E. Iancu, Drd. M.M. Avram, Drd. E.M. Duinea, D. Petre - Politici contabile - Ghiduri legislative, Monitorul Oficial, Bucuresti 2010.

4.L. Feleagă - Contabilitate financiară o abordare europeană şi internaţională

5.L. Ţâţu - Fiscalitate de la lege la practică, ediţia a Va, Ed. C.H.Beck, Bucureşti 2008

6.M. Ristea, C.G. Dumitru - Contabilitate aprofundata, Editura Universitara, Bucresti 2005

7.M. Ristea, L. Olimid, D.A. Calu - Sisteme contabile comparate, Editura CECCAR, Bucureşti, 2006.

8.N. Feleagă - Contabilitate aprofundată, Ed. Economică, Bucureşti 1996, pag. 374, 405

9.N. Feleagă - Sisteme contabile comparate, vol.I: Contabilităţile anglosaxone, Ed. Economică, Bucureşti 1999.

10.N. Feleagă - volumul 1: Contabilitate financiară fundamentală - Contabilitatea ca joc social, Ed. InfoMega, Bucuresti 2005

11.N. Feleagă, Controverse contabile - Dificultăţi conceptuale şi credibilitatea contabilităţii, Ed. Economică, Bucureşti 1996.

12.N. Feleagă, I. Ionaşcu - Tratat de contabilitate financiară, vol.II, Ed. Economică, Bucureşti 1998, pag. 398

13.R. Neag - Reforma contabilitatii romanesti intre modelele francez si anglo - saxon, Ed. Bucuresti 2000

14.V. Bleotu - Maria Tilea - Contabilitate generala, editura Universitara, Bucuresti 2011

15.V. Bleotu, Bazele Contabilitatii - Manual de studiu individual, editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2012

16.V. Bleotu, Bazele Contabilitatii, Editura Tehnica, Bucuresti 2010

17.V. Bleotu, Contabilitate- fundamente de baza, editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2011

18.V. Munteanu, Contabilitate financiara, editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2012

19.V. Munteanu, Contabilitatea si raportarea financiara la institutiil publice, editura Universitara, Bucuresti 2012

20.*** http://ceccar.ro/ro/?page_id=3058

21.*** Codul Fiscal - Titlul I - Dispozitii generale - Capitolul 2, Art. 3

22.*** Codul Fiscal - Titlul II - Impozitul pe profit - Capitolul 1, Art.13

23.*** Directiva a IV-a a CEE, art. 31, pct. 1, lit. e)

24.*** OMFP nr. 3055/2009 privind noile reglementări contabile conforme cu directivele europene

25.*** www.mfinante.ro

Preview document

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 1
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 2
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 3
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 4
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 5
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 6
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 7
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 8
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 9
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 10
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 11
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 12
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 13
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 14
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 15
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 16
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 17
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 18
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 19
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 20
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 21
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 22
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 23
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 24
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 25
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 26
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 27
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 28
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 29
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 30
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 31
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 32
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 33
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 34
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 35
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 36
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 37
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 38
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 39
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 40
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 41
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 42
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 43
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 44
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 45
Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit - Pagina 46

Conținut arhivă zip

  • Politici si tratamente contabile privind impozitul pe profit.docx

Alții au mai descărcat și

Impozit pe Profit

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE 1.1 Introducere Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Studiu privind Determinarea Impozitului pe Profit si a TVA-ului pentru o Societate Comerciala

INTRODUCERE Pentru a-si desfasura activitatile, statul are nevoie de venituri pe care si le asigura din impozite prelevate atat de la persoanele...

Contabilitatea Taxei pe Valoare Adăugată

INTRODUCERE Funcţia financiar-contabilã a unei firme cuprinde ansamblu activitãţilor prin care se asigurã resursele financiare necesare atingerii...

IAS 12 - Impozitul pe Profit

I. IMPOZITUL PE PROFIT 1.1. Obiectiv Obiectivul acestui Standard este acela de a prescrie tratamentul contabil pentru impozitele pe profit....

Contabilitatea Creantelor si Datoriilor privind Personalul, Asigurarile si Protectia Sociala

Introducere Mi-a făcut o deosebită plăcere să realizez această lucrare cu tema "Contabilitatea creanțelor și datoriilor privind personalul,...

Taxa pe valoare adăugată - important venit al bugetului de stat

INTRODUCERE Statul, pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții optime are nevoie de resurse. Încă din cele mai vechi timpuri, acesta își...

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

CAP.I. Să înțelegem IAS 12 Prima etapă în înțelegerea modului de aplicare a IAS 12 este conștientizarea diferențelor existente la nivel conceptual...

Impozitul pe Profit

Capitolul I Impozitul – Prezentare generala I.1 Impozitul Impunerea fiscală este o formă de constituire a unei părţi din veniturile statului,...

Ai nevoie de altceva?