Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 13091
Mărime: 186.75KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. IOANĂŞ CORINA
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, BUCUREŞTI FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

Introducere 4

Capitolul 1. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. CADRUL TEORETIC ŞI REFERINŢE TEMATICE DE STUDIU 6

1.1. Reglementări contabile 6

1.2.Evaluarea şi recunoaşterea în contabilitate a provizioanelor,activelor şi datoriilor contingente 9

1.2.1. Provizioane – Definiţie; Conţinut 10

1.2.2. Datorii contingente – Definiţie; Conţinut 14

1.2.3. Active contingente – Definiţie; Conţinut 15

1.2.4. Exemple practice privind provizioanele 16

Capitolul 2. MODEL PRACTIC PRIVIND PROVIZIOANELE, ACTIVELE ŞI DATORIILE CONTINGENTE POLITICI ŞI TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND PROVIZIOANELE, ACTIVELE ŞI DATORIILE CONTINGENTE PE EXEMPLUL COMPANIEI S.C AUDIONOVA S.R.L 25

2.1. Prezentarea companiei S.C. AUDIONOVA S.R.L 25

2.2. Modul de constituire a provizioanelor şi tipurile de provizioane utilizate 27

2.2.1. Constituirea provizioanelor pentru garanţii acordate clienţilor 27

2.2.2. Constituirea provizioanelor pentru dezafectarea imobilizărilor corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea 29

2.2.3. Constituirea provizioanelor pentru litigii 31

2.2.4. Constituirea altor tipuri de provizioane 31

2.2.5. Constituirea provizioanelor înregistrate cu ocazia inventarierii aparatelor auditive ieşite din uz 34

2.3. Analiza financiară a provizioanelor la S.C. AUDIONOVA S.R.L 36

2.4. Evoluţia provizioanelor la S.C. AUDIONOVA S.R.L 41

2.5. Analiză comparativă între IAS 37 şi OMFP 3055 47

2.6. Estimarea provizioanelor pentru perioada Mai-Decembrie 2013 49

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 52

BIBLIOGRAFIE 54

Extras din document

INTRODUCERE

O consecinţă importantă a calităţii informaţiei de a fi comparabilă este ca utilizatorii să fie informaţi despre politicile contabile utilizate în elaborarea situaţiilor financiare şi despre orice modificare a acestor politici, precum şi despre efectele unor astfel de modificări.

Utilizatorii trebuie să fie în măsură să identifice diferenţele între politicile contabile pentru tranzacţii şi alte evenimente asemănătoare utilizate de aceeaşi entitate de la o perioadă la alta, cât şi de diferite entităţi.

Conformitatea cu prezentele reglementări,(OMFP 3055/2009), inclusiv prezentarea politicilor contabile utilizate de entitate, ajută la obţinerea comparabilităţii.

Nevoia de comparabilitate nu trebuie confundată cu simpla uniformitate şi nu trebuie să devină un impediment în introducerea de politici contabile îmbunătăţite.

Originalitatea acestei lucrări constă în capacitatea autorului de a aprofunda studiul privind contabilitatea provizioanelor în domeniul producţiei şi desfacerii de produse auditive care dealtfel reprezintă şi activitatea de bază a firmei prin analiza performanţei întreprinderii pe baza datelor furnizate de indicatorii din bilanţ şi contul de profit şi pierdere, în special sub impactul crizei economice care afectează activităţile multor agenţi economici din ţara noastră.

Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului (I.A.S. 37).Cea mai bună estimare a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente este suma pe care o întreprindere o va plăti în mod raţional, pentru stingerea obligaţiei la data bilanţului.

Pentru estimarea acestor costuri se porneşte de la modul de analiză a conducerii întreprinderii, luându-se în seama experienta unor tranzacţii similare, precum şi previziunile pentru perioadele viitoare.

În această amplă prezentare a producţiei şi desfacerii de proteze auditive pe piaţa românească, am încercat să prezint în detaliu organizarea, compartimentarea, segmentarea pieţei, tendinţe şi obiectivele de dezvoltare propuse a fi realizate în anul 2013 de către compania Audionova SRL.

Scopul acestei lucrări este evidenţierea în contabilitate a provizioanelor existente la firma Audionova SRL , în condiţiile actualei crize economico-financiare care a afectat grav activitatea multor agenţi economici.

Obiectivele generale ale lucrării

Pornind de la tematica lucrării au fost stabilite următoarele obiective de cercetare:

- descrierea companiei pe baza informaţiilor furnizate conform portofoliului de prezentare a acesteia

- prezentarea detaliată a provizioanelor,

- principalele obiective ale companiei în vederea dezvoltării şi extinderii activităţii atât pe piaţa internă , cât şi pe cea externă.

Gradul de noutate al temei constă în capacitatea firmei de a găsi noi oportunităţi şi modalităţi de desfăşurare a activităţii prin atragerea de noi clienţi şi a diversificării gamei sortimentale de produse oferite consumatorilor.

Metodologia folosită a fost aceea de a prelua, prelucra şi expune studiul bibliografic compus din diverse articole, cărţi, publicaţii ştiinţifice, raportul de activitate al firmei cu specificaţia valorii materialelor de construcţii care fac obiectul cercetării.

Orientarea întregii activităţi de producţie şi comercializare a protezelor auditive către piaţă urmăreşte nu numai satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor consumatorilor prin produsele create şi oferite dar în acelaşi timp şi sporirea eficienţei, a rentabilităţii, prin creşterea volumului vânzărilor totale şi a profitului unitar realizat pe seama fiecărui produs.

Înfăptuirea acestui dublu scop se poate realiza prin amplificarea flexibilităţii şi adaptabilităţii întreprinderii la dinamismul şi structura pieţei, având permanent în vedere că între întreprindere şi piaţă se naşte un întreg sistem de relaţii, relaţii ce se intercondiţionează reciproc.

Tranzacţiile au ca principal scop actele de vânzare – cumpărare, un rol determinant avându-l locul pe care îl ocupă întreprinderea în cadrul pieţei.

Preview document

Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 1
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 2
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 3
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 4
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 5
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 6
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 7
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 8
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 9
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 10
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 11
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 12
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 13
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 14
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 15
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 16
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 17
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 18
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 19
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 20
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 21
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 22
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 23
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 24
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 25
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 26
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 27
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 28
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 29
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 30
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 31
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 32
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 33
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 34
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 35
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 36
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 37
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 38
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 39
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 40
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 41
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 42
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 43
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 44
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 45
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 46
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 47
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 48
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 49
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 50
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 51
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 52
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 53
Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Politici si Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele si Datoriile Contingente.docx

Alții au mai descărcat și

Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit

INTRODUCERE Domeniul financiar bancar reprezintă unul din cele mai importante domenii ale activităţii economice. Activitatea de creditare bancară...

Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale

Reforma sistemului bancar din România a făcut paşi importanţi încă din prima fază a tranziţiei. Se poate spune că reforma în sistemul bancar a...

Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare

Dezvoltarea economico-socială este rezultatul a două mari tendinţe aflate într-un proces continuu de intercondiţionare: pe de o parte,...

Misiune de Audit Intern - Auditul Intern al Salariilor

Primăria Municipiului Suceava Primăria Municipiului Suceava este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administraţiei publice...

Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank

INTRODUCERE Felul in care banca alocă fondurile pe care le gestioneaza poate influenţa in mod hotărator dezvoltarea economică la nivel local sau...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

INTRODUCERE Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si...

Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare

Introducere Sistemul bancar stă în centrul oricărei economii de piață, deoarece asigură cadrul necesar mobilizării tuturor fondurilor bănești din...

Te-ar putea interesa și

Auditul instituțiilor de credit. Studiu de caz Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării...

Reguli privin evaluarea contabilă și fiscală

CAPITOLUL 1 EVALUARE ȘI ESTIMARE ÎN CONTABILITATE. 1. Analiza evoluției privind evaluarea si estimarea în contabilitate.Domeniul de cuprindere...

Politici Contabile si Influenta lor Asupra Pozitiei Financiare a Intreprinderii la S.C. Antilopa S.A.

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Politici și opțiuni referitoare la evaluarea și contabilizarea imobilizărilor - IAS 16

1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie. Obiectivul normei IAS 16”Imobilizări corporale” este de a prescrie...

Evaluarea inițială și ulterioară a mijloacelor fixe - IAS 16

Capitolul I: Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale (IAS 16) 1.Aria de definiţie şi...

Tratamentul contabil al provizioanelor, datoriilor contingente și activelor contingente potrivit IPSAS 19

INTRODUCERE Contabilitatea s-a perfectionat de-a lungul vremii astfel incat sa corespunda cerintelor informationale ale momentului. Acest domeniu...

Adecvarea Capitalului ca Urmare a Acordului Basel I si II

1. Introducere: Caracteristicile şi funcţiile capitalului Aproape fiecare aspect al activităţii bancare este influenţat direct sau indirect de...

Standardele Internationale de Reglementare Contabile

Situatiile financiare cu scop general trebuie sa ofere o imagine fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a unei societati la sfârsitul...

Ai nevoie de altceva?