Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 16251
Mărime: 127.02KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Profesor univ. dr. EŞANU NICOLAE
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Extras din document

INTRODUCERE

Am încercat în această lucrare abordarea de la teoretic la aplicaţii a unui subiect interesant în această perioadă de criză şi anume „Provizioane şi ajustări”

Lucrarea este stucturata în trei capitole delimitate astfel:

Capitolul I conţine prezentarea concepltuală a provizioanelor şi ajustărilor cu subcapitolele care tratează teoretic provizioanele, ajustările si apoi un subcapitol despre Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 37: “Provizioane, datorii şsi active contingente “

Capitolul II tratează contabilizarea provizioanelor şi ajustărilor împarţit în doua subcapitole contabilizarea operaţiilor privind provizioanele si apoi a operaţiilor privind ajustările

Lucrarea se încheie cu capitolul III care cuprinde studiul de caz efectuat la SC Balanţa SA cu subcapitolele: prezentarea societăţii şi a obiectului de activitate a SC Balanţa SA si apoi aplicaţii ale teoriei studiate pe date contabile provenind de la societatea studiată.

Climatul economic actual de criză, determina orice manager şi conducator de instituţie publica sau privată să fie cat mai calculat şi sa aplice pe cat posibil principiul prudenţei in afaceri. Acest climat creşte riscul de faliment, de reducere a activităţii, de deprecieri drastice ale valorilor activelor, creşte perioada de încasare a creanţelor de la clienţi, riscul de neplata la timp a creanţelor către furnizori sau de apariţia de litigii şi atunci pentru a preveni pierderi majore, precum si plata unui impozit nerealist către administraţiile fianciare de stat conform principiului prudenţei, se constituie provizioane.

În conformitate cu reglementările contabile provizioanele se constituie în scopul acoperirii pierderilor sau datoriilor clar precizate în ceea ce priveşte natura lor, dar care, la data închiderii bilanţului, sunt probabile sau certe, dar nedeterminare ca valoare sau dată de producere. Abordarea conform I.A.S.37: „provizionul este o datorie a cărei mărime sau scadenţă este incertă”.

Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt:

a) litigii, amenzi si penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte;

b) cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor;

c) actiunile de restructurare;

d) pensii si obligatii similare;

e) impozite;

f) alte provizioane (conf. O.M.F.P. nr. 1752/2005). In planul de conturi, acestea se regasesc la grupa 15 „Provizioane“.

Provizioanele nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiei curente la data bilantului.

Provizioanele trebuie revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta, pe baza elementelor noi aparute in cursul exercitiului curent.Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.

Ajustarile de valoare se refera la reducerea valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului si pot fi: ajustari permanente (amortizari) si/sau ajustarile provizorii (ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare).

Categoriile de ajustari sunt:

- ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale sau necorporale;

- ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie;

- ajustari pentru deprecierea creantelor;

- ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie – actiuni, obligatiuni, alte investitii pe termen scurt

Atat in cazul provizioanelor, cat si in cazul ajustarilor de valoare, decizia pentru constituirea si valoarea acestora nu trebuie sa apartina contabilului, ci trebuie sa aiba la baza un document emis de catre administrator, o decizie, opinia scrisa a unui specialist in domeniu, a unui jurist, avocat, document emis de un tribunal, judecatorie etc.

Constituirea ajustarilor si a provizioanelor se face pe baza politicii contabile. Tratamentul contabil al acestora nu are nimic comun cu cel fiscal.

Indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit, trebuie sa se tina cont de toate deprecierile. Constituirea ajustarilor si a provizioanelor, anularea sau modificarea acestora trebuie prezentate in „Politicile contabile“ anexate la situatiile financiare anuale.

Preview document

Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 1
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 2
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 3
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 4
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 5
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 6
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 7
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 8
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 9
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 10
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 11
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 12
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 13
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 14
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 15
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 16
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 17
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 18
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 19
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 20
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 21
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 22
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 23
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 24
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 25
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 26
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 27
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 28
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 29
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 30
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 31
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 32
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 33
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 34
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 35
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 36
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 37
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 38
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 39
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 40
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 41
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 42
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 43
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 44
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 45
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 46
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 47
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 48
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 49
Provizioanele și ajustările - rol contabilizare la SC Balanta SA - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Provizioanele si Ajustarile - Rol Contabilizare la SC Balanta SA.doc

Alții au mai descărcat și

Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit

INTRODUCERE Domeniul financiar bancar reprezintă unul din cele mai importante domenii ale activităţii economice. Activitatea de creditare bancară...

Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale

Reforma sistemului bancar din România a făcut paşi importanţi încă din prima fază a tranziţiei. Se poate spune că reforma în sistemul bancar a...

Impactul standardelor internaționale de contabilitate asupra situațiilor financiare

Dezvoltarea economico-socială este rezultatul a două mari tendinţe aflate într-un proces continuu de intercondiţionare: pe de o parte,...

Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank

INTRODUCERE Felul in care banca alocă fondurile pe care le gestioneaza poate influenţa in mod hotărator dezvoltarea economică la nivel local sau...

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

INTRODUCERE Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si...

Contabilitatea creditelor bancare și sistemelor de plăți bancare

Introducere Sistemul bancar stă în centrul oricărei economii de piață, deoarece asigură cadrul necesar mobilizării tuturor fondurilor bănești din...

Politici și Tratamente Contabile Privind Provizioanele Activele și Datoriile Contingente

INTRODUCERE O consecinţă importantă a calităţii informaţiei de a fi comparabilă este ca utilizatorii să fie informaţi despre politicile contabile...

Contabilitatea ajustărilor din deprecierea creanțelor

CAP.1 OBIECTIVE 1.1 Identificarea activelor care au inregistrat pierderi de valoare Aplicarea principiului prudentei si evaluarii bilantiere,...

Te-ar putea interesa și

Practică SC Rodafaire Limited SRL Pașcani

CAPITOLUL I Scurtă prezentare a organizației 1.1 Scurt Istoric S.C. Rodafaire Limited S.R.L. Pașcani a fost înființată în anul 1997 în baza...

Ai nevoie de altceva?