Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 13295
Mărime: 594.84KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Ioan Berheci
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Cuprins

CAPITOLUL I – BAZELE TEORETICE ALE ORGANIZÃRII

ACTIVITÃtILOR sI CONTABILITÃtII

SOCIETÃtILOR BANCARE 4

1.1. Prezentarea generalã a Bãncii Române pentru Dezvoltare

Groupe Société Générale 4

1.2. Dinamica principalilor indicatori privind activitatea bancarã 6

1.3. Structura organizatoricã si operationalã a bãncii 8

1.3.1. Aspecte normative privind desfãsurarea activitãtii

BRD - Groupe Société Générale 8

1.3.2. Prezentarea organigramei BRD - Groupe Société Générale,

Sucursala Tg.Neamt 9

1.4. Baza teoreticã a organizãrii si conducerii contabilitãtii bancare

a operatiunilor cu imobilizãri corporale si necorporale 11

1.4.1. Aspecte normative a organizãrii contabiliãtii institutiilor de credit 11

1.4.2. Definirea si structura imobilizãrilor bancare 14

1.4.3. Aspecte privind evaluarea, reevaluarea si deprecierea

imobilizãrilor corporale si necorporale 15

1.4.4. Purtãtorii primari de informatii privind imobilizãrile

corporale si necorporale 16

CAPITOLUL II – CONTABILITATEA IMOBILIZÃRILOR

CORPORALE 18

2.1. Contabilitatea terenurilor si a amenajãrilor de terenuri 18

2.2. Reflectarea în contabilitate a categoriilor de mijloace fixe 20

2.3. Contabilitatea imobilizãrilor corporale în curs de executie 23

CAPITOLUL III - CONTABILITATEA IMOBILIZÃRILOR

NECORPORALE 26

3.1. Contabilitatea fondului comercial 26

3.2. Cheltuielile de constituire si contabilizarea lor 28

3.3. Reflectarea în contabilitate a altor imobilizãri necorporale 30

3.4. Contabilitatea imobilizãrilor necorporale în curs de executie 32

CAPITOLUL IV – CONTABILITATEA ALTOR OPERAtIUNI

PRIVIND IMOBILIZÃRILE CORPORALE sI

NECORPORALE ALE AGENtILOR BANCARI 34

4.1. Contabiliatatea amortizãrii imobilizãrilor necorporale

si necorporale 34

4.2. Contabilitatea provizioanelor pentru valori imobilizate 35

CONCLUZII sI PROPUNERI 37

BIBLIOGRAFIE 39

Extras din document

INTRODUCERE

Am ales si tratat cu plãcere si cu mult interes tema de licentã: ,,Reflectarea în contabilitatea bancarã a imobilizãrilor corporale si necorporale pe exemplul Bãncii Române pentru Dezvoltare - Groupe Société Générale Sucursala Tîrgu Neamt’’ deopotrivã utilã si fundamentalã pentru teoria si practica contabilã.

Consider cã activele imobilizate sunt foarte importante deoarece toate activitãtile bancare se învârt în jurul universului imobilizãrilor.

Tema este incitantã prin actualitatea, extinderea si importanta ei, necesitând o laborioasã muncã de cercetare si documentare, de coordonare si ansamblare a informatiilor si cunostintelor achizitionate în cei trei ani de studiu, necesare dezvoltãrii ei. De asemenea, am acordat o pondere semnificativã aspectelor practice, contributiilor proprii, acestea reprezentând o parte apreciabilã din volumul lucrãrii. Toate operatiile economice cu imobilizãrile se gãsesc consemnate în documente justificative la momentul efectuãrii lor.

Toate situatiile privind imobilizãrile se realizeazã în cadrul ,,Compartimentului financiar- contabil’’. Acest compartiment trebuie sã asigure introducerea în contabilitate a operatiunilor privind majorãrile, diminuãrile sau alte operatii cu imobilizãri, efectuarea inventarului, determinarea de mijloace fixe si calcularea amortizãrii acestora.

Imobilizãrile reprezintã elemente indispensabile atât pentru realizarea activitãtii bãncii BRD - Groupe Société Générale cât si pentru celelalte institutii de credit.

Aceastã lucrare a fost conceputã pe patru capitole. În prima parte am realizat o prezentare generalã a bãncii: scurt istoric, obiectul de activitate, structura organizatoricã si functionalã a bãncii, si aspectele normative a organizãrii contabilitãtii institutiilor de credit. În al doilea capitol am detaliat aspectele teoritice si practice ale organizãrii si conducerii contabilitãtii imobilizãrilor corporale. Contabilitatea imobilizãrilor necorporale, am încercat sã o descriu în mare parte în capitolul al treilea, iar în capitolul patru am tratat câteva aspecte privind contabilitatea amortizãrii imobilizãrilor corporale si necorporale si conducerea contabilitãtii provizioanelor pentru valori imobilizate.

Finalizând aceastã lucrare, sper cã am demonstrat nivelul de cunostinte si abilitãti de care dispun si ca în activitatea viitoare voi putea sa realizez lucrãri de calitate în domeniul pentru care m-am pregãtit.

CAPITOLUL I – BAZELE TEORETICE ALE ORGANIZÃRII

ACTIVITÃtILOR sI CONTABILITÃtII SOCIETÃtILOR BANCARE

În conditiile amplificãrii schimburilor comerciale, dezvoltãrii inter-relatiilor economice între state si în special datoritã avântului luat de tehnologia informationalã în ultimele decenii, rolul bãncilor în economie creste substantial, atât în ansamblurile economice nationale, cât si la nivel zonal si mondial. Atunci când vorbim de bãnci ca societãti comerciale, rolul lor este clar: acela de multiplicare a capitalului proprietarilor prin realizarea de profituri maxime în conditii de risc minim. Banca este definitã ca o entitate economicã de stat sau particularã ale cãrei principale functiuni sunt1: active si pasive.

Principala functie activã a bãncilor si a celorlalte institutii financiare constã în acordarea creditelor solicitantilor care întrunesc anumite conditii de bonitate financiarã. În conditiile actuale, pe lângã functiile bancare traditionale, sistemul bancar exercitã si o serie de functii noi, prioritar macroeconomice cum ar fi cea a Bãncii Nationale a României de a eminte monedã.

1.1. Prezentarea generalã a Bãncii Române pentru Dezvoltare – Groupe Société Générale

La 1 decembrie 1990, Banca Românã pentru Dezvoltare a fost înfiintatã2 ca bancã independentã cu statutul juridic de societate pe actiuni, ce a preluat activele si pasivele Bãncii de Investitii, cu autorizatie completã de desfãsurare de activitãti bancare. Banca Românã pentru Dezvoltare a fost înregistratã în februarie 1991 ca societate pe actiuni cu capitalul social detinut de Statul român.

În martie 1999, Société Générale a achizitionat un pachet de actiuni la Banca Românã pentru Dezvoltare de la Fondul Proprietãtii de Stat si, în acelasi timp, a majorat capitalul social al Bãncii Române pentru Dezvoltare ajungând sã detinã 51% din actiuni. Din ianuarie 2001, actiunile Bãncii au fost admise la tranzactionare si cotate în categoria I (First Tier) a Bursei de Valori Bucuresti care îsi desfãsoarã activitatea în conformitate cu Legea Pietelor de Capital nr. 297/2004 (cu modificãrile ulterioare).

În 2004, Société Générale a achizitionat si restul participatiei Statului român în Banca Românã pentru Dezvoltare, majorându-si astfel actiunile detinute la 58,32%.

În data de 27 mai 2004, denumirea juridicã de Banca Românã Pentru Dezvoltare a fost schimbatã în BRD-Groupe Société Générale SA.

Preview document

Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 1
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 2
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 3
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 4
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 5
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 6
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 7
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 8
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 9
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 10
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 11
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 12
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 13
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 14
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 15
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 16
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 17
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 18
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 19
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 20
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 21
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 22
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 23
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 24
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 25
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 26
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 27
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 28
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 29
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 30
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 31
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 32
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 33
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 34
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 35
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 36
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 37
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 38
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 39
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 40
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 41
Reflectarea în Contabilitatea Bancară a Imobilizărilor Corporale și Necorporale - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Reflectarea in Contabilitatea Bancara a Imobilizarilor Corporale si Necorporale.pdf

Alții au mai descărcat și

Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit

INTRODUCERE Domeniul financiar bancar reprezintă unul din cele mai importante domenii ale activităţii economice. Activitatea de creditare bancară...

Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale

Reforma sistemului bancar din România a făcut paşi importanţi încă din prima fază a tranziţiei. Se poate spune că reforma în sistemul bancar a...

Contabilitatea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale sunt active care: - sunt deţinute de o persoană juridică pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau...

Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank

INTRODUCERE Felul in care banca alocă fondurile pe care le gestioneaza poate influenţa in mod hotărator dezvoltarea economică la nivel local sau...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Contabilitatea Creditelor Bancare si Sistemelor de Plati Bancare

Introducere Sistemul bancar stă în centrul oricărei economii de piață, deoarece asigură cadrul necesar mobilizării tuturor fondurilor bănești din...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

INTRODUCERE O unitate economică, pentru a funcționa bine, are nevoie de sistem nervos prin care să circule informația și care să asigure...

Contabilitatea și fiscalitatea amortizării imobilizărilor corporale

CAPITOLUL 1 ELEMENTE INTRODUCTIVE 1.1 Scurt istoric al contabilității Apariția și evoluția contabilității, ca știință, domeniu al practicii,...

Ai nevoie de altceva?