Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 36294
Mărime: 178.82KB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Costea
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector dr. Camelia Haţegan
Specializare: Contabilitate Şi Informatică De Gestiune

Cuprins

 1. Capitolul 1
 2. CARACTERIZAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII p.1- 6
 3. 1.1. Scurt istoric al Banc Post S.A p. 1- 2
 4. 1.2. Specificul activităţii Banc Post p. 2 -6
 5. Capitolul 2
 6. ACTIVITATEA DE CREDITARE BANCARĂ p.6 -30
 7. 2.1. Structura creditelor p.7 -10
 8. 2.2. Analiza acordării creditelor pe termen scurt p.10-19 2.2.1 Analiza managerială şi economico-financiară a firmei solicitatoare de credit pe termen scurt p.11-16 2.2.2 Analiza efectivă a solicitării de credit p.16-17 2.2.3 Adoptarea deciziei de creditare pe termen scurt p.17-19
 9. 2.3. Analiza acordării creditelor pe termen mediu şi lung p.19- 21 2.3.1 Analiza solicitantului şi a cererii de credit pe termen mediu şi lung p.20- 21 2.3.2 Decizia de creditare pe termen mediu şi lung p.21- 21
 10. 2.4 Riscul în activitatea de creditare bancară p.21- 30
 11. 2.4.1. Definiţia riscului, categorii de risc p.22- 25
 12. 2.4.2. Riscul în activitatea de creditare p.25- 29
 13. 2.4.3. Metode de cuantificare a riscului în activitatea de creditare p.29- 30
 14. Capitolul 3 CONTABILITATEA ŞI FISCALITATEA PROVIZIOANELOR
 15. SPECIFICE DE RISC DE CREDIT p.30-35
 16. 3.1. Contabilitatea provizioanelor specifice de risc de credit p.31-33
 17. 3.2. Deductibilitatea fiscală a provizioanelor specifice de risc de credit p.33-35
 18. Capitolul 4
 19. STUDIU DE CAZ PRIVIND ACTIVITATEA DE CREDITARE LA BANC POST S.A. SUCURSALA SIGHETU MARMAŢIEI p.35-65
 20. 4.1Politica de creditare şi structura organizatorică p.36-42
 21. 4.1.1. Structura organizatorică p.36-39
 22. 4.1.2. Politica şi procedee de creditare p.39-42
 23. 4.2.Analiza aspectelor nonfinanciare p.42-47
 24. 4.3 Analiza aspectelor financiare p.47-55 4.4.1. Caracteristicile metodei de analiză internă folosind bilanţul şi contul de
 25. profit şi pierdere p.48-50
 26. 4.4.2. Caracteristicile metodei de analiză internă folosind indicatori economico -
 27. financiari p.50-55
 28. 4.4 Exemplu privind acordarea unui credit de investiţii la Banc post S.A.
 29. Sucursala Sighetu Marmaţiei p.55-60
 30. 4.5 Filiera înregistrării în contabilitate p.60-65
 31. Concluzii şi propuneri p.65
 32. BIBLIOGRAFIE p.66

Extras din licență

Reforma sistemului bancar din România a făcut paşi importanţi încă din prima fază a tranziţiei. Se poate spune că reforma în sistemul bancar a devansat, în permanenţă, reforma structurală în domeniul economiei reale. În prezent, reţeaua cea mai ramificată de sucursale o deţine Casa de Economii şi Consemnaţiuni, care dispune de 2169 de centre, după care urmează Banca Comercială Română cu 247 de centre, Banca Română pentru Dezvoltare cu 182 de centre, Banc Post cu 115 centre, după care urmează Banca Comercială „Ion Ţiriac”, cu 29 de centre. Pe ansamblul sistemului bancar românesc, dacă nu includem reţeaua Casei de Economii şi Consemnaţiuni, există un număr de circa 1200 de unităţi bancare Cea mai mare piaţă bancară din Europa Centrală şi de Est (studiul nu include şi Rusia) o deţine Polonia - din punct de vedere al activelor bancare - evaluată la 111,8 miliarde de euro. România se situează pe locul al şaptelea în rândul celor mai extinse reţele bancare din regiune, cu un total al activelor de 9,6 miliarde de euro. După confruntarea sistemului bancar cu o serie de probleme, ca cele de genul împrumuturilor neperformante, băncile au privit cu mai multă precauţie clasificarea creditelor. Provizioanele constituite pentru categoriile de risc îndoielnic şi pierdere în totalul provizioanelor au crescut de la 89%, la 31 decembrie 1996, la 95%, la 31 decembrie 1997 şi la 97,4% la 31 decembrie 1998. Chiar şi în aceste condiţii exista un deficit de provizionare de 27,9%, corespunzător unui volum de provizioane specifice de4 risc în valoare de 12.392 de miliarde de lei, faţă de un necesar de 17.183,2 miliarde lei. Din punt de vedere al reţelei şi al volumului minim de credite neperformante, Banc post se află printre primele bănci din cadrul sistemului bancar românesc Privatizarea în sistemul bancar a demarat o dată cu apariţia Legii nr. 83/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale bancare cu capital majoritar de stat. Iniţial, decizia de privatizare a fost luată pentru trei societăţi bancare cu capital majoritar de stat: Banca Română de Dezvoltare, Banc Post şi Banca Agricolă. In cazul Băncii Agricole, decizia de privatizare a fost prematură. Banca Agricolă necesita un proces amplu de restructurare înainte de a putea fi inclusă în procesul de privatizare. Comisiile de privatizare au organizat un audit internaţional şi au lansat o ofertă publică pentru licitaţie. Înainte de anul 1990, structura sistemului bancar românesc era asemănătoare celei din alte foste ţări socialiste. În România, funcţionau patru bănci: Banca Naţională a României, Banca de Investiţii, Banca Comercială de Comerţ Exterior şi Banca Agricolă, precum şi o instituţie de economisire, Casa de Economii şi Consemnaţiuni. Banca Naţională a României îndeplinea funcţii legate de conducerea politicii monetare, dar avea, în acelaşi timp, şi atribuţii care aparţin băncilor comerciale. Astfel, Banca Naţională putea credita întreprinderile de stat şi putea să le asigure finanţarea pentru acoperirea mijloacelor circulante. Băncile nu primeau depuneri de la populaţie şi nu creditau persoanele fizice. Aceste funcţii erau îndeplinite de Casa de Economii şi Consemnaţiuni, care redepunea banii obţinuţi de la populaţie la Banca Naţională. Politica de creditare era asigurată prin plan naţional unic de dezvoltare economică şi socială. Piaţa valutară era inexistentă. Banc Post s-a înfiinţat în 1991, prin Hotărârea Guvernului României nr.448/27.06.1991 ca societate comercială pe acţiuni, cu capital majoritar de stat. În baza statutului său, Banc Post activează ca o bancă universală, comercială şi de economii. Derularea operaţiunilor bancare a început din luna ianuarie 1992. Asumându-şi rolul de bancă implicată în activitatea socială, Banc Post a început din 1993, derularea plaţilor de alocaţii de stat pentru copii şi a pensiilor în colaborare cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Activitatea de asigurări, începută în 1998, se desfăşoară în colaborare cu Societatea de Asigurări şi Reasigurări Garanta. Privatizarea Banc Post a început în 1999 şi a avut două etape: achiziţionarea unui pachet semnificativ din capitalul social al băncii şi un aport suplimentar de capital. Câştigătorul licitaţiei organizate de Fondul Proprietăţii de Stat a fost banca franceză Société Generale, având totalul activelor de peste 409 miliarde de dolari, fiind unul dintre cele mai importante grupuri financiare private ale Europei şi cel mai puternic de acest gen din Franţa. În urma definitivării procesului de privatizare, structura acţionarilor Banc Post este prezentată în figura 1.1.1.

Figura 1.1.1 Structura acţionariatului Banc Post.

1-EFG Eurobank Ergasias-36,25%

2-Banco Portugues de Investimento-17%

3-General Electric Capital Corporation-8,75%

4-Salariaţii şi pensionarii Banc Post-8%

5- SIF Banat-Crişana-6%

6- SIF Moldova-6%

7-SIF Muntenia-6%

8-SIF Oltenia-6%

9-SIF Transilvania-6%.

În prezent, capitalul social al Banc Post este de 664.799.969.000 lei.

Banc Post operează prin 128 de unităţi teritoriale, amplasate în toate judeţele ţării, numărându-se printre primele trei bănci din România după dimensiunea reţelei. Reţeaua teritorială a Banc Post este:

- Centrala;

- Reprezentanţa;

- 55 sucursale;

- 71 de agenţii;

- 14 puncte de lucru. De asemenea, Banc Post deţine o reţea de 537 POS-uri din care 391 la comercianţi şi cea mai extinsă reţea de automate bancare(ATM) în număr de 382, În anexă la lucrare, vom prezenta o organigramă simplificată a Banc Post la nivel naţional. 1.2 SPECIFICUL ACTIVITĂŢII BANC POST S.A. Încă din primul an de existenţă, Banc Post şi-a consolidat poziţia pe piaţa bancară românească de la an la an, numărul de clienţi ai băncii cunoscând o evoluţie spectaculoasă. Dacă în 1992, numărul clienţilor se ridica la 13.000, în prezent numărul acestora se apropie de 2 milioane. Şi numărul de conturi deschise la Banc Post a cunoscut o creştere exponenţială. Dacă în primul an de activitate clienţii aveau deschise circa 28.000 de conturi, această cifră a crescut în permanenţă, până la peste 4 milioane de conturi în prezent. Banc Post a reuşit în cei peste 11 ani de existenţă să-şi construiască un bun renume în ţară şi în străinătate, lucru confirmat, de altfel, de publicaţia „ The Banker”, editată de Financial Times, unde banca se clasează pe locul trei în România 1275 pe plan internaţional în cadrul celui mai recent clasament - Topul 1001-2000 al celor mai performante bănci din lume. În general, clienţii Banc Post sunt reprezentaţi de companii mici şi mijlocii, cu activitate diversă (producţie de bunuri şi servicii, comerţ intern şi extern, transporturi şi turism) şi un număr mare de peste 850 mii clienţi persoane fizice. Practic, fiecare al 30-lea cetăţean al României este client al Banc Post, dacă nu se iau în calcul conturile de alocaţii. La care se adaugă şi o serie de clienţi reprezentativi: Compania Naţională Poşta Română, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii, Societatea Naţională de Telecomunicaţii RomTelecom, Teleconstrucţia, Rodipet, societăţile care au rezultat din reorganizarea SNCFR. Apariţia telefoniei mobile în România, a permis atragerea de noi clienţi beneficiari ai serviciilor puse la dispoziţie de MobilRom şi MobiFon, Cosmorom, Banc Post facilitând prin ghişeele sale şi prin pachetul „ Contul Total” plata facturilor telefonice emise de aceştia. Banc Post susţine cu precădere sectorul IMM-urilor, aproximativ 50 % din portofoliul său de credite fiind destinat companiilor mici şi mijlocii. Banca a câştigat o experienţă de lucru semnificativă cu aceste companii, prin participarea la diverse proiecte de finanţare guvernamentale şi ca partener în proiecte de micro-finanţare sau ca bancă intermediară a unor instituţii internaţionale care au acordat asistenţă financiară pentru consolidarea IMM-urilor din sectorul privat. Printre aceste proiecte, s-a numărat şi cel încheiat cu BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare). Cu ocazia reuniunii anuale a BERD, care a avut loc la Bucureşti, s-a semnat un acord de împrumut între Banc Post şi BERD, în valoare de 10 milioane EURO, pentru finanţarea IMM-urilor. Condiţiile definitive de acordare a creditelor au fost stabilite de Banc Post împreună cu Consultantul Tehnic. Ultimul program destinat finanţării IMM-urilor („Trei paşi înainte”) cuprind credite pentru IMM-uri acordate de Banc Post din fonduri BERD. Criteriile de acordare a creditelor se pot grupa în:

-criterii legate de beneficiarii creditelor (întreprinderi mici şi mijlocii înfiinţate conform legilor în vigoare sau persoane fizice înregistrate ca întreprinzători );

- criterii legate de împrumutat: să fie client nou (adică orice IMM care îndeplineşte condiţiile de acordare a creditelor şi care nu a mai primit, în ultimele 12 luni, vreun credit din partea băncii ), să nu depăşească 100 de angajaţi permanenţi, inclusiv conducerea, să aibă acţionariat şi control majoritar privat, managementul să fie asigurat de persoane rezidente în România, să aibă o cifră de afaceri maximă de 40 mil. euro şi active totale mai mici de 27 mil. euro şi să utilizeze creditul exclusiv pentru destinaţii permise;

-criterii legate de destinaţii: folosirea împrumutului pentru proiecte de investiţii incluzând, dar fără a se limita la, cumpărarea de maşini, echipamente pentru scopuri de producţie, prestări de servicii sau derularea activităţilor de comerţ, sau bunuri imobiliare, dacă aceste bunuri vor fi folosite pentru scopuri de producţie, prestări servicii sau derularea activităţilor de comerţ, necesar de capital circulant pentru scopuri de producţie sau proiecte noi, modernizarea sau extinderea activităţii existente. Principalele activităţi avute în vedere sunt: industria manufacturieră, servicii hoteliere, turism, economia resurselor şi mediu, construcţii, comerţ şi alte servicii. Destinaţii nepermise pentru utilizarea creditului sunt: producţia de arme sau echipamente militare, instituţii financiare, activităţi de asigurări, producţia şi/sau vânzarea de tutun, producţia şi/sau vânzarea de băuturi tari, cazinouri, speculaţii cu proprietăţi, speculaţii cu valute, investiţii în titluri de orice fel, refinanţarea unui împrumut la termen existent. Volumul creditelor pentru investiţii până la 125.000 de euro vor fi acordate IMM-urilor cu până la 100 de angajaţi, creditele de până la 30.000 de euro vor fi acordate IMM-urilor cu până la 20 de angajaţi, iar pentru finanţarea capitalului circulant, creditele vor fi de până la 50.000 de euro. Pentru creditele de investiţii, solicitanţii trebuie să furnizeze cel puţin 20% din costul investiţiei. Aceste credite pot fi acordate de până la 4 ani, rambursarea se face lunar, în rate egale, garantarea creditelor se face conform regulamentului Banc Post, iar dobânda este de maxim 9% pe an. Un alt serviciu oferit de Banc Post este adresat pensionarilor, programul numit creditul „Vârsta de aur”, prin care Banc Post vine în sprijinul clienţilor să pensionari, oferindu-le posibilitatea să încaseze până la 70% din pensie în avans. Raportat la o pensie de aproximativ 1.000.000 de lei, un credit de 700.000 de lei, la termen de 10 zile, îl costă pe solicitant circa 10.000 de lei. Creditul le înlesneşte pensionarilor o flexibilitate mai mere în acoperirea unor cheltuieli urgente. Rambursarea creditului şi a dobânzii aferente se face automat, în ziua în care pensia este virată în contul curent al pensionarului.

Bibliografie

Al. Rusovici Proceduri de audit financiar în băncile comerciale, Editura Regia

Fl. Cojoc Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti 2001.

Gh. Rusu

Camelia, Haţegan, Contabilitate bancară - particularităţi, aplicaţii şi teste grilă, Editura Ovidiu, Megan Radical, Timişoara,2001.

Cezar, Basno, Produse, costuri şi performanţe bancare, Editura Economică, Nicolae, Dardac Bucureşti, 2000.

Elena Zaharciuc Contabilitatea societăţilor bancare, Editura Teora, Bucureşti, 2000.

Florin Coman Activitatea bancară, profit şi performanţă , Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

Gheorghe Băileşteanu Diagnostic, risc şi eficienţă în afaceri, Editura Mirton, Timişoara, 1998.

Jacques Masson Creditele bancare pentru întreprinderi , Editura Economică, Bucureşti, 1995.

L. Ionescu Fundamentele profesiunii bancare, Editura Economică, Bucureşti, 1996.

Lucian C. Ionescu Băncile şi operaţiunile bancare, Editura Economică, Bucureşti, 1996.

Paul Bran Relaţiile financiar-bancare ale societăţii comerciale, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1994.

Vosganian,Varujan, Reforma pieţelor financiare din România, Editura Polirom, Bucureşti, 1999.

Banca Naţională - Regulament nr.5 din 22 iulie 2002, publicat în M.O. nr.626 din 23

a României august 2002, privind clasificarea creditelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de credit;

- Legea nr.58/1998 privind organizarea şi funcţionarea băncilor comerciale; - Normă metodologică nr.12 din iulie 2002, publicat în M.Of. nr.626 din data de 08/23/2002, pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale nr.5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea , regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc. - Legea nr. 15 / 1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.

www.bancpost.ro

www.bnr.ro

Preview document

Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 1
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 2
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 3
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 4
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 5
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 6
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 7
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 8
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 9
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 10
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 11
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 12
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 13
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 14
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 15
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 16
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 17
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 18
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 19
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 20
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 21
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 22
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 23
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 24
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 25
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 26
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 27
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 28
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 29
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 30
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 31
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 32
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 33
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 34
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 35
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 36
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 37
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 38
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 39
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 40
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 41
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 42
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 43
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 44
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 45
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 46
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 47
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 48
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 49
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 50
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 51
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 52
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 53
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 54
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 55
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 56
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 57
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 58
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 59
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 60
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 61
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 62
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 63
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 64
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 65
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 66
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 67
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 68
Riscul în activitatea de creditare bancară - Implicații contabile și fiscale - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • RISCUL IN ACTIVITATEA DE CREDITARE BANCARA-implicatii economice si fiscale.doc
 • CUPRINS 2003 - 2.doc
 • coperta licenta 2003.doc

Alții au mai descărcat și

Creditarea bancară a activității curente a unei întreprinderi

Cap. I. Aspecte generale privind activitatea de creditare bancară 1.1. Băncile comerciale, verigă de bază a sistemului bancar Băncile comerciale...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Te-ar putea interesa și

Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea

INTRODUCERE În ansamblul relaţiilor economice internaţionale un loc aparte îl deţin tehnicile moderne de finanţare, destinate promovării...

Garanțiile de Executare ale Contractului de Credit Bancar

TITLUL I - REPERE ISTORICE PRIVIND ACTIVITATEA BANCARA Capitolul 1- Activitatea bancara. Primele milenii Sectiunea 1- Perioada antica Comertul...

Contabilitatea impozitului pe profit la SC DC New Mode SRL

Capitolul 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE NEW MODE S.R.L. Societatea comercială DC NEW MODE a fost înfiinţată în anul 1994, în baza Legii...

Metode de Fundamentare a Deciziilor Manageriale

INTRODUCERE Managementul, în forma sa de manifestare, cuprinde diferite laturi ale activităţilor şi funcţiilor entităţilor, cu toate problemele...

Monografie BRD

CAP.1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării (legea/HG şi principalele repere) La 1 decembrie...

Riscurile pe care și le asumă BancPost la acordarea creditelor

CAPITOLUL 1 - RISCURILE ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 1.1. Definirea şi identificarea riscurilor Orice organizaţie cu profil economic sau financiar se...

Organizarea Managementului Financiar în Corporația Transnațională

CAP. I. ORGANIZAREA MANAGEMENTULUI FINANCIAR ÎN CORPORAŢIA TRANSNAŢIONALĂ 1.1.Trăsăturile corporaţiilor transnaţionale Terminologia utilizată...

Taxarea Microintreprinderilor în UE

“În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31...

Ai nevoie de altceva?