Rolul informației contabile în managementul modern

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 39220
Mărime: 534.54KB (arhivat)
Publicat de: Damian Ion
Cost: 15 puncte

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. I. Rolul sistemului informaţional contabil în organizaţia modernă 4
 3. 1.1 Sistemul informaţional al organizaţiei 4
 4. 1.1.1 Definirea sistemului informaţional 5
 5. 1.1.2 Clasificarea sistemelor informaţionale 9
 6. 1.2 Sistemul informaţional contabil al organizaţiei 13
 7. 1.2.1 Definirea sistemului informaţional contabil 13
 8. 1.2.2 Componentele sistemului informaţional contabil 14
 9. 1.2.3 Caracteristicile sistemului informaţional contabil 17
 10. 1.2.4 Funcţiile sistemului informaţional contabil 19
 11. 1.3 Informaţia 21
 12. 1.3.1 Definirea conceptului de informaţie 21
 13. 1.3.2 Clasificarea informaţiei 23
 14. 1.3.3 Caracteristicile informaţiei 24
 15. 1.3.4 Informaţiile şi managementul 26
 16. 1.3.5 Întreprinderea bazată pe informaţie şi cunoaştere 27
 17. 1.4 Informaţia contabilă şi nivelul decizional 29
 18. 1.4.1 Definirea informaţiei contabile 29
 19. 1.4.2 Caracteristicile informaţiei contabile 31
 20. 1.4.3 Utilizatorii informaţiei contabile 33
 21. Concluzii 34
 22. II. Contabilitatea şi implicaţiile asupra conducerii 35
 23. 2.1 Conţinutul noţiunii de management 35
 24. 2.2 Funcţiile managementului 37
 25. 2.3 Categorii de manageri şi principalele aptitudini 39
 26. 2.4 Decizii de management 40
 27. 2.4.1 Definirea deciziei 41
 28. 2.4.2 Tipuri de decizii 41
 29. 2.4.3 Structura procesului decizional 42
 30. 2.5 Management strategic 44
 31. 2.5.1 Conceptul de strategie şi caracteristicile acesteia 44
 32. 2.5.2 Clasificarea strategiilor 45
 33. 2.5.3 Planificarea strategică 46
 34. 2.6 Contabilitatea de gestiune şi importanţa ei în management 48
 35. 2.6.1 Rolul contabilităţii de gestiune în management 48
 36. 2.6.2 Cadrul conceptual al contabilităţii de gestiune 50
 37. 2.6.2.1 Legăturile dintre contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune 50
 38. 2.6.2.2 Obiectivele contabilităţii de gestiune 53
 39. 2.6.2.3 Funcţiile contabilităţii de gestiune 54
 40. 2.6.3 Informaţiile contabilităţii de gestiune 55
 41. 2.7 Analiza economică-financiară şi rolul ei în management 57
 42. Concluzii 60
 43. III. Rolul tehnologiilor informaţionale în furnizarea informaţiei contabile 61
 44. 3.1 Aportul tehnologiilor informaţionale în noua eră 61
 45. 3.1.1 Definirea şi evoluţia tehnologiilor informaţionale 61
 46. 3.1.2 Valoarea strategică a tehnologiei informaţiei în domeniul financiar-contabil 63
 47. 3.2 eXtensible Markup Language (XBRL) 66
 48. 3.3 Sistemele expert 69
 49. 3.3.1 Definirea sistemelor expert 69
 50. 3.3.2 Structura sistemelor expert 71
 51. 3.3.3 Tipologia sistemelor expert 73
 52. 3.4 Depozit de date 73
 53. 3.5 Sistemele ERP 75
 54. 3.5.1 Contextul apariţiei şi evoluţiei ERP-urilor 75
 55. 3.5.2 Definirea sistemelor ERP 76
 56. 3.5.3 Întreprinderea şi sistemele ERP 77
 57. 3.6 Enterprise Applications Integration (EAI) 78
 58. 3.7 Electronic Date Interchange (EDI) 80
 59. 3.8 Globalizarea sistemelor informaţionale 81
 60. 3.9 Gestiunea electronică a documentelor 82
 61. 3.10 Factura electronică 84
 62. Concluzii 85
 63. IV. Utilizarea de calcul tabelar în decizia managerială pe baza contului de profit şi pierdere 86
 64. Concluzii 102
 65. Bibliografie 102

Extras din licență

Introducere

Economia actuala este globală, deschisă şi imediată. Succesul firmei moderne depinde în directă măsură de capacitatea managerilor şi a angajaţilor de a mări flexibilitatea şi viteza de lucru şi de răspuns, de a-i îndrepta preponderent preocupările către client, către dezvoltarea de noi dimensiuni ale comunicării în cadrul organizaţiilor şi nu în ultimul rând de abilitatea acestora de a recunoaşte, asuma şi gestiona riscul.

Contabilitatea, prin rolul ei de a inregistra operaţiile economice, de a întocmi documentele contabile de sinteză şi de a interpreta rezultatele activităţii economice, trebuie să ocupe întotdeauna un rol important în cadrul preocupărilor managerilor. Actuala tendinţă a contabilităţii de a deplasa centrul de greutate dinspre furnizarea de informaţii cu caracter istoric către furnizarea de informaţii curente şi previzionate îi consolidează acesteia o poziţie determinantă în cadrul procesului decizional al societăţii.

Managerii se confruntă cu probleme de concurenţă şi risc, găsindu-se de cele mai multe ori în situaţia de a lua decizii în condiţii de incertitudine pronunţată şi de a determina câmpul constrângerilor în care trebuie să orienteze acţiunile lor. Toate aceste schimbări cer o bună capacitate managerială, dinamism şi informaţii complete despre mediul intern şi extern întreprinderii. Acestea sunt numai câteva raţiuni care solicită managerilor şi profesioniştilor contabili analize, previziuni şi acţiuni de control.

Contabilitatea se situează la baza edificiului financiar-contabil al întreprinderii deoarece înregistrează prin intermediul conturilor toate mişcările de valori relative la ansamblul activităţilor desfăşurate. Ea nu este numai un sistem de înregistrare a informaţiilor ci şi un instrument de prelucrare şi valorificare a acestora. Contabilitatea modelează întreprinderea după reguli şi principii consacrate, modelare ce este apoi utilizată de celelalte componente ale sistemului financiar-contabil precum şi de celelalte subsisteme ale întreprinderii.

La baza viitoarei societăţi global informaţionale stau tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii recente, cât şi cele care aşteaptă a fi descoperite în următoarele două-trei decenii. Ne interesează în mod direct dacă oamenii vor fi pregătiţi să facă faţă acestor tehnologii moderne. Desigur răspunsul este afirmativ, pentru că omul se adaptează la mediu şi la „bine”. Atât timp cât utilizarea tehnologiilor aduce un câştig (profit) sub orice formă şi la un preţ convenabil, atunci omenirea va accepta foarte repede noutatea tehnologică.

Apariţia şi dezvoltarea Tehnologiei Informaţiei (IT) precum şi a comunicaţiilor are un impact major asupra activităţilor economice, cu implicaţii sociale deosebite, determinând mutaţii semnificative al modului în care se abordează întreaga structură funcţională a unei organizaţii şi/sau activităţii ştiinţifice. Tehnologiile informaţionale şi comunicaţiile au un impact major asupra întreprinderii prin prisma mutaţiilor în ceea ce priveşte noile forme de lucru şi activităţile pe care acestea le pot genera.

Stadiul actual al tehnologiilor informaţionale oferă soluţii eficiente gestiunii întreprinderilor moderne iar activitatea financiar-contabilă, larg implicată în universul decizional al întreprinderii, poate încorpora cu succes aceste tehnologii şi le poate utiliza eficient.

I. Rolul sistemului informaţional contabil în organizaţia modernă

Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional contabil constituie subiecte care sunt dezbătute deosebit de aprins în literatura de specialitate actuală. În condiţiile societăţii informatizate, o întreprindere modernă nu poate supravieţui fără să dispună de informaţie în timp real, provenind atât din interiorul, cât şi din exteriorul său. Din punct de vedere informaţional, o întreprindere modernă trebuie să fie cuplată la cele mai noi tehnologii informaţionale şi de comunicare ale momentului la care ne raportăm.

Informatica s-a adaptat la contabilitate. Pierre Lassègue afirma că: „informatica va determina o transformare totală a contabilităţii, nu doar că procedura sa va fi modificată, ci pentru că ea va înceta să mai fie o funcţie automată a întreprinderii, pentru a fi integrată într-un sistem general de prelucrare a informaţiei”.

Contabilitatea poate fi considerată un „instrument” pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorilor în luarea celor mai bune decizii şi de a ajunge la cea mai bună alocare a resurselor.

1.1 Sistemul informaţional al organizaţiei

Întreprinderea se compune din următoarele subsisteme:

- Subsistemul operaţional, care asigură transformarea factorilor de producţie (intrări) în bunuri şi servicii (ieşiri), iar în plan managerial transformă deciziile în performanţe;

- Subsistemul de conducere, care primeşte informaţii despre sistemul operaţional şi acţionează prin decizii asupra acestuia;

- Subsistemul informaţional care, pe de o parte, evaluează performanţele sistemului operaţional şi, pe de altă parte, primeşte date despre mediu pentru a alimenta cu informaţii sistemul de conducere ( vezi figura nr 1.1).

Figura nr. 1.1 Abordarea sistemică a întreprinderii

(Sursa: Airinei, D., Sisteme expert în activitatea financiar-contabilă, Editura Junimea, Iaşi, 1997, p. 13.)

1.1.1 Definirea sistemului informaţional

Sistemele informaţionale înregistrează o evoluţie accelerată ca urmare a dinamismului industriei tehnicii de calcul în noile condiţii ale societăţii informaţionale. Managementul schimbării are drept atribute îmbunătăţirea şi modernizarea sistemelor informaţionale în scopul susţinerii obiectivelor strategice ale firmei.

Sub aspectul utilităţii lor economice şi sociale, sistemele informaţionale şi informatice din cadrul organizaţiei au astăzi o legitimitate recunoscută, ţinând cont de transformările generate de evoluţia fenomenului de globalizare, precum şi de constrângerile sau oportunităţile oferite de un mediu concurenţial.

Preview document

Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 1
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 2
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 3
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 4
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 5
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 6
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 7
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 8
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 9
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 10
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 11
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 12
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 13
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 14
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 15
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 16
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 17
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 18
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 19
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 20
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 21
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 22
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 23
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 24
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 25
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 26
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 27
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 28
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 29
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 30
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 31
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 32
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 33
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 34
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 35
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 36
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 37
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 38
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 39
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 40
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 41
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 42
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 43
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 44
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 45
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 46
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 47
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 48
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 49
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 50
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 51
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 52
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 53
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 54
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 55
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 56
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 57
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 58
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 59
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 60
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 61
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 62
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 63
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 64
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 65
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 66
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 67
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 68
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 69
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 70
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 71
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 72
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 73
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 74
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 75
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 76
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 77
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 78
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 79
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 80
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 81
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 82
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 83
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 84
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 85
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 86
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 87
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 88
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 89
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 90
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 91
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 92
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 93
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 94
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 95
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 96
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 97
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 98
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 99
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 100
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 101
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 102
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 103
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 104
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 105
Rolul informației contabile în managementul modern - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Rolul Informatiei Contabile in Managementul Modern.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Perspective ale contabilității digitale

Capitolul 1. Prezentarea Sistemului Informational al S.C. Moldoplast S.A. 1.1. Istoric Societate S.C. Moldoplast S.A. este succesoarea de...

Sistemul indicatorilor de performanță economico-financiară în diagnosticul intreprinderiii

Introducere Motto : ”Încet, dar sigur spre performanță. Uneori și singur” Dan Grossu Viteza este elementul de bază care caractezizează...

Contabilitatea și tehnologiile informaționale

CAPITOLUL 1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII MODERNE Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional contabil constituie...

Sistemul Informațional Contabil al Întreprinderii Moderne

INTRODUCERE Din totdeauna a existat si va exista o discrepanta între teorie si practica. Astfel teoreticienii sunt aspru criticati de practicieni...

Contabilitate de Gestiune

Capitolul I – Prezentarea generală a societăţii 1.1. Denumire, înfiinţare, capital Înfiinţată în anul 1996, S.C. Dorapan Com S.R.L. îşi...

Implicații ale Informaticii în Gestiunea Stocurilor de Materiale

Capitolul 1: Stocurile în economia societăţii comerciale Desfăşurarea activităţii oricărui agent economic presupune intervenţia unei mari...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Modelarea aplicațiilor financiar contabile

SISTEME INFORMAŢIONALE FINANCIAR-CONTABILE Modelarea aplicaţiilor financiar-contabile utilizând tehnici moderne de programare 1.1. Structura...

Analiza și Decontarea TVA la SC Metacom Group SRL

CAPITOLUL I TAXA PE VALOAREA ADAUGATA IMPOZIT INDIRECT ÎN ROMÂNIA 1.1. MECANISMUL TAXEI PE VALOARE ADAUGATA 1.1.1. T.V.A. - impozit indirect...

Metode și Tehnologii Moderne Destinate Măsurării Performanțelor Firmei

INTRODUCERE Înainte de a prezenta cele 40 de pagini care urmează, trebuie să fac unele observaţii. În primul rând această lucrare nu are o talie...

Sistem Expert Contabil

REVIEW Intelligent systems and interfaces Authors: Horia-Nicolai Teodorescu Daniel Mlynek Abraham Kandel Hans-Jurgen Zimmermann The field...

Auditul Mediului de Marketing în Cadrul Hotelului Miami - Gorj

CAPITOLUL I ~ ORGANIZAREA DE MARKETING – COORDONATE GENERALE 1.1 Conceptul de audit de marketing Conceptul de audit de marketing a fost...

Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil

INTRODUCERE “Managementul financiar este o artă nu o ştiinţă exactă, ceea ce explică de ce unii oameni sunt capabili să o facă, iar alţii nu”....

Organizarea contabilității manageriale

1.Obiectul contabilităţii de gestiune: Contabilitatea realizează reprezentarea internă şi externă a unei întreprinderi. Această reprezentare...

Rolul managerului în eficientizarea activității firmei - SC Piatra Mare SA Brașov

INTRODUCERE PREZENTAREA CONTEXTULUI GENERAL AL MANAGEMENTULUI ROMÂNESC Procesul de tranziţie la economia de piaţă în ţara noastră implică...

Ai nevoie de altceva?