Rolul Informatiei Contabile in Managementul Modern

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Rolul Informatiei Contabile in Managementul Modern.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 106 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domenii: Contabilitate, Management

Cuprins

Introducere 3
I. Rolul sistemului informaţional contabil în organizaţia modernă 4
1.1 Sistemul informaţional al organizaţiei 4
1.1.1 Definirea sistemului informaţional 5
1.1.2 Clasificarea sistemelor informaţionale 9
1.2 Sistemul informaţional contabil al organizaţiei 13
1.2.1 Definirea sistemului informaţional contabil 13
1.2.2 Componentele sistemului informaţional contabil 14
1.2.3 Caracteristicile sistemului informaţional contabil 17
1.2.4 Funcţiile sistemului informaţional contabil 19
1.3 Informaţia 21
1.3.1 Definirea conceptului de informaţie 21
1.3.2 Clasificarea informaţiei 23
1.3.3 Caracteristicile informaţiei 24
1.3.4 Informaţiile şi managementul 26
1.3.5 Întreprinderea bazată pe informaţie şi cunoaştere 27
1.4 Informaţia contabilă şi nivelul decizional 29
1.4.1 Definirea informaţiei contabile 29
1.4.2 Caracteristicile informaţiei contabile 31
1.4.3 Utilizatorii informaţiei contabile 33
Concluzii 34
II. Contabilitatea şi implicaţiile asupra conducerii 35
2.1 Conţinutul noţiunii de management 35
2.2 Funcţiile managementului 37
2.3 Categorii de manageri şi principalele aptitudini 39
2.4 Decizii de management 40
2.4.1 Definirea deciziei 41
2.4.2 Tipuri de decizii 41
2.4.3 Structura procesului decizional 42
2.5 Management strategic 44
2.5.1 Conceptul de strategie şi caracteristicile acesteia 44
2.5.2 Clasificarea strategiilor 45
2.5.3 Planificarea strategică 46
2.6 Contabilitatea de gestiune şi importanţa ei în management 48
2.6.1 Rolul contabilităţii de gestiune în management 48
2.6.2 Cadrul conceptual al contabilităţii de gestiune 50
2.6.2.1 Legăturile dintre contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune 50
2.6.2.2 Obiectivele contabilităţii de gestiune 53
2.6.2.3 Funcţiile contabilităţii de gestiune 54
2.6.3 Informaţiile contabilităţii de gestiune 55
2.7 Analiza economică-financiară şi rolul ei în management 57
Concluzii 60
III. Rolul tehnologiilor informaţionale în furnizarea informaţiei contabile 61
3.1 Aportul tehnologiilor informaţionale în noua eră 61
3.1.1 Definirea şi evoluţia tehnologiilor informaţionale 61
3.1.2 Valoarea strategică a tehnologiei informaţiei în domeniul financiar-contabil 63
3.2 eXtensible Markup Language (XBRL) 66
3.3 Sistemele expert 69
3.3.1 Definirea sistemelor expert 69
3.3.2 Structura sistemelor expert 71
3.3.3 Tipologia sistemelor expert 73
3.4 Depozit de date 73
3.5 Sistemele ERP 75
3.5.1 Contextul apariţiei şi evoluţiei ERP-urilor 75
3.5.2 Definirea sistemelor ERP 76
3.5.3 Întreprinderea şi sistemele ERP 77
3.6 Enterprise Applications Integration (EAI) 78
3.7 Electronic Date Interchange (EDI) 80
3.8 Globalizarea sistemelor informaţionale 81
3.9 Gestiunea electronică a documentelor 82
3.10 Factura electronică 84
Concluzii 85
IV. Utilizarea de calcul tabelar în decizia managerială pe baza contului de profit şi pierdere 86
Concluzii 102
Bibliografie 102

Extras din document

Introducere

Economia actuala este globală, deschisă şi imediată. Succesul firmei moderne depinde în directă măsură de capacitatea managerilor şi a angajaţilor de a mări flexibilitatea şi viteza de lucru şi de răspuns, de a-i îndrepta preponderent preocupările către client, către dezvoltarea de noi dimensiuni ale comunicării în cadrul organizaţiilor şi nu în ultimul rând de abilitatea acestora de a recunoaşte, asuma şi gestiona riscul.

Contabilitatea, prin rolul ei de a inregistra operaţiile economice, de a întocmi documentele contabile de sinteză şi de a interpreta rezultatele activităţii economice, trebuie să ocupe întotdeauna un rol important în cadrul preocupărilor managerilor. Actuala tendinţă a contabilităţii de a deplasa centrul de greutate dinspre furnizarea de informaţii cu caracter istoric către furnizarea de informaţii curente şi previzionate îi consolidează acesteia o poziţie determinantă în cadrul procesului decizional al societăţii.

Managerii se confruntă cu probleme de concurenţă şi risc, găsindu-se de cele mai multe ori în situaţia de a lua decizii în condiţii de incertitudine pronunţată şi de a determina câmpul constrângerilor în care trebuie să orienteze acţiunile lor. Toate aceste schimbări cer o bună capacitate managerială, dinamism şi informaţii complete despre mediul intern şi extern întreprinderii. Acestea sunt numai câteva raţiuni care solicită managerilor şi profesioniştilor contabili analize, previziuni şi acţiuni de control.

Contabilitatea se situează la baza edificiului financiar-contabil al întreprinderii deoarece înregistrează prin intermediul conturilor toate mişcările de valori relative la ansamblul activităţilor desfăşurate. Ea nu este numai un sistem de înregistrare a informaţiilor ci şi un instrument de prelucrare şi valorificare a acestora. Contabilitatea modelează întreprinderea după reguli şi principii consacrate, modelare ce este apoi utilizată de celelalte componente ale sistemului financiar-contabil precum şi de celelalte subsisteme ale întreprinderii.

La baza viitoarei societăţi global informaţionale stau tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii recente, cât şi cele care aşteaptă a fi descoperite în următoarele două-trei decenii. Ne interesează în mod direct dacă oamenii vor fi pregătiţi să facă faţă acestor tehnologii moderne. Desigur răspunsul este afirmativ, pentru că omul se adaptează la mediu şi la „bine”. Atât timp cât utilizarea tehnologiilor aduce un câştig (profit) sub orice formă şi la un preţ convenabil, atunci omenirea va accepta foarte repede noutatea tehnologică.

Apariţia şi dezvoltarea Tehnologiei Informaţiei (IT) precum şi a comunicaţiilor are un impact major asupra activităţilor economice, cu implicaţii sociale deosebite, determinând mutaţii semnificative al modului în care se abordează întreaga structură funcţională a unei organizaţii şi/sau activităţii ştiinţifice. Tehnologiile informaţionale şi comunicaţiile au un impact major asupra întreprinderii prin prisma mutaţiilor în ceea ce priveşte noile forme de lucru şi activităţile pe care acestea le pot genera.

Stadiul actual al tehnologiilor informaţionale oferă soluţii eficiente gestiunii întreprinderilor moderne iar activitatea financiar-contabilă, larg implicată în universul decizional al întreprinderii, poate încorpora cu succes aceste tehnologii şi le poate utiliza eficient.

I. Rolul sistemului informaţional contabil în organizaţia modernă

Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional contabil constituie subiecte care sunt dezbătute deosebit de aprins în literatura de specialitate actuală. În condiţiile societăţii informatizate, o întreprindere modernă nu poate supravieţui fără să dispună de informaţie în timp real, provenind atât din interiorul, cât şi din exteriorul său. Din punct de vedere informaţional, o întreprindere modernă trebuie să fie cuplată la cele mai noi tehnologii informaţionale şi de comunicare ale momentului la care ne raportăm.

Informatica s-a adaptat la contabilitate. Pierre Lassègue afirma că: „informatica va determina o transformare totală a contabilităţii, nu doar că procedura sa va fi modificată, ci pentru că ea va înceta să mai fie o funcţie automată a întreprinderii, pentru a fi integrată într-un sistem general de prelucrare a informaţiei”.

Contabilitatea poate fi considerată un „instrument” pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorilor în luarea celor mai bune decizii şi de a ajunge la cea mai bună alocare a resurselor.

1.1 Sistemul informaţional al organizaţiei

Întreprinderea se compune din următoarele subsisteme:

- Subsistemul operaţional, care asigură transformarea factorilor de producţie (intrări) în bunuri şi servicii (ieşiri), iar în plan managerial transformă deciziile în performanţe;

- Subsistemul de conducere, care primeşte informaţii despre sistemul operaţional şi acţionează prin decizii asupra acestuia;

- Subsistemul informaţional care, pe de o parte, evaluează performanţele sistemului operaţional şi, pe de altă parte, primeşte date despre mediu pentru a alimenta cu informaţii sistemul de conducere ( vezi figura nr 1.1).

Figura nr. 1.1 Abordarea sistemică a întreprinderii

(Sursa: Airinei, D., Sisteme expert în activitatea financiar-contabilă, Editura Junimea, Iaşi, 1997, p. 13.)

1.1.1 Definirea sistemului informaţional

Sistemele informaţionale înregistrează o evoluţie accelerată ca urmare a dinamismului industriei tehnicii de calcul în noile condiţii ale societăţii informaţionale. Managementul schimbării are drept atribute îmbunătăţirea şi modernizarea sistemelor informaţionale în scopul susţinerii obiectivelor strategice ale firmei.

Sub aspectul utilităţii lor economice şi sociale, sistemele informaţionale şi informatice din cadrul organizaţiei au astăzi o legitimitate recunoscută, ţinând cont de transformările generate de evoluţia fenomenului de globalizare, precum şi de constrângerile sau oportunităţile oferite de un mediu concurenţial.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul Informatiei Contabile in Managementul Modern.doc